Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov se poate citi pentru a alunga duhurile necurate și toate răutățile din viața noastră care sunt provocate de ele.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov - text

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov, glasul al 3-lea

Biruitor al diavolilor, izgonitor al puterilor întunericului, cu blândețea ta ai moștenit pământul și Împărăția din Ceruri; mijlocește, astfel, Sfinte Filumen, la Milostivul Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Ai luptat pentru Sfânta Biserică a lui Hristos, că deși ai fost amenințat de necredincioșii evrei nu ai părăsit altarul la care slujeai primind pentru aceasta moarte mucenicească, Sfinte Sfințit Mucenic Filumen, iar acum când stai în fața Tronului Preasfintei Treimi, te rugăm roagă-te și pentru noi păcătoșii care cu drag prăznuim pomenirea ta și îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Icosul 1

Ai fost un înger pământesc, slujind 45 de ani ca preot în locurile sfinte de la Ierusalim bucurându-te mereu de frumusețile lui Hristos Dumnezeu, iar acum te rugăm, Sfinte Filumen, să asculți și rugăciunile noastre a celor ce te lăudăm:
Bucură-te, preot jertfitor;
Bucură-te, cel ce chemi sabia Arhanghelilor pentru noi;
Bucură-te, acoperământ preoțesc al celor care se luptă pentru Hristos;
Bucură-te, model pentru tinerii preoți;
Bucură-te, odihnindu-te acum în mireasma Raiului;
Bucură-te, preot cu purtare fără de reproș în Sfântul Altar;
Bucură-te, că ai fost omorât pe nedrept în biserică;
Bucură-te, că ai primit cununa muceniciei de la însuși Hristos Domnul;
Bucură-te, smerenie nouă a credinței;
Bucură-te, pustiire a necredincioșilor;
Bucură-te, că cei evlavioși sunt întăriți prin tine;
Bucură-te, prin care cei nelegiuiți sunt schimbați;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 2

Te-ai născut în patria Ciprului, Sfinte Mucenic Filumen, crescând frumos în credință împreună cu fratele tău geamăn, având amândoi de mici dragoste pentru Dumnezeu și înăuntru vostru fiind aprinsă din copilărie flacăra pentru viața monahală. Lucru pentru care ne bucurăm, și plângem către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

La paisprezece ani, împreună cu fratele tău geamăn ai plecat la Mănăstirea Stavrovouniou din insula Cipru, Sfinte Mucenic Filumen, inima voastră dorind să se cunune cu Hristos Dumnezeu, lăsând în urmă lumea cu deșertăciunea ei, iar Mănăstirea v-a primit ca pe niște ostași ai lui Hristos. Noi te rugăm să ne miluiești cu sfintele tale rugăciuni, și îți cântăm:
Bucură-te, cel învățat în desăvârșirea virtuțiilor;
Bucură-te, glas sfânt al înțelepciunii;
Bucură-te, urmând în viețuire sfinților;
Bucură-te, că ne ajuți să ne lepădăm de cele lumești;
Bucură-te, viețuind în Cer cu îngerii;
Bucură-te, cel slăvit ca sfințit mucenic;
Bucură-te, învingător al patimilor și al dușmanilor văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, călugăr plin de evlavie;
Bucură-te, că ai crescut dragostea lui Hristos în inima ta;
Bucură-te, ajutându-ne în lupta cu răul;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 3

Ai plecat la Ierusalim, Sfinte Mucenic Filumen, fiind chemat de Patriarh împreună cu fratele tău pentru a merge la școală de teologie, iar apoi ai rămas acolo ca preot timp de 45 de ani. Hristos te-a îmbogățit cu darurile Sale pentru strădania de a viețui în smerenie și în desăvârșita ascultare, cântându-I lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia!

Icosul 3

Întotdeauna ai slujit cu multă dragoste față de credincioși și față de frații monahi și preoți, fiind un stâlp al evlaviei și al plecării capului. Noi ne închinăm iubirii tale pentru Hristos Dumnezeu, și îți aducem laude:
Bucură-te, stingând din fașă scânteia fărădelegii;
Bucură-te, învățându-ne smerenia și ascultarea;
Bucură-te, adunând credincioșii la slujbe;
Bucură-te, cel ce i-ai călcat în picioare pe necredincioși;
Bucură-te, că ai dorit a fi veșnic cu Hristos;
Bucură-te, albindu-ți sufletul în sângele muceniciei;
Bucură-te, victoria noastră împotriva celui rău;
Bucură-te, cel ce ai suferit moarte mucenicească;
Bucură-te, lumina trăirii vie a lui Hristos;
Bucură-te, vas sfințit de dragoste cerească;
Bucură-te, bucuria Samariei;
Bucură-te, doborându-l pe Veliar;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 4

Sufletul tău își dorea din copilărie să fie doar al lui Hristos, Sfinte Mucenic Filumen. De aceea, I-ai slujit toată viața cu dragoste și smerenie, căutând mereu Împărăția lui Dumnezeu și aducând celor din jur buna mireasmă a rugăciunilor tale. Te rugăm și noi, deși suntem nevrednici, să ne acoperi cu veșmântul tău preoțesc și din Sfântul Altar al Cerului să ne aperi de toate ispitele acestei lumi, ca și noi să îi putem înălța lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 4

Dumnezeu te-a înzestrat cu multă putere duhovnicească, Sfinte Mucenic Filumen, stând drept și neclintit în fața evreilor care te amenințau să părăsești biserica unde slujeai, la Mănăstirea de la Fântâna lui Iacov. Dar tu ai rămas să slujești mai departe, nepărăsind Sfântul Altar, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, preot al Samariei,
Bucură-te, sfânt luptător al Bisericii;
Bucură-te, că ai trăit o viață cerească,
Bucură-te, că ai cules rodul nemuritor;
Bucură-te, cununa a Fântânii de aur a lui Iacov;
Bucură-te, copac ortodox înflorit în Sion;
Bucură-te, cel virtuos care hrănești sufletul;
Bucură-te, că L-ai iubit pe Hristos din toată inima;
Bucură-te, cel mântuit prin jertfa de sânge;
Bucură-te, floarea iubirii celei mai mari;
Bucură-te, credincios monah;
Bucură-te, lumina celor care își caută mântuirea;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 5

Nelegiuiții venit iar la tine, Sfinte Mucenic Filumen, continuând să te amenințe să renunți a mai sluji Sfintele Taine în Biserica de la Fântâna Sfântului Iacov, iar într-o seară când slujeai Vecernia au năvălit în Mănăstire și te-au omorât, că ei nu știau să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Trupul tău a purtat semnele muceniciei, Sfinte Filumen, fiindcă necredincioșii nu s-au mulțumit doar să te omoare, ci ți-au spintecat fața cu toporul în formă de cruce, ți-au scos ochii și ți-au tăiat degetele de la mâna dreaptă. Te rugăm să nu ne lași pradă ispitelor și nelegiuiților, ci pentru îndrăzneala pe care o ai în fața Domnului Hristos, mijlocește pentru noi care cu glasuri umile te chemăm:
Bucură-te, cel ce ne hrănești cu credința și dragostea care nu cade niciodată;
Bucură-te, aducând pace între frați;
Bucură-te, că acum trăiești în bucuria cerească;
Bucură-te, păstrătorul înțelepciunii;
Bucură-te, că refuzând să părăsești Sfântul Altar te-ai sfințit;
Bucură-te, că celor ce te cinstesc le aduci binecuvântări veșnice;
Bucură-te, nou mucenic al Bisericii;
Bucură-te, cel ce vindeci de hernie;
Bucură-te, aducând în familii pacea și prietenia lui Hristos;
Bucură-te, cel ce prin smerenie ai învins diavolul;
Bucură-te, jertfindu-te ca un miel nevinovat pentru credință;
Bucură-te, făclie a iubirii lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 6

Hristos Dumnezeu ți-a primit sufletul în ceruri, Sfinte Mucenic Filumen, primind de la El cununa plină de lumină a muceniciei, părăsind aceasta viață încununat de slava celor care se jertfesc până la moarte pentru Biserica lui Dumnezeu, iar acum stai în lăcașurile cerești și Îi cânți împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul 6

Ești ca o stea luminând pe bolta Bisericii, Sfinte Filumen, că Fântâna lui Iacov din Samaria s-a luminat din întunericul vrăjmașilor, arătându-ne ce înseamnă credința adevărată, iar noi cu bucurie te lăudăm:
Bucură-te, putere sfântă în dureri;
Bucură-te, nou mucenic al lui Hristos;
Bucură-te, lumină nouă a virtuților;
Bucură-te, stea slăvită a Bisericii;
Bucură-te, piatra statornică a faptelor asceților;
Bucură-te, că ai fost omorât pe nedrept;
Bucură-te, cel ce ai murit ca un miel nevinovat, moștenind viața veșnică;
Bucură-te, cel ce aduci bucurie celor ce te cinstesc;
Bucură-te, luminătorul preoților și puterea lor în jertfa de zi cu zi;
Bucură-te, suflet plin de vitejie;
Bucură-te, dușman al celor ce nu cinstesc Biserica lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 7

Sărutăm cu evlavie sfintele tale moaște, Sfinte Mucenic Filumen, că au fost găsite întregi și pline de bună mireasmă. Cu bucurie plângem pentru trecerea ta la viața veșnică, că acum îi cânți lui Dumnezeu împreună cu sfinții: Aliluia!

Icosul 7

Ai învins uneltirile fanaticilor necredincioși, Sfinte Mucenic Filumen, primind nașterea cea din ceruri prin baia de sânge în care Dumnezeu a spălat întru totul sufletul tău. Noi ne închinăm în fața suferinței tale, te rugăm să ne călăuzești spre mântuire și te chemăm:
Bucură-te, cel ce alungi ispita akediei de la noi;
Bucură-te, vindecător al bolnavilor cu frică de Dumnezeu;
Bucură-te, ridicarea grabnică din tristețe;
Bucură-te, parfum al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, urmașul smereniei și a iubirii lui Iisus Hristos;
Bucură-te, că ai făcut din preoție un vas curat în care să se sălășluiască harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, icoana curajului și a credinței jertfelnice;
Bucură-te, cel plin de virtuți și moralitate;
Bucură-te, slujitor credincios al Sfântului Altar;
Bucură-te, cel sincer în purtare și în gândire;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 8

Ești un stâlp de credință și de putere, Sfinte Mucenic Filumen, atât pentru credincioșii care se închină sfintelor tale moaște din Biserica Sfintei Fotini de la Ierusalim, dar și pentru preoții care te cheamă în ajutorul slujirii lor la Sfântul Altar, pentru a le ajuta în ispite și pentru a le da curajul să îl mărturisească pe Hristos cu prețul vieții lor. Celor care ți se roagă le dai tămăduire de toate bolile mintale, sufletești și trupești ca ei să îi ridice lui Dumnezeu un cântec de mulțumire: Aliluia!

Icosul 8

Ești slăvit ca Sfânt Mucenic, înțeleptule Filumen, că ai ales suferința pentru a fi veșnic cu Hristos Dumnezeu. Dă-ne și nouă belșug de evlavie să ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu, să ne iubim unii pe alții și să nu pierdem puterea de a ne lupta pentru a rămâne în Sfânta Biserică a lui Hristos, iar noi te strigăm:
Bucură-te, lumina preoților;
Bucură-te, hrana care nu se împuținează niciodată;
Bucură-te, comoara de har care nu se isprăvește niciodată;
Bucură-te, cântec al înțelepciunii cerești;
Bucură-te, dându-ne darul de a priveghea, de a ne ruga dar și de a ne odihni;
Bucură-te, adâncimea smereniei și mare răbdare;
Bucură-te, înger pământesc și sfânt sfințit;
Bucură-te, protectorul sufletelor care aleargă să fie cu Hristos;
Bucură-te, suflet viteaz;
Bucură-te, sfânt mucenic;
Bucură-te, că i-ai călcat în picioare pe cei fărădelege;
Bucură-te, izvor nesecat făcător de minuni;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 9

Ne închinăm în fața curajului tău, Sfinte Mucenic Filumen, că deși fanaticii te-au amenințat cu moartea tu nu ai părăsit Sfântul Altar. Cinstim prăznuirea ta cu lacrimi în ochi, simțind dorul de a fi cu tine în duh, și te rugăm să ne acoperi în ispitele grele ale lumii în care trăim, ca bucuroși să îi cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Rugăciunile tale, Sfinte Mucenic Filumen, sting durerea sufletului nostru și ne liniștesc zbuciumul, că am pierdut pacea din cauza păcatelor și a patimilor, dar tu nu ne lași Sfinte pe noi cei ce te chemăm cu dragoste:
Bucură-te, mucenic purtător de slavă;
Bucură-te, preot care cunoști toate tainele Sfântului Altar;
Bucură-te, veghetor neadormit;
Bucură-te, fiind părtaș acum la dansul îngerilor în Rai;
Bucură-te, întărindu-ne în ispite;
Bucură-te, că prin mucenicia ta noi am dobândit un prieten sfânt de nădejde;
Bucură-te, cel ce alungi fărădelegea;
Bucură-te, liniștindu-ne sufletele răscolite de patimi;
Bucură-te, făcătorul a multe minuni;
Bucură-te, cinstită diademă a credincioșilor;
Bucură-te, modestie preoțească;
Bucură-te, strălucind acum în slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 10

Sfinte Mucenic Filumen! Învrednicește-i cu sfintele tale rugăciuni pe ortodocșii prigoniți din toată lumea, să reziste la ispitele tot mai mari care se abat asupra lor și care încearcă să îi copleșească. Așa cum tu ai primit curajul de la Hristos Domnul pentru a nu părăsi Biserica la amenințările fanaticilor, mijlocește și pentru noi să rămânem statornici în credință până la capăt, sa îi înălțăm lui Dumnezeu un strigăt de biruință: Aliluia!

Icosul 10

Ți-a săvârșit mucenicia la Fântâna Sfântului Iacov, Sfinte Mucenic Filumen, în Mănăstirea construită în amintirea întâlnirii Domnului Hristos cu Sfânta Fotini. Adapă și sufletele noastre însetate de Apa Vieții, că ne-am făcut deșert pustiu în care stăpânesc doar patimile și păcatele. Te rugăm să uzi cu binecuvântata Apă a Duhului Sfânt tot ce e bun în noi, să răsară mlădițe de fapte bune și de credință nepieritoare care să umbrească răul care ne dă târcoale, iar noi te slăvim ca pe ocrotitorul nostru și îți strigăm:
Bucură-te, vas plin al harurilor dumnezeiești;
Bucură-te, minunat făcător de minuni;
Bucură-te, cedru parfumat al Raiului;
Bucură-te, chiparos neclintit al rugăciunii;
Bucură-te, că ți-ai jertfit viața lui Hristos;
Bucură-te, că lucrările tale dumnezeiești l-au întărâtat pe diavolul pe care l-ai învins;
Bucură-te, cel ce ai slujit la Fântâna Sfântului Iacov;
Bucură-te, crin sfânt și floare tămăduitoare;
Bucură-te, cel ce arăți calea celor care se rătăcesc;
Bucură-te, adăpându-ne și pe noi cei însetați de Dumnezeu;
Bucură-te, jertiftor al vieții pentru Hristos Mântuitorul lumii;
Bucură-te, vindecător în toate neputințele omenești;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 11

Ne bucurăm să avem un asemenea mijlocitor la Tronul Sfintei Treimi, Sfinte Mucenic Filumen. Te rugăm să ne primești sub mantia ta călugărească precum își acoperă cloșca puii săi, și să ne hrănești cu înțelepciunea ta de părinte duhovnicesc, pentru ca împreună cu tine să viețuim apoi în Rai, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Lumină desăvârșită izovărește de la sfânta ta icoană, Sfinte Mucenic Filumen, și noi simțim iubirea ta care răzbate spre noi, cei neputincioși. Te rugăm să ne ajuți să creștem în rugăciune și în credință, și te lăudăm:
Bucură-te, apărarea credincioșilor;
Bucură-te, că ai zdrobit îndrăzneala dușmanilor;
Bucură-te, paznic samaritean puternic;
Bucură-te, rugător de neoprit al Bisericii;
Bucură-te, sprijinul evlavioșilor creștini ortodocși;
Bucură-te, lauda pelerinilor smeriți;
Bucură-te, că îi răsplătești cu daruri cerești pe cei ce ți se închină cu dragoste;
Bucură-te, că dai vigoare trupului și neclintire în rugăciune sufletului;
Bucură-te, că ușurezi suferințele prin rugăciunile tale către Dumnezeu;
Bucură-te, înlăturând demența și toate bolile psihice;
Bucură-te, vindecătorul sufletelor rănite;
Bucură-te, aprinzând inimile noastre cu flacăra nepieritoare a harului;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 12

Inima noastră te slăvește, Sfinte Mucenic Filumen, și ne umple de bucurie sfântă știind că ne ești paznic al credinței și ocrotitor al preoților. Te-ai arătat în vedenie fratelui tău geamăn, monahul Elpidie, în clipa morții tale spunându-i: ”Fratele meu, m-au ucis pentru slava lui Dumnezeu. Te rog, să nu te revolți!” arătând grija pe care ai avut-o pentru alții chiar și în pragul muceniciei. Ne închinăm în fața dragostei tale jertfelnice și a sfintelor tale moaște și îi ridicăm lui Dumnezeu un cântec de recunoștință: Aliluia!

Icosul 12

În aceste vremuri grele te rugăm, Sfinte Mucenic Filumen, să ne fii pavăză și îndreptare, să nu ne îndepărtăm de rugăciune, să practicăm virtuțile duhovnicești și să Îl mărturisim pe Domnul Hristos cu prețul vieții noastre. Te lăudăm pentru viața ta cea sfințită și te chemăm cu glasuri umile:
Bucură-te, sfânt monah ce îi aperi pe slujitorii Sfântului Altar;
Bucură-te, noul ocrotitor al credincioșilor;
Bucură-te, locuitor ceresc;
Bucură-te, stea nouă ce strălucești pe bolta Bisericii;
Bucură-te, binecuvântându-i pe cei care își construiesc casă pe pământ și în Cer;
Bucură-te, alungând blestemele de la oamenii evlavioși;
Bucură-te, iubindu-L pe Hristos până la capăt;
Bucură-te, având grijă de noi, frații și surorile tale;
Bucură-te, cel ce ai pătimit greu pentru Hristos;
Bucură-te, refugiul nostru în durere, alungând revolta;
Bucură-te, însoțitor cald, dăruindu-ne evlavie;
Bucură-te, apărându-ne de primejdii;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinte Mucenic Filumen, tânără stea răsărită în Biserica lui Hristos, cel ce ai primit moarte mucenicească la Fântâna lui Iacov, te chemăm cu rugăciunile noastre să ne întărești în credință, să ne dai viață curată, vindecarea bolilor trupești și sufletești, dezlegarea blestemelor, și să alungi de la noi vrăjmașii văzuți și nevăzuți, că mult poate rugăciunea celui drept în fața lui Dumnezeu! Ajută-ne să ne pocăim și să ne vindecăm de patimile cele ucigătoare de suflet, ca Domnul Dumnezeu să ne primească la sfârșitul vieții în Împărăția lui cea Cerească, unde să Îi strigăm veșnic împreună cu tine: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ai fost un înger pământesc, slujind 45 de ani ca preot în locurile sfinte de la Ierusalim bucurându-te mereu de frumusețile lui Hristos Dumnezeu, iar acum te rugăm, Sfinte Filumen, să asculți și rugăciunile noastre a celor ce te lăudăm:
Bucură-te, preot jertfitor;
Bucură-te, cel ce chemi sabia Arhanghelilor pentru noi;
Bucură-te, acoperământ preoțesc al celor care se luptă pentru Hristos;
Bucură-te, model pentru tinerii preoți;
Bucură-te, odihnindu-te acum în mireasma Raiului;
Bucură-te, preot cu purtare fără de reproș în Sfântul Altar;
Bucură-te, că ai fost omorât pe nedrept în biserică;
Bucură-te, că ai primit cununa muceniciei de la însuși Hristos Domnul;
Bucură-te, smerenie nouă a credinței;
Bucură-te, pustiire a necredincioșilor;
Bucură-te, că cei evlavioși sunt întăriți prin tine;
Bucură-te, prin care cei nelegiuiți sunt schimbați;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Condacul 1

Ai luptat pentru Sfânta Biserică a lui Hristos, că deși ai fost amenințat de necredincioșii evrei nu ai părăsit altarul la care slujeai primind pentru aceasta moarte mucenicească, Sfinte Sfințit Mucenic Filumen, iar acum când stai în fața Tronului Preasfintei Treimi, te rugăm roagă-te și pentru noi păcătoșii care cu drag prăznuim pomenirea ta și îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenic Filumen, jertfa fără de prihană a lui Hristos!

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov

Slăvite Sfinte Filumen, vlăstar înflorit și bine înmiresmat al Oruntei Ciprului, împreună cu fratele tău Elpidie, vrând ca bine să placi numai Domnului Dumnezeu, ai părăsit cu înțelepciune toate desfătările, precum mai înainte Ioan Colibașul, pe care l-ai avut pildă vieții tale, o, crin nou cules al Bisericii.
Calea vieții ți-ai îndreptat, din copilărie, mai întâi către mănăstirea Stavrovunion, Filumene, iar apoi ai intrat în sfințita tagmă a slujitorilor de la Sfântul Mormânt, dorind în chip cucernic să slujești în anii cei din urmă sfintelor locurilor de închinare, Părinte înțelepte, și să calci pe urmele pașilor lui Iisus, împăratul tuturor.
Singur la Fântâna lui Iacov, întru tot cinstite, înălțând slavă Ziditorului Dumnezeu și împăratului a toate, ai fost rănit cumplit cu securea, fericite, de către urătorii de Hristos și ți-ai înroșit veșmântul preoției cu vărsările sângiurilor tale, că ai trecut la locașurile cele cerești citind prochimenul de seară.
Locașul dumnezeiescului tău suflet, trupul nestricat păzindu-l Domnul, sfințite Mucenice Filumene, tuturor a arătat slava cea nestricăcioasă pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Pentru aceasta te cinstește Biserica lui Hristos și laudă pomenirea ta cea pururea mărită, strigând: roagă pe Domnul să dăruiască celor binecredincioși mare milă.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfârșit - Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae în Italia, Bari
(9 mai)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae de la Myra Liciei la Bari, în Italia, este serbată în calendarul ortodox în data de 9 mai. Sfântul Ierarh Nicolae este protectorul călătorilor, al femeilor […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei
(17 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei, a suferit martiriul împreună cu peste o mie de creștini, în anul 341, pentru mărturisirea lui Hristos pe care au făcut-o în fața invadatorilor persani. […]

† Sfinții Mucenici Marcian și Martirie
(25 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, secretarii, au mărturisit dumnezeirea lui Hristos și au pătimit în Constantinopol, pe vremea împăratului Constanțiu (331-361). Ei sunt considerați ocrotitorii secretarilor, funcționarilor și ai notarilor și […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram