Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu se poate citi pentru alungarea depresiei, vindecă bolilor trupești și mintale, restabilirea dreptății în judecățile nedrepte și oprirea certurilor în familie.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu - text

Condacul 1

Făcătorule de minuni și Sfânt slăvit al lui Hristos, grabnic ajutător și rugător pentru toți cei care cu credință și dragoste cer mijlocirea ta, te lăudăm, Sfinte Mucenic Corneliu. Iar tu, care ai îndrăzneală față de Domnul, roagă-te pentru mântuirea noastră a celor care îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Icosul 1

Ai fost precum un înger, Preasfințite Mucenic și părinte Corneliu purtător de Dumnezeu, trăind ca un înger pe pământ și lăsându-ne chip de desăvârșire duhovnicească. Pentru aceasta, acum slăvești minunile lui Hristos Dumnezeu care te-a luat lângă El în Împărăția Cerurilor; iar de la noi, care te cinstim, auzi următoarea cântare:
Bucură-te, că din iubire față de Domnul ai lăsat toată plăcerea pământească;
Bucură-te, că ai disprețuit binele acestei lumi;
Bucură-te, că ai găsit o bogăție nestricăcioasă;
Bucură-te, că ai iubit jugul cel bun și ușor al lui Hristos;
Bucură-te, că ai trăit în trup ca unul fără trup;
Bucură-te, că ai păstrat neprihănită curăția iubitoare de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai intrat în Împărăția Cerurilor printr-o poartă îngustă;
Bucură-te, că ai primit cu vrednicie cinstea de a fi egal cu îngerii;
Bucură-te, că ai primit o cunună nestricăcioasă de la Domnul;
Bucură-te, că ești slăvit în cer și pe pământ;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 2

Văzând vremelnicia vieții lumești și auzind glasul Păstorului Hristos: "Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze", ai părăsit lumea și tot ce este bun în ea ca să trăiești pentru Unicul Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Luminat de înțelepciunea cea de sus i-ai călăuzit pe fii tăi duhovnicești să fie cu adevărat plăcuți lui Dumnezeu și i-ai primit cu blândețe pe toți cei care doreau să lucreze împreună cu tine pentru mântuire, Părinte Corneliu; primește-ne și pe noi sub ocrotirea ta părintească și cu rugăciunile tale ajută-ne să găsim mântuirea veșnică, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, cel flămând și însetat de adevărul Celui care a vestit veșnicia;
Bucură-te, că ai căutat calea spre Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, călăuza celor ce caută Împărăția cerească;
Bucură-te, ocrotitorul celor copleșiți de patimi;
Bucură-te, mare ajutător al celor ce muncesc;
Bucură-te, învățător înțelept al celor neînvățați;
Bucură-te, cald milostiv pentru întreaga lume;
Bucură-te, mijlocitor sârguincios pentru sufletele noastre;
Bucură-te, că ne urci pe corabia nădejdii;
Bucură-te, că ne duci la liman liniștit;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 3

Prin puterea Domnului ai adus bunăstarea sfintei mănăstiri, ocrotind-o de invazia vrăjmașului ridicând un zid mare de piatră în jur. Părinte Corneliu, cu sfintele tale rugăciuni mijlocește și acum la Dumnezeu să ne dea acoperire și ocrotire ca să Îi putem cânta cu tine Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 3

Avându-te pe tine grabnic ajutător în necazuri, Sfinte Părinte Corneliu, oamenii cuvioși te cheamă în nenorociri și întristări ca prin rugăciunile tale să primească ajutorul și darurile bunătății lui Dumnezeu și cu dragoste caldă te laudă:
Bucurați-vă, că aduci iertarea păcatelor noastre;
Bucură-te, doctor bun pentru cei bolnavi;
Bucură-te, mângâierea celor ce plâng;
Bucură-te, putere plină de har pentru cei deznădăjduiți;
Bucură-te, risipitor de patimi sufletești;
Bucură-te, grabnic sprijinitor al celor neputincioși;
Bucură-te, înțeleptul lui Dumnezeu, călăuza monahilor;
Bucură-te, păzitorul celor ce se ostenesc duhovnicește;
Bucură-te, arătându-ne adevărata bucurie în Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 4

Lumea trăiește într-o furtună de patimi și necazuri dar tu ți-ai făcut sufletul de nezdruncinat căci ai alergat spre Raiul liniștit al mântuirii, ți-ai stăpânit patimile, disprețuind tot binele și ispitele lumii, chemându-i pe toți să fie părtași Împărăției de Sus, unde ești acum, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind Episcopul, păstorul Bisericii lui Hristos, despre ostenelile tale și văzându-te ca un înger pământesc, te-a ales ca egumen al mănăstirii căci erai vrednic de cinste prin osteneala ta pe care o lăudăm:
Bucură-te, rob credincios al Mielului Păstor;
Bucură-te, vrednic a sluji în altarul Domnului;
Bucură-te, starețul monahilor înțelepțiți de Dumnezeu;
Bucură-te, învățător de smerenie adevărată;
Bucură-te, ascet al răbdării desăvârșite;
Bucură-te, vas curat pentru darurile Duhului Sfânt;
Bucură-te, duioșie plină de lacrimi;
Bucură-te, fiu al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, cel plin de evlavie;
Bucură-te, stâlpul și lauda Ortodoxiei;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 5

Având gândul dumnezeiesc al lui Solomon, ai lăsat în scris minunile Icoanei Adormirii Maicii Domnului de la Lavra Pecerska, povestind despre alungarea demonilor, deschiderea ochilor celor orbi, vindecările nenumărate primite de cei care s-au rugat cu credință acestei sfinte Icoane, iar frații tăi călugări s-au bucurat: Aliluia!

Icosul 5

Ai ridicat o nouă biserică deasupra porților Sfintei Lavre, Părinte Corneliu, și ai închinat-o Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni, ca să fie apărător al tuturor celor oropsiți și prigoniți de dușmani, sperând să fie și păzitorul mănăstirii; stând acum împreună cu Sfântul Nicolae la Tronul Domnului Slavei, roagă-te, părinte Corneliu, pentru mântuirea tuturor celor ce au muncit de dragul sfintei mănăstiri și pentru toți cei ce te slăvesc așa:
Bucura-te, munte de credință și evlavie;
Bucură-te, chipul fecioriei și al înfrânării;
Bucură-te, podoaba postului;
Bucură-te, stea strălucind în adunarea sfinților;
Bucură-te, călugăr păstor și învățător;
Bucură-te, mijlocitor și ocrotitor în lumea celor vii;
Bucură-te, iubind calea cea îngustă;
Bucură-te, învățător al isihiei curajoase;
Bucură-te, zid puternic care ne înconjori cu har;
Bucură-te, jertfă de seară plăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 6

Propovăduind cuvântul lui Dumnezeu fraților tăi, i-ai învățat pe toți prin cuvânt și prin tăcere despre viața de monah, despre smerenie, post și rugăciune, și I-ai cântat Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

În tine a strălucit candela credinței, Sfinte Părinte Corneliu, și purtând în tine biserică nevăzută a Duhului lui Dumnezeu, ai construit biserică văzută a Preacuratei Maicii Domnului Hodigitria ca toată lumea să găsească vindecare pentru bolile trupești și sufletești. Pentru aceasta ai fost slăvit de Domnul Hristos iar de la noi primește acest cântec de laudă:
Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, lucrător al credinței ortodoxe;
Bucură-te, îndestulat de harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai băut din izvorul dumnezeiescului har;
Bucură-te, inimă plină de lacrimi;
Bucură-te, îmbrăcat în haina mântuirii;
Bucură-te, cel ce nu ai obosit niciodată;
Bucură-te, glăsuitor dulce al Cuvântului lui Hristos;
Bucură-te, că ai hrănit poporul cu mana Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 7

Ai fost întocmai ca și Mielul lui Dumnezeu Care a luat păcatele lumii, urmându-I în blândețe și smerenie, ți-ai stăpânit patimile și ai îndurat cu blândețe furtunile de întristare și resentimentele, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Faptele tale minunate și curajoase te laudă, bun-biruitor al lui Hristos Corneliu, iar noi te binecuvântăm căci ai fost trimis din această viață vremelnică de Ivan cel Groaznic, împăratul pământesc care fiind înșelat de clevetitori ți-a tăiat capul pe când stăteai în porțile Mănăstirii, întâmpinându-l cu o cruce în mână, iar Împăratul cel ceresc te-a primit în locuința veșnică a celor ce și-au dat viața pentru El. Slăvim mucenicia ta și prăznuim cu rugăciune sfânta ta amintire, cântând cu râvnă:
Bucură-te, ca prin sângele tău nevinovat ai primit o viață curată;
Bucură-te, căci la ceasul morții ai fost numărat printre Mucenici;
Bucură-te, căci porțile raiului ți s-au deschis și ai intrat în bucuria Domnului tău;
Bucură-te, căci Dătătorul de viață Hristos ți-a dus sufletul în lăcașurile cerești;
Bucură-te, ca moaștele tale sunt slăvite pe pământ;
Bucură-te, că împreună cu puterile cerești cânți cântarea de trei ori-sfântă către Dumnezeu;
Bucură-te, că ești însoțit de Sfinții Proroci și Apostoli;
Bucură-te, mucenic încununat din belșug cu sfinții;
Bucură-te, slăvit împreună cu sfinții și cu cei neprihăniți;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 8

Gândindu-te la tine ca la un rătăcitor și la un străin în această lume și căutând Ierusalimul cel ceresc, ai primit mucenicia în sfânta Lavră a Maicii Domnului și acum te rogi ca toți împreună cu tine să îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

După ce i-ai învins pe vrăjmași cu arma neprihănirii, ca un adevărat ostaș al lui Hristos ai fost încununat cu o cunună biruitoare și împreună cu Sfinții Marcu și Iona ocrotești Sfânta Lavră, chemându-ne să te imităm în lupta duhovnicească, iar noi te chemăm:
Bucură-te, că prin smerenie ai învins mândria;
Bucură-te, că ai aprins flacăra harului prin blândețe;
Bucură-te, alungând demonii deznădejdii;
Bucură-te, că acum te desfeți de Domnul;
Bucură-te, că prin înfrânare și feciorie ți-ai păzit curăția sufletului și a trupului;
Bucură-te, crescând în evlavie;
Bucură-te, primind cununa biruinței de la Hristos;
Bucură-te, îmbogățit de Domnul cu darul de a face minuni;
Bucură-te, biruitor Mucenic;
Bucură-te, iscusit luptător al cerului;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 9

Ai disprețuit plăcerea trupului, Corneliu cel Preasfânt, și pe singurul Dumnezeu L-ai iubit cu toată inima ca izvor al tuturor bunătăților, iar Domnul te-a iubit și El și te-a răsplătit din belșug cu harul pe care l-a revărsat asupra ta și a sfintei Lavre, ca toți cei ce aleargă la tine și la ajutorul tău să Îi strige: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult grăitori nu înțeleg faptele tale cele bune, părinte înțelepțit de Dumnezeu Corneliu, căci bunătatea vieții tale depășește cu adevărat lauda omului, iar noi Te iubim cu umilință și îndrăznim să te slăvim:
Bucură-te, candelă veșnic aprinsă a Bisericii;
Bucură-te, că ne izbăvești de sabia străinilor;
Bucură-te, apărându-ne cu milostivire;
Bucură-te, ocrotind granițele sufletului nostru;
Bucură-te, lauda Sfinte Lavre Pecerska;
Bucură-te, cel ce înveșmântezi monahii cu o frumusețe minunată;
Bucură-te, mângâierea creștinilor;
Bucură-te, iubit și cinstit mijlocitor înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, arătând păcătoșilor calea spre mântuire;
Bucură-te, rugător fierbinte înaintea Tronului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 10

Pentru a salva orașul Pskov și poporul ortodox de la invazia străinilor, te-ai arătat bătrânului Dorotei împreună cu Sfântul Antonie de la Kiev, însoțindu-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care s-a grăbit să ajute poporul. Maica Domnului le-a reproșat oamenilor spurcăciunea vieții lor, dar tu ai implorat-o cu lacrimi, zicând: "O, Doamnă Născătoare de Dumnezeu, au păcătuit și au făcut fărădelegi, dar nu-i părăsi prin mijlocirea Ta, ci roagă-te Fiului tău pentru acești oameni nevrednici", iar Maica Domnului te-a ascultat: Aliluia!

Icosul 10

Ești un mare mijlocitor și rugător la Dumnezeu pentru noi, Sfinte Mucenice Corneliu, și mulțumind Tatălui Ceresc pentru toate binecuvântările Sale pe care ni le trimite prin rugăciunile tale, ne rugăm așa:
Bucura-te, umil rob al Domnului;
Bucură-te, neînduplecat în lupta cu dușmanii lui Hristos;
Bucură-te, slujitor al Celui Preaînalt;
Bucură-te, credincios Împăratului Împăraților;
Bucură-te, bun mijlocitor pentru cei răniți și împovărați;
Bucură-te, prieten de încredere;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor sufletului și ale trupului;
Bucură-te, mijlocitor pentru cei păcătoși înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce împaci pe cei păcătoșii cu Domnul Hristos;
Bucură-te, ocrotitorul nostru cel ceresc;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 11

Nu avem glasuri îndeajuns de puternice pentru a slăvi măreția ta, Sfinte Părinte, căci de multe ori te-ai rugat înaintea icoanei Maicii Domnului și astfel s-a păzit mănăstirea de ruină. Acum și noi te rugăm: să nu ne faci de rușine nădejdea și te rugăm să ne izbăvești de vrăjmașii noștri căci cu tandrețe Îl chemăm pe Mântuitorul Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Candela faptelor bune a ars cu flacără mult luminată în timpul vieții tale, Părinte, iar candela harului lui Dumnezeu ți s-a arătat după moarte, făcând minuni și vindecări strălucitoare; după 150 de ani s-au descoperit moaștele tale ca o comoară prețioasă, fiind scoase din adâncurile pământului și noi strigăm cu umilință:
Bucură-te, că sfintele moaște sunt neatinse de stricăciune;
Bucură-te, pârâul înfloririi cerești;
Bucură-te, și cu strălucirea Ta luminează întunericul sufletelor noastre;
Bucură-te, tămăduiește-ne de felurite boli;
Bucură-te, alină rănile păcatului;
Bucură-te, mângâie inimile celor ce plâng;
Bucură-te, locaș de alinare pentru orfani;
Bucură-te, trezindu-i pe cei ce dorm în păcatele lor;
Bucură-te, întărind trezvia celor rugători;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 12

Dumnezeu trimite har de luminare pentru cei care I se roagă, călugări și mireni, la fel Hristos a trimis prin tine vestea tainelor Sale pentru toți ucenicii tăi iar noi Îl lăudăm: Aliluia!

Icosul 12

Cântând minunile tale, cădem cu blândețe înaintea moaștelor tale cele mai curate, Preasfințite Părinte, ne amintim de ostenelile și de mijlocirea ta căci auzi cererile slujitorilor Tăi; izbăvește-ne de vrăjmașii mântuirii noastre, ca să-ți cântăm acest cântec:
Bucură-te, cel ce alungi vrăjmașii văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, luminând cu lumina adevărului întunericul și umbra morții;
Bucură-te, întărirea celor rugători;
Bucură-te, învățându-i pe necredincioși să-L slăvească pe Dumnezeu;
Bucură-te, căci prin tine păcătoșii nepocăiți sunt aduși la pocăință;
Bucură-te, ajutorul orfanilor și al văduvelor;
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, dând putere în post și în rugăciune celor slăbiți;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 13

O, Preasfințite Părinte Corneliu, te rugăm să primești aceste cuvinte de laudă și să te rogi pentru noi ca Domnul Hristos să ne ierte păcatele și în ceasul morții mijlocește să avem un sfârșit al vieții în pace ca să intrăm în Împărăția Cerurilor de unde să slăvim mila nemărginită a lui Dumnezeu, cântându-I cu Îngerii: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ai fost precum un înger, Preasfințite Mucenic și părinte Corneliu purtător de Dumnezeu, trăind ca un înger pe pământ și lăsându-ne chip de desăvârșire duhovnicească. Pentru aceasta, acum slăvești minunile lui Hristos Dumnezeu care te-a luat lângă El în Împărăția Cerurilor; iar de la noi, care te cinstim, auzi următoarea cântare:
Bucură-te, că din iubire față de Domnul ai lăsat toată plăcerea pământească;
Bucură-te, că ai disprețuit binele acestei lumi;
Bucură-te, că ai găsit o bogăție nestricăcioasă;
Bucură-te, că ai iubit jugul cel bun și ușor al lui Hristos;
Bucură-te, că ai trăit în trup ca unul fără trup;
Bucură-te, că ai păstrat neprihănită curăția iubitoare de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai intrat în Împărăția Cerurilor printr-o poartă îngustă;
Bucură-te, că ai primit cu vrednicie cinstea de a fi egal cu îngerii;
Bucură-te, că ai primit o cunună nestricăcioasă de la Domnul;
Bucură-te, că ești slăvit în cer și pe pământ;
Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Condacul 1

Făcătorule de minuni și Sfânt slăvit al lui Hristos, grabnic ajutător și rugător pentru toți cei care cu credință și dragoste cer mijlocirea ta, te lăudăm, Sfinte Mucenic Corneliu. Iar tu, care ai îndrăzneală față de Domnul, roagă-te pentru mântuirea noastră a celor care îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenic Corneliu, părintele nostru duhovnicesc!

Rugăciue la Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu

O, Sfinte Sfințit Mucenic Corneliu! Cădem cu umilință la sfintele tale moaște și te rugăm: privește-ne cu îngăduință și izbăvește-ne de întristările noastre duhovnicești și trupești; apără-ne, Sfinte al lui Dumnezeu, de clevetirea oamenilor răi, căci și tu însuți ai suferi de aceasta pe pământ, nevinovat fiind.
Luptând pentru noi ocrotește-ne de violența diavolului, roagă-te la Domnul Dumnezeu și la Preacurata Sa Maică să ne dea o viață liniștită și fără păcat, iubire de aproapele și o moarte creștinească pașnică, să stăm cu conștiința curată la Scaunul de Judecată al lui Hristos și să slăvim Sfânta Treime dătătoare de viață, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfârșit - Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești
(10 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești pentru nevoințele sale a dobândind de la Dumnezeu darul vindecării bolilor, al înainte-vederii și al rugăciunii neîncetate. Rugăciunile către el le ajută tuturor acelora care […]

† Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu
(5 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Cuvioși Daniil și Misail, de la Mănăstirea Turnu, au fost călugări la Mănăstirea Cozia, însă, dintr-o dorință arzătoare de Dumnezeu, au mers și mai departe de lume, în sihăstria munților, […]

† Sfântul Apostol Timotei
(22 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Timotei este unul dintre cei 70 de apostoli pe care Iisus Hristos i-a trimis la propovăduirea Evangheliei. El a fost hirotonit episcop al Efesului de către Sfântul Apostol Pavel […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram