Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei, se poate citi pentru a cere Sfântului credință tare și curaj pentru a-L mărturisi pe Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei - text

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei, glasul al 4-lea

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Clement, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Apărătorului credinței celei adevărate în Hristos și marelui surpător al înșelăciunii slujitorilor de idoli, îndelung suferitorului de chinuri amare, adunându-ne toți iubitorii de mucenici, cu multă dorire să-i cântăm: Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1

Înger în trup cu minte de Hristos iubitoare te-ai arătat, căci cu totul de sine te-ai lepădat și crucea suferințelor ai purtat; pentru care te lăudăm, strigând către tine așa:
Bucură-te, cel ce din pruncie vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat;
Bucură-te, că maica ta cu mare dragoste te-a alăptat;
Bucură-te, fiu al Bisericii cu adevărat;
Bucură-te, că numele Clement cu taină l-ai purtat;
Bucură-te, că numele Clement vie înseamnă cu adevărat;
Bucură-te, că via aceasta Hristos o a lucrat;
Bucură-te, căci cu al Său mir te-a adăpat;
Bucură-te, rodule al viei lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii mărgăritar prealuminos;
Bucură-te, că roadele viei tale bine au plăcut lui Hristos;
Bucură-te, alesule din scutece spre mare folos;
Bucură-te, tânără mlădiță de vie cu rod preafrumos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 2

Văzând noi nevrednicii că numele tău de Clement cu taină ți s-a dat, preamărim pe Milostivul Dumnezeu, Care via sufletului tău desăvârșit întru mărturisire o a arătat, strigând: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegând Sofia, preafericită maica ta, că se apropie fericitul ei sfârșit, cu proorocești cuvinte a început a grăi către tine așa:
Bucură-te, fiul meu, cel ce din scutece de tată ai fost lipsit;
Bucură-te, căci cu dreapta credință pe tine te-am hrănit;
Bucură-te, că tată al tău îți las pe Hristos;
Bucură-te, al credinței stâlp de mare folos;
Bucură-te, crinule crescut în via lui Hristos;
Bucură-te, că sufletul tău pentru Hristos l-ai pus;
Bucură-te, mare mărturisitor al slăvitului Său nume;
Bucură-te, trâmbița adevărului cea mult glăsuitoare;
Bucură-te, îndelung răbdătorule de chinuri amare;
Bucură-te, tunetul lui Hristos de temple risipitorule;
Bucură-te, înfricoșător fulger al diavolilor arzătorule;
Bucură-te, că în chinuri te-ai arătat voios;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt în vremea chinurilor te-a umbrit pe tine, viteazule ostaș al lui Hristos, pentru care cu multă bucurie, muncile răbdând, ai strigat: Aliluia!

Icosul 3

Având în minte pururea cuvintele fericitei tale maici, care din pruncie poruncile lui Hristos te-a învățat, cu mare dorire vremea muceniciei ai așteptat, iar noi, lăudându-te, îți strigăm așa:
Bucură-te, că din tânără vârstă treapta preoției ai luat;
Bucură-te, vrednicule slujitor al Marelui Împărat;
Bucură-te, al Ancirei luminătorule;
Bucură-te, al dreptei credințe propovăduitorule;
Bucură-te, vrednicule arhiereu al lui Iisus Hristos;
Bucură-te, că vrednic slujitor al arhieriei ai fost;
Bucură-te, păstorule al turmei cu adevărat;
Bucură-te, că pentru turmă sângele ți-ai vărsat;
Bucură-te, căci cu harul Sfântului Duh uns ai fost;
Bucură-te, că sufletul pentru oi ți-ai pus;
Bucură-te, căci cu apa cuvântului multe suflete ai adăpat;
Bucură-te, că, prin patima ta, multe oi de la înșelăciune ai întors;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 4

Vifor mare și furtună de prigoană începuse din porunca păgânului Dioclețian, care cu mare urgie îngrozea pe cei credincioși. Tu, Sfinte Mucenice, de furtuna nedumnezeirii ca un stâlp nemișcat ai rămas, strigând: Aliluia!

Icosul 4

Auzind tiranul antipat Domețian cuvintele tale cele cu multă îndrăzneală pentru mărturisirea lui Iisus Hristos, a poruncit ostașilor cu mare cruzime să te chinuiască; iar noi te lăudăm, strigând așa:
Bucură-te, cel spânzurat pe lemn pentru Iisus Hristos;
Bucură-te, căci cu unghii de fier carnea de pe trup a fost dată jos;
Bucură-te, rușinarea celor ce pe tine te chinuiau;
Bucură-te, arătare jalnică a celor ce pe tine te priveau;
Bucură-te, căci cu unelte ascuțite fâșii de carne de pe tine au scos;
Bucură-te, căci cu adânci brazde trupul tău strujit a fost;
Bucură-te, sfârtecatule până la os în chip jalnic;
Bucură-te, căci în aceste chinuri nu ai gemut și nici un glas nu ai scos;
Bucură-te, holdă arată pentru Hristos;
Bucură-te, țarină înfloritoare cu rod preafrumos;
Bucură-te, jalnică privire de mult folos;
Bucură-te, căci oasele tale goale atârnând sângerate au fost;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 5

Stea prealuminoasă pe cerul Bisericii lui Hristos te-ai arătat, și tortura chinurilor cu mare bucurie pentru El ai răbdat, mărturisind și strigând: Aliluia!

Icosul 5

Văzând tiranul antipat Domețian că au slăbit chinuitorii muncindu-te, pe alții a rânduit și mai cumplit te-au chinuit. Iar tu, viteazule ostaș al lui Hristos, cu mare bărbăție ai suferit; pentru care strigăm către tine așa:
Bucură-te, că iarăși pentru Hristos ai fost chinuit;
Bucură-te, al Evangheliei stâlp neclintit;
Bucură-te, al tiranilor mustrător neobosit;
Bucură-te, a îngerilor veselie;
Bucură-te, a mucenicilor făclie;
Bucură-te, rana diavolilor cea nevindecată;
Bucură-te, a Ancirei credință nesfărâmată;
Bucură-te, suferire de chinuri nemaiauzită;
Bucură-te, corabie, de stânci nesfărâmată;
Bucură-te, pecetea Bisericii cea adevărată;
Bucură-te, al mucenicilor far luminos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 6

Mărturisitor mare al preaslăvitului nume al lui Iisus Hristos la Roma, înaintea păgânului Dioclețian, trimis ai fost și nesocotind nici chinurile, nici îngrozirile lui, pentru Hristos ai strigat: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind în tine, Sfințite Mucenice, raza Preasfântului Duh, când ai stat înaintea păgânului Dioclețian, ai arătat cu cuvinte preaînțelepte deșertăciunea necuraților zei și, apărând tu dreapta credință, se cuvine a te lăuda așa:
Bucură-te, mustrătorule al păgânului Dioclețian;
Bucură-te, biruirea lupului celui viclean;
Bucură-te, că darurile lui Dioclețian le-ai disprețuit;
Bucură-te, că pe acestea de la Hristos cu slavă le-ai primit;
Bucură-te, doritorule al nemuritoarelor bunătăți;
Bucură-te, defăimătorule al lumeștilor păgânătăți;
Bucură-te, că toate le-ai lepădat pentru Hristos;
Bucură-te, vulturul raiului cel preafrumos;
Bucură-te, minte îngerească în trup trecător;
Bucură-te, al groaznicelor chinuri mult suferitor;
Bucură-te, că bătut cu toiege de fier fiind, ți-a fost de folos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 7

Vrând întunecatul Dioclețian prin cuvinte cu vicleșug a te întoarce de la Hristos și spurcaților zei a te închina, tu pe aceia cu mare glas i-ai batjocorit și lui Hristos I-ai cântat: Aliluia!

Icosul 7

Arătat-ai, Sfințite Mucenice, prin cuvinte preaînțelepte, stricăciunea și neputința idolilor pieritori, pentru care cu mare mânie pe tiranul Dioclețian l-ai pornit și care iarăși a început a te chinui cumplit; pentru care îți zicem:
Bucură-te, că gol pe roată ai fost legat;
Bucură-te, că trupul cuțitul roților ți-a sfâșiat;
Bucură-te, că de pe tine carnea, care din nou crescuse, iar se rupea;
Bucură-te, că întru aceste chinuri ajutor de la Hristos ai cerut;
Bucură-te, că ai oprit roțile cu ajutor nevăzut;
Bucură-te, slăbănogirea celor ce roata învârteau;
Bucură-te, spaima celor ce te chinuiau;
Bucură-te, a celor ce priveau cu mirare;
Bucură-te, a chinuitorilor defăimare;
Bucură-te, a lui Dioclețian surpare;
Bucură-te, cerbule al raiului mult setos;
Bucură-te, oaia nerătăcită a lui Hristos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 8

Văzând necuratul Dioclețian că nimic nu a sporit cu aceste chinuri, a poruncit să-ți sfârtece gura și dinții cu un fier. Și acestea făcându-se, mai luminat ai grăit, strigând: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul neschimbat întru mărturisirea lui Hristos ai rămas, pentru care în temnița întunecoasă ai fost aruncat. Primește dar și de la noi această cântare:
Bucură-te, lumina temniței celei întunecoase;
Bucură-te, arătarea luminii celei nearătate;
Bucură-te, al celor din temniță luminătorule;
Bucură-te, al Stăpânului Hristos următorule;
Bucură-te, prefacerea temniței în biserică prealuminoasă;
Bucură-te, botezătorul turmei lui Hristos;
Bucură-te, înmulțirea turmei lui Hristos;
Bucură-te, pom al raiului preafrumos;
Bucură-te, finic cu roade frumoase;
Bucură-te, cel viu, din vlăstare răsărind;
Bucură-te, al celor din temniță sfeșnic prealuminos;
Bucură-te, că de la întuneric pe toți i-ai scos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 9

Toată mulțimea celor nou luminați cu Sfântul Botez în temniță mergea cu bucurie a se aduce jertfă pentru Hristos și cu mare glas proslăvea pe Dumnezeu, strigând: Aliluia!

Icosul 9

Pe ritori de i-am chema, cu frumoase cuvinte, să laude după vrednicie mulțimea chinurilor tale celor amare, nu ar avea pricepere vrednică acestora; iar noi păcătoșii, îndrăznind către tine, așa glăsuim:
Bucură-te, spicule cu roade încărcat;
Bucură-te, că iarăși înaintea lui Dioclețian ai stat;
Bucură-te, răbdătorule de alte chinuri grele;
Bucură-te, a privitorilor umilită vedere;
Bucură-te, strujitule, căci iarăși până la oase carnea a fost luată jos;
Bucură-te, că iarăși oasele goale au rămas însângerate;
Bucură-te, că cele dinăuntru ale tale pe jos au fost vărsate;
Bucură-te, arsule cu făclii;
Bucură-te, biruință asupra tiranului celui păgân;
Bucură-te, nebiruit ostaș al lui Hristos;
Bucură-te, că pe Dioclețian biruindu-l, la Maximian tiranul te-a trimis;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 10

Vrând păgânul împărat Dioclețian mai mari chinuri a aduce asupra ta, în Nicomidia la groaznic împărat Maximian te-a trimis spre chinuire. Încă acolo nebiruit de chinuri ai rămas, strigând lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 10

Zid nesurpat al mărturisirii înaintea guvernatorului Agripin ai rămas, care din porunca tiranului Maximian cu mare cruzime te-a chinuit, dar și pe acest tiran l-ai lăsat uimit; pentru care te lăudăm:
Bucură-te, a lui Maximian rușinare;
Bucură-te, și a lui Agripin întristare;
Bucură-te, mustrătorule al guvernatorului Agripin;
Bucură-te, rană a diavolilor cu mult suspin;
Bucură-te, tăiatule cu brice ascuțite;
Bucură-te, suferitorule de chinuri nemaiauzite;
Bucură-te, că în aceste chinuri pentru Agatanghel mucenicul te-ai rugat;
Bucură-te, întărirea lui Agatanghel celui pe lemn spânzurat;
Bucură-te, a tânărului mucenic îmbărbătare;
Bucură-te, a celor ce priveau nepovestită mirare;
Bucură-te, spaima tiranilor foarte mare;
Bucură-te, al mucenicilor și al ierarhilor soare mult luminos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 11

Împărate Sfinte, Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, primește rugăciunea smeritului Tău Mucenic, care se roagă pentru neamul creștinesc, și ne miluiește pe noi, cei ce strigăm: Aliluia!

Icosul 11

Făclie mult luminoasă a lui Hristos te-ai arătat și pe mulți păgâni cu Sfântul Botez i-ai luminat, iar via sufletului tău cu multe roade o ai încărcat; miluiește-ne pe noi care strigăm:
Bucură-te, a lui Domețian antipatul înfruntare;
Bucură-te, a lui Dioclețian împăratul rușinare;
Bucură-te, a lui Agripin guvernatorul surpare;
Bucură-te, batjocorirea lui Nurchie chinuitorul;
Bucură-te, al lui Domețian biruitorule;
Bucură-te, și al lui Maximian surpătorule;
Bucură-te, că și pe Sacherdonie l-ai biruit;
Bucură-te, că și pe Maxim l-ai lăsat uimit;
Bucură-te, a lui Afrodise senatorul sfărâmare;
Bucură-te, a lui Luchie tiranul pierzare;
Bucură-te, a lui Alexandru, ultimul chinuitor, cădere;
Bucură-te, rușinarea vrăjmașilor lui Hristos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 12

Vrând Stăpânul de obște, Mântuitorul Hristos, multe oi rătăcite a aduce la staulul Său, pe tine, Mucenice mult pătimitorule, cu al Său har te-a întărit, și înfricoșătoare chinuri pentru El ai suferit, prin care mulți cunoscând pe Dumnezeul Cel adevărat, au cântat: Aliluia!

Icosul 12

Cântând cu multă umilință jalnicele tale chinuri pe care pentru Hristos le-ai răbdat și întru toate nebiruit te-ai arătat, cu cuviincioasă cântare se cuvine a striga ție așa:
Bucură-te, ramură din buciumul lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii sfeșnic mult luminos;
Bucură-te, turnul Bisericii cel nebiruit;
Bucură-te, că douăzeci și opt de ani pentru Hristos ai pătimit;
Bucură-te, că unsprezece tirani pe tine te-au chinuit;
Bucură-te, că pe toți i-ai biruit;
Bucură-te, a nevăzuților tirani surpare;
Bucură-te, și a îngerilor mirare;
Bucură-te, ostașule al Marelui Împărat;
Bucură-te, că în trup fiind, cu îngerii te-ai asemănat;
Bucură-te, diamantul Bisericii cel luminos;
Bucură-te, mlădița de vie cu rod preafrumos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 13

O, mult pătimitorule de chinuri amare, Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Clement, primește nevrednicele noastre rugăciuni și fii mijlocitor pentru mântuirea sufletelor celor ce te cheamă în ajutor, ca împreună cu tine în veacul viitor să cântăm lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Înger în trup cu minte de Hristos iubitoare te-ai arătat, căci cu totul de sine te-ai lepădat și crucea suferințelor ai purtat; pentru care te lăudăm, strigând către tine așa:
Bucură-te, cel ce din pruncie vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat;
Bucură-te, că maica ta cu mare dragoste te-a alăptat;
Bucură-te, fiu al Bisericii cu adevărat;
Bucură-te, că numele Clement cu taină l-ai purtat;
Bucură-te, că numele Clement vie înseamnă cu adevărat;
Bucură-te, că via aceasta Hristos o a lucrat;
Bucură-te, căci cu al Său mir te-a adăpat;
Bucură-te, rodule al viei lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii mărgăritar prealuminos;
Bucură-te, că roadele viei tale bine au plăcut lui Hristos;
Bucură-te, alesule din scutece spre mare folos;
Bucură-te, tânără mlădiță de vie cu rod preafrumos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 1

Apărătorului credinței celei adevărate în Hristos și marelui surpător al înșelăciunii slujitorilor de idoli, îndelung suferitorului de chinuri amare, adunându-ne toți iubitorii de mucenici, cu multă dorire să-i cântăm: Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei

O, Sfinte Sfințite Mare Mucenice Clement, mult pătimitorule de chinuri amare, înfocatule mărturisitor al preaslăvitului nume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce cu neînfricoșată inimă și cu minte mult iubitoare de Hristos cu mare dorire ai alergat pe drumul desăvârșirii, prin suferirea groaznicelor și nemaiauzitelor chinuri, primit-ai numele Clement, care mlădiță de vie se tâlcuiește. Căci precum via se taie și se curăță la vreme și mai multe roade aduce, așa și mult chinuitul tău trup, de mulți tirani tăindu-se și strujindu-se, plin de duhovnicești struguri se arăta. Prin îndelunga răbdare a nesuferitelor chinuri pe mulți din întunericul necredinței la Adevăratul Dumnezeu i-ai adus și, fii ai luminii făcându-i, în buchetul viei lui Hristos i-ai arătat și cu roadele vredniciei în credință pe Stăpânul viei L-ai bucurat. Acestea și noi, păcătoșii, înțelegându-le, cu multă umilință și dragoste cădem către tine, Mare Mucenice și mult pătimitorule, rugându-te să ne fii ajutător către Înduratul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca și via sufletelor noastre cea sălbatică și neroditoare să o curețe și să o desăvârșească cu Sfântul Său har, spre a aduce însutit roadele dreptății și ale sfințeniei întru slava Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh I se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea
(6 martie)

FB Mess WA Like Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea sunt niște adevărați eroi ai lui Hristos, care deși deși au pierdut încercarea de a-și salva patria, nu au pierdut lupta pentru sufletele lor câștigând […]

† Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare
(4 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare a petrecut în nevoințe vreme de mai mulți ani pentru care a primit de la Dumnezeu darul înainte vederii, cel al vindecării bolilor sufletești și trupești, […]

† Sfânta Cuvioasă Pelaghia din Antiohia (8 octombrie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Pelaghia, care mai înainte a fost desfrânată, a reușit, la fel ca Sfânta Maria Egipteanca, să transforme frumusețea și dragostea trupească în noblețe duhovnicească și dragoste de Dumnezeu. Ea […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram