Acatistul Sfântului Proroc Moise

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Proroc Moise se poate citi pentru a cere Sfântului să ne învețe să lucrăm cu înțelepciune și dragoste poruncile lui Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Proroc Moise trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Proroc Moise - text

Tropar la Acatistul Sfântului Proroc Moise, glasul al 2-lea

Suindu-te către înălțimea bunătăților, Sfinte Prorocule Moise, te-ai învrednicit a vedea Strălucirea lui Dumnezeu, primind tablele cele date de Dumnezeu; și purtând întru tine darul însemnărilor, te-ai făcut cinstită laudă Prorocilor și mare taină a dreptei credințe.

Condacul 1

Ales de Dumnezeu pentru slujire proroceasca, îți lăudăm sfințenia vieții și minunile, Prorocule al lui Dumnezeu Moise, slăvindu-L pe Creator și pe Domnul pentru faptele tale, că ai adus pronia cerească pentru mântuirea neamului omenesc, strălucind cu zel aprins pentru Atotputernicul Stăpân. Iar tu, care ai îndrăzneala în fața măreției Sfintei Treimi, ajută-ne cu mijlocirea ta cerească, și noi te chemăm: Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Icosul 1

Creatorul Arhanghelilor și al îngerilor, Stăpânul tuturor creaturilor, care a aranjat destinele popoarelor și regatelor, te-a crescut din rădăcina celor drepți pe tine, Moise purtător de Dumnezeu, în vremea când poporului Israel treia în sclavie, te-a luminat și te-a trimis în țara Egiptului, că să faci un mare exod spre Țara Făgăduinței și să ne dai icoana mântuirii noastre prin această înfăptuire. Iar noi, pe Dumnezeul și Creatorul nostru Îl slăvim și pe tine, Marele Proroc al lui Dumnezeu, te chemăm:
Bucură-te, ales de Dumnezeu, slujind pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, că în Israel nu s-a mai ridicat Proroc ca tine;
Bucură-te, înalt mijlocitor al legii date de Dumnezeu;
Bucură-te, propovăduind întruparea viitoare a Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, prototipul lui Hristos Mântuitorul în viața și lucrarea manifestărilor tale;
Bucură-te, că strălucești în cer cu o cunună de slavă;
Bucură-te, că acum contempli slava negrăită a Creatorului lumii;
Bucură-te, cântând laude Lui cu toți îngerii și sfinții;
Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 2

Cuvioasa ta mamă, Sfinte Moise, a fost luminată de Domnul să te pună în coșuleț în apele râului Nil pentru a te salva, atunci când slujitorii faraonilor au omorât pruncii lui Israel, iar tu ai fost acoperit de mâna Atotputernicului Dumnezeu. Si noi acum amintindu-ne, îți cerem, Sfinte Proroc Moise, prin mijlocirea ta milostivă, mântuiește-ne de valurile ispitelor lumești și ne învață să-L lăudăm pe Dumnezeu cu demnitate și dreptate: Aliluia!

Icosul 2

Gândul de Sus a luminat-o pe fiica faraonului Egiptului, când te-a văzut de-a lungul râului Nil în coșuleț, așa încât te-a dus în palatele ei și te-a crescut ca un fiu. Dar tu, Moise preaslăvit, păstrând credința și obiceiurile poporului tău, ai crescut în cumpătare și preocupare, arătând iubire pentru semenii tăi evrei. Cu toții Îl slăvim și Îl lăudăm pe Domnul și ție îți cântăm:
Bucură-te, că prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, când ai fost mic, ai fost izbăvit de la moarte;
Bucură-te, că ai fost scos din apă și de aceea ai fost numit "Moise";
Bucură-te, că ai primit milă de la înțeleapta fiică a faraonului;
Bucură-te, că ai fost hrănit de către ea;
Bucură-te, că ai învățat credința lui Avraam, Isaac și Iacov;
Bucură-te, că L-ai iubit pe Dumnezeul părinților tăi cu tot sufletul;
Bucură-te, că ai fost luminat de adevărul lui Dumnezeu din tinerețea ta;
Bucură-te, că ai fost pregătit din pruncie pentru slujba prorocească a Domnului;
Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 3

Prin puterea și harul Duhului Sfânt și prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocară lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. De dragul Domnului, El te-a îndemnat pe tine, alesul Său, să părăsești țara Egiptului și să locuiești în hotarele Madianului mulți ani. Tu ai avut încredere în purtarea de grijă cea milostivă a Preafericitului nostru Creator, și ai continuat să-I strigi: Aliluia.

Icosul 3

Având o mare bunăvoință fața de tine, slăvite Moise, Domnul ți-a dăruit minunata vedenie pe care ai avut-o, când ai văzut rugul aprins în deșert, ai auzit glasul lui Dumnezeu, primind revelația Creatorului nostru despre esența Sa și ți-a poruncit să te întorci în Egipt, pentru a conduce poporul ales în țara făgăduită. Pentru aceasta, de dragul darului Domnului, din ziua aceea puterea minunilor și a semnelor au lucrat prin tine, și harul lui Dumnezeu a fost asupra ta. Cu toate acestea, noi ne minunăm de credința ta în Domnul și sperăm în marea Lui milă, cântându-I laude, iar ție îți spunem acestea:
Bucurați-vă, că te-ai închinat totdeauna veșnicului Dumnezeu;
Bucură-te, că ai intrat în comuniune vie cu Domnul;
Bucură-te, primind cuvântul lui Dumnezeu "față către față";
Bucură-te, că ai primit pacea lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt;
Bucură-te, și luminează-ne mințile și inimile cu lumina Divină;
Bucură-te, cheamă-ne acum pe noi toți la fapte de evlavie;
Bucură-te, vindecă-ne cu bunăvoință de amăgirile duhovnicești;
Bucură-te, îndepărtează-ne de pe căile celor periculoși;
Bucură-te, Sfinte Moise, proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 4

Slăvitul Moise, dorind să împlinească porunca lui Dumnezeu, s-a dus în țara Egiptului și s-a împrietenit cu fratele lui Aaron, care i-a devenit ajutor și tovarăș în slujba lui sfânta. Însă noi, amintindu-ne toate acestea, te rugăm, sfinte Proroc, să ne întărești în credința și dragostea de Dumnezeu, și încrezându-ne în atotputernicia și îndurarea Domnului nostru care ne întărește, strigam neîncetat către El: Aliluia!

Icosul 4

Auzind Mernemtah, regele Egiptului, porunca lui Dumnezeu, de a-l elibera pe poporul lui Israel în pustie că jertfă către Dumnezeu, s-a înfuriat foarte tare și a poruncit să-i trădeze pe israeliți. Dar tu, o Sfinte Moise, L-ai implorat pe Creatorul nostru să încălzească inima lui Faraon printr-o minune; tu ai crezut că Domnul nu te va părăsi nici pe tine nici pe poporul tău. Iar noi, cu venerație, respectăm sfânta ta amintire, și îți aducem astfel de laude:
Bucură-te, mare mesager al Împăratului Ceresc și vestitor al poruncilor Sale;
Bucură-te, cel ce ai adus milă lui Dumnezeu poporului îndurerat al lui Israel;
Bucură-te, că ai rupt valurile de îndoieli cu privire la piatră credinței;
Bucură-te, cel ceresc, și nu pământesc, învață-ne înțelepciunea;
Bucură-te, aprinde flacăra rugăciunii în noi;
Bucură-te, eliberează-i pe cei care vin la tine din sclavia diavolului;
Bucură-te, arată mângâiere și ajutor tuturor credincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 5

Ai devenit conducătorul trimis de Dumnezeu, sfânt proroc, când Faraonul Egiptului a cedat și a venit timpul că poporul lui Israel să părăsească țara sclaviei. Ca semn și amintire a marelui exod, le-ai poruncit să ucidă mieii și să acopere ușile locuințelor lui Israel cu sângele lor, ceea ce înseamna suferința răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu. Iar noi, în bucuria Domnului, cântăm un duhovnicesc: Aliluia!

Icosul 5

Văzând că urmărea armata poporului lui Faraon, tu, Sfinte Moise, înțelept al lui Dumnezeu, ți-ai ridicat mâna spre muntele tău și te-ai rugat fierbinte către Atotputernicul să facă o minune și când ți-ai întins toiagul peste mare, ai despărțit apele la dreapta și la stânga, iar apoi după ce ați trecut de partea cealaltă, egiptenii care va urmăreau s-au înecat. Auzind toate acestea, te numim:
Bucură-te, că prin rugăciunea ta Domnul a făcut o minune slăvită;
Bucură-te, că te-a ascultat Creatorul mării;
Bucură-te, după ce ai afirmat adevărul Divin cu semne și minuni;
Bucură-te, că ai arătat prototipul sfântului botez prin trecerea mării;
Bucură-te, dând o mare laudă Domnului Atotputernic;
Bucură-te, că ne ridici de la adâncul păcătoșeniei până la înălțimea spiritualității;
Bucură-te, și înmoaie dreapta mânie a lui Dumnezeu cu rugăciunile Tale;
Bucură-te, Sfinte Moise, proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 6

Te-ai arătat ca un predicator al faptelor bune, binecuvântat Proroc Moise, nesuportând întinarea credinței, ai stricat lucrările multor obiceiuri rele ale fiilor lui Israel, pentru a le sădi cunoștințele despre Dumnezeu și evlavie, despre virtuțile evlavioase, instruindu-i pe calea mântuirii. Și acum ne rugăm către tine, sfinte Moise, prin mijlocirea ta cerească, cere acest dar pentru noi să îl iubim pe Dumnezeu, astfel încât să nu fim robiți de patimile păcătoase, ci să-i cantăm cu evlavie Mântuitorului nostru: Aleluia!

Icosul 6

Slava și harul Domnului au strălucit asupra ta, lăudat Proroc Moise, când ai stat pe Muntele Sinai și ți-ai ridicat mâinile către Cer în rugăciune ca o cruce, cerând prin mijlocirea ta biruință pentru fiii lui Israel și astfel ați câștigat lupta împotriva lui Amalek. Noi, slăvind minunile lui Dumnezeu, lucrate de tine și încrezându-ne în mijlocirea ta, îți cântăm:
Bucură-te, că înainte de suferința Fiului lui Dumnezeu, se descoperă puterea plină de har a Crucii Domnului;
Bucură-te, că și Domnul te-a ascultat în toate și a făcut totul la cererea ta;
Bucură-te, că ai izvorât dintr-o stâncă cu o lovitură de toiag, apă poporului însetat;
Bucură-te, căci acesta este modelul Lui Hristos: o veșnică bunăvoință;
Bucură-te, izvor al lui Dumnezeu, care stingi setea duhovnicească a multora;
Bucură-te, că dai credință celor care nu cred în Providența lui Dumnezeu;
Bucură-te, că îi umpli pe cei slabi în duh cu puterea harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că îi îmbraci cu armura speranței pe cei obosiți de descurajare și tristețe;
Bucură-te, Sfinte Moise, proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 7

Creatorul Cel Milostiv a dat prin tine, Sfinte Moise, tăblițele Legământului Sau poporului tău, și astfel, a luminat pentru toate timpurile, până la sfârșitul veacurilor, pe toți oamenii cu poruncile sale, iar noi care cu adevărat Îl cinstim, Îi strigam fără îndoială: Aliluia!

Icosul 7

Ai împlinit poruncile noi și slăvite ale lui Dumnezeu cu sârguință și cu dragoste, prea binecuvântat Proroc, ascultând glasul lui Dumnezeu, ai creat cortul, cu altarul și chivotul Legământului, l-ai făcut pe Aaron mare preot cu slujire preoțească, ai făcut Leviticul pentru Slava lui Dumnezeu și ai prorocit venirea Mântuitorului în lume. Iar noi, amintindu-ne toate astea acum, strigăm cu recunoștință către tine:
Bucură-te, că ai avut râvnă neîncetata de a-L slăvi pe Dumnezeu;
Bucură-te, că ai împodobit Chivotul Legământului cu imagini de heruvimi;
Bucură-te, că prin această ai pus o temelie puternică pentru slăvirea icoanelor;
Bucură-te, vestind nașterea fără sămânță a Fiului lui Dumnezeu din Fecioară;
Bucură-te, că pentru totdeauna ai îmbogățit duhovnicește toate popoarele cu cele zece porunci;
Bucură-te, și învață-ne să urmăm aceste porunci;
Bucură-te, și învață-ne să îl iubim pe Dumnezeu;
Bucură-te, izbăvește-ne cu slavă de ispite;
Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 8

Te-ai supărat, preaslăvit Proroc, când ai coborât de pe munte, unde Domnul Însuși Își dezvăluise Voia Lui către tine, când i-ai văzut pe fratele tău Aaron și pe ceilalți oameni din jurul vițelului aurit cântând și dansând, ca niște făptași fără de Dumnezeu. Dar tu, de dragul îndurării față de semenii tăi păcătoși, ai rugat pe Atotputernicul Dumnezeu să-i ierte și să-i fie milă de ei. Ne amintim acest lucru și ne rugăm către tine: vindecă-ne de dependența de bogățiile pământești și învață-ne să căutăm comorile nestricăcioase, dăruiește bucurie și ajutor celor săraci și celor bogați milă și bunătate, să cântăm Domnului nostru care ne luminează pe noi și pe tine care mijlocești în fața Lui: Aliluia!

Icosul 8

Toată lumina dragostei cerești a serafimilor s-a aprins în tine către Domnul, slăvit Proroc, de aceea de dragul Creatorului și al lui Dumnezeu, prin tine s-au făcut semne minunate ale Slavei Lui, dar mai presus de toate, Dumnezeu a făcut cu tine mare minune, când tu, Sfinte Moise, pe Muntele Sinai L-ai văzut pe Domnul nostru în Slavă Sa în fața ta și ai auzit glasul subtil al lui Dumnezeu în întuneric și în vârtej și, ca un slujitor credincios, ai mers pe urmele Domnului tău. Ne minunam și noi de dragostea ta pentru Domnul și marea Lui milă față de tine, și în smerenia inimii noastre te lăudăm:
Bucură-te, că toată viața ta ai urcat din lumină în lumină;
Bucură-te, că ai câștigat bunăvoință în fața Celui Atotputernic;
Bucură-te, că L-ai văzut în vedenie pe Dumnezeu;
Bucură-te, privitorul vedeniei Divine strălucitoare;
Bucură-te, părtaș al strălucirii luminii dumnezeiești;
Bucură-te, că deși ai avut trup muritor, ai fost luminat de zorii nemuririi;
Bucură-te, și învață-ne să îl iubim și să facem Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, și umple-ne sufletele de pace și blândețe;
Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 9

Vrednică de toată lauda este viață și munca ta, Sfinte Moise purtător de Dumnezeu, pentru că ai călătorit patruzeci de ani cu poporul tău în deșerturile Sinaiului, Proroc cinstit, îndurând chinuri nu doar de la oamenii din tabără, nerecunoscători și răuvoitori, ci și de la rudele tale, dar tu te-ai rugat Creatorului și Dumnezeului nostru să aibă milă de turmă ta și să-i de mântuirea veșnică. Toți îi cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Nimeni nu va putea slăvi faptele și ostenelile tale potrivit cu moștenirea ta, căci ai fost "iubit de Dumnezeu și de oameni" și ai fost binecuvântat în memoria popoarelor, sfânt Proroc Moise. Tu ai înviat slavă lui Dumnezeu și ai luminat pe poporul lui Israel în adevăr și l-ai scos din sclavia Egiptului, lăsând Sfânta Scriptură pentru noi. Cu aceasta ne luminăm noi acum, îți mulțumim pentru muncă și îți aducem aceste laude:
Bucură-te, că ai văzut măreția lui Dumnezeu, și ai fost slăvit mai mult decât împărații de către Domnul;
Bucură-te, că ai adunat comoara înțelepciunii că un fiu al lui Dumnezeu;
Bucură-te, și fă-i pe toți creștinii oamenii înțelepți ai lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin tine mintea noastră învață gândirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci alungi întunericul ignoranței;
Bucură-te, că prin tine se afirmă mereu adevărul lui Hristos;
Bucură-te, lăudat și înălțat din răsărit și din apus;
Bucură-te, mărit și preamărit la toate marginile pământului;
Bucură-te, Sfinte Moise, proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 10

Ne bucurăm pentru tine, sfinte Prorocule, că ai trecut la Domnul la bătrânețe după ce ai trăit o viață pământească sfântă și dreaptă în Domnul. Până nu ai ajuns să vezi țara făgăduită nu ți-ai dat duhul în mâna lui Dumnezeu, pentru aceasta adormirea ta este sfântă, binecuvântată și slăvită, iar noi te rugăm ca atunci când va vei și clipa morții noastre, să te rogi Domnului să ne despartă blând sufletul de trup și să mântuiască de puterea diavolului, ca să ne învrednicim de mântuirea veșnică, și să-L chemăm pe Domnul în bucuria sfinților: Aliluia!

Icosul 10

Cu zidul rugăciunilor tale cerești, sfânt Proroc al lui Dumnezeu, protejează-ne de dușmanii văzuți și nevăzuți, ajută-ne în durerile și nevoile noastre și prin mijlocirea ta binevoitoare, salvează-ne de necazurile și nenorocirile aprige ale demonilor, întărește-ne inimile să ardă pentru Dumnezeu și învață-ne să ne iubim aproapele. Îți slăvim mijlocirea, cântându-ți:
Bucură-te, slujitor credincios și prieten apropiat al Domnului;
Bucură-te, înțelept povățuitor pe căile pocăinței și mântuirii;
Bucură-te, că sădești cu pricepere în oameni obiceiuri blânde și bune;
Bucură-te, nimicitorul neclintit al obiceiurilor rele;
Bucură-te, și îndepărtează-ne de poftele și patimile trupești;
Bucură-te, și învie în inimile noastre duhul milostivirii;
Bucură-te, că numele tău este mare bucurie celor care te cheamă;
Bucură-te, că toată viața ta i-ai mulțumit lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 11

Tu, preaslăvite Proroc Moise, ai adus cântări neîncetate Creatorului și Dumnezeului nostru mai mult decât oricare altul, și ai avut o mare îndrăzneală în fața tronului Preasfintei Treimi. La fel, acum ne rugăm către tine, mare slujitor al lui Dumnezeu, scoate-ne din sclavia oamenilor păcătoși, dându-ne libertatea copiilor lui Dumnezeu, luminează-ne inimile și curăță-ne mințile, astfel încât să cântăm cu tine către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ai fost binecuvântat să vezi Lumină necreată și strălucirea divină, Proroc binecuvântat de Dumnezeu, când ai apărut împreună cu Ilie și te-ai închinat, că un slujitor smerit, Domnului nostru Iisus Hristos care s-a schimbat la Față pe Muntele Tabor și ai vorbit cu El despre prigonire și moartea Lui în Ierusalim; tu ai mărturisit atunci despre natura divină a Mântuitorului nostru și i-ai asigurat pe ucenicii Domnului nostru despre acest lucru. Noi acum ne rugăm către tine, Sfinte al lui Dumnezeu, luminează-ne sufletele cu lumina Taborului și primește de la noi această cântare:
Bucură-te, că ai Prorocit despre jertfa mântuitoare ale Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai Prorocit că omul, prin jertfa Lui Iisus Hristos, va intra în slavă Sa;
Bucură-te, predicând despre nemurire și învierea de obște din morți;
Bucură-te, că prin această mărturisești adevărul învățăturilor Proroci despre Mesia;
Bucură-te, și adu-ne pe toți la dragostea adevărată pentru Hristos;
Bucură-te, și îndepărtează-ne de lenea și neglijarea lucrării lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai adus confirmarea Adevărului lui Dumnezeu în toată lumea;
Bucură-te, că îi ajuți pe toți cei care căuta adevărul lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 12

Har și îndurare de la Domnul cere-ne, prorocule al Domnului, căci ne închinăm cu credință și dragoste înaintea icoanei tale. Îți cerem binecuvântare ție, ocrotitorului nostru și te rugăm cu sinceritate: du rugăciunea noastră către Creatorul și Dumnezeul nostru, apăra Sfânta Să Biserica Ortodoxă de orice amărăciune, de dușmanii văzuți și nevăzuți, protejează țara noastră de toate intrigile cu mijlocirea ta, să avem o viață liniștită; nu înceta să mijlocești la mila Lui și cere-I pentru noi un dar care ne este în orice fel de folos, iar noi Îl chemăm pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând buze de laudă noi, cei nevrednici, sperăm în mila lui Dumnezeu și a ta, Prorocule al lui Dumnezeu Moise, și ne rugăm către tine mijlocește pentru noi păcătoșii, nu te opri din rugăciunea pentru noi toți împreună cu sfintele tale rude, soția Zipora, fratele tău Aaron și sora ta Miriam, ca Domnul să ne miluiască pe noi pentru mijlocirea ta. De aceea ție, plăcutule al lui Dumnezeu, îți aducem aceste laude:
Bucură-te, că duci tămâia rugăciunilor pentru noi la Sfânta Treime;
Bucură-te, că pleci milă lui Dumnezeu Tatăl pentru noi;
Bucură-te, că Îl implori pe Mântuitorul nostru să ne mântuiască;
Bucură-te, și ajută-ne să dobândim roadele și darurile Duhului Sfânt;
Bucură-te, și ne învață împreună cu sfinții și cu drepții să o cinstim pe Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, și întărește-ne pe toți în ceasul morții;
Bucură-te, ferindu-i pe cei care îți cinstesc amintirea de toate relele;
Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 13

O, Proroc iubitor și slăvit al lui Dumnezeu Moise, primește această mică rugăciune a noastră, ridicată spre tine din dragostea sufletului nostru și roagă-te Domnului Dumnezeu Iisus Hristos care este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, să ne scape de toate relele și necazurile, pentru că noi să trăim cu mai multă evlavie și să ne găsim fericirea veșnică cu rugăciunile tale, așa încât cu tine să îi cântăm Domnului cu recunoștință: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Creatorul Arhanghelilor și al îngerilor, Stăpânul tuturor creaturilor, care a aranjat destinele popoarelor și regatelor, te-a crescut din rădăcina celor drepți pe tine, Moise purtător de Dumnezeu, în vremea când poporului Israel treia în sclavie, te-a luminat și te-a trimis în țara Egiptului, că să faci un mare exod spre Țara Făgăduinței și să ne dai icoana mântuirii noastre prin această înfăptuire. Iar noi, pe Dumnezeul și Creatorul nostru Îl slăvim și pe tine, Marele Proroc al lui Dumnezeu, te chemăm:
Bucură-te, ales de Dumnezeu, slujind pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, că în Israel nu s-a mai ridicat Proroc ca tine;
Bucură-te, înalt mijlocitor al legii date de Dumnezeu;
Bucură-te, propovăduind întruparea viitoare a Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, prototipul lui Hristos Mântuitorul în viața și lucrarea manifestărilor tale;
Bucură-te, că strălucești în cer cu o cunună de slavă;
Bucură-te, că acum contempli slava negrăită a Creatorului lumii;
Bucură-te, cântând laude Lui cu toți îngerii și sfinții;
Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Condacul 1

Ales de Dumnezeu pentru slujire proroceasca, îți lăudăm sfințenia vieții și minunile, Prorocule al lui Dumnezeu Moise, slăvindu-L pe Creator și pe Domnul pentru faptele tale, că ai adus pronia cerească pentru mântuirea neamului omenesc, strălucind cu zel aprins pentru Atotputernicul Stăpân. Iar tu, care ai îndrăzneala în fața măreției Sfintei Treimi, ajută-ne cu mijlocirea ta cerească, și noi te chemăm: Bucură-te, Sfinte Moise, Proroc cinstit și slăvit, care îl vezi pe Dumnezeu!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Proroc Moise - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Proroc Moise

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Proroc Moise - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului
(25 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, este unul dintre cei cărora le datorăm restabilirea cinstirii sfintelor icoane, ele fiind o trăsătură definitorie a creștinilor ortodocși. El este prăznuit în calendarul ortodox de […]

† Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma
(1 iulie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma, sunt vindecători de boli, fapt pentru care au fost aleși ca ocrotitori ai medicilor și ai celor bolnavi. Sunt serbați […]

† Sfântul Apostol Timotei
(22 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Timotei este unul dintre cei 70 de apostoli pe care Iisus Hristos i-a trimis la propovăduirea Evangheliei. El a fost hirotonit episcop al Efesului de către Sfântul Apostol Pavel […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “Acatistul Sfântului Proroc Moise”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram