Acatistul Sfântului Porfirie Kavsokalivitul

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Porfirie Kavsokalivitul se poate citi pentru a cere Sfântului Porfirie, noului făcător de minuni, să ne învăță dragostea de aproapele pentru a dobândi și noi dragostea de Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Porfirie Kavsokalivitul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Porfirie Kavsokalivitul - text

Troparul Sfântului Porfirie Kavsokalivitul

După cum pe pământ te rugai pentru tămăduirea neputințelor și pentru iertarea păcatelor noastre, tot astfel și acum roagă-te în ceruri, părinte Porfirie, și roagă-L pe Hristos Dumnezeul nostru să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe Părintele nostru Porfirie, făcătorul de minuni, care a împărțit mană din pustia binecuvântată a Sfântului Munte celor care flămânzeau în pustia duhovnicească a lumii, veniți să îl lăudăm, binecredincioșilor, și pentru rugăciunile pe care le înalță Domnului pentru mântuirea neamului creștinesc să îi mulțumim cântându-i: Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Icosul 1

Ai auzit dulcele glas al Preadulcelui Iisus chemându-te la nunta cea veșnică și zicând: "Vino, Părinte Porfirie, de moștenește Împărăția Cerurilor ce este gătită celor care și-au purtat crucea nevoindu-se din dragoste pentru Dumnezeu!"; noi, vrând a fi părtași fericirii tale, îți aducem aceste laude:
Bucură-te, cel care mijlocești înaintea Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, rod înmiresmat al Tradiției Sfinților Părinți;
Bucură-te, ostaș îmbrăcat în armură duhovnicească;
Bucură-te, furtună care spulberi cuiburile ereticilor;
Bucură-te, cel care te-ai dăruit în întregime fiecăruia dintre cei care te cercetau;
Bucură-te, că luptând împotriva puterilor întunericului, le-ai biruit;
Bucură-te, că ai apărat predaniile bisericești și ai stat împotriva rătăcirilor de multe feluri;
Bucură-te, că i-ai binecuvântat pe cei care au mărturisit minunile tale;
Bucură-te, că i-ai mustrat pe cei care au spus despre tine lucruri neadevărate;
Bucură-te, cel care stai departe de cei care răstălmăcesc minunile tale;
Bucură-te, cel care primești laudele aduse de către cei binecredincioși;
Bucură-te, ceară însemnată cu pecetea sfințeniei;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 2

Știind micimea viețuirii noastre, să nu deznădăjduim aflând nevoințele Preacuviosului Părinte Porfirie, nici să încercăm a le urma fără dreaptă socoteală, și mai ales să nu căutăm a agonisi harismele sale, căci nu puțină vătămare vom afla. Ci să căutăm a învăța de la el smerenia și dragostea pentru cele sfinte, ca să Îi putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ai primit la botez numele de Evanghelie, care se tâlcuiește "Bună Vestire", și întreaga ta viață a fost o bună vestire despre lucrarea Duhului Sfânt și despre dobândirea veșniciei de către oamenii care, trecători fiind prin viața pământească, L-au cunoscut pe Domnul Care ieri, astăzi și în veac Același este, și din revărsarea inimii ți-au cântat:
Bucură-te, că din pruncie ai fost păzit de Cel a Cărui întrupare a fost binevestită de înger;
Bucură-te, că din fragedă vârstă ai năzuit să Îi închini Domnului viața ta;
Bucură-te, că din copilărie ai plecat la Muntele Athos ca să urci muntele virtuților;
Bucură-te, că atunci când te-ai lovit din greșeală cu securea în picior ai cerut ajutorul Maicii Domnului;
Bucură-te, că ocrotitoarea Sfântului Munte ți-a oprit de îndată șiroirea sângelui;
Bucură-te, că ai trăit acoperit de Sfântul ei Acoperământ;
Bucură-te, că pentru viețuirea ta cucernică ai fost hirotonit preot;
Bucură-te, că ajutând mulțimi de oameni nu ți-ai pierdut liniștea;
Bucură-te, luminător al Atenei și a toată Grecia;
Bucură-te, că ai fost căutat de pelerini veniți din toată lumea;
Bucură-te, că ai trăit în vremurile noastre nevoințe aspre ca ale Părinților din vechime;
Bucură-te, că până la moarte L-ai slujit cu jertfelnicie pe Hristos;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 3

Nu pentru vreo nevoință aparte s-au revărsat asupra ta râurile binecuvântărilor, ci pentru că luând asupra ta crucea grea a ascultării ai urmat Domnului Care S-a arătat pe Sine ascultător până la moarte, și lepădând voia ta la picioarele bătrânilor tăi ai învățat de la aceștia cântarea: Aliluia!

Icosul 3

Să vadă roadele ascultării cei care vor să trăiască neavând povățuitor, cei care plini fiind de mândrie cred că au găsit un drum mai scurt către Dumnezeu, și să își cunoască înșelarea. Iar noi să luăm aminte la viețuirea Preacuviosului Părinte Porfirie și cerându-i să mijlocească la Dumnezeu ca să primim puterea de a merge pe calea ascultării, să îi cântăm așa:
Bucură-te, rob al lui Hristos care ai cunoscut ce înseamnă adevărata libertate;
Bucură-te, că nu ai cunoscut povara libertății pătimașe;
Bucură-te, cel care supunându-te bătrânilor tăi ai înțeles taina ascultării;
Bucură-te, că Părinții Pantelimon și Ioanichie te-au învățat lepădarea voii;
Bucură-te, că atunci când ți s-au deschis ochii duhovnicești i-ai văzut cu duhul pe bătrânii tăi;
Bucură-te, cel care făcând ascultare ai ieșit din chilia unui părinte pe fereastră;
Bucură-te, că nu te-ai mâhnit când frumoasa pasăre cioplită fără binecuvântare ți-a fost frântă;
Bucură-te, că așa s-a frânt și gândul inimii tale de a face ceva după propria voie;
Bucură-te, că prin rugăciune ai devenit asemenea stâlpilor monahismului;
Bucură-te, că ieșind în mijlocul oamenilor te-ai sârguit să te jertfești pentru ei;
Bucură-te, că ai ridicat mănăstirea din Milesi ca pe un chivot al cunoașterii lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel care ai găsit în Sfânta Scriptură și în Viețile Sfinților chipuri de sfințenie;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 4

"Dacă nu ar fi scris Sfântul Ioan Scărarul cartea despre dumnezeiescul urcuș, ar fi putut-o scrie cu pricepere Părintele Porfirie", s-a dat mărturie despre măsura sporirii tale; văzându-te Domnul că din copilărie ai vrut să urmezi viața de nevoință a unui alt avvă Ioan, cel numit Colibașul, a venit în întâmpinarea ta și ți-a călăuzit pașii pe treptele scării Raiului, iar tu I-ai cântat cu umilință: Aliluia!

Icosul 4

Mincinoși sunt ritorii care învață că vremea sfințeniei a trecut, că în vremurile noastre nu mai este cu putință omului să meargă pe calea cea strâmtă pe care o arată Scriptura; nouă numai a cugeta la viețuirea ta ne este de ajuns pentru a sta împotriva unora ca aceștia, care nu vor să cânte împreună cu noi:
Bucură-te, că urmând Sfântului Ioan Colibașul, L-ai primit pe Hristos în chilia inimii tale;
Bucură-te, că Sfântul Porfirie al Gazei te-a crescut ca pe un urmaș al său;
Bucură-te, bucurie a Sfântului Atanasie și a celorlalți cuvioși aghioriți;
Bucură-te, cel care ieșind din Sfântul Munte nu ai părăsit smerenia Sfântului Siluan;
Bucură-te, că primind bastonul trimis de Sfântul Gherasim ai primit și binecuvântarea acestuia;
Bucură-te, cu Sfântul Vasile cel Mare care te-a ajutat să ridici așezământul din Milesi;
Bucură-te, cu Sfinții Ierarhi Nicolae și Spiridon, neobosiții făcători de minuni;
Bucură-te, cu Sfinții Cosma și Damian și cu ceilalți Sfinți Doctori fără de arginți;
Bucură-te, cel care ai fost asemănat cu Sfântul Serafim de la Sarov;
Bucură-te, că ai arătat lumii că harismele Sfântului Nectarie din Eghina nu s-au pierdut;
Bucură-te, cu soborul tuturor Cuvioșilor Părinți și Cuvioaselor Maici;
Bucură-te, floare din buchetul Maicii Domnului, care ai împrăștiat mireasma din Grădina ei;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 5

Deși în timpul vieții ai avut parte de apăsătoare boli, Părinte, nu te-ai lăsat biruit de durere, ci le-ai răbdat cu mucenicească răbdare și, în loc să cârtești, ai primit suferința cu seninătate, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Cine poate să stea departe de mijlocirile tale, știind câtă mulțime de bolnavi au simțit ajutorul tău? Cine oare va șovăi să alerge la tine, aflând că din zi în zi numărul celor care au primit sănătate trupească și sufletească sporește fără încetare? O, Părinte Porfirie, pentru grija pe care ai arătat-o și o arăți celor bolnavi, primește de la noi laudele acestea:
Bucură-te, că suferind grele boli ai primit puterea de a-i ajuta pe bolnavi;
Bucură-te, că i-ai învățat pe oameni că vindecarea adevărată vine de la Dumnezeu;
Bucură-te, că însemnând bolnavii cu semnul sfintei cruci le-ai ușurat durerile;
Bucură-te, cel care i-ai ferit pe credincioși de doctorii cei închipuiți, care au puteri diavolești;
Bucură-te, că ai vindecat de paralizie pe femeia celui care a venit să te caute la mănăstire;
Bucură-te, că deși acela nu te-a găsit, a avut mare credință în puterea mijlocirilor tale tainice;
Bucură-te, că așa cum ai vindecat-o pe femeia sa, îi poți vindeca și pe cei pentru care ne rugăm;
Bucură-te, că i-ai mângâiat pe cei căzuți în deznădejde;
Bucură-te, că i-ai povățuit să poarte crucea răbdării;
Bucură-te, că bolnavilor care ți-au cerut ajutorul le-ai adus grabnică tămăduire;
Bucură-te, cel care și acum te rogi pentru cei aflați în diferite suferințe;
Bucură-te, că pentru tine nu există boli de nevindecat;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 6

Nici un om nu este fără de păcat, nici un om nu se poate făli că a scăpat de orice urmă a bolii. Știind că nu numai trupurile noastre, ci și sufletele noastre sunt atinse de boală, dar știind și că Dumnezeu este Cel Care dăruiește sănătate celor dreptcredincioși, îți cerem să te rogi ca împreună cu cei tămăduiți de bolile lor să Îi putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Noule Doctor fără de arginți, Părinte Porfirie, mulțumindu-ți că prin nenumărate minuni ai dăruit celor suferinzi tămăduirea, nu vom obosi vestind celorlalți vindecările făcute prin rugăciune către Dumnezeu, și pentru aceasta te rugăm să primești drept plată mulțumirile noastre:
Bucură-te, că pe pruncul care nu se mișca l-ai vindecat spre bucuria părinților lui;
Bucură-te, pentru copiii care, primind vindecare trupească, L-au slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că pe femeia necăjită de boala bărbatului ei ai învățat-o să se ferească de tulburarea adusă de diavol;
Bucură-te, cel care îi ocrotești pe cei care se îngrijesc cu dragoste de bolnavi;
Bucură-te, cel care vedeai și vezi mai bine decât doctorii bolile oamenilor;
Bucură-te, cel care stai împotriva doctorilor nepricepuți, ca să-i ferești pe bolnavi de mai multă suferință;
Bucură-te, cel care te-ai arătat bolnavei care suferea de tromboză și ai vindecat-o;
Bucură-te, că mai târziu aceasta a recunoscut chipul tău și așa a înțeles de la cine a primit ajutorul;
Bucură-te, că doctorii au rămas fără grai în fața vindecărilor pe care le-ai făcut;
Bucură-te, balsam care aduci de la Dumnezeu vindecare trupească și sufletească;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale s-a biruit rânduiala firii;
Bucură-te, cel care îi întărești pe cei care mărturisesc vindecările tale minunate;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 7

Răbdând suferințele ca un al doilea Iov, ai arătat prin viața ta că încercările îngăduite de Dumnezeu nu covârșesc puterea omenească, și că oricât de grele ar fi acestea, dacă ne luptăm să le biruim, Mântuitorul Hristos va pune pe frunțile noastre cununi strălucitoare, pentru care Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Auzind cum în timpul vieții și după moarte i-ai izbăvit de felurite ispite pe cei cărora le-ai cunoscut neputințele, și aflându-ne noi înșine în ispite fără de număr, căci viermele păcatului nu doarme, dorim să te avem ca ocrotitor al nostru, și pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, că trecând prin furtuna necazurilor ai primit puterea de a-i ajuta pe cei ispitiți;
Bucură-te, că i-ai făcut dreptate slujbașului învinuit pe nedrept;
Bucură-te, că pe tânăra care voia să se sinucidă ai scăpat-o din ghearele diavolului;
Bucură-te, că ai prevenit maicile de la Mănăstirea Jazak să nu bea apă din fântâna otrăvită de necredincioși;
Bucură-te, că fără teamă în vreme de război ai scăpat o fată de la pângărire;
Bucură-te, că l-ai izbăvit pe ucenicul tău de primejdia din adâncurile apelor;
Bucură-te, cel care dai cu prisosință cele de trebuință credincioșilor;
Bucură-te, că printr-o minune Cel Care a înmulțit peștii în pustie te-a vădit a fi asemenea Lui;
Bucură-te, că această minune și altele asemenea ei au fost tăinuite până după moartea ta;
Bucură-te, cel care te-ai arătat în chip minunat celor care ți-au cerut ocrotirea;
Bucură-te, că oricine te cheamă în ajutor cu credință primește sprijinul tău;
Bucură-te, că nenumărate sunt facerile de bine pe care ni le-ai arătat;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 8

Cum să nu ne veselim de minunile tale? Cum să nu tresalte inimile noastre la aflarea bucuriei pe care o aduci celor care te cinstesc, tainicule povățuitor al călugărilor și al mirenilor? Știind că ducând viață monahicească tu ai fost călăuză pricepută și pentru familiile care în viforul lumii au căutat liniștea duhovnicească, Îi cântăm Celui Care te-a înțelepțit: Aliluia!

Icosul 8

Văzând cum vrăjmașul diavol se luptă ca mirenii să ducă o viață cât mai pătimașă, aducându-le tulburare în suflet și șoptindu-le că numai în mănăstiri se poate duce o viață bineplăcută lui Dumnezeu, tu i-ai povățuit să stea împotriva acestuia și să ducă lupta cea bună, iar ei sporind în viețuirea duhovnicească ți-au cântat:
Bucură-te, că îi afli pe fiii risipitori și te rogi pentru ei;
Bucură-te, că aduci pacea în familiile dezbinate;
Bucură-te, că le-ai descoperit celor căzuți calea pocăinței;
Bucură-te, că i-ai ajutat pe aceștia să ajungă fii credincioși ai Bisericii;
Bucură-te, că i-ai învățat pe părinți să trăiască o viață sfântă pentru ca fiii lor să fie păziți de ispite;
Bucură-te, că rugându-se Domnului ucenica ta a fost pețită de tânărul pe care îl iubea;
Bucură-te, că domolind împotrivirile părinților lui, au reușit să se căsătorească;
Bucură-te, că le-ai vorbit despre Hristos tinerilor care, necunoscând Lumina, trăiau în patimi;
Bucură-te, că ei ți-au sărutat picioarele cu dragoste;
Bucură-te, sprijin al celor care vor să își întemeieze o familie;
Bucură-te, că Domnul ți-a dat priceperea de a fi călăuză pentru cei căsătoriți;
Bucură-te, blând duhovnic care cu iscusință ai vindecat rănile sufletești;
Bucură-te, apostol al sfințeniei în vremuri de mare tulburare;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 9

Doamne, Cel Care ne-ai zis "Fiți sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Sfânt sunt", Care prin gura Preacuviosului Părinte Porfirie ne-ai amintit această poruncă a Ta, iar noi am priceput că numai dacă vom merge pe calea sfințeniei viețile noastre vor cunoaște împlinirea, acoperă-ne cu harul Tău cel ceresc ca să mergem pe această cale fără a fi vătămați de cursele diavolului și să Îți cântăm în toată vremea: Aliluia!

Icosul 9

Ceea ce mărturisește întreaga predanie a Răsăritului, și anume că Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să se sfințească, este cu anevoie de priceput; dar ascultându-te pe tine, Preacuvioase Părinte, că ne îndemni să ajungem la măsura sfințeniei, oricât de mari ar fi ispitele care ne apasă, îți zicem:
Bucură-te, icoană a virtuților poleită cu aurul smereniei;
Bucură-te, că nu numai pe monahi, ci și pe mireni i-ai îndemnat să rostească rugăciunea lui Iisus;
Bucură-te, că îi vezi pe creștinii râvnitori strălucind ca niște făclii;
Bucură-te, că l-ai văzut pe Părintele Yannis îmbrățișându-și preoteasa în lumina Raiului;
Bucură-te, dascăl al cugetării la cele sfinte;
Bucură-te, că săvârșind dumnezeieștile slujbe inima ta a devenit altar al Celui Preaînalt;
Bucură-te, că aflând nevoințele tale sporim în nevoință;
Bucură-te, că prin postiri îndelungate ți-ai hrănit sufletul cu putere cerească;
Bucură-te, lumânare care te-ai asemănat rugului lui Moise;
Bucură-te, că prin înțelepciune duhovnicească i-ai întrecut pe înțelepții lumii acesteia;
Bucură-te, că ne-ai îndemnat ca prin lungi privegheri să călătorim spre odihna veșnică;
Bucură-te, adeverire a Învierii lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 10

Fiind aprins de dragostea cea duhovnicească și vrând să propovăduiești oamenilor credința în Hristos, pentru râvna ta Domnul te-a chemat să fii părtaș darurilor Sfinților Apostoli și prin harisma vorbirii în limbi ai grăit pe înțelesul celor de alt neam, iar ei mirându-se de sfințenia ta au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Vrând tu să o ajuți pe tânăra Annoula să lepede cugetările deșarte și să creadă în Atotputernicul Dumnezeu, nu ți-a fost opreliște necunoașterea limbii pe care o vorbea aceasta, ci prin darul lui Dumnezeu ai trecut de această stavilă, spre bucuria celor care te laudă așa:
Bucură-te, că niciodată nu ai greșit când ai spus oamenilor cele pe care ți le-a arătat Domnul;
Bucură-te, cel care din smerenie nu I-ai cerut Domnului harisme alese;
Bucură-te, că nu te-ai mândrit pentru darurile cu care Dumnezeu te-a covârșit;
Bucură-te, că primindu-le, nu ai contenit cugetarea smerită la propria ta păcătoșenie;
Bucură-te, că minunile le-ai făcut nu spre lauda ta, ci spre slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, că și noi am urmat povața pe care i-ai dat-o femeii credincioase, și nu ne îndoim de harismele tale;
Bucură-te, că ai trăit bucuria Rusaliilor;
Bucură-te, cel care prin luminare dumnezeiască ai înțeles necazurile oamenilor;
Bucură-te, că ai astupat gurile celor care cârteau împotriva darurilor Sfântului Duh;
Bucură-te, că ne-ai lămurit că puterile celor depărtați de Biserică vin de la îngerii căzuți;
Bucură-te, stavilă pentru cei care fiind stăpâniți de diavol imitau darul vorbirii în limbi;
Bucură-te, cel care cunoșteai graiurile păsărilor și ale animalelor;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 11

Cuvântul despre trecerea în veșnicie, cum că "de vei muri înainte de a muri, nu vei mai muri atunci când vei muri", a fost sorbit de inima ta însetată de cunoaștere și luminându-te te-ai împărtășit de această trăire când moartea ta a devenit un puternic: Aliluia!

Icosul 11

"După ce voi pleca la Domnul, eu voi continua să vă vorbesc. Voi, oare, mă veți auzi?", ne-ai întrebat pe toți cei care te purtăm cu dragoste în inimile noastre. Nefiind vrednici de a auzi cuvintele tale pline de putere, facem ceea ce ne este cu putință și îndrăznim să îți aducem smerită laudă, știind că asculți glasurile noastre:
Bucură-te, cel care ți-ai așteptat moartea ca pe o întâlnire cu Dumnezeu;
Bucură-te, că ai părăsit această lume chemându-L pe Mântuitorul Hristos;
Bucură-te, că ai adormit în Sfântul Munte, pe care lăuntric niciodată nu l-ai părăsit;
Bucură-te, că dragostea ta pentru Hristos a covârșit frica morții;
Bucură-te, că rugându-te, se risipea norul întunecat pe care îl vedeai deasupra unora dintre muribunzi;
Bucură-te, cel care și acum te rogi pentru cei aflați pe patul de moarte;
Bucură-te, cel care ne ferești de moarte năprasnică;
Bucură-te, că ultima ta dorință a fost "ca toți să fie una", după cum voiește Hristos;
Bucură-te, că te-ai rugat ca toți oamenii să Îl cunoască pe Dumnezeul Părinților noștri;
Bucură-te, că Cel Care a înviat din morți te-a învățat să biruiești moartea;
Bucură-te, că privind blândul tău chip ne umplem de mângâiere;
Bucură-te, văzând că semințele pe care le-ai semănat dau roadă îmbelșugată;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 12

Așa precum Sfântul Nectarie a voit ca moaștele sale binemirositoare să fie împărțite spre binecuvântare în tot pământul, și pretutindeni s-a aflat de minunile sale, tot așa după adormirea ta Dumnezeu a vrut ca cinstirea ta să se răspândească în toate colțurile lumii, ca toți cei care în aceste vremuri de rătăcire au cunoscut că ești stâlp de lumină al dreptei credințe să cânte Domnului împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 12

Înainte de a primi cinstirea cuvenită de la oamenii cei muritori, bineplăcutule al lui Dumnezeu, ai primit o cinstire mai înaltă, căci ai fost prăznuit în Biserica Cerească de soborul celor care îmbrăcați în veșminte luminoase cântau îngerește troparul tău și cărora următori făcându-ne noi, îți zicem cu mare glas:
Bucură-te, dar neprețuit pe care Dumnezeu l-a dăruit Bisericii;
Bucură-te, că am fost povățuiți în chip minunat să ne rugăm ție;
Bucură-te, că Însuși Domnul S-a îngrijit să primești cinstire de la oameni;
Bucură-te, ascultând laudele celor care așteaptă tainica ta povățuire;
Bucură-te, că așa cum te rugai înainte împreună cu ucenicii tăi, te rogi acum cu noi toți;
Bucură-te, că precum îți ocroteai fiii duhovnicești, acum ne ocrotești și pe noi;
Bucură-te, că numărul celor care te cinstesc crește fără încetare;
Bucură-te, prieten al celor care învață de la tine urcușul duhovnicesc;
Bucură-te, că cei care au privit chipul tău luminat vor să atingă și sfintele tale moaște;
Bucură-te, candelă aprinsă de Părintele Ceresc;
Bucură-te, ucenic al Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, vas ales al Sfântului Duh;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 13

O, Preacuvioase Părinte Porfirie, făcătorule de minuni, primind această puțină rugăciune de la noi, cei care din preaplinul inimii îți aducem laude după cuviință, ajută-ne să punem început bun și lepădând toate patimile și poftele să trăim ca mădulare sfinte ale Bisericii, ca împreună cu tine să putem cânta în vecii vecilor: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ai auzit dulcele glas al Preadulcelui Iisus chemându-te la nunta cea veșnică și zicând: "Vino, Părinte Porfirie, de moștenește Împărăția Cerurilor ce este gătită celor care și-au purtat crucea nevoindu-se din dragoste pentru Dumnezeu!"; noi, vrând a fi părtași fericirii tale, îți aducem aceste laude:
Bucură-te, cel care mijlocești înaintea Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, rod înmiresmat al Tradiției Sfinților Părinți;
Bucură-te, ostaș îmbrăcat în armură duhovnicească;
Bucură-te, furtună care spulberi cuiburile ereticilor;
Bucură-te, cel care te-ai dăruit în întregime fiecăruia dintre cei care te cercetau;
Bucură-te, că luptând împotriva puterilor întunericului, le-ai biruit;
Bucură-te, că ai apărat predaniile bisericești și ai stat împotriva rătăcirilor de multe feluri;
Bucură-te, că i-ai binecuvântat pe cei care au mărturisit minunile tale;
Bucură-te, că i-ai mustrat pe cei care au spus despre tine lucruri neadevărate;
Bucură-te, cel care stai departe de cei care răstălmăcesc minunile tale;
Bucură-te, cel care primești laudele aduse de către cei binecredincioși;
Bucură-te, ceară însemnată cu pecetea sfințeniei;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Condacul 1

Pe Părintele nostru Porfirie, făcătorul de minuni, care a împărțit mană din pustia binecuvântată a Sfântului Munte celor care flămânzeau în pustia duhovnicească a lumii, veniți să îl lăudăm, binecredincioșilor, și pentru rugăciunile pe care le înalță Domnului pentru mântuirea neamului creștinesc să îi mulțumim cântându-i: Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu!

Rugăciune către Sfântul Porfirie Kavsokalivitul

Preacuvioase Părinte Porfirie, robule al Dumnezeului Celui Viu, primește laudele pe care ți le aducem cu inimă smerită și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
Ocrotește-ne de tot răul și de toată tulburarea. Ajută-ne să biruim ispitele care ne stau înainte și prin răbdarea noastră să dobândim cununile cele netrecătoare. Iar la înfricoșătoarea Judecată să fim feriți de veșnica pedeapsă și să fim așezați în partea cea de-a dreapta, unde cu soborul tuturor sfinților te veselești de frumusețile cerești. Ca primind grabnicul tău ajutor să Îi mulțumim în vecii vecilor Dumnezeului Care te-a proslăvit. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Porfirie Kavsokalivitul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Porfirie Kavsokalivitul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Porfirie Kavsokalivitul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
(2 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Voievod Ștefan cel Mare era cinstit încă din timpul vieții ca sfânt de către popor pentru evlavia sa pentru cele sfinte, pentru vitejia sa și pentru felul în care a […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, însă el este singurul dintre ei care ne descrie pe larg vestirea Fecioarei Maria, Nașterea Domnului și ne relatează […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea
(13 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea, a adus pe mulți dintre păgânii din vremea sa la credința creștină prin viață sa și prin minunile săvârșite în timpul martiriului său. Este […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram