Acatistul Sfântului Onufrie cel Mare

5/5 - (5 votes)

Acatistul Sfântului Onufrie cel Mare se poate citi pentru întoarcerea la credință a celor pierduți și rătăciți, pentru cei bătrâni, bolnavi și neputincioși, deoarece Sfântul Onufrie cel Mare, pentru dragostea lui cea mare de semeni, nu îi lasă neajutorați pe niciunul dintre cei care îi cer ajutorul având totodată mare îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu și împlinind cererile celor care i se roagă lui cu credință și cu dragoste.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Onufrie cel Mare trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Onufrie cel Mare - text

Tropar la Acatistul Sfântului Onufrie cel Mare, glasul al 4-lea

Dumnezeul părinților noștri, Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră.

Condacul 1

Celui care din fragedă pruncie a iubit pe Hristos și I-a slujit cu credință, să-i aducem laude și cântări duhovnicești că acesta biruind pe vrăjmași s-a suit la Hristos, Cel ce i-a dăruit dar dumnezeiesc spre a dobândi darul cel veșnic și să-l slăvim cântându-i: Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Icosul 1

Văzând darul lui Dumnezeu care era cu tine din pântecele maicii tale și minunile care s-au săvârșit cu tine în pruncie, nu putem să nu te lăudam astfel:
Bucura-te, cel ce te-ai născut din rugăciunile părinților tăi;
Bucura-te, că încă fiind în fașă ai fost dăruit de părintii tăi la mănăstire;
Bucura-te, cel ce ai fost hrănit de căprioara până la vârsta de trei ani;
Bucura-te, că te-ai arătat milostiv încă din frageda pruncie;
Bucura-te, cel ce ai fost hrănit de Hristos Care se afla în sfânta icoană;
Bucura-te, cel ce ai primit dar de la Dumnezeu;
Bucura-te, că te-ai arătat făcător de minuni fiind încă prunc;
Bucura-te, lumina dăruită mănăstirii de Luminatorul celor din întuneric;
Bucura-te, luceafăr aducător de bucurii;
Bucura-te, minune dumnezeiască;
Bucura-te, stea de lumina purtătoare;
Bucura-te, iubitorule de cele sfinte,
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 2

Fiind încă tânăr la vârsta și nevinovat, te-ai arătat mai mare în virtutea nerăutății, deoarece Însuși Hristos cu mâinile Sale te-a hrănit când I-ai cerut, iar credincioșii stau înaintea icoanei tale cantând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Plin de milostivire te-ai arătat că pâinea pe care o primeai pentru tine o dădeai lui Hristos lipsindu-te pe tine de hrană, iar noi, văzând unele că acestea, te lăudam zicând:
Bucura-te, că Cel pe care tu L-ai hrănit de multe ori, pâinea ți-a dat când I-ai cerut;
Bucura-te, că din acea pâinea s-au hrănit și ceilalți monahi;
Bucura-te, că ei au fost cuprinși de uimire văzând minunea care s-a făcut prin tine;
Bucura-te, că ai crescut în ascultare și supunere;
Bucura-te, căci cu înfrânarea și postul ai supus chiar și pe demoni;
Bucura-te, dar dumnezeiesc dăruit nouă celor credincioși de către Dumnezeu;
Bucura-te, că ai fost păzit de Dumnezeu, Care te-a întărit spre o lupta ca aceasta;
Bucura-te, că te-ai arătat stăpân peste patimi;
Bucura-te, cel ce ai stricat cursele demonilor cele amăgitoare;
Bucura-te, că te-ai înălțat deasupra firii omenești prin multa osteneală;
Bucura-te, iubitorule de Dumnezeu și al semenilor tăi;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 3

Mergând cuviosul Pafnutie în pustie spre a căuta pe cei ce se nevoiesc acolo, te-a aflat pe tine sfinte și bucurându-se a cântat lui Dumnezeu, Celui ce te-a descoperit lui: Aliluia!

Icosul 3

Atât de mult te-a iubit pe tine Domnul cuvioase, încât aveai în fiecare lună a anului drept hrană fructe de finic și un izvor cu apă limpede și bună, iar în loc de îmbrăcăminte ți-a crescut părul care te ferea de ger și arșiță, pentru aceasta noi îți cântam unele că acestea:
Bucura-te, că Dumnezeu ți-a răsplătit ție și în această viată și în cealaltă ostenelile tale;
Bucura-te, copac înfrunzit sub care adumbresc cei credincioși;
Bucura-te, om ceresc care ai ajuns firea îngerilor;
Bucura-te, că ai avut atâtă tărie că nu ai părăsit pustia, cu toate ispitele ce veneau de la diavol;
Bucura-te, că binecuvântarea lui Dumnezeu nu te-a părăsit;
Bucura-te, că ți-a fost îndreptar în viața monahicească;
Bucura-te, că faptele tale au întrecut mintea omenească;
Bucura-te, că te-ai izbăvit din ghearele lupului celui înțelegător;
Bucura-te, că ești hrănitorul celor flamanzi;
Bucura-te, odihna celor osteniți;
Bucura-te, părinte milostiv și iubitor de fii;
Bucura-te, cel ce ai fost un al doilea Ilie în viteji faptelor împotriva răului;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 4

Avându-te pe tine sprijin tare părinte, ne bucurăm noi păcătoșii, și cu dragoste te slăvim cu cântări și rugăciuni prin care îți cerem să nu ne lași pe noi, cei care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Multe au fost luptele tale părinte împotriva demonilor care te chinuiau cu tot felul de ispite, vrând cu tot dinadinsul să-ți surpe ostenelile tale cel bine plăcute înaintea lui Dumnezeu, dar tu i-ai biruit cu darul lui Hristos care era cu tine, iar noi zicem către tine unele că acestea:
Bucura-te, că semnul Sfintei Cruci te-a păzit nevătămat de năvălirile diavolilor;
Bucura-te, că rugăciunea ți-a fost că un toiag de foc împotriva lor,
Bucura-te, că ai fost păzit de îngerul Domnului;
Bucura-te, păzitorul curăției sufletești și trupești;
Bucura-te, că te-ai asemănat heruvimilor și serafimilor în cântarea cea către Dumnezeu;
Bucura-te, că diavolii nu pot să stea împotriva ta;
Bucura-te, că i-ai surpat pe ei cu toate meșteșugirile lor;
Bucura-te, cel ce ești ajutor nou celor credincioși;
Bucura-te, că nu te întorci de la cei ce se roagă ție;
Bucura-te, minune mult slăvita de îngeri;
Bucura-te, părinte minunat al monahilor;
Bucura-te, că ispitele demonilor nu te-au înspăimântat;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 5

Poruncile lui Dumnezeu păzindu-le, ai ajuns la lumina cea veșnică a împărăției celei cerești unde cu toți cuvioșii cânți lui Dumnezeu care te-a învrednicit de aceasta: Aliluia!

Icosul 5

Dorind după viața cea desăvârșită, ai fost călăuzit în pustie de îngerul tău, cel ce de la naștere te însoțea pe tine, și te-a dus până la meșterea acelui bătrân care te-a dus la locul mai înainte pregătit ție de Dumnezeu, iar noi văzând purtarea de grija a Lui pe care o avea pentru tine, îți zicem unele că acestea:
Bucura-te, că sufletul tău ardea de dorirea după Dumnezeu;
Bucura-te, că și acel bătrân a cunoscut aceasta;
Bucura-te, că te-a învățat toate rânduielile pustnicești;
Bucura-te, că le-ai deprins pe ele repede spre zidirea ta;
Bucura-te, că ai viețuit singur într-un loc deosebit;
Bucura-te, că în țarina din sufletul tău a încolțit repede rodul ascultării;
Bucura-te, că floarea curăției ai păstrat-o nevestejita până la moarte;
Bucura-te, că toate le-ai făcut spre slava lui Dumnezeu;
Bucura-te, că roua rugăciunilor tale ți-a fost ție izvor al inimii curate;
Bucura-te, cel ce niciodată nu te-ai lenevit în săvârșirea lucrurilor bune;
Bucura-te, că dragostea pentru Ziditorul tău nu s-a stins niciodată;
Bucura-te, că ai fost sluga credincioasa Domnului;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 6

După ce ai suferit multa vreme de sete și foame ai fost hrănit de îngerul Domnului cu pâinea caldă și alba timp de treizeci de ani, apoi cu finice și apa curată de izvor, arătându-se prin aceasta purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Multă tărie ai arătat cuvioase în răbdarea ispitelor diavolești, că nu ai contenit până nu ți-ai supus cu totul patimile cele stricăcioase de suflet care te încercau la tot pasul pentru a te surpa, iar noi te lăudam pentru vitejia luptelor tale zicându-ți unele că acestea:
Bucura-te, că ai socotit a fi primejdios un lucru că acesta;
Bucura-te, cel ce ai învățat că se cade omului a face în taină faptele bune;
Bucura-te, că după îndelunga răbdare ai fost mângâiat de Dumnezeu, Căruia Îi slujeai;
Bucura-te, că deși erai chinuit de frig și de arșiță, nu te-ai întors înapoi de la a ta nevoință;
Bucura-te, că te-ai încrezut în singurul Dumnezeu, Cel ce te-a ocrotit pe tine;
Bucura-te, că dragostea ta pentru Hristos a biruit tot răul ce venea asupra ta;
Bucura-te, că te-ai învrednicit de a fi împărtășit de îngerul Domnului;
Bucura-te, că timp de treizeci de ani nu ai văzut față de om;
Bucura-te, că cuviosul Pafnutie s-a umplut de o mare bucurie la vederea feței tale;
Bucura-te, că te-ai asemănat Sfântului Ioan Botezătorul în viețuirea cea după Dumnezeu;
Bucura-te, că ai înmulțit talantul cel dat ție de Dumnezeu;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 7

Cerindu-ți cuviosul Pafnutie să petreacă în locul acela după mutarea ta, nu i-ai dat voie, ci i-ai spus că întorcându-se la locul său, să vestească acele minuni tuturor, iar noi auzind astfel de cuvinte pline de ințelepciune, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

După îndelunga vorbire făcându-se seară, ai plecat la peștera împreună cu cuviosul Pafnutie, care s-a minunat de locul acela abat de frumos, iar noi aflând unele că acestea nu putem să nu te lăudam zicându-ți:
Bucura-te, cel ce între cei bine plăcuți lui Dumnezeu te-ai numărat;
Bucura-te, că ai fost împodobit de darul înaintevederii;
Bucura-te, că ai prorocit mai înainte mutarea ta către Domnul;
Bucura-te, că după cântarea utreniei față ta a strălucit că lumina;
Bucura-te, că văzând pe cuviosul Pafnutie înspăimântat i-ai zis să nu se teamă;
Bucura-te, că i-ai poruncit lui să-ți îngroape trupul;
Bucura-te, că în acea zi te-ai mutat din viața aceasta vremelnică;
Bucura-te, că ai cunoscut ceasul sfârșitului tău;
Bucura-te, că împreuna cu sfinții îngeri petreci;
Bucura-te, că slăvești pe Dumnezeu cu cetele monahilor;
Bucura-te, că acum cerul îți este casă pentru veșnicie;
Bucura-te, cel e ți-ai gătit locaș care nu se surpă niciodată;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 8

Dumnezeiescul dar te-a luminat spre a călătorii pe calea cea strâmtă și cu osteneli, că ai izbutit prin grele încercări să plinești rânduiala cea după Dumnezeu a monahilor celor cuvioși. Si acum aflându-te în mijlocul îngerilor și a sfinților, roagă-te pentru noi păcătoșii că să ne învrednicim împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Viata ta cea plină de lumină dătătoare de bucurie ne-a îndemnat să cădem înaintea icoanei tale și să-ți cântăm laude că acestea:
Bucura-te, vas ales al Duhului Sfânt;
Bucura-te, că te-ai găsit vrednic de Dansul;
Bucura-te, că te-a ales spre a-I sluji Lui pentru totdeauna;
Bucura-te, că locuiești în corturile cuvioșilor;
Bucura-te, că îngerii s-au bucurat de venirea ta la ceruri;
Bucura-te, că cu cântări prea frumoase te-au dus la Domnul;
Bucura-te, că diavolii nu au putut să împiedice suirea ta la locașurile cele veșnice;
Bucura-te, că te-ai înfățișat înaintea lui Dumnezeu curat și fără prihană;
Bucura-te, că inima ta a fost locaș al Duhului Sfânt încă din pruncie;
Bucura-te, că fără cârtire ai slujit cu dragoste Ziditorului tău;
Bucura-te, că ai făgăduit cuviosului Pafnutie că va veți vedea în ceruri;
Bucura-te, că moștenitor prea ales al Raiului te-ai arătat;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 9

După sfârșitul tău cuvioase părinte peștera s-a surpat și finicul a căzut la pământ uscându-se, iar noi auzind astfel de minuni, cântăm lui Dumnezeu cu frică și cu dragoste: Aliluia!

Icosul 9

Cu adevărat noi cei credincioși nu ne pricepem cum să lăudam mai frumos și după cuviința viața ta cea sfântă și plină de curăție, dar umilindu-ne îți cântăm astfel de laude:
Bucura-te, ajutătorul celor ce se roagă ție;
Bucura-te, că ești ocrotitorul celor ce poarta cinstitul tău nume;
Bucura-te, părintele orfanilor;
Bucura-te, primitorul săracilor;
Bucura-te, că ești milostiv către cei ce sunt în mari nevoi;
Bucura-te, izbăvitorule de patimile cele stricătoare de suflet;
Bucura-te, sfătuitor bun celor ce se află în grele încercări;
Bucura-te, bogăție celor ce sunt săraci de fapte bune;
Bucura-te, sănătatea celor bolnavi;
Bucura-te, că nu îți întorci față de către cei ce nădăjduiesc spre ajutorul tău;
Bucura-te, cel ce după Dumnezeu și Preacurata Sa Maica ne ești zid apărător;
Bucura-te, cel ce ești corabie izbăvitoare celor ce călătoresc pe marea acestei vieți;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 10

La cine vom alerga sfinte cerând ajutor în această zbuciumată viață dacă nu la tine care ne-ai dat nouă drept pildă de adevărata viețuire monahicească prin însăși viața ta cea sfântă și bine plăcută înaintea lui Dumnezeu Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Rugăciunile tale înaintea lui Dumnezeu sunt că o tămâie bine primită și că o jertfă curata că acum în aceste vremuri grele, ne bucurăm de ajutorul și mijlocirea ta înaintea Lui, pentru aceea îți aducem în dar aceste cântări de laudă:
Bucura-te, rugătorul pentru noi în ziua judecății;
Bucura-te, mijlocitorul al celor cufundați în multe păcate;
Bucura-te, cel ce ești baie care speli nelegiuirile;
Bucura-te, că ne ușurezi conștiințele cele încărcate;
Bucura-te, sprijinul celor vârstnici și neputincioși;
Bucura-te, soarele cel strălucitor de fapte bune;
Bucura-te, că lumina ta luminează și pe cei păcătoși;
Bucura-te, cel ce întorci iarăși la credință pe cei pierduți;
Bucura-te, că ai îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu;
Bucura-te, că te-ai învrednicit de vederea fetei Lui;
Bucura-te, cetățean al cereștii împărații;
Bucura-te, fiu prea iubit al lui Hristos Dumnezeu;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 11

În lanțurile deznădejdii aflându-ne, te rugam sfinte al lui Dumnezeu să ne scoți pe noi netrebnicii că viața noastră de iad s-a apropiat, că să cântăm împreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Cu totul ne-am depărtat de Dumnezeu și împreună netrebnici ne-am făcut și nu îndrăznim a ne apropia de milostivirea lui și te rugăm pe tine cuvioase al Lui Dumnezeu Onufrie să mijlocești la tronul Prea Sfintei Treimi, că să ne izbăvim de cursele cele ascunse ale vrăjmașului și să-ți zicem unele că acestea:
Bucura-te, ostenitorul cel neostenit al Lui Dumnezeu;
Bucura-te, că întreaga viață ți-ai afierosit-o Lui;
Bucura-te, că toată viața ta ai fost blând și fără răutate;
Bucura-te, că bunătatea ta a întrecut mintea omenească;
Bucura-te, că ți-ai pregătit locaș în cer fiind încă în trup stricăcios;
Bucura-te, că te-au purtat îngerii până la tronul lui Dumnezeu;
Bucura-te, că ai primit răspuns bun de la Dreptul Judecător;
Bucura-te, că veselia cerească împreună cu slava te împodobesc,
Bucura-te, că ai luat din mână lui Hristos cununa de biruită;
Bucura-te, că negrăite sunt bunătățile de care te-ai învrednicit;
Bucura-te, că și îngerii laudă luptele tale cele mari;
Bucura-te, stâlpul Bisericii drept-măritoare;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 12

Acum când suntem înconjurați de tot felul de ispite care ne surpă în adâncurile răutăților cădem înaintea ta și cu umilință și cu lacrimi ne rugăm ție să rogi pe milostivul Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre, că să-I cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 12

Am auzit, sfinte, de mulțimea faptelor tale pe care le-ai săvârșit că fiind fără de trup, cu toate că erai în trupul acesta din lut, și ne-am spăimântat cu totul de puterea cea dată ție de la Dumnezeu pentru a birui puterea potrivnicilor, pentru aceea îți aducem aceste laude:
Bucura-te, că de la naștere până la moarte ai fost fără prihană;
Bucura-te, că suflet tău a fost înmiresmat de prezența Duhului Sfânt;
Bucura-te, că mintea ta nu a cugetat nimic din cele întinate;
Bucura-te, sfeșnic care luminezi pe cei întunecați din pricina necredinței;
Bucura-te, vistieria cea nefurata a monahilor celor nevoitori,
Bucura-te, povățuitorul celor ce viețuiesc în munți și pustietăți;
Bucura-te, mirul cel cu mireasma prea dulce;
Bucura-te, că ai viețuit cu mare trezvie a mintii;
Bucura-te, cel ce ai fost mult încercat și ai ieșit biruitor din toate;
Bucura-te, cel ce surpi pe hulitorii dreptei credințe;
Bucura-te, cel ce alini durerea sufletului încărcat cu multe păcate;
Bucura-te, liman liniștit al celor înviforați de gânduri necurate;
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 13

O, prea cuvioase Părinte Onufrie, plângem și Alergam către al tău sprijin să ne ajuți nouă celor care am rămas fără nădejde de mântuire a sufletelor, că mântuindu-ne de moartea cea veșnică să cântăm împreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Văzând darul lui Dumnezeu care era cu tine din pântecele maicii tale și minunile care s-au săvârșit cu tine în pruncie, nu putem să nu te lăudam astfel:
Bucura-te, cel ce te-ai născut din rugăciunile părinților tăi;
Bucura-te, că încă fiind în fașă ai fost dăruit de părintii tăi la mănăstire;
Bucura-te, cel ce ai fost hrănit de căprioara până la vârsta de trei ani;
Bucura-te, că te-ai arătat milostiv încă din frageda pruncie;
Bucura-te, cel ce ai fost hrănit de Hristos Care se afla în sfânta icoană;
Bucura-te, cel ce ai primit dar de la Dumnezeu;
Bucura-te, că te-ai arătat făcător de minuni fiind încă prunc;
Bucura-te, lumina dăruită mănăstirii de Luminatorul celor din întuneric;
Bucura-te, luceafăr aducător de bucurii;
Bucura-te, minune dumnezeiască;
Bucura-te, stea de lumina purtătoare;
Bucura-te, iubitorule de cele sfinte,
Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 1

Celui care din fragedă pruncie a iubit pe Hristos și I-a slujit cu credință, să-i aducem laude și cântări duhovnicești că acesta biruind pe vrăjmași s-a suit la Hristos, Cel ce i-a dăruit dar dumnezeiesc spre a dobândi darul cel veșnic și să-l slăvim cântându-i: Bucura-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înțelepțite!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Onufrie cel Mare - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Onufrie cel Mare

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Onufrie cel Mare - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului
(18 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului este unul dintre Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe din secolul al IV-lea care a reușit să mențină dreapta credință în ciuda tuturor încercărilor și opozițiilor. E […]

† Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont (19 septembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont, trecând prin Antiohia în timpul unor ceremoniale păgâne și rămânând uimiți de delirul celor care participau la acestea, au strigat către Dumnezeu să se milostivească […]

† Sfântul Cuvios Ioan din Licopolis
(27 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan din Licopolis s-a ostenit în viața pustnicească vreme de peste 60 de ani, fiind în continuă convorbire cu Dumnezeu care L-a înzestrat cu darul prorociei și al vindecării […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram