Acatistul Sfântului Mucenic Vasilisc

5/5 - (3 votes)

Acatistul Sfântului Mucenic Vasilisc se poate citi, pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Mucenic Vasilisc credință tare în momentele de cumpănă, ajutor în necazuri și vindecare celor care suferă de boli.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mucenic Vasilisc trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mucenic Vasilisc - text

Tropar la Acatistul Sfântului Mucenic Vasilisc, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Vasilisc, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având Puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Condacul 1

Ales de către Regele Cerului, binefăcătorul Mucenicilor lui Hristos și Făcătorul-de-Minuni Vasilisc, protectorul creștinilor, tutore de castitate, mângâietorul celor suferinzi, cel ce stai în picioare lângă Tronul Sfintei Treimi, către tine înălțăm rugăciuni pentru boli și necazuri, în Credință și dragoste, te chemăm pe tine: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Icosul 1

Îngerească viață alegând a petrece pe pământ, părinte, ca să te bucuri cu Îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitore ale lumii și, rănindu-te cu Dumnezeiasca dragoste, ai alergat la limanul cel mântuitor, ca să preaslăvești cu viața ta cea minunată Numele Sfintei Treimi, pentru care, noi, minunându-ne, strigăm ție:
Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri Crucea Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul părinților tăi;
Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;
Bucură-te, că ai câștigat în inima ta, frica Domnului;
Bucură-te, că din ea ai născut duh de mântuire;
Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;
Bucură-te, că ai semănat în el semințele Dreptei Credințe;
Bucură-te, că din ele odrăslești nouă roadele tămăduirilor;
Bucură-te, căci cu lucrarea cuvântului tău ți-ai arătat viața multroditoare;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 2

Sfinților Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, binecuvântați pe calea cea strâmtă a călugăriei cu Sfânta Cruce, însemnând dragostea cea mare pentru Cel ce s-a răstignit pentru noi, Hristos, Dumnezeul nostru, pe toți care cântăm: Fii curajos, fii puternic în Credință, dar întotdeauna demni să-I cânți lui Hristos, Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegere cerească ți s-a dăruit ție, Sfinte al lui Dumnezeu, că, din tinerețile tale, necontenit ai cugetat la cele cerești, ai lăsat casa părinților tăi pentru Împărăția Cerurilor și pentru dragostea ta către Ea; pentru aceasta, primește de la noi laudele acestea:
Bucură-te, insuflătorul nădejdii în Dumnezeu;
Bucură-te, pierzătorul nebuniei vrăjmașului;
Bucură-te, că, din tinerețe, lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, că firește de trup te-ai depărtat;
Bucură-te, arătător al căilor monahicești;
Bucură-te, cel ce mântuirea tuturor voiești;
Bucură-te, stejar cu umbră Dumnezeiască;
Bucură-te, că te-ai făcut tuturor masă duhovnicească;
Bucură-te, prin care Dumnezeu s-a preaînălțat;
Bucură-te, prin care satana s-a rușinat;
Bucură-te, Biserica lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 3

Atunci când Mucenicii Eutropie, Cleonic și Vasilisc, au fost închiși și persecutați și li s-a impus să se lepede de Credința în Hristos, au vorbit cu îndrăzneală: "Dacă te lepezi de Hristos și te închini la idolii fără suflet – vei fi condamnat la suferința veșnică de Domnul și demonul va sălta de bucurie". Frica de patimi și puterea Credinței din inimile lor, în Hristos, s-au păstrat, chiar și la suferință încă din închisoare, de aceea au cântat lui Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Pe mulți ai tămăduit, Sfinte Mucenice, când mergeai spre munci. Precum spre aceia ți-ai arătat bunătatea, arată-te milostiv și spre mine cel ce pătimesc! Dar tu, întărit de Harul lui Dumnezeu, cu suferință și curaj ai îndurat, și cu Credință în Hristos; de aceea, îți cântăm ție:
Bucură-te, neînfricat și cu Credință în Hristos;
Bucură-te, soldat neînvins al lui Hristos;
Bucură-te, că de ispitele diavolului ai scăpat;
Bucură-te, căci cu putere și răbdare ai izbăvit;
Bucură-te, că sângele meu, pentru Hristos l-ai izbăvit;
Bucură-te, că sufletul meu pentru Hristos l-ai mântuit;
Bucură-te, că neclintit în Credința lui Hristos ești;
Bucură-te, pilon al Bisericii lui Dumnezeu;
Bucură-te, credincios al Bisericii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că răutatea păgână ai izgonit;
Bucură-te, bucuria credincioșilor;
Bucură-te, că ai rușinat pe cei răi;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 4

Ajutați-ne nouă, Sfinților Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc să ieșim din calea răutății! Depărtați cugetele cele rele! Spălați-ne cu roua rugăciunilor voastre, Sfinților, pe noi cei ce-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Îngerii din ceruri te laudă pe tine, cuvioase părinte, minunându-se de viața ta cea mai presus de fire, iar mulțimile călugărilor, lacrimi de bucurie îți aduc, cântându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, a Îngerilor, mirare;
Bucură-te, a dracilor, pierzare;
Bucură-te, a Cuvioșilor, cunună;
Bucură-te, a sufletelor noastre, duhovnicească arvună;
Bucură-te, al lumii, ocrotitor;
Bucură-te, al monahilor, îndrumător;
Bucură-te, cerească lumină;
Bucură-te, a nevoitorilor, odihnă;
Bucură-te, vas, de Duh Sfânt, purtător;
Bucură-te, al creștinilor, rugător;
Bucură-te, pavăza Credinței în Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 5

Răbdat-ai bătăi și batjocură pentru dragostea lui Hristos, nădăjduind la bunătățile ce vor să fie celor ce-L iubesc pe El. Și eu Îl laud pe Dumnezeu. Tu cu bucurie ne-ai scăpat de chinuri: "Cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu: durerea sau suferința, sau ocara, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau nenorocirea, sau sabia? Nici moartea, nici viața, nici o altă creatură, nu ne poate lua dragostea noastră de Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru!" El este întotdeauna, fără încetare! De aceea Îi cântam: Aliluia!

Icosul 5

Cel ce a suferit nevinovat, care a fost bătut, a fost crucificat și Sângele Său este sacru pentru noi, păcătoșii! Cu tine, Vasilisc, Sfinte Mucenice, părtași la suferința ta, către tine, cu bucurie, strigăm: "Tu, Doamne, fii cu mine, în fiecare zi, pentru a te chema de mai multe ori la necaz!" Pentru răbdarea ta, neclintita Credință și iubirea veșnică pentru Domnul, noi, cei slabi, păcătoși și nevrednici îndrăznim a-ți aduce ție laudă:
Bucură-te, Mucenice, răbdător și de neclintit;
Bucură-te, cel ce, pe sine, cu totul, jertfă Domnului te-ai adus;
Bucură-te, păzitorul curăției sufletești și trupești, cel osârdnic;
Bucură-te, minunea cea prea veselitoare a Îngerilor;
Bucură-te, cel ce ești rană de mult plâns demonilor;
Bucură-te, că ești credincios slujitor al lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ești om între Îngeri;
Bucură-te, cel ce ești Înger între oameni;
Bucură-te, cel ce prin faptele tale ai slujit lui Dumnezeu;
Bucură-te, ridicarea celor căzuți;
Bucură-te, mântuirea multora;
Bucură-te, mireasmă parfumată;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 6

Sfinții Eutropie și Cleonic au fost supuși la multe chinuri. "Ce bine este de voi fraților că sunteți împreună!" – a strigat Mucenicul Vasilisc, cuprins de chinul separării de prietenii săi. V-ați rugat la El și veți fi uciși, împreună, dar nedespărțiți înaintea Tronului Sfintei Treimi. Doamne, îndeplinește Voia Ta, pe care tocmai mi-ai prezis-o, cu smerenie, propovăduiesc: "Nu voia mea, ci a Ta, Doamne, facă-se!" Și, în închisoare, cu bucurie, cântând lauda lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Nu ne pricepem ce să lăudăm mai mult, Mucenice Vasilisc: vrednicia pentru care ai fost ales, sau răbdarea pe care ai avut-o; prin tine, Mucenice Vasilisc, mulți călugări și credincioși au descoperit deprinderea rugăciunii lui Iisus, prin care s-au umplut de Harul Dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Pentru aceea, și noi, cu glas de mulțumire, cântăm, împreună cu toți Sfinții, lui Dumnezeu; pentru aceasta, și noi, voind a uni amândouă laudele, îți cântăm, Mucenice Vasilisc, zicând:
Bucură-te, pentru Credința în Hristos, care a mers, pe jos, pe dealul Golgota, de a deveni la fel ca El;
Bucură-te, Tu care ai suferit ocara, ca a lui Hristos;
Bucură-te, pentru că ai purtat cizme grele de cupru, ca și Hristos care a purtat Crucea;
Bucură-te, pentru că ai fost vărsare de sânge, ca și Hristos, care cu propriul Sânge a pătat Ierusalimul;
Bucură-te, că prin suferințele îndurate de dragul lui Hristos, ne-ai ridicat pe noi, păcătoșii;
Bucură-te, că, pentru răbdarea ta, ai câștigat în lupta cu diavolul;
Bucură-te, iubitorule de oameni;
Bucură-te, că ai dat speranță tuturor creștinilor;
Bucură-te, ajutătorul orfanilor;
Bucură-te, plâns mângâietor;
Bucură-te, mângâietorul celor ce au probleme;
Bucură-te, vindecătorul celor necăjiți;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 7

Dorind să înțelegi suferința celor asupriți, ca un războinic ai rezistat, Mucenice Vasilisc, pe căldură și cu sete. Atunci te-ai rugat către Dumnezeu: "Doamne, cercetează-mă pe mine, precum ai cercetat pe Iosif, în temniță, pe Ieremia, în noroi, pe Daniil, în groapa leilor și pe cei 3 tineri, în cuptorul Babilonului!" Pe când Sfântul se ruga astfel, deodată s-a cutremurat pământul și un glas de sus s-a auzit: "Nu te teme, că sunt cu tine!" Și, îndată, încălțămintea de aramă din picioarele lui s-a topit ca ceara de fața focului, lanțurile au căzut de pe dânsul și stejarul cel uscat a înverzit, odrăslind ramuri cu multe frunze și făcând umbră mare deasupra Sfântului. Iar acolo unde stăteau picioarele Sfântului și se roșise pământul de sângele lui, a izvorât un izvor de apă. Deci, văzând minunile cele ce se făcuseră, cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Minunata ta răbdare în suferință și Credința neclintită a fost văzută de Dumnezeu și rugăciunea ta, auzită: "Darurile pe care le vei primi, Mucenice Vasilisc, sunt de vindecare, pentru toți, care le vor cere în Numele Meu". Iar Domnul a făcut cunoscută Puterea Lui și o minune s-a făcut, ca să-L slăvim pe Tatăl Ceresc. Noi, cu îndrăzneală, ne rugăm:
Bucură-te, răbdarea și Mila Domnului;
Bucură-te, că, legat de copac, precum Hristos, ai suferit;
Bucură-te, că Domnul a auzit rugăciunea ta și S-a uitat la suferința ta și ți-a vindecat rănile tale;
Bucură-te, pentru că El îi iubește pe cei neprihăniți și a înverzit un copac uscat odrăslind ramuri cu multe frunze;
Bucură-te, că, pentru dragostea ta pentru El, a izvorât un izvor de apă;
Bucură-te, că, prin Puterea Lui, s-au vindecat rănile tale;
Bucură-te, că ai învins vrăjmașul cu smerenia ta;
Bucură-te, pentru răbdarea ta în lupta cu diavolul;
Bucură-te, pentru Împărăția cerurilor, care te așteaptă;
Bucură-te, că ți-ai făcut Mânăstire în Casa Tatălui ceresc;
Bucură-te, că Duhul Sfânt este cu tine;
Bucură-te, că pe Sfânta Treime propovăduiești;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 8

Multe minuni ale lui Dumnezeu ai făcut, prin rugăciunile tale, Mucenice Vasilisc, pentru oamenii necăjiți! Deschizând, cu Dumnezeiască sa cuviință, Scripturile, ai scos din ele învățături temeinice, îndulcind cu ele inimile credincioșilor, cu adevărat, mai mult decât mierea și ai învățat pe toți creștinii a se închina Sfintei Treimi. Pentru aceasta, și noi te cinstim cu aceste laude: Aliluia!

Icosul 8

Neîncetat ai fost ispitit cu bunătăți și cinstiri lumești, dar, ca pe niște curse în calea către cer, judecându-le, ai fost aruncat în mijlocul leilor, care, neliniștiți te-au privit, dorind să-ți vadă trupul sfâșiat; dar Stăpânul tuturor gurile fiarelor a închis; pentru care, îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ești cu nevinovăție încununat;
Bucură-te, că pentru nevinovăție la chinuri ai fost dat;
Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat;
Bucură-te, că Dumnezeu minunat te-a arătat;
Bucură-te, lumină ce, sub obroc, nu s-a putut pune;
Bucură-te, viețuitor plin de fapte bune;
Bucură-te, cel ce bunătățile lumești, curse le socotești;
Bucură-te, că te-ai făcut asemenea oștilor cerești;
Bucură-te, noule Daniele, aruncat în mijlocul leilor;
Bucură-te, că fiarele s-au făcut asemenea mieilor;
Bucură-te, că vrăjmașii doreau să te piardă;
Bucură-te, că Hristos nevătămat te-a păzit;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 9

Pentru fiecare laudă a Făcătorului tău, pentru Mila Lui cea mare pentru tine, Sfinte Mucenice Vasilisc ai grăit: "Doamne Iisuse! Poate, oare, cânta un păcătos al tău, mii de cuvinte?" Și Sfântul Mucenic Vasilisc cădea în genunchi înaintea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Pentru Minunile Sale, Vasilisc a mulțumit lui Dumnezeu Însuși: "Nu vă faceți griji, Eu sunt cu voi, de-a pururea!" Sunt doar ca să mă rog Puterii Atotputernice a lui Dumnezeu. Tu ai făcut multe minuni. Și acum, tot datorită rugăciunilor tale șchiopii umblă, orbii văd, surzii pot auzi. Împreună cu tine glăsuim pentru aceste minuni:
Bucură-te, tu Putere a lui Dumnezeu și vindecătorul bolilor;
Bucură-te, că numele tău nu va dispărea;
Bucură-te, propovăduitorul Dumnezeieștii Credințe;
Bucură-te, vindecătorul leproșilor;
Bucură-te, pentru că rugăciunea ta vindecă orice boală;
Bucură-te, că din Credință, ai făcut și vindecare;
Bucură-te, harul vindecării;
Bucură-te, medic al sufletelor și al trupurilor;
Bucură-te, pentru ca noi să ne rugam neîncetat lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ești dascăl al patimilor;
Bucură-te, Lăcaș al Duhului Sfânt;
Bucură-te, pentru Harul lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 10

Zadarnice au fost chinurile păgânilor, Sfinte, că drumul ți-a fost drept către Hristos; pentru aceasta, te-ai învrednicit de darul tămăduirilor, pe care-l reverși tuturor celor ce cu Credință vin la tine cu rugăciuni; dar tu cu bucurie I-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Izbăvește-ne, Vasilisc, cu rugăciunile tale! Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tău! Dă-ne mână de ajutor, așa cum Domnul nostru, Iisus Hristos, ți-a grăit: "Vino, rob bun și credincios, Vasilisc, vino în Împărăția Mea! Veniți, voi toți care sunteți vătămați de dragul Meu!" Cu mare bucurie, grăim astfel:
Bucură-te, Dumnezeul meu, mult milostiv;
Bucură-te, pentru dragostea sa;
Bucură-te, pentru viața lui, jertfită lui Hristos;
Bucură-te, pentru că sângele tău l-ai vărsat pentru Hristos;
Bucură-te, că de sabie ai fost tăiat pentru Hristos;
Bucură-te, coroană de Martiriu, de El îmbrăcat;
Bucură-te, slujitor credincios al lui Hristos;
Bucură-te, că în fața Tronului Sfintei Treimi vei sta;
Bucură-te, Credință în Hristos neînfricată;
Bucură-te, ostaș neînvins al lui Hristos;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ai adus mântuire celor rătăciți;
Bucură-te, milostenia celor mulți;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 11

Cu durere, dreptcredincioșii au privit sfârșitul tău, Vasilisc; că tu le-ai fost flacără nestinsă a Dreptei Credințe, miluitor al celor lipsiți și vindecător al celor bolnavi, dar ne mângâiem că te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu încetezi a privi spre mulțimea ce te cheamă în rugăciuni și, izbăvind-o de dureri, cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Senin la suflet și blând la chip ți-ai primit sfârșitul, trecând astfel în Împărăția cerească, unde ești întâmpinat de Sfânta Treime și așezat de-a dreapta Sa, mărit de Sfinți și de Puterile cerești; tu ești păstorul cel bun, Vasilisc, că pe turma ta o povățuiești către pășunea cea duhovnicească și din izvorul Raiului o adăpi pe ea. Pentru aceea, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu:
Bucură-te, păstrătorul de Har al lui Dumnezeu;
Bucură-te, mireasmă ce, până la cer, te-ai ridicat;
Bucură-te, că duhul tău, Treimii l-ai încredințat;
Bucură-te, mult-plânsule de credincioșii pământului;
Bucură-te, mult-lăudatule de Puterile cerești;
Bucură-te, viețuitorule în locașul Celui Preaînalt;
Bucură-te, păzitorul rânduielii tale;
Bucură-te, că, de pământ, nicidecum, nu te-ai depărtat;
Bucură-te, că, în rugăciuni, pe orice credincios ai ascultat;
Bucură-te, albină ce te-ai îmbogățit în fapte bune;
Bucură-te, că ai fost încoronat cu nepieritoare cunună;
Bucură-te, piatră la temelia creștinătății;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 12

Lupta cea bună ai luptat, Credința ai păstrat, mulțumindu-ți sufletul, că ai urmat lui Hristos, iar pentru noi ai rămas vrednică pildă, ca, privind la tine, să-ți urmăm Credința și în ispite să ne înarmăm cu armele tale și biruitori să mulțumim iui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Și după moarte ai săvârșit minuni, Vasilisc, că în loc de sânge apă a curs din trupul tău și de stejarul de care ai fost legat spre tăiere, în vederea tuturor s-a umplut de frunze; de aceea, iarăși auzi de la noi:
Bucură-te, bucuria Tatălui;
Bucură-te, lauda Fiului;
Bucură-te, desfătarea Duhului Sfânt;
Bucură-te, miluirea celor de pe pământ;
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;
Bucură-te, izbăvitor de chinuri;
Bucură-te, doctor sufletesc și trupesc;
Bucură-te, alesule al Tatălui ceresc;
Bucură-te, cel ce liniștești sufletele;
Bucură-te, cel ce îmblânzești cugetele;
Bucură-te, cel ce scapi de urgia dușmanilor;
Bucură-te, cel ce înlături norul suspinelor;
Bucură-te, cel ce primești gândurile și puterile;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 13

Sfinte Mare Mucenice și tămăduitorul, Vasilisc, ție îți vărsăm durerile noastre de multe feluri și tu, fără întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne ești mijlocitor, auzind suspinuri înăbușite în noapte, în zi, în pat de suferință, în călătorii, fii, celor ce se roagă ție, după nevoile fiecăruia: celor neliniștiți, liniștitor; celor asupriți, apărător; celor în primejdii, izbăvitor; celor învăluiți în păcate, scutitor; rătăciților, îndrumător; bolnavilor, deplin vindecător; orfanilor, tată; văduvelor, părinte; soților, întăritor în căsnicie; celor porniți cu răutate, îmblânzitor și ne întărește în fața necazurilor, că suntem slabi și istoviți, Sfinte și, astfel, cu puterea ta, descătușați de amărăciunile noastre, să petrecem în mulțumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerească viață alegând a petrece pe pământ, părinte, ca să te bucuri cu Îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitore ale lumii și, rănindu-te cu Dumnezeiasca dragoste, ai alergat la limanul cel mântuitor, ca să preaslăvești cu viața ta cea minunată Numele Sfintei Treimi, pentru care, noi, minunându-ne, strigăm ție:
Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri Crucea Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul părinților tăi;
Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;
Bucură-te, că ai câștigat în inima ta, frica Domnului;
Bucură-te, că din ea ai născut duh de mântuire;
Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;
Bucură-te, că ai semănat în el semințele Dreptei Credințe;
Bucură-te, că din ele odrăslești nouă roadele tămăduirilor;
Bucură-te, căci cu lucrarea cuvântului tău ți-ai arătat viața multroditoare;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Condacul 1

Ales de către Regele Cerului, binefăcătorul Mucenicilor lui Hristos și Făcătorul-de-Minuni Vasilisc, protectorul creștinilor, tutore de castitate, mângâietorul celor suferinzi, cel ce stai în picioare lângă Tronul Sfintei Treimi, către tine înălțăm rugăciuni pentru boli și necazuri, în Credință și dragoste, te chemăm pe tine: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Vasilisc, pururea fericite!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar la Acatistul Sfântului Mucenic Vasilisc, glasul al 4-lea - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mucenic Vasilisc

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mucenic Vasilisc - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan - întâiul Mucenic
(27 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan a fost unul din primii convertiți creștini dintre evreii greci, unul din primii șapte diaconi hirotoniți de Apostoli și primul mucenic al Bisericii Creștine. Este grabnic […]

† Sfinții Mucenici Adrian și Natalia
(26 august)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, soț și soție, sunt grabnic ajutători ai celor căsătoriți, fiind exemple vii ale iubirii care depășește orice greutate, orice piedică, biruind chiar și moartea, fapt pentru […]

† Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (13 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (cunoscut local și ca Sfântul Ioan de la Silvaș) a fost un sfânt sihastru care s-a nevoit în a doua jumătate a secolul al XV-lea […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram