Acatistul Sfântului Mucenic Sebastian

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului Mucenic Sebastian este de mare ajutor trupesc și sufletesc tuturor celor care i se roagă Sfântului cu dragoste și cu credință. Acest acatist poate fi citit în orice zi de toți cei care vor să ceară ajutorul Sfântului Mucenic Sebastian și mai ales pe data de 18 decembrie zi în care este serbat Sfântul Mucenic Sebastian.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mucenic Sebastian trebuie citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatist text

Tropar- Acatistul Sfântului Mucenic Sebastian, glasul al 4-lea

Cu roșeala sângiuirilor tale vopsindu-ți haina pătimirii, te-ai îmbrăcat ca și cu o porfiră, lăudate Sebastiane. Pentru aceasta te-ai sălășluit împreună cu Hristos întru Împărăția cea de sus și fără de sfârșit, împreună cu cei ce au pătimit cu tine și au primit cununi, înțelepte. Cu care împreună dănțuind, pomenește-ne totdeauna și pe noi.

Condacul 1

Cu cunună de virtuți ți-ai împodobit sufletul, Sfinte Mucenice Sebastian, și, răbdând durerea săgeților omorâtoare de trup, ai primit cu bucurie mucenicia și te-ai înălțat de la cele trecătoare la cele veșnice, slăvind pe Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Icosul 1

Sfinte Sebastian, viteaz ai fost și nu te-ai temut de durerile muceniciei, ci arzând de iubire pentru Hristos, singur ți-ai mărturisit credința descoperind tuturor fericirea de a fi al lui Hristos; iar noi te cinstim cântând:
Bucură-te, mucenice mistuit pe altarul iubirii;
Bucură-te, erou ce te-ai dăruit singur jertfirii;
Bucură-te, lumină nebiruită pe pământ;
Bucură-te, doină cu dulce cuvânt;
Bucură-te, izvor al dăruirii dumnezeiești;
Bucură-te, freamăt suav ce fericirii slujești;
Bucură-te, cel ce ai biruit amară suferință;
Bucură-te, cel ce ai dorit veșnicia cu stăruință;
Bucură-te, cel ce jertfă vie te-ai dăruit;
Bucură-te, gând curat și neprihănit;
Bucură-te, rug prin iubire împlinit;
Bucură-te, glas ce în ceruri se așterne;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 2

Ai știut, Sfinte, să prețuiești iubirea lui Dumnezeu pentru noi, și ca un prinos de iubire ți-ai dăruit viața, dându-ne nouă adevărată pildă; noi te rugăm fierbinte, întărește-ne în ale noastre suferințe și învață-ne să-L preamărim pe Dumnezeu, cântând alături de tine: Aliluia!

Icosul 2

O, Sfinte Sebastian, cât de mult te doresc sufletele noastre! Iată, exemplul jertfei tale sufletele ne hrănesc și prin tine încă mai mult am învățat să-L iubim pe Dumnezeu; primește acum glasurile noastre ce șoptesc:
Bucură-te, ostaș brav și plin de noblețe;
Bucură-te, a inimii mele adâncă frumusețe;
Bucură-te, cel ce prin suferința lui Dumnezeu ai slujit;
Bucură-te, cel ce prin dureri inimi împietrite ai biruit;
Bucură-te, lacrimă născută din vitejie;
Bucură-te, neînțeleasă și sfântă nebunie;
Bucură-te, al sufletelor noastre tainic ajutător;
Bucură-te, foc ce arzi, de-a pururi mistuitor;
Bucură-te, mărgăritar ce cerul împodobești;
Bucură-te, stea ce pe bolta inimilor noastre strălucești;
Bucură-te, cel ce în suferințe ne însoțești;
Bucură-te, cel ce ai grijă de noi;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 3

Cel ce reverși miresme de lumină către tronul lui Dumnezeu, te rugăm, mijlocește pentru noi la Tronul Luminii, alături de Sfânta Fecioara, învață-ne să slăvim și noi pe Cel Veșnic, cântând cu toată bucuria: Aliluia!

Icosul 3

O, Sfinte Sebastian, cel ce ai biruit întunericul prin curajul tău și te-ai împodobit cu podoabele muceniciei, ajută-ne și nouă în greutățile noastre, învață-ne să fim curajoși în războiul pe care-l purtăm pururea cu noi și cu cele trecătoare, vino la noi, căci te chemăm strigând:
Bucură-te, prinos de slavă către Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce emani bucurie mereu;
Bucură-te, mireasmă de preacurată iubire;
Bucură-te, a celor mici însuflețire;
Bucură-te, soare arzând în plină măreție;
Bucură-te, izvor nesecat de cerească energie;
Bucură-te, cel care ne hrănești cu sfântă energie;
Bucură-te, pisc de grandioase înălțimi;
Bucură-te, rug dătător de tainice lumini;
Bucură-te, rezonanță curată a melodiei cerești;
Bucură-te, fior de lumini, ce tainic strălucești;
Bucură-te, că bucuria ta și în noi se așterne;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 4

O, blândă lumină ce slujești Lumina supremă, ai grijă și de noi, cei ce nu știm să luminăm, și cu bunătatea ta încarcă-ne sufletele și transformă-ne, pentru numele Celui pe care-L iubești și slujești, învață-ne să-L cinstim și noi pe El cântând: Aliluia!

Icosul 4

Fiind topit în iubirea pentru cele cerești, ai primit, Sfinte Sebastian, să fii torturat și să înduri suferința săgeților care se năpusteau asupra ta fără milă, pentru aceasta noi te chemăm în ajutorul nostru zicând:
Bucură-te, torță arzând pentru ale noastre suflete;
Bucură-te, bucurându-ne și pe noi, Sfinte;
Bucură-te, cel ce ne încarci cu putere;
Bucură-te, cel ce ai înfrânt omeneasca durere;
Bucură-te, neînfricat luptător al lui Hristos;
Bucură-te, flacără arzând în veșnicie frumos;
Bucură-te, har ce împlinești măreția cerului luminos;
Bucură-te, al inimii mele tainic ocrotitor;
Bucură-te, freamăt născut din al nemuririi dor;
Bucură-te, șoim ce brăzdezi ale cerului înălțimi;
Bucură-te, cel ce Tronului de Lumină te închini;
Bucură-te, izvor de bucurii sublime;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 5

O, Sfinte Sebastian, mireasmă plină de noblețe te-ai dăruit lui Dumnezeu cu toată ființa ta, i-ai oferit tinerețea și vigoarea ta, ca în schimbul lor să primești frumusețea veșnică; învață-ne și pe noi să fim demni eroi jertfei pe altarele nemuririi și lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 5

Sfinte Sebastian, alergăm către al tău ajutor, fiind uimiți de aleasa ta mucenicie, fii alături de noi în suferințe și nevoi și primește rugăciunile noastre pe care ți le aducem din toată inima:
Bucură-te, crâmpei născut din lumină divină;
Bucură-te, cel ce te-ai dăruit lui Hristos ca o jertfă deplină;
Bucură-te, cel ce mângâi a noastră tristețe;
Bucură-te, icoană ce ne hrănește cu speranțe;
Bucură-te, imn ce transformi prin a ta frumusețe;
Bucură-te, nădejdea celor mici și-mpovărați;
Bucură-te, alinarea celor infirmi și întristați;
Bucură-te, psalm ce iubirea o cânți;
Bucură-te, lumină ce ne binecuvântezi;
Bucură-te, cel ce prin suferință te-ai înălțat;
Bucură-te, cel ce cu florile biruinței te-ai încununat;
Bucură-te, mireasmă blândă și curată de rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 6

Fiind brav ostaș al lui Hristos, Sfinte Sebastian, ai luptat cu credință slujind pe aproapele tău, te-ai supus Lui cu devotament, căci ai vrut să fii undă a iubirii dumnezeiești, prin care și alții să înțeleagă sensul dumnezeirii, fii cu noi și acum, Sfinte, și învăță-ne să-L preamărim pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 6

Deși ai trăit între atâția fățarnici, o, Sfinte Sebastian, ai convertit prin comportamentul tău armate întregi de soldați, care cu credință te-au urmat și s-au mucenicit; nu ne uita acum și pe noi, care te fericim spunând:
Bucură-te, corabie navigând pe-un ocean de lumină;
Bucură-te, anotimpul ce suferință grea alină;
Bucură-te, steag biruitor înălțat către veșnicie;
Bucură-te, cel ce-ai împlinit cereasca armonie;
Bucură-te, nimb radiind liniște și sfântă energie;
Bucură-te, sol al păcii eterne, dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce ai știut pentru Hristos să te jertfești;
Bucură-te, cel ce în fața morții ai stat dârz și neînfricat;
Bucură-te, netemător luptător ce vitejește ai luptat;
Bucură-te, a sufletului meu nemărginită iubire;
Bucură-te, oază de lumină și de neprihănire;
Bucură-te, lacrimă de viață a suferinței creștine;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 7

Flacără arzând în altarul iubirii ești, Sfinte Sebastian, căci luminând în Biserica lui Dumnezeu, ne mângâi și pe noi, nemângâiații, și ne topești cu focul dăruirii tale. Ajută-ne, Sfinte, și învață-ne să-L slujim și noi pe Hristos, cântând împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 7

Sfinte Sebastian, ca o rugăciune pururi te înalți către Dumnezeu; te rugăm, cere și pentru noi lumină și iubire de la Tronul divin; fii cu noi și ajută-ne, căci te chemăm șoptind:
Bucură-te, freamăt al iubirii neprihănite;
Bucură-te, balsamul frumuseților sfinte;
Bucură-te, vigoare ce te dăruiești sufletului meu;
Bucură-te, cel ce ai învins chinul cel greu;
Bucură-te, ofrandă ce te-ai jertfit lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce prin suferință ai biruit pe farisei;
Bucură-te, cel ce te-ai împodobit cu cununile muceniciei;
Bucură-te, cel ce ai ars în doruri cerești;
Bucură-te, cel ce ajutor de consolare ne dăruiești;
Bucură-te, rouă ce cu splendoarea ta ne binecuvântezi;
Bucură-te, cel ce în slujba dumnezeirii lucrezi;
Bucură-te, cântec ce durerea știe să aline;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 8

Sfinte Sebastian, în tine am nădăjduit totdeauna, tu ești o lumină ce hrănești sufletele noastre, tu ne-ai învățat să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, pentru aceasta, te rugăm, nu înceta a fi străjerul nostru și ajută-ne să mergem pe cărarea ce duce către Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 8

Ca zorii zilei te-am simțit de-a pururi, Sfinte Sebastian, tu aduci lumina și bucuria inimilor noastre, tu, după Preacurata, ne-ai slujit nouă, alături de alți sfinți, acum te rugăm fierbinte, învață-ne să slujim și noi Mirelui ceresc și Lui să ne dăruim; primește nevrednica noastră rugăciune:
Bucură-te, adevărata și nepătrunsa minune;
Bucură-te, apogeu de cerească rațiune;
Bucură-te, nectar ce bucuri nemuritoare flori;
Bucură-te, cel ce ești îmbrăcat în ale veșniciei culori;
Bucură-te, cel ce prin chinuri te-ai împlinit;
Bucură-te, cel ce cu haruri te-ai împodobit;
Bucură-te, cel ce alinare și iubire ne-ai dăruit;
Bucură-te, tezaur de cerească măreție;
Bucură-te, imn ce preamărești dumnezeiasca Împărăție;
Bucură-te, cel ce ai răbdat dureri cu bărbăție;
Bucură-te, a lui Dumnezeu credincioasă solie;
Bucură-te, căci noi, pământenii, te fericim pe tine;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 9

Cu nețărmurită iubire ai slujit lui Dumnezeu, Sfinte Sebastian, și tot efortul tău ți-a fost răsplătit din belșug; te rugăm, învață-ne și pe noi să luptăm pentru a cuceri cereasca Împărăție și să-L preamărim pe Dumnezeu cântând împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 9

O, Sfinte Sebastian, cu toată încrederea alergăm către tine, tu aleargă înaintea noastră; noi îți cerem ajutorul tău, tu întâmpină-ne cu bunăvoința ta, avem nevoie de tine, să nu ne părăsești când te chemăm înălțând către tine:
Bucură-te, cel ce prin curaj ai împlinit cerescul legământ;
Bucură-te, vânt ce adii peste noi fremătând;
Bucură-te, cel ce reverși miresme de iubire;
Bucură-te, tainic cuvânt de dăruire;
Bucură-te, cel ce prin jertfă te-ai fericit întru nemurire;
Bucură-te, candelă ce arzi luminând ale noastre suflete;
Bucură-te, binecuvântare ce alungi ale necredinței urlete;
Bucură-te, cel ce ne bucuri cu cereștile melodii;
Bucură-te, anotimp ce aduci duioase rapsodii;
Bucură-te, microinfinit împlinit în macroinfinit;
Bucură-te, rug Dumnezeului Celui Sfânt dăruit;
Bucură-te, esență de tainică minune;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 10

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Mucenice Sebastian, prin suferința ta ai devenit o lumină bineplăcută lui Dumnezeu, iar acum strălucești fericit pe cerul veșniciei; tu luminează și adâncul sufletelor noastre înlănțuite de întunericul acestei lumi, fii cu noi, ca împreună să-L slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Sfinte Sebastian, alergăm la tine ca la un altar și te rugăm, învăță-ne și pe noi să ardem de iubire pentru Hristos, și, precum tu ai știut a te mucenici, întărește-ne și pe noi în nevoi, căci vrem să-I slujim lui Dumnezeu cu toată ființa și toată viața noastră. Te rugăm, ascultă glasul inimilor noastre ce-ți șoptesc:
Bucură-te, putere îmbrăcată în lumini și iubire;
Bucură-te, cel ce ai primit chinuri într-o supremă jertfire;
Bucură-te, dar ce te dăruiești celor aflați în nevoi;
Bucură-te, izvor ce hrănești pe cei însetați și goi;
Bucură-te, aluat plămădit pentru a ne întări pe noi;
Bucură-te, nimb de împlinită armonie;
Bucură-te, a sufletelor noastre binecuvântată făclie;
Bucură-te, luceafăr ce strălucești în noaptea acestei lumi;
Bucură-te, cel ce pentru noi flori de lumină aduni;
Bucură-te, cel ce mângâi în suferințe sufletele noastre;
Bucură-te, rază ce strălucești preamărind pe Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce întristarea știe să aline;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 11

Pe pământ ofițer ai fost, slujind cu credință pe aproapele tău în numele lui Dumnezeu, dar acum ofițer în armata cerească ești, slujind nouă, celor neputincioși, încurajându-ne cu exemplul tău; acum ești în slujba lui Dumnezeu, și, slujindu-I Lui, ne ajuți nouă, celor ce cântăm cu bucurie: Aliluia!

Icosul 11

O, Sfinte Sebastian, mijlocitor fii nouă la Tronul dumnezeirii tu, cel ce ai cunoscut răutățile acestei lumi, nu ne lăsa pe noi fără ajutorul tău, ca să fim înlănțuiți de necazuri și dureri, ci cu lumina ta ne luminează pe noi, ca să putem birui toate primejdiile, fii cu noi, căci te chemăm zicând:
Bucură-te, abis înalt până în cereasca Împărăție;
Bucură-te, genune ce dăinuiești în întreaga veșnicie;
Bucură-te, speranța celor ce umili te cheamă-n ajutor;
Bucură-te, cel ce te-ai aprins cu al iubirii foc arzător;
Bucură-te, ostaș neînfricat ce prin jertfă ai devenit nemuritor;
Bucură-te, vis însetat de a paradisului armonie;
Bucură-te, a iubirii neînțeleasă sfântă nebunie;
Bucură-te, balsam ce fericirea ne-aduci în suflet;
Bucură-te, cel ce ne luminezi al nostru cuget;
Bucură-te, sabie ce ne vestești îndurarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, trandafir ce ne înmiresmezi mereu;
Bucură-te, căci bucuria noastră și de la tine vine;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 12

Aprins fiind, Sfinte Sebastian, de iubirea pentru Hristos, ai suferit sacrificiul suprem, oferindu-ți viața ca jertfă în schimbul veșniciei, iar azi arzi pe rugul binecuvântat al Luminii și-L preamărești pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Nu vom uita nicicând ajutorul tău, Sfinte Sebastian, căci prin tine am reușit să biruim multe tristeți și dureri, de aceea, te rugăm, fii pururea cu noi și veghează-ne pașii către veșnicie, căci te chemăm cântând:
Bucură-te, clopot ce la lumină ne chemi;
Bucură-te, rază ce mângâi ale noastre inimi;
Bucură-te, răsărit ce ne trezești conștiințele adormite;
Bucură-te, cel ce porți ale muceniciei veșminte;
Bucură-te, cel ce ai înmănuncheat în tine sfinte simțăminte;
Bucură-te, mugur născut din a iubirii splendoare;
Bucură-te, rod ce ne hrănești sufletele de haruri doritoare;
Bucură-te, rug ce arzi cu flăcări de veșnicie;
Bucură-te, îți cântăm cu dragoste ție;
Bucură-te, sceptru ce lupți cu a lumii răutate;
Bucură-te, far ce strălucești în imensa noapte;
Bucură-te, să-ți mulțumim și să-ți cântăm se cuvine;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 13

O, Sfinte Sebastian, erou mucenicit pentru numele lui Dumnezeu, te rugăm din adâncul sufletelor noastre, nu ne părăsi, ci fii cu noi totdeauna, învață-ne și pe noi să devenim buni ostași, ca să putem lupta cu întunericul ce vine asupra noastră, să putem fi demni ostași ce luptă în armata lui Hristos, slujindu-I și preamărindu-L cântând: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Sfinte Sebastian, viteaz ai fost și nu te-ai temut de durerile muceniciei, ci arzând de iubire pentru Hristos, singur ți-ai mărturisit credința descoperind tuturor fericirea de a fi al lui Hristos; iar noi te cinstim cântând:
Bucură-te, mucenice mistuit pe altarul iubirii;
Bucură-te, erou ce te-ai dăruit singur jertfirii;
Bucură-te, lumină nebiruită pe pământ;
Bucură-te, doină cu dulce cuvânt;
Bucură-te, izvor al dăruirii dumnezeiești;
Bucură-te, freamăt suav ce fericirii slujești;
Bucură-te, cel ce ai biruit amară suferință;
Bucură-te, cel ce ai dorit veșnicia cu stăruință;
Bucură-te, cel ce jertfă vie te-ai dăruit;
Bucură-te, gând curat și neprihănit;
Bucură-te, rug prin iubire împlinit;
Bucură-te, glas ce în ceruri se așterne;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 1

Cu cunună de virtuți ți-ai împodobit sufletul, Sfinte Mucenice Sebastian, și, răbdând durerea săgeților omorâtoare de trup, ai primit cu bucurie mucenicia și te-ai înălțat de la cele trecătoare la cele veșnice, slăvind pe Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Acatistul Acatistul Sfântului Mucenic Sebastian - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mucenic Sebastian

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mucenic Sebastian - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului
(7 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului a primit de la Dumnezeu darul de a tămădui bolile sufletești și trupești, pe cel de a izgoni demonii, de a ușura sufletele chinuite de farmece, […]

Sfânta și Marea zi de Vineri
Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like În Sfânta și Marea zi de Vineri se face pomenirea sfintelor, mântuitoarelor și înfricoșătoarelor Patimiri ale Domnului și a mărturisirii tâlharului celui recunoscător, care a dobândit Raiul. Despre toate acestea, despre […]

† Tăierea împrejur cea după trup a Domnului
(1 ianuarie)

FB Mess WA Like Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, numită și Circumcizia Domnului, a fost săvârșită în cea de a opta zi după Nașterea Domnului, așa cum era tradiția la […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram