Acatistul Sfântului Mucenic Mamant

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Mucenic Mamant se poate citi de cei care se simt singuri, de cei care sunt batjocoriți sau cei chinuiți de semeni pentru a primi alinare și ajutor de a trece de aceste ispite. Este serbat în calendarul ortodox în data de 2 septembrie.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mucenic Mamant trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mucenic Mamant - text

Troparul Sfântului Mucenic Mamant, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Mamant, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1

Celui ce a supus fiarele sălbatice și a stăpânit patimile cele necuvântătoare, Sfântului Mucenic Mamant îi aducem aceste laude. Iar tu, Sfinte, păstor binecuvântat ce ai aflat încă de pe pământ bunăvoința Păstorului nostru Iisus Hristos, nu ne uita în rugăciunile tale pe cei care te strigăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Icosul 1

Îngerii din ceruri se bucură de tine, Sfinte Mucenice Mamant, și cetele de Sfinți te străjuiesc, fiind mucenic al lui Hristos și copil credincios până la moarte, iar noi te chemăm:
Bucură-te, cel plin de strălucirea Luminii dumnezeiești;
Bucură-te, plin de înțelepciunea cea de Sus;
Bucură-te, împodobit de multe bunătăți;
Bucură-te, întărit de sfatul Cuvântului Hristos;
Bucură-te, cel ce ai supus fiarele sălbatice prin iubirea Lui;
Bucură-te, lăcaș al Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 2

Născut fiind în închisoare ai rămas orfan de la naștere, părinții tăi murind pentru numele lui Hristos, Sfinte Mucenice, iar Dumnezeu a rânduit să fii crescut de o femeie credincioasă pe nume Amia, care primind înștiințare de la Înger te-a luat din temniță la ea acasă, slăvindu-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Doar la cinci ai rostit primul cuvânt, care a fost "mama", de aceea te-au numit Mamant, Sfinte binecuvântat, și ai crescut învățând la cele mai bune școli din Cezareea, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, că te-ai deosebit prin înțelepciunea deosebită;
Bucură-te, că învățai nu doar de cele lumești;
Bucură-te, că mintea ta era atrasă de învățătura Evangheliei;
Bucură-te, că Îl iubeai pe Domnul Hristos;
Bucură-te, că Amia se îngrijea de sufletul tău;
Bucură-te, că ai primit de la ea știința Adevărului;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 3

Credința ta nu a putut sta mult timp ascunsă, Sfinte Mamant, atrăgând invidia prigonitorilor păgâni care cereau și copiilor să se închine la idoli, căci ei nu știau să se I se închine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Deși aveai doar cincisprezece ani ai fost dus înaintea igemonului să îți fie încercată credința, Sfinte Mucenice, și fiind întrebat dacă ești creștin ai răspuns fără șovăire că ești gata să primești orice chin pentru credința ta, iar noi te strigăm:
Bucură-te, că ai fost dat la chinuri;
Bucură-te, că te-au ars cu lumânări;
Bucură-te, că te-au bătut cu pietre;
Bucură-te, că te-au aruncat în mare să te îneci;
Bucură-te, că un Înger ți-a dezlegat piatra de la gât;
Bucură-te, că tot el te-a răpit și te-a dus în pustia de lângă Cezareea;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 4

Mulțumind lui Dumnezeu pentru că te-a izbăvit de la moarte, ai petrecut patruzeci de zile și patruzeci de nopți în pustie postind desăvârșit ca Moise, Sfinte Mamant, iar în a patruzecea zi s-a auzit glas din cer și în mâinile tale a coborât un toiag, iar tu L-ai slăvit pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Cu acel toiag ai lovit în pământ și despicându-se pământul a ieșit din el o Evanghelie, Sfinte Mucenice. Pe locul acela ai zidit o biserică și petreceai toate zilele citind din Sfânta Evanghelie primita, iar credincioșii te lăudau așa:
Bucură-te, Moise cel nou care ai primit Legea cea Nouă;
Bucură-te, căci și pământul te-a ascultat;
Bucură-te, că din tină Dumnezeu ți-a trimis mângâiere;
Bucură-te, că ai primit hrană Cuvântul Său cel scris;
Bucură-te, că te adăpai necontenit din citirea celor sfinte;
Bucură-te, că I-ai construit Altar de închinăciune lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 5

Din porunca Domnului se adunau la tine fiarele sălbatice, Sfinte Mucenice, se plecau la cuvintele tale și îți făceau voia în toate, iar hrana îți era laptele căprioarelor și al cerboaicelor pe care îl făceai brânză pentru a te hrăni pe tine și pe săracii care se bucurau cu glas tare către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Ighemonul cel nou auzind despre tine, Sfinte Mamant, a trimis ostașii să te aducă la el zicând că ești fermecător și cu farmece îmblânzești fiarele sălbatice, iar tu, primind ostașii și ospătându-i, le-ai spus că vei merge singur în cetate la judecată. Te slăvim pentru curajul tău și te chemăm:
Bucură-te, că ai luat cu tine un leu din pustie;
Bucură-te, că acesta a rămas la porțile cetății, așteptându-te;
Bucură-te, că ai fost întrebat cum de ți se supun fiarele;
Bucură-te, că ai răspuns că ele se tem de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai arătat că animalele recunosc robii lui Hristos;
Bucură-te, că prin har, ele devin pricepute în gândire;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 6

Umplându-se de mânie ighemonul a poruncit să fii dat la chinuri, Sfinte binecuvântat, să te bată și să îți strujească trupul cu unghii de fier, iar tu răbdai toate și te rugai lui Dumnezeu să te ajute: Aliluia!

Icosul 6

Ți-ai străpuns coastele cu fier, Sfinte Mucenice, dar ajutorul nu a întârziat să vină și s-a auzit un glas puternic din Cer spunând: "Întărește-te și îmbărbătează-te, Mamante!". Auzind aceasta cei de față s-au întărit în credință și mulți au crezut în Hristos și te-au lăudat așa:
Bucură-te, că apoi te-au aruncat în temniță;
Bucură-te, că erau acolo patruzeci de oameni închiși și flămânzi;
Bucură-te, că un porumbel a intrat pe geam, aducând în cioc mâncare;
Bucură-te, că era mai gustoasă și mai dulce decât mierea;
Bucură-te, că mâncarea s-a înmulțit, prisosind la toți;
Bucură-te, că s-au deschis porțile temniței și numai tu Sfinte ai rămas;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 7

Încălzind tare un cuptor te-au aruncat trei zile în el, Sfinte Mucenice, dar ai cântat și L-ai slăvit pe Dumnezeu până s-a răcit de tot cuptorul iar cărbunii s-au prefăcut în cenușă, și tu L-ai slăvit pe Cel ce te păzea: Aliluia!

Icosul 7

Ai fost apoi osândit la moartea în arena cu fiarele sălbatice, Sfinte Mamant, însă dând drumul păgânii în priveliște la o ursoaică, aceasta s-a așezat la picioarele tale și ți-a îmbrățișat pulpele, apoi au trimis un leopard care te-a sărutat ți-a lins fața, apoi a sărit în arenă leul care te aștepta la poartă, iar credincioșii se rugau așa:
Bucură-te, că leul a primit glas omenesc;
Bucură-te, că a zis: "Tu ești păstorul meu care m-a păstorit în munte";
Bucură-te, că Dumnezeu a voit a se pedepsi păgânii;
Bucură-te, că a lăsat leul să omoare mulțime mare de păgâni chiar și copii;
Bucură-te, că prin rugăciune ai îmblânzit leul, Sfinte;
Bucură-te, că l-ai oprit și l-ai trimis în pustie;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 8

Ighemonul a trimis asupra ta un leu de-al lui, foarte cumplit, dar și pe acesta l-ai îmblânzit, Sfinte, și atunci mulțimea care mai era în arenă a cerut să te omoare cu pietre și au început a prăvăli asupra ta bolovani, iar un slujitor păgân te-a lovit în pântece cu o oiște încât ți-au ieșit toate măruntaiele și fierea afară, dar tu în chinuri te închinai lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 8

Rănit de moarte fiind, te-ai retras într-o peșteră de lângă cetate, Sfinte Mucenice Mamant, iar acolo s-a auzit a treia oară glas din Cer care de această dată te chema la odihna cea binecuvântată a celor care se jertfesc pentru Dumnezeu, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, că ai luat cununa muceniciei;
Bucură-te, că Împărăția lui Dumnezeu a fost și este a pruncilor;
Bucură-te, că ai fost un copil cu înțelepciune deplină;
Bucură-te, că ți-ai vărsat sângele ca să ai viață veșnică;
Bucură-te, că sfintele tale moaște au fost îngropate la peșteră;
Bucură-te, că se făceau minuni multe prin ele;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 9

Ai fost cinstit și de Sfântul Vasile cel Mare care ți-a adus laude în cuvântările sale, Sfinte Mamant, slăvind puterea ta de jertfă și credința neclintită, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru tine: Aliluia!

Icosul 9

Sfintele tale moaște sunt făcătoare de minuni iar credincioșii care le ating sau ți se roagă primesc izbăvire de tot felul de necazuri si te cheamă:
Bucură-te, povățuindu-i pe cei rătăciți în viață;
Bucură-te, tămăduind neputințele;
Bucură-te, lungind viața, cu voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, aducându-i înapoi din moarte pe credincioși;
Bucură-te, vindecând boli de stomac, fiere și intestine;
Bucură-te, ocrotitorul copiilor care vor fi chemați la slujirea Domnului Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 10

Mânuind toiagul ce ți s-a dat de la Dumnezeu, păstorești și acum din Ceruri poporul credincios pe care îl aduci la pășunea cea bogată a Stăpânului Hristos, Sfinte Mamant, nimicind fiarele cele nevăzute sub picioarele tale căci ești mare apărător al celor din primejdii care Îl slăvesc pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Pe cel ce a muls căprioarele în pustie îl lăudăm, pe Sfântul Mamant care ne povățuiește și acum spre loc cu verdeață și ne hrănește din laptele cel dulce al mântuirii și izbăvirii, și îl chemăm:
Bucură-te, că ne duci la desfătarea Raiului;
Bucură-te, că ești mare rugător și părtinitor pentru noi;
Bucură-te, păstorul călugărilor ostenitori;
Bucură-te, îndrumătorul asceților;
Bucură-te, călăuzitorul celor care și-au închinat viața lui Hristos;
Bucură-te, că îi păstorești cu toiagul Sfântului Duh;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 11

Iubind creația Domnului Dumnezeu te-ai apropiat de fiarele sălbatice mai mult decât de oameni, Sfinte Mamant, crezând în curăția lor și primind de la Hristos darul de a le îmblânzi, iar pentru aceasta I-ai strigat recunoscător: Aliluia!

Icosul 11

Vietățile te-au recunoscut ca păstorul lor, ți-au slujit și te-au apărat, iar noi te strigăm:
Bucură-te, vindecătorul animalelor;
Bucură-te, cel ce înmoi furia fiarelor din pădure;
Bucură-te, că ocrotești vietățile care ne slujesc;
Bucură-te, că prin tine făpturile necuvântătoare ne ascultă;
Bucură-te, că aduci pacea în ograda noastră;
Bucură-te, cel ce supui fiarele nevăzute cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 12

Fiind salvat de Înger de la înec, te-ai unit cu Îngerii încă de pe pământ, Sfinte Mamant, viețuind ca unul dintre ei având trup pământesc dar sufletul tău având deja aripi îngerești, căci Îl strigai tot mereu pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cel ce ai îndrăzneală la Dumnezeu, Sfinte, pomenește pe toți cei care îți aduc această jertfă de laudă și ne ferește de toate primejdiile și necazurile pe noi, care cu dragoste te chemăm:
Bucură-te, ajutor în timpul viselor;
Bucură-te, arătând lămurit cele ce sunt de înțeles;
Bucură-te, sculând din vătămările de moarte;
Bucură-te, aducând sănătate copiilor loviți greu de boală;
Bucură-te, ocrotitorul orfanilor și al celor chinuiți trupește;
Bucură-te, ajutătorul celor îngreuiați de datorii;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 13

O, Sfinte Mamant, slăvit și lăudat Mucenic, ne închinăm ție ca unuia care ai dus lupta cea bună, întinzându-ți Hristos cunună de Sus, și te rugăm să ne aperi pe noi și pe toate animalele noastre de toate ispitele, bolile, necazurile și durerile, iar noi ne închinăm lui Dumnezeu care te-a proslăvit: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii din ceruri se bucură de tine, Sfinte Mucenice Mamant, și cetele de Sfinți te străjuiesc, fiind mucenic al lui Hristos și copil credincios până la moarte, iar noi te chemăm:
Bucură-te, cel plin de strălucirea Luminii dumnezeiești;
Bucură-te, plin de înțelepciunea cea de Sus;
Bucură-te, împodobit de multe bunătăți;
Bucură-te, întărit de sfatul Cuvântului Hristos;
Bucură-te, cel ce ai supus fiarele sălbatice prin iubirea Lui;
Bucură-te, lăcaș al Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Condacul 1

Celui ce a supus fiarele sălbatice și a stăpânit patimile cele necuvântătoare, Sfântului Mucenic Mamant îi aducem aceste laude. Iar tu, Sfinte, păstor binecuvântat ce ai aflat încă de pe pământ bunăvoința Păstorului nostru Iisus Hristos, nu ne uita în rugăciunile tale pe cei care te strigăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te pentru toată zidirea lui Dumnezeu!

Rugăciune către Sfântul Mucenic Mamant

text

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Mucenic Mamant - video

Cel ce te-ai arătat preaales mucenic și strălucești acum în Rai ca o stea sfințită, Sfinte Mucenice Mamant, pleacă-te și spre noi care te chemăm și învrednicește-ne de dumnezeiască Lumină a harului, trimițând asupra noastră ocrotirea de primejdii și de tot răul ce ne așteaptă în cale.
Sfinte Mucenice, te rugăm luminează cugetul nostru cu înțelegerea celor duhovnicești și îndeamnă-ne la poruncile lui Dumnezeu, amintindu-ne mereu că Îl avem ajutor pe Hristos în toate zilele vieții; ferește-ne de ispite, adu sănătate făpturilor noastre necuvântătoare și liniștea cea binecuvântată a vieții celei veșnice, ca să ne bucurăm pentru totdeauna de lumina Împărăției lui Dumnezeu. Amin.

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mucenic Mamant

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mucenic Mamant - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul
(1 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul sau Simeon cel Mare (zis și Bătrânul sau "Cel din țarc") a trăit în Siria secolului al V-lea și este primul monah cunoscut care a trăit în […]

† Sfânta Cuvioasă Pelaghia din Antiohia (8 octombrie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Pelaghia, care mai înainte a fost desfrânată, a reușit, la fel ca Sfânta Maria Egipteanca, să transforme frumusețea și dragostea trupească în noblețe duhovnicească și dragoste de Dumnezeu. Ea […]

† Sfântul Mare Mucenic Pantelimon
(27 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este unul dintre cei mai populari sfinți doctorii "fără de plată" din calendarul creștin ortodox, care stăpânește desăvârșit știința medicală, iar prin viața sa curată și credință […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram