Acatistul Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul, poate fi citi de toți creștinii pentru a cere sfântului să mijlocească pentru noi pentru a primim de la Dumnezeu Duhul Lui cel Sfânt pentru a ne umple de El și prin aceasta să ardem spinii tuturor păcatelor și patimilor noastre pentru a vedea Dragostea lui Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul - text

Tropar la Acatistul Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Laurențiu, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1

Focul sfânt al Rusaliilor a ars în inima ta, umplându-te de bucurie și curaj, Sfinte Mucenice Laurențiu. De aceea, focul celor necredincioși nu te-a putut despărți de dragostea lui Hristos, ci a fost transformat într-un foc de Altar, prin care te-ai înălțat ca o jertfă lui Dumnezeu. Acum, când stai biruitor în fața Domnului, pe care L-ai îl slujești cu râvnă, nu înceta să te rogi pentru noi, care strigăm către tine: Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Icosul 1

Disprețul tău cel sfânt față de puterea vrășmașului răzbate ca o trâmbiță în toată lumea, invitând Biserica la luptă împotriva duhurilor răului. Ca și Întâiul Mucenic Ștefan, ai refuzat să tremuri în fața chinuitorilor tăi, dar le-ai mustrat necredincioșia cu îndrăzneala leului. La fel ca Sfântul Mucenic Ștefan, fața ta a strălucit de bucurie, precum chipul unui înger, iar acum, după ce ai luat locul împreună cu îngerii în bucuria Raiului, auzi de la toți cei ce îți cântăm:
Bucură-te, foc al lui Hristos, luminat de Domnul pe pământ;
Bucură-te, apă rece pentru pelerinii obosiți, ce aduc Evanghelia într-o țară îndepărtată;
Bucură-te, cuptor aprins, ce arde patimile și păcatele noastre;
Bucura-te, rouă proaspătă a dimineții, ce ne răcorești sufletele noastre obosite;
Bucură-te, trâmbiță a Preasfintei Treimi, conducându-ne către lupta de biruință;
Bucură-te, cântec al Bisericii, care ne aduce în imnurile noastre de laudă;
Bucură-te, neliniștea celor răi, cărora le răscolești inimile;
Bucură-te, pace a celor drepți, pe care-i aduci la Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 2

În ciuda tinereții tale, episcopul tău te-a rânduit și te-a pus peste ceilalți diaconi ai Romei, pentru ca smerenia ta să-i poată conduce pe culmile înălțării. Învățat fiind de Cel care El Însuși a venit să slujească, i-ai urmat jertfa de sine, viața ta fiind exemplu multora și astfel ne înveți să strigăm: Aliluia!

Icosul 2

Slujirea ta de diacon pentru săracii Romei a strălucit ca un far până la capătul lumii, îndemnându-i pe toți să renunțe la lupta pentru bogățiile pământești și să le dea săracilor, găsindu-și adevărata comoară în Dumnezeu. Ca un slujitor ascultător al lui Hristos, i-ai urmat exemplul și ai spălat picioarele fraților tăi, iar acum când stai în binecuvântare, îți grăim așa:
Bucură-te, că ai dăruit tot ce ai avut pentru a-i hrăni pe cei săraci;
Bucură-te, că, cu drag ți-ai dat trupul pentru a fi ars;
Bucură-te, cel ce mustri nelegiuirea și te bucuri de Adevăr;
Bucură-te, că ai îndurat toate;
Bucură-te, Sfinte Arhidiacone, cunună a diaconatului roman;
Bucură-te, însoțitor devotat, bucurie a episcopului roman;
Bucură-te, slujitor smerit, sprijin al celor abandonați și nevoiași;
Bucură-te, Mucenice, mândrie a Îngerilor și Arhanghelilor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 3

Dumnezeu Cuvântul răstignit s-au împlinit, Sfinte Mucenice Laurențiu și Ucenicii Lui au ajuns să fie urâți de toți, deoarece purtau Numele Lui. Orașul tău, Roma a devenit un loc al suferinței înflăcărate, pe măsură ce mulți creștini au pierit acolo pentru Împăratul Slavei, iar în timp ce Sfânta armată a Mucenicilor ajungea în Împărăția Sa, ei cântau tare: Aliluia!

Icosul 3

Stăpâna lumii a devenit o cetate sângeroasă, plină de minciuni și îmbătată de sângele Sfinților și Mucenicilor lui Hristos. Roma a împlinit Cuvintele Domnului, că Ucenicii Săi au suferit în această lume. Dar tu, Laurențiu, împreună cu prietenii tăi Mucenici, ai avut curaj și ai biruit lumea și acum auzi de la noi cântarea acestea:
Bucură-te, veșnic biruitor Mucenic, credincios până la moarte;
Bucură-te, sportiv încununat de Dumnezeu, strălucitor, cu cununa Vieții;
Bucură-te, Laurențiu, încununat cu laurii veșnici ai biruinței;
Bucură-te, jertfă adevărată, stropită de sângele biruitor al jertfei de sine;
Bucură-te, că ai fost învinuit pentru Numele lui Hristos;
Bucură-te, că Duhul Slavei și Dumnezeu te odihnesc pe tine;
Bucură-te, cel ce ai suferit calvarul aprins al încercărilor;
Bucură-te, că și acum triumfi cu bucurie;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 4

Vrăjmașul s-a mâniat împotriva clerului Romei și toți cei ce erau clerici au fost târâți până la moarte. Astfel, episcopul Ștefan a pierit cu onoare pentru Domnul său și Xist i-a urmat, ca un gladiator al lui Dumnezeu, care pășea în arena morții. Ca episcop, el a stat la Altar pentru a oferi Jertfa Euharistică și, întrucât a fost numit Mucenicul lui Dumnezeu, s-a pregătit să se ofere ca jertfă pe sine. Văzând ofranda sa, Sfinte Laurențiu, ai strigat: Aliluia!

Icosul 4

În timp ce Xist era dus la martiriu, Sfinte Laurențiu, ai strigat după el: "Părinte, unde vă duceți fără fiul vostru? Ce sacrificiu vă pregătiți să faceți fără diaconul vostru? Nu ați mai făcut niciodată Jertfa fără mine, până acum – v-am nemulțumit cu ceva, că acum faceți jertfa voastră fără mine?" Și Sfântul Episcop ți-a răspuns: "Nu, fiul meu, dar i biruință mai slăvită te așteaptă pe tine. Nu plânge. În trei zile, diaconul îl va urma pe preot". Acum, când amândoi stați înaintea Altarului Ceresc al Domnului, noi, pe pământ, îți cântăm:
Bucură-te, diacon devotat, care ți-ai slujit cu smerenie duhovnicul și episcopal;
Bucură-te, Mucenic zelos, dornic să mori pentru Domnul și Stăpânul tău Ceresc;
Bucură-te, urmaș al Sfântului Apostol Pavel, doritor să pleci și să fii cu Hristos;
Bucură-te, că, asemenea Sfântului Apostol Petru, L-ai slăvit pe Dumnezeu cu moartea ta mucenicească;
Bucură-te, că ai disprețuit plăcerile pământești;
Bucură-te, că te-ai grăbit la bucuriile Cerului;
Bucură-te, cel ce ai plâns când ai fost despărțit de episcopul tău;
Bucură-te, că te bucuri acum când te-ai alăturat Domnului tău;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 5

Când episcopul tău ți-a încredințat sarcina de a împărți imediat bunurile Bisericii, săracilor, ca nu cumva să cadă în mâinile prigonitorilor, te-ai bucurat să golești cuferele Bisericii în mâinile celor ce I-au cerut ajutor lui Dumnezeu, chiar și vânzând potirele de aur ale Bisericii, pentru a hrăni văduva și orfanul. Când au primit răsplata Bisericii din sfintele tale mâinile tale, I-au mulțumit lui Hristos și au strigat: Aliluia!

Icosul 5

Ca și Hristos ai făcut, Sfinte Laurențiu, urmând pașii Celui care S-a golit pe El Însuși, nepregetând să fie slujitorul celorlalți. Ca un adevărat slujitor, te-ai golit și tu, fără să ții nimic pentru tine, dăruind săracilor toată bogăția Bisericii, precum și propria-ți viață, Domnului. Văzând că te-ai smerit chiar până la moarte, Dumnezeu te-a înălțat mult și ți-a oferit un loc înaintea Tronului lui Hristos, de unde auzi laudele noastre:
Bucură-te, că ai uscat lacrimile celor deznădăjduiți;
Bucură-te, că ai săturat pe cei flămânzi;
Bucură-te, că ai urmat lui Hristos, Cel sărac, pentru binele nostru;
Bucură-te, că i-ai slujit pe săraci, făcându-i bogați;
Bucură-te, părintele orfanilor și sprijinul văduvelor;
Bucură-te, îngrozirea diavolilor și distrugătorul vrăjmașilor noștri;
Bucură-te, că ești ca o oază în deșertul acestei lumi;
Bucură-te, ajutorare al celor flămânzi;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 6

Când prefectul păgân al Romei, lacom după bogățiile pierdute și văzând bogăția Bisericii romane, te-a chemat pe tine, Sfinte Laurențiu și ți-a cerut să-i predai toată averea Bisericii, știind că ești arhidiaconul, însărcinat cu bogăția ei. Văzând prilejul de a-l batjocori pe vrășmaș și pe slujitorii săi, I-ai mulțumit lui Dumnezeu și te-ai rugat în inima ta: Aliluia!

Icosul 6

Prigonitorul s-a înălțat ca Nebucadnețar și s-a mâniat împotriva oamenilor lui Dumnezeu, ca faraon, considerând că este atotputernic. Cu mândrie înverșunată, ți-a poruncit să i te supui lui, Sfinte Laurențiu, disprețuindu-te, ca fiind slab și necunoscând Puterea lui Dumnezeu. Uimindu-ne de blândețea ta de neînvins, îți dăruim aceste cântări:
Bucură-te, căci la fel ca și cei trei tineri ai refuzat să pleci în fața puterii idolatre a oamenilor;
Bucură-te, căci la fel ca și Daniel ai ascultat doar Poruncile lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci la fel ca Moise, nu te-ai temut de mânia regelui;
Bucură-te, că ai îndurat chinuri nenumărate, văzându-L doar pe Cel ce este nevăzut;
Bucură-te, răzvrătit ceresc împotriva puterilor apostate;
Bucură-te, supunere Dumnezeiască la voia divină;
Bucură-te, cel ce nu te-ai temut de nicio înfricoșare pământească;
Bucură-te, cel ce L-ai păstrat, ca Domn, pe Hristos în inima ta;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 7

După ce ai primit porunca regală de a preda comorile Bisericii, ai cerut trei zile ca să-i aduni bogățiile. În acest timp, ai mers prin tot orașul, împărțind bogăția bisericii, săracilor și cerându-le celor ce au primit-o, să se întâlnească cu tine în trei zile pentru a-l saluta pe prefect. Îngerii din cer au văzut îndrăzneala ta pământească și I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

După trei zile, te-ai întâlnit cu prefectul, înconjurat de săracii, bolnavii, leproșii, orfanii și văduvele care au primit bunurile Bisericii. Când, nedumerit, ți-a cerut să-i arăți comorile Bisericii, ai arătat către mulțime, spunând: "Iată averile Bisericii! Săracii pământului sunt comorile Bisericii!" Uimiți de curajul tău profetic, noi, păcătoșii, cântăm:
Bucură-te, Ilie roman, înfruntându-te cu Ahab în ultima zi în orașul său;
Bucură-te, proroc al Romei, sfidând-o pe fiară în față;
Bucură-te, că ți-ai împlinit diaconatul până la sfârșit;
Bucură-te, că te-ai dovedit credincios până la moarte;
Bucură-te, cel ce l-ai sfidat în față pe faraonul roman, înaintea tuturor;
Bucură-te, că, asemenea lui Moise, ne conduci în Țara Promisă;
Bucură-te, stâncă de credință neclintită;
Bucură-te, fericit exemplu de curaj;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 8

Enervat de sfânta ta îndrăzneală, prefectul te-a condamnat la o moarte lentă și dureroasă, scăpare având doar dacă ți-ai fi lepădat credința și ai fi jertfit zeilor. Plin fiind cu Pacea lui Hristos, ai rămas neatins de furia lui și i-ai spus, cu seninătate, să-și părăsească idolii și să se închine Singurului Dumnezeu Adevărat. Urmărindu-ți cursa în arena credinței, Îngerii te-au îmbărbătat cu strigătul: Aliluia!

Icosul 8

Toată puterea Romei nu te-a putut mișca din statornicia ta și nici nu te-a putut clinti de pe piedestalul credinței, Sfinte Laurențiu. Nici o amenințare de tortură sau durere lunga nu te-a poate îndepărta de la Hristos. Puterea romană a decăzut, de mult, transformându-se în praf, dar tu rămâi, triumfător în ceruri, iar de acolo auzi aceste cântece:
Bucură-te, că înțelepciunea ta face să pălească mândria oamenilor;
Bucură-te, că slăbiciunea ta învinge puterea oamenilor;
Bucură-te, flacără ce mistui hulele necredincioșilor;
Bucură-te, lumină care luminează sufletele credincioșilor;
Bucură-te, că ai rămas senin în fața furiei oamenilor;
Bucură-te, cel ce ai fost învățat de Sfântul Duh, în ceasul acela, ce să spui;
Bucură-te, curaj mai neclintit decât munții;
Bucură-te, bucurie mai înălțată decât norii;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 9

Decis să-ți înfrângă împotrivirea și necunoscând Puterea lui Dumnezeu din interiorul tău, conducătorul cel rău a poruncit să fii încercat de torturi groaznice și să-ți pună trupul pe un fier înroșit în foc, pentru a te face să renunți la sfânta ta credință. Întrezărind cununa slavei care aștepta victoria ta în cursă, ai ridicat vocea, strigând: Aliluia!

Icosul 9

După ce l-au prins pe robul lui Dumnezeu în năvoadele oamenilor, vrăjmașii l-au sătuii pe prigonitor să-ți provoace toate chinurile, arzându-ți carnea cu lame de sabie înroșite, bătându-te cu bice cu plumb și lanțuri împânzite cu cârlige de fier. Cu cât îți erai mai slab la trup, cu atât duhul tău creștea, că Duhul lui Dumnezeu te-a umplut de Puterea Lui și te-a întărit să înduri cu bucurie aceste chinuri. Mulțumindu-I Domnului pentru minunile Lui pentru fiii oamenilor, strigăm:
Bucură-te, că ai îndurat cu bucurie durerile de dragul Domnului tău;
Bucură-te, cel ce te bucuri mereu în dreapta Lui;
Bucură-te, că ești pedepsit în fața oamenilor;
Bucură-te, tu, cel pentru care speranța a fost în nemurire;
Bucură-te, că ai ieșit, cu bine, din marea încercare;
Bucură-te, că ți-ai albit hainele în Sângele Mielului;
Bucură-te, războinic biruitor în arena pământească;
Bucură-te, biruitor pașnic în Curțile Dumnezeului nostru;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 10

Sfidând grelele blasfemii ale dușmanilor, te-ai împotrivit chinuitorilor lor să-ți distrugă duhul, Laurențiu și încredințându-te doar în ajutorul Celui de Sus, ai batjocorit mândria lor. Când căldura fierului înroșit, de care erai legat ți-a ars complet carnea, ai zâmbit și i-ai spus călăului tău: "Sunt gata pe partea asta; poți să mă întorci pe cealaltă acum!" Uimindu-ne de cât de minunată este Puterea lui Dumnezeu în Sfinții Săi, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Toate uneltele torturii nu te-au putut învinge, o, binecuvântate Laurențiu, dar duhul tău era Sus și neîngrădit înaintea furiei vrăjmașului. Prin sfânta ta batjocorire, la adresa lor, ai arătat neputința diavolilor și Puterea nebiruită a Dumnezeului nostru și, prin stăruința ta, ne chemi și pe noi să câștigăm propriile noastre cununi, pentru Hristos. Întăriți de exemplul tău strălucitor, îți aducem cu mulțumire laudele noastre:
Bucură-te, îndurerată mărturisire a Puterii de neînvins a lui Hristos;
Bucură-te, veșnic cântec de dragoste față de milostivul nostru Dumnezeu;
Bucură-te, că ai stat neclintit împotriva atacurilor diavolului;
Bucură-te, refugiu de odihnă pentru sufletele credincioase lui Hristos;
Bucură-te, că ai răsturnat îndrăzneala neputincioasă a demonilor;
Bucură-te, că ne-ai învățat să avem încredere în Puterea fără egal a Domnului;
Bucură-te, că sfidarea ta l-a înfuriat pe cel rău;
Bucură-te, cel a cărui statornicie bucură sufletele Sfinților;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 11

Când ai murit, sub torturi, o, binecuvântate Laurențiu, ai trecut de la moarte, la Viață și l-ai lăsat pe dușman să se mânie neputincios împotriva Biruinței Dumnezeului nostru. Bucurându-ne că ai învins, te salutăm în ceasul tău de biruință și, împreună cu tine, Îi cântăm cu glas mare lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Încredințându-ți sfântul tău suflet lui Dumnezeu, o, binecuvântat Mucenic, ai moștenit cununa veșnică și ai lăsat în praful morții toată durerea acestor vremuri. Acum, stând plin de bucurie în Fața lui Dumnezeu, Îi împărtășești Slava și primești aceste cuvinte de la noi, de pe pământ:
Bucură-te, cel ce-I slujești lui Dumnezeu zi și noapte, în Biserica Sa cerească;
Bucură-te, cel ce ești călăuzit de Miel către izvoarele apei vieții;
Bucură-te, că te-ai dezbrăcat de muritoarea ta haină și te-ai îmbrăcat cu cea nemuritoare;
Bucură-te, că ai mărturisit Numele Fiului lui Dumnezeu în această lume;
Bucură-te, lumină strălucitoare, luminându-i pe cei din întuneric;
Bucură-te, căldură a lui Hristos, alungând răceala inimilor noastre;
Bucură-te, că l-ai biruit pe satana prin Sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii tale;
Bucură-te, că nu ți-ai iubit viața ta, chiar până la moarte;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 12

După o victorie după moartea ta, împăratul Constantin a construit o biserică lângă catacomba, în care ai fost înmormântat, pe Calea Tiburtinei. Urmându-i exemplul său pios, Biserica îți cântă laude în tot orașul tău, Roma și în întreaga lume, așa cum și noi cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Mijlocirea Ta Dumnezeiască, O, binecuvântate Mucenice Laurențiu, dă întregii lumi speranță în Mila Dumnezeului nostru. Nu numai săracii și văduvele te roagă acum pentru ajutor, ci toți oamenii, de pretutindeni, își pun nădejdea în ajutorul tău ceresc. Crezând că ne vei arăta bunătatea pe care ai arătat-o întotdeauna săracilor, îți cântăm acestea:
Bucură-te, puternic apărător al tuturor celor ce te caută;
Bucură-te, înflăcărat mijlocitor pentru cei care Îl caută pe Domnul;
Bucură-te, că ai slujit cu credință la Jertfelnicul lui Dumnezeu din Roma;
Bucură-te, că acum stai înaintea Jertfelnicului Său din ceruri;
Bucură-te, smerit diacon și slujitor al săracilor;
Bucură-te, Sfânt slăvit ce te împărtășești de Slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel al cărui mărturisire ne întărește inimile;
Bucură-te, cel ale cărui rugăciuni au convertit cetatea Romei;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 13

O, Sfinte arhidiacon și Mucenice Laurențiu, ai ars cu iubire zeloasă pentru Hristos și ți-ai oferit propria viață, Lui, în focul persecuției. Nu înceta să te rogi pentru noi, păcătoșii, care te iubim, ca să putem să ne alătura ție în Împărăția Cerurilor și, împreună cu tine, să-I cântăm nesfârșită Doxologie lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Disprețul tău cel sfânt față de puterea vrășmașului răzbate ca o trâmbiță în toată lumea, invitând Biserica la luptă împotriva duhurilor răului. Ca și Întâiul Mucenic Ștefan, ai refuzat să tremuri în fața chinuitorilor tăi, dar le-ai mustrat necredincioșia cu îndrăzneala leului. La fel ca Sfântul Mucenic Ștefan, fața ta a strălucit de bucurie, precum chipul unui înger, iar acum, după ce ai luat locul împreună cu îngerii în bucuria Raiului, auzi de la toți cei ce îți cântăm:
Bucură-te, foc al lui Hristos, luminat de Domnul pe pământ;
Bucură-te, apă rece pentru pelerinii obosiți, ce aduc Evanghelia într-o țară îndepărtată;
Bucură-te, cuptor aprins, ce arde patimile și păcatele noastre;
Bucura-te, rouă proaspătă a dimineții, ce ne răcorești sufletele noastre obosite;
Bucură-te, trâmbiță a Preasfintei Treimi, conducându-ne către lupta de biruință;
Bucură-te, cântec al Bisericii, care ne aduce în imnurile noastre de laudă;
Bucură-te, neliniștea celor răi, cărora le răscolești inimile;
Bucură-te, pace a celor drepți, pe care-i aduci la Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Condacul 1

Focul sfânt al Rusaliilor a ars în inima ta, umplându-te de bucurie și curaj, Sfinte Mucenice Laurențiu. De aceea, focul celor necredincioși nu te-a putut despărți de dragostea lui Hristos, ci a fost transformat într-un foc de Altar, prin care te-ai înălțat ca o jertfă lui Dumnezeu. Acum, când stai biruitor în fața Domnului, pe care L-ai îl slujești cu râvnă, nu înceta să te rogi pentru noi, care strigăm către tine: Bucură-te, Sfinte Mucenice Laurențiu, slujitor al Dumnezeului Celui Preaînalt și martor al Puterii Sale de biruință!

Rugăciune către Sfântul Mucenic Laurențiu

O, Sfinte Laurențiu, podoabă a Romei și ocrotitor din cer al sufletelor noastre de călători pe pământ: nu trece cu vederea cererile noastre, ci dă-ne nouă mijlocirea și ajutorul tău! Slujindu-I lui Hristos cu bucurie și îndrăzneală de biruință, chiar până la sfârșitul tău, roagă-te ca și noi să-I slujim Domnului cu bucurie și îndrăzneală sfântă! Roagă-te ca Duhul Sfânt al Domnului să ne umple și pe noi, arzând spinii păcatelor și patimilor noastre și luminându-ne să vestim Dragostea Lui! Păzește-ne pe noi, care avem încredere în mijlocirea ta, ca și noi să fim credincioși până la moarte, pentru ca noi, cu tine și cu toți Sfinții, să slăvim Preasfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor! Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Apostoli Petru și Pavel
(29 iunie)

FB Mess WA Like Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt numiți și "căpeteniile apostolilor" și "stâlpii cei neclintiți ai Bisericii". Datorită propovăduirii lor, creștinismul s-a răspândit în întreaga zonă a Mediteranei. Cei doi corifei ai […]

† Sfântul Apostol Simon Zilotul
(10 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Simon Zilotul este ocrotitorul familiei și al copiilor, grabnic ajutător pentru cei care vor să se căsătorească, el fiind mirele din Cana Galileii, nuntă la care Hristos a săvârșit […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu
(25 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu a așezat în scris faptele și cuvintele de învățătură ale Mântuitorului Iisus Hristos, adică Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Scrierea sa, lăsată moștenire Bisericii, se bucură de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram