Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat se poate citi de toți cei care vor să scape de frică și să dobândească credința curată și puterea de a-L mărturisi pe Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat - text

Tropar la Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat, glasul al 4-lea

Strălucit voievod al adevăratei Oști a Împăratului Ceresc ai ajuns, Fericite Teodor, purtătorule de biruință; că înțelepțește te-ai luptat cu armele credinței și mulțimile demonilor le-ai biruit și adevărat biruitor te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credință pururea te fericim.

Condacul 1

Alesule luptător, mare mucenice Teodore, al Preasfintei Treimi mărturisitor și al păgânătății surpător, cu mare cinstire și noi aducem lauda noastră cântând: Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Icosul 1

Sfinte mucenice Teodor Stratilat, care mult pe Hristos ai iubit și pentru El te-ai jertfit, și îngerii și oamenii cântare îți aduc, ca unui vrednic de acestea:
Bucură-te, ostașul adevărat al lui Hristos;
Bucură-te, viteazule ales al muceniciei;
Bucură-te, mărturisitorul credinței creștine;
Bucură-te, mare iubitor de Dumnezeu;
Bucură-te, luminat de Duhul cel Preasfânt;
Bucură-te, risipirea întunecimii păgâne;
Bucură-te, căderea idolilor mincinoși;
Bucură-te, vestitorul Noului Testament;
Bucură-te, glasul Evangheliei;
Bucură-te, descoperirea adevăratului Dumnezeu;
Bucură-te, următor al Crucii biruitoare;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 2

În ținutul Heracliei, pus de împărat ca Stratilat, adică voievod, sfinte Teodor ai ales mai mult pe împăratul Hristos, Căruia cântai neîncetat: Aliluia!

Icosul 2

Aproape de cetate era un balaur ce cu mare înfricoșare pe toți îi îngrozea, că mânca tot ce găsea în cale, chiar pe oameni, pe care tu l-ai omorât cu puterea lui Hristos.
Bucură-te, că pe balaur l-ai biruit;
Bucură-te, că și pe balaurul ascuns l-ai nimicit;
Bucură-te, că prin aceasta credința ai adeverit;
Bucură-te, că mărturisitorul lui Hristos te-ai vădit;
Bucură-te, că pe mulți i-ai luminat;
Bucură-te, dragoste pentru cei oropsiți;
Bucură-te, ocrotitor al celor necăjiți;
Bucură-te, apărătorul nostru de tot răul;
Bucură-te, al nostru ostaș biruitor;
Bucură-te, că prin tine și noi ne întărim;
Bucură-te, că prin tine păcatul lăsăm;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 3

Balaurul cel ascuns, dușmanul de moarte al neamului omenesc, s-a ridicat cu mare otrăvire, că prigoană aprigă asupra creștinilor a pornit, să nu se mai cânte: Aliluia!

Icosul 3

Liciniu, împăratul păgân, s-a arătat și mai sălbatic decât balaurul, că peste tot moarte a semănat, ca toți creștinii să fie nimiciți.
Bucură-te, cel înfocat de râvnă pentru Hristos;
Bucură-te, că Liciniu auzind, s-a întristat;
Bucură-te, că apoi cu mare mânie s-a pornit;
Bucură-te, că ai rămas neînfricat;
Bucură-te, că și glas din cer ai auzit: Nu te teme;
Bucură-te, că întărit de sus, la lupta creștină ai purces;
Bucură-te, că în noua ostășie ai intrat;
Bucură-te, că de nimic nu te-ai temut;
Bucură-te, că de chinuri nu te-ai împuținat;
Bucură-te, iubire de Dumnezeu preafericită;
Bucură-te, dăruire mare de sine;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 4

Te momea împăratul: Hai Teodor să jertfim Zeilor, dar tu pe Hristos Îl vesteai, ca pe Cel ce peste toți zeii și idolii S-a ridicat, cântând: Aliluia!

Icosul 4

Luminat de strălucirea Lui Hristos, înaintea lui Liciniu cu îndrăznire ai stat, care văzând tăria ta s-a înfricoșat, și ca un leu răcnind repede te-a alungat.
Bucură-te, slăvitule Stratilat;
Bucură-te, că lumina lui Hristos prin tine se vedea;
Bucură-te, că se înfricoșau păgânii în fața ta;
Bucură-te, că te bucurai de muncile lor;
Bucură-te, că în chinuri te veseleai;
Bucură-te, că idolii cădeau și se sfărâmau;
Bucură-te, că noua credință se adeverea;
Bucură-te, că Dumnezeu Cel adevărat se vestea;
Bucură-te, că te-ai făcut înfăptuitor lucrării dumnezeiești;
Bucură-te, ales de voia de sus;
Bucură-te, sfințenie de cer pe pământ;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 5

Te-au bătut cu vine de bou, cu vergi de plumb și cu unghii de fier te-au strunjit, cu făclii aprinse te-au ars, cu ascuțișuri te-au împuns, dar tu cântai și mai tare: Aliluia!

Icosul 5

De Însuși Hristos întărit, cu răbdare te-ai îmbrăcat, ca și cu o haină de sus, și așa toate muncile le-ai suferit, de se mirau toți.
Bucură-te, mucenice minunat;
Bucură-te, răbdare peste margini;
Bucură-te, îndurare pentru alții imposibilă;
Bucură-te, suferire peste fire;
Bucură-te, credință atotbiruitoare;
Bucură-te, mare mărturisitor al creștinătății;
Bucură-te, că te avem pildă grăitoare;
Bucură-te, că te știm următorul vrednic al lui Hristos;
Bucură-te, că din mucenicia ta te adeverești;
Bucură-te, că din virtutea ta te arăți;
Bucură-te, sfinte Teodor, nume prea lăudat;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 6

Închis în temniță și cu picioarele în obezi, și acolo cu glas mare slăveai pe Hristos, Domnul cerului și al pământului, cântând să audă toți: Aliluia!

Icosul 6

Luminat de dumnezeiescul Duh, sfinte mucenice Teodor, darul lui Hristos a strălucit peste tine cu prisosință, care și nouă ne dă bogată rodire.
Bucură-te, mucenice mult pătimitorule;
Bucură-te, om suprapământesc;
Bucură-te, înger crescut din pământ;
Bucură-te, chip de cer în lume;
Bucură-te, strălucire de cruce înviată;
Bucură-te, icoană de taină creștină;
Bucură-te, chip de Biserică a lui Hristos;
Bucură-te, făclie pe altarul cel nou;
Bucură-te, tămâia binecuvântării sfinte;
Bucură-te, mireasma cea curată;
Bucură-te, bucuria vieții depline;
Bucură-te, Sfinte mucenic Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 7

Pe Cruce răstigniți-l striga cu furie Liciniu, și așa ca și Hristos, răstignit, ai îndurat crucea jertfei celei mari, că și ochii ți-au fost scoși și mâinile și picioarele zdrobite, fără să contenești din cântarea de: Aliluia!

Icosul 7

Întărit de duhul cel preasfânt, cu inima plină de iubirea lui Hristos, ai trecut și prin ultima încercare, cu biruința vitejiei neclintite.
Bucură-te, îndelung răbdătorule;
Bucură-te, următor cu adevărat al lui Hristos;
Bucură-te, că asemenea Lui ai fost și tu răstignit;
Bucură-te, că darul crucii ai primit;
Bucură-te, că de încununarea ei te-ai învrednicit;
Bucură-te, că moartea viața de sus ți-a deschis;
Bucură-te, că orbirea ochilor vederea cerească ți-a dat;
Bucură-te, că zdrobirea mâinilor pe cele de duh ți-a crescut;
Bucură-te, că zdrobirea picioarelor zburător te-a făcut;
Bucură-te, bucurie ajunsă la împlinire;
Bucură-te, iubire ce și-a găsit iubirea;
Bucură-te Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor de toată neputința!

Condacul 8

Nemaiștiind ce să facă prigonitorii păgâni, capul ți-au tăiat, dar glasul tău a rămas întipărit cu marea mărturisire a lui Hristos, în cântarea de: Aliluia!

Icosul 8

Poporul s-a răsculat văzând tirania păgână, dar tu pacea de sus a lui Hristos le-ai arătat, ca biruința iubirii celei fără de moarte.
Bucură-te, stea între stelele mucenicești;
Bucură-te, nume mare între cei aleși;
Bucură-te, că amintirea ta nu se mai sfârșește;
Bucură-te, că la tine credincioșii aleargă;
Bucură-te, că pe cei neputincioși îi tămăduiești;
Bucură-te, izvor de apă tămăduitoare;
Bucură-te, că și pe noi ne curățești;
Bucură-te, o mare nădejde a noastră;
Bucură-te, că nu mai deznădăjduim sub acoperământul tău;
Bucură-te, că îndrăznire la tine căpătăm;
Bucură-te, și al nostru bunule sprijinitor;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor de toată neputința!

Condacul 9

Ajuns la limanul odihnitor, ca unul ce vrednic ești de odihnă, sfinte Teodor în locașurile de sus ai fost primit, de unde și nouă ajutor ne dăruiește în cântarea de: Aliluia!

Icosul 9

Credincioșii au ridicat în numele tău, biserică de pomenire, unde se adunau să-ți aducă cinstire și lauda cuvenită.
Bucură-te, cinstit de toată creștinătatea;
Bucură-te, vestit în toată lumea;
Bucură-te, că și noi te sărbătorim;
Bucură-te, că și noi la tine alergăm;
Bucură-te, că ne-ai învrednicit de sfintele tale moaște;
Bucură-te, că prin acestea aproape te avem;
Bucură-te, că mare dar păstrăm;
Bucură-te, că mare comoară am câștigat;
Bucură-te, că așa cu noi locuiești;
Bucură-te, că între noi mereu ești;
Bucură-te, că te avem chip de taină;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 10

Sfântul și mult pătimitorul tău trup, izvor de tămăduiri s-a făcut, că toate neputințele și nevoile se opresc la cei ce cântă: Aliluia!

Icosul 10

În cereasca împărăție ai intrat, dar nici de noi nu te-a depărtat, că ne ești rugător fierbinte către Dumnezeu, ca și noi păgânătatea păcatelor s-o lepădăm.
Bucură-te, că înaintea lui Dumnezeu și pe noi ne pomenești;
Bucură-te, că pe toți vrei să ne câștigi;
Bucură-te, că mijlocești neîncetat pentru noi;
Bucură-te, că ceri Domnului milostivirea;
Bucură-te, că aștepți îndreptarea noastră;
Bucură-te, că ne chemi și pe noi la credință;
Bucură-te, că ne cerți adesea pentru nepăsarea noastră;
Bucură-te, neîndurător cu cei răi;
Bucură-te, pedepsitor al celor vicleni;
Bucură-te, și aspru mustrător;
Bucură-te, alinarea celor nevrednici;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 11

Venim și noi cu puțina noastră cinstire, sfinte mucenice Teodor, la icoana și sfintele tale moaște, ca și noi cu toții laolaltă să cântăm: Aliluia!

Icosul 11

S-a bucurat Pământul și s-a veselit cerul de biruința ta, căreia și noi cu bucurie îi aducem laudă de mare veselie.
Bucură-te, turn al credinței creștine;
Bucură-te, tărie a celor credincioși;
Bucură-te, stâncă de temelie a Bisericii;
Bucură-te, că numele tău mulți îl poartă;
Bucură-te, că prin numele tău, toți se luminează;
Bucură-te, mărturisitor veșnic al lui Hristos;
Bucură-te, că mărturisirea ta a rămas tuturor;
Bucură-te, că vitejia ta s-a scris în cartea vieții;
Bucură-te, voievod al creștinătății;
Bucură-te, și al nostru chip preacinstit;
Bucură-te, și a noastră laudă plăcută;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 12

Multe minuni s-au făcut la mutarea ta de pe pământ, și se fac mereu acolo unde cinstirea ta este în neoprita cântare de: Aliluia!

Icosul 12

Te-a primit Hristos în locașurile de sus, ca pe un vrednic mărturisitor al său, de unde și nouă ne trimite ajutorul și ocrotirea ta, sfinte Teodor.
Bucură-te, al credinței creștine mare nume;
Bucură-te, al lui Hristos bineplăcut;
Bucură-te, a lumii cinste;
Bucură-te, a lumii sărbătoare;
Bucură-te, vrednicule de încununare;
Bucură-te, că iubirea de Dumnezeu ceresc te-a făcut;
Bucură-te, că jertfa nemuritor te-a prefăcut;
Bucură-te, că dăruirea în rod te-a crescut;
Bucură-te, că mărturisirea dregătoria de sus ți-a dat;
Bucură-te, că vestirea Evangheliei vestit te-a arătat;
Bucură-te, că fapta și cuvântul le-ai unit;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 13

O, mult pătimitorule, sfinte mare mucenice Teodor Stratilat, darul lui Hristos pentru lume și darul lumii pentru Dumnezeu, primește slaba noastră cântare și ne fii ajutător în toate necazurile și nevoile, că fără mijlocirea sfinților, nimic nu putem, ca și noi să cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Sfinte mucenice Teodor Stratilat, care mult pe Hristos ai iubit și pentru El te-ai jertfit, și îngerii și oamenii cântare îți aduc, ca unui vrednic de acestea:
Bucură-te, ostașul adevărat al lui Hristos;
Bucură-te, viteazule ales al muceniciei;
Bucură-te, mărturisitorul credinței creștine;
Bucură-te, mare iubitor de Dumnezeu;
Bucură-te, luminat de Duhul cel Preasfânt;
Bucură-te, risipirea întunecimii păgâne;
Bucură-te, căderea idolilor mincinoși;
Bucură-te, vestitorul Noului Testament;
Bucură-te, glasul Evangheliei;
Bucură-te, descoperirea adevăratului Dumnezeu;
Bucură-te, următor al Crucii biruitoare;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Condacul 1

Alesule luptător, mare mucenice Teodore, al Preasfintei Treimi mărturisitor și al păgânătății surpător, cu mare cinstire și noi aducem lauda noastră cântând: Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputința!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare
(15 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare a fost unul dintre cei mai mari părinți ai pustiei și întemeietor al monahismului de obște (cenobitic) din Egipt. Sfântul și-a trăit mare parte din viață […]

† Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau
(15 martie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Agapie, Plisie, Timolau și tovarășii lor de martiriu au avut puterea de a mărturisi dreapta credință în fața păgânilor, chiar dacă autoritățile romane din acea vreme încercau, prin tot […]

† Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie și Anempodist
(2 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, și Anempodist, după ce l-au mărturisit pe Hristos, au fost supuși la diverse chinuri de care Dumnezeu i-a păzit nevătămați făcând prin ei multe minuni. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram