Acatistul Sfântului Luchian (Lucian), Preotul din Antiohia cea mare

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Luchian (Lucian), Preotul din Antiohia cea mare, se poate citi de toți cei care aflați în nevoi pentru a cere ajutorul Sfântului în alinarea suferințelor și pentru a trece cu bine de ispite.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Luchian (Lucian), Preotul din Antiohia cea mare trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Luchian (Lucian), Preotul din Antiohia cea mare - text

Troparul Sfântului Mucenic Luchian, preotul, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Luchian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Făcătorul îngerilor și Domnul Puterilor, văzând scârbele poporului său binecredincios aflat în Antiohia, te-a ales pe tine ca să fii hirotonit preot în cetatea cea mare, în acele vremuri de prigoană. Iar oamenii văzând harul îmbelșugat care era revărsat peste tine, îți ziceau: Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Icosul 1

Rămas orfan la numai doisprezece ani, tu ți-ai împărțit averea săracilor și ai ales viața cea strâmtă și aspră, petrecându-ți timpul în rugăciuni și lacrimi și în învățarea dumnezeieștilor învățături ale Sfintei Scripturi și ale Sfinților părinți.
Bucură-te, cel care te-ai deprins cu postul încă din tinerețile tale;
Bucură-te, cel care iubind nevoința mâncai numai o dată pe zi apă și pâine;
Bucură-te, cel care nu te-ai lăsat atras de ispitele tinereții;
Bucură-te, cel care însetai după izvoarele înțelepciunii;
Bucură-te, cel care te desfătai gândind mereu la Sfânta Scriptură;
Bucură-te, cel care te-ai arătat mai iscusit decât ații în învățătură;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 2

Petrecând viața în post aspru, în rugăciuni și lacrimi, tu mereu te-ai arătat trist la față, deși inima ta era covârșită de mângâierea harului, căci vărsând lacrimi din adâncă pocăință și din durere pentru poporul rău asuprit, inima ta, curățindu-se prin ele, și mai albă decât zăpada făcându-se, a devenit sălaș Sfintei Treimi, căreia îi cântai: Aliluia!

Icosul 2

Iubind tăcerea ca pe o comoară tainică, îți deschideai gura numai pentru a rosti cuvinte de folos din Sfânta Scriptură sau din Sfinții Părinți; iar oamenii minunându-se de puterea învățăturilor tale, îți ziceau unele ca acestea:
Bucură-te, mângâietorul celor necăjiți;
Bucură-te, liman de scăpare pentru toți cei prigoniți;
Bucură-te, îndrumătorul celor care doresc de Dumnezeu;
Bucură-te, cel care îi îndemnai pe oameni să se roage mereu;
Bucură-te, învățătorul adevăratei înțelepciuni;
Bucură-te, tâlcuitor al Sfintei Scripturi;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 3

Dorind tinerii să aibă parte de învățăturile tale, tu ai înființat o școală și ai adunat mulțime de ucenici, care mulțumeau lui Dumnezeu că te-a dat pe tine lor ca binecuvântare, și cântau: Aliluia!

Icosul 3

Fiind împodobit de la Dumnezeu cu mulți talanți, ai primit și darul scrierii frumoase, și ai scris mulțime de cărți pentru luminarea poporului, iar cele câștigate le împărțeai săracilor, aducând lui Dumnezeu prinos îndoit.
Bucură-te, cel care ai viețuit în totală lepădare de sine;
Bucură-te, cel care te-ai făcut pildă de iubire;
Bucură-te, cel care te-ai dedicat turmei tale;
Bucură-te, păstor blând și plin de răbdare;
Bucură-te, cel care slăveai pe Domnul și la bine și la greu;
Bucură-te, cel care ai învățat pe oameni să-și pună nădejdea numai în Dumnezeu;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 4

Plin de râvnă fiind pentru Adevăr, ai retradus din limba evreiască Sfânta Scriptură în limba greacă, căci ereticii au făcut modificări în textul sfânt căci nu știau să cânte așa cum se cuvine : Aliluia!

Icosul 4

Preamărit fiind tu pretutindeni cu bunătățile tale, a aflat despre tine și împăratul Maximian, care dorind să dezrădăcineze credința creștină, îi chinuia și îi ucidea pe creștini.
Bucură-te, cel ce ai vădit înșelăciunea slujirii idolești;
Bucură-te, cel care ai arătat frumusețea vieții creștinești;
Bucură-te, cel care de cunoștința adevărului ai râvnit;
Bucură-te, cel care cu toate virtuțiile te-ai împodobit;
Bucură-te, cel care îi luminezi pe cei orbiți de credința în idoli;
Bucură-te, cel care ai arătat că idolii sunt de fapt diavoli;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 5

Crezând că va birui Biserica creștină ucigând pe stâlpii bisericești, vicleanul împărat a pus să fii căutat și adus la judecată. Dar tu temându-te ca om ca nu cumva să slăbești în credință din cauza chinurilor, ai preferat să te ascunzi. Dar un preot eretic te-a vândut la moarte, căci din pricina orbirii lui nu putea să cânte: Aliluia!

Icosul 5

Cumplitul împărat îi pizmuia așa de mult pe creștini încât a început să omoare chiar și pe pruncii cei mici ai lor. În zadar a încercat să-i convingă să mănânce din cele jertfite idolilor căci ei repetau mereu că părinții le-au poruncit să nu mănânce din cele pângărite ca să nu mânie pe Hristos.
Bucură-te, cel care ai făcut din sufletele ucenicilor tăi pământ bineroditor;
Bucură-te, cel care ai îndemnat și pe prunci să se jertfească pentru credința părinților lor;
Bucură-te, cel care ai zdrobit înșelăciunea vrăjmașului;
Bucură-te, cel care ai surpat uneltirile diavolului;
Bucură-te, cel care ne înarmezi prin credință împotriva celui rău;
Bucură-te, cel care ai învățat pe toți calea spre Dumnezeu;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 6

Fiind dus mai întâi în Capadocia, tu ai întâlnit niște ostași care se lepădaseră de Hristos. Și ajutându-i pe ei să vină la pocăință, aceștia mai apoi au mărturisit pe Hristos și au fost supuși la chinuri, pentru care au dobândit minunate cununi de la Cel căruia toată zidirea îi cântă: Aliluia!

Icosul 6

Iar în Nicomidia fiind adus, te-ai străduit pe cât ai putut să-i îmbărbătezi pe creștini să nu se teamă de chinurile vremelnice, pentru a dobândi cununi veșnice. Le-ai amintit și că aceia care ucid trupul, sufletul nu pot să-l ucidă.
Bucură-te, cel ce îi întărești pe toți cei aflați în ispite;
Bucură-te, cel ce neîncetat ai mângâiat prin fapte și cuvinte;
Bucură-te, cel care prin facerile de bine pe demoni i-ai înfricoșat;
Bucură-te, cel care cu lacrimi pentru ucenicii tăi te-ai rugat;
Bucură-te, cel care pe vrăjmașii Crucii i-ai biruit;
Bucură-te, cel care Ortodoxia neîncetat ai mărturisit;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 7

În temniță mult te-au chinuit cu lanțurile, bătăile cu pietre, foame și sete. Toate mădularele ți le-au scos din încheieturi, și cu spatele te-au întins patruzeci de zile pe cioburi ascuțite. Dar tu pentru toate îi mulțumeai Celui care te întărea și te mângâia cu harul Său, cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

Venind praznicul arătării Domnului, mult ți-ai dorit împărtășirea cu Sfintele Taine. Iar Domnul ți-a îndeplinit rugămintea, îngăduind ca să se slujească Sfânta Liturghie acolo în temniță, în loc de sfânta masă, fiind însuși pieptul tău.
Bucură-te, cel care după Sfintele Taine tânjeai cu tot sufletul tău;
Bucură-te, bine biruitorule mucenic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel care luminat pe Hristos L-ai mărturisit;
Bucură-te, cel care ca un înger în trup ai viețuit;
Bucură-te, alesule rob al lui Hristos;
Bucură-te, cel care te-ai adus sfânt prinos;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 8

Împărtășindu-te în temniță și împărtășind pe toți cei care erau cu tine, cu bucurie te-ai pregătit pentru trecerea ta la Domnul. Iar ostașii venind să te cerceteze, ai mărturisit de trei ori că ești creștin și ți-ai dat sufletul în mâinile Celui căruia toată viața I-ai cântat: Aliluia!

Icosul 8

Istovit fiind de foame și sete și de cumplitele chinuri, te-ai săvârșit în temniță, spre tristețea poporului tău care mult s-a tânguit pentru pierderea ta.
Bucură-te, păstor mult iubit;
Bucură-te, învățător prea iscusit;
Bucură-te, ocrotitorul sărmanilor;
Bucură-te, ajutătorul celor aflați în nevoi;
Bucură-te, cel care nu te-ai lăsat ademenit de cele deșarte;
Bucură-te, cel care trăiești și după moarte;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 9

Vrând ca binecredincioșii creștini să nu cinstească sfintele tale moaște, împăratul a poruncit ca trupul tău să fie legat de o piatră și aruncat în mare. Dar după treizeci de zile Dumnezeu a poruncit unor delfini să-l scoată din apă și să-l arunce la mal, ca să fie spre mângâierea poporului tău, al celui ce cântă: Aliluia!

Icosul 9

Fiind îngropat cu cinste sfântul tău trup, mulți oameni au alergat cu evlavie la mormântul tău. Iar după ani și ani, sfânta împărăteasă Elena a ridicat deasupra mormântului o biserică în numele tău.
Bucură-te, mare mucenic al lui Hristos;
Bucură-te, mângâierea poporului pios;
Bucură-te, cel care ai mărturisit până la moarte;
Bucură-te, folositor și ajutător de obște;
Bucură-te, cel care cu răbdarea pe vrăjmași i-ai biruit;
Bucură-te, mărturisitor neclintit;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 10

Așa cum în viață mult te-ai ostenit pentru luminarea poporului, așa și acum te rogi neîncetat Domnului ca să se ridice ceața de pe ochii oamenilor și să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat, căruia numai Lui se cuvine cântarea: Aliluia!

Icosul 10

Minunată pildă de urmat s-a arătat viața ta, sfinte al lui Dumnezeu. Întărește-ne și pe noi să ducem o viață bineplăcută Domnului și să nu dăm înapoi când ni se ivește ocazia să ne mărturisim credința noastră apostolică.
Bucură-te, stâlp al Ortodoxiei;
Bucură-te, izvorule de bucurie;
Bucură-te, vas ales al lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel care nu te-ai lepădat de Dumnezeu la greu;
Bucură-te, cel care la bunătățile cerești ai râvnit;
Bucură-te, luptătorul cel nebiruit;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 11

Puitorul de nevoințe te-a încoronat pe tine cu măreață cunună, căci ai fost lămurit în focul ispitelor și ai fost aflat vrednic slujitor al Împăratului împăraților, Căruia toată suflarea și toată făptura Îi cântă: Aliluia!

Icosul 11

Nimeni din cei care aleargă la tine nu este trecut cu vederea, căci tu pentru toți ce își pun nădejdea în tine ceri mijlocirea. Nu ne uita nici pe noi, cei care cu greu înnotăm prin marea acestei vieți.
Bucură-te, cel care prin Cruce pe vrăjmași i-ai biruit;
Bucură-te, cel care acum cu sfinții mucenici ești proslăvit;
Bucură-te, cel care ai trăit cu gândul numai la cele cerești;
Bucură-te, cel care acum cu îngerii în cer te veselești;
Bucură-te, cel care până în sfârșit dreapta credință ai păzit;
Bucură-te, cel care de dragostea Mirelui Ceresc te-ai rănit;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 12

Tu ai viețuit ca un înger în trup în totală lepădare de sine, în post aspru și în mare sărăcie. Învață-ne și pe noi să ne lepădăm de deșertăciunile acestei lumi și să căutăm numai la cele de sus, ca să ajungem și noi să cântăm veșnic: Aliluia!

Icosul 12

Ca un bun păstor, tu ți-ai pus sufletul pentru oile tale. Și te-ai silit să-i povățuiești pe toți și prin vorbe și prin fapte, lăsând ca pildă de urmat însăși viața ta.
Bucură-te, cel care cu adevărat ai trăit Evanghelia;
Bucură-te, cel care ai defăimat moartea;
Bucură-te, cel de dragoste Sfântă înflăcărat;
Bucură-te, cel care te rogi pentru lume neîncetat;
Bucură-te, a creștinilor dulce mângâiere;
Bucură-te, cel care te-ai rugat cu durere;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Condacul 13

O, Sfinte mare mucenice Luchian, cel care te-ai rugat cu lacrimi pentru poporul tău, și te-ai nevoit pe cât ai putut ca să îl povățuiești pe cărările mântuirii, roagă-te și pentru noi ca să nu pierim pe cale, ci să ajungem la liman, ca să cântăm veșnic Celui ce S-a jertfit pentru noi: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

O, Sfinte mare mucenice Luchian, cel care te-ai rugat cu lacrimi pentru poporul tău, și te-ai nevoit pe cât ai putut ca să îl povățuiești pe cărările mântuirii, roagă-te și pentru noi ca să nu pierim pe cale, ci să ajungem la liman, ca să cântăm veșnic Celui ce S-a jertfit pentru noi: Aliluia!

Condacul 1

Rămas orfan la numai doisprezece ani, tu ți-ai împărțit averea săracilor și ai ales viața cea strâmtă și aspră, petrecându-ți timpul în rugăciuni și lacrimi și în învățarea dumnezeieștilor învățături ale Sfintei Scripturi și ale Sfinților părinți.
Bucură-te, cel care te-ai deprins cu postul încă din tinerețile tale;
Bucură-te, cel care iubind nevoința mâncai numai o dată pe zi apă și pâine;
Bucură-te, cel care nu te-ai lăsat atras de ispitele tinereții;
Bucură-te, cel care însetai după izvoarele înțelepciunii;
Bucură-te, cel care te desfătai gândind mereu la Sfânta Scriptură;
Bucură-te, cel care te-ai arătat mai iscusit decât ații în învățătură;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător și mângâietor al celor aflați în nevoi!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Viața Sfântului Luchian (Lucian), Preotul din Antiohia cea mare - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Luchian (Lucian), Preotul din Antiohia cea mare

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Luchian (Lucian), Preotul din Antiohia cea mare - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Intrarea în biserică a Maicii Domnului
(21 noiembrie)

FB Mess WA Like Intrarea în biserică a Maicii Domnului ne reamintește de momentul în care Maica Domnului a fost adusă la templul din Ierusalim de către părinții săi, Ioachim și Ana. Acest eveniment este […]

† Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia - fecioara
(21 decembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia este protectoarea fecioarelor și a familiei, fiind cunoscută și ca cea care îndepărtează duhurile necurate din casele noastre. Este serbată în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei
(4 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Ierotei, întocmai cu Apostolii este primul dintre cei care a interpretat scrierile Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Dionisie Areopagitul afirmă despre Sfântul Ierotei, care a fost învățătorul său, faptul că […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram