Acatistul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei, se poate citi pentru alungarea duhurilor necurate, luminarea sufletului și a minții pentru a-L putea mărturisii pe Hristos oamenilor.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei - text

Tropar la Acatistul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei, glasul al 3-lea

Sfinte Ierarhe Patrick, făcătorule de minuni întocmai cu Apostolii, luminătorule al Irlandei, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre iertare de greșale.

Condacul 1

În al patrulea secol al erei creștine te-ai născut pe șaisprezece din zilele lui aprilie, cu un tată diacon și bunic preot al lui Hristos și o mamă, rudă a Sfântului Martin celebrul Apostol al galilor. Acum toată creștinătatea îți strigă: Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Icosul 1

La șaisprezece ani ai fost răpit de barbari, ai devenit sclav în Irlanda cea verde și inima ta, indiferentă atunci la mântuire, s-a deschis deodată la Harul lui Dumnezeu. Ai petrecut șase ani în fierbinți rugăciuni, admirat de Sfinții din cer, care ți-au cântat:
Bucură-te, căci copil fiind, ai înțeles exilul vieții noastre!
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu rugăciunea plină de ardoare!
Bucură-te, cel ce, în timp, ai luat calea veșniciei!
Bucură-te, jertfă pură și castă a tinerei tale vieți!
Bucură-te, confirmare precoce a unicii mântuiri!
Bucură-te, slavă nemăsurată a verzii Irlandei!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 2

Trăind fără încetare în cer, pe acest pământ, într-o vedenie un Înger al lui Dumnezeu ți-a apărut, anunțându-te că te așteaptă o corabie în port. Încrezător în promisiunile trimisului Său, ai mers îndelung și ai ajuns la mare; și ai putut să navighezi către mântuire, strigând: Aliluia!

Icosul 2

Când ai debarcat, a trebuit să mergi mult timp cu păgânii care făceau parte din echipaj și când mâncarea a început să lipsească, o minune i-a hrănit și i-a convertit, datorită puterii rugăciunii tale către Dumnezeu; către Care și noi ne îndreptăm, pentru te lauda astfel:
Bucură-te, lucrare a voii lui Dumnezeu!
Bucură-te, credință de nezdruncinat în Dumnezeire!
Bucură-te, cel ce te-ai lăsat în Voia lui Hristos!
Bucură-te, ștergere în fața Legilor Celui Preaînalt!
Bucură-te, acceptare voluntară a Planului Ceresc!
Bucură-te, vindecătorul, prin Puterea Domnului!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 3

Întors la tine acasă ai fost și mai încântat, căci Dumnezeu te-a înștiințat că vei fi eliberat. Ai simțit Grija Lui pentru sufletul tău, căci El avea planuri pentru Biserica Sa, unde credința și devotamentul tău urmau să facă minuni. El te-a chemat și tu I-ai răspuns: Aliluia!

Icosul 3

Duhul în tine mijlocind pentru Irlanda, ai fost mereu chemat pe țărmurile sale, iar când părinții tăi au fost uciși, ai fost luat ca sclav, dar Dumnezeu a rânduit să fii răscumpărat în Galia de creștini. Ai devenit călugăr la Saint Martin și noi îți zicem:
Bucură-te, punct de plecare al monahismului din țările celtice!
Bucură-te, că la mormântul Sfântului Martin ai descoperit Viața!
Bucură-te, că ai crescut duhovnicește în apropierea unui Sfânt!
Bucură-te, că prin viața ta cumpătată ai fost ucenicul lui desăvârșit!
Bucură-te, căci, ca ucenic ți-ai egalat învățătorul!
Bucură-te, că ai fost umplut cu har de către Domnul, Dumnezeu!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 4

Dar numeroase vedenii Dumnezeiești ți-au cerut să te întorci în Irlanda. După patru ani, ai părăsit Sfânta Mânăstire și, traversând marea, ai ajuns la Temair, unde ai dorit să aduci Sfânta Evanghelie, rugându-te, postind, predicând și cântându-I lui Hristos: Aliluia!

Icosul 4

Dar, din cauza celor dușmănoși, te-ai întors în Galia, unde ai devenit ucenicul Sfântului Gherman și ai trăit nouă ani pe insula Lerins, pregătindu-te prin rugăciune pentru misiunea ta. Apoi, find hirotonit Episcop pentru Irlanda, ai plecat în Insula de Smarald, unde ți se spunea:
Bucură-te, că ai devenit ucenic al ierarhului de Auxerre!
Bucură-te, că ai urmat pașii săi pe calea înfrânării!
Bucură-te, că ai plecat apoi să trăiești pe insula sfinților călugări!
Bucură-te, ucenicul părinților ce se roagă în chilia lor!
Bucură-te, chemare la rugăciunea curată și permanentă!
Bucură-te, răspuns al sfințeniei la chemare!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 5

Mult timp ai auzit în sufletul tău evlavios vocea rugătoare a copiilor Irlandei care te chemau să vii să-i eliberezi din întunericul apăsător al păgânismului. Deci, atunci când ai ajuns pe Insula cea verde, cetele creștinilor I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Înarmat cu Sfânta Evanghelie și cu credința ta arzătoare, a trebuit să înfrunți adunarea tuturor druizilor și ai predicat înaintea nobililor și a poporului; și, prin cuvintele tale de foc, ai făcut minuni, aducând numeroase suflete la Domnul și Apostolii ți-au cântat unuia de-al lor:
Bucură-te, Apostol cu gură de aur care predici Viața!
Bucură-te, predicator care arăți Calea Mântuirii!
Bucură-te, păstor neînfricat în mijlocul lupilor păgânilor!
Bucură-te, doctor al sufletelor cu miruri duhovnicești!
Bucură-te, cârmaci experimentat care conduci la limanul sfânt!
Bucură-te, călăuză desăvârșită pe calea spre Rai!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 6

Apoi au urmat o mulțime de mari minuni, care au semănat credința în pământul Irlandei. Eliberați pentru totdeauna de legăturile idolatre, copiii insulei au primit cu toții Lumina de la cel ce le fusese odată rob și, mulțumindu-I Domnului, cântau către cer: Aliluia!

Icosul 6

Viteaz predicator, cu un grai lămurit ai explicat închinătorilor răului tainele fine ale credinței ortodoxe și, luând în mâna ta sfântă un trifoi cu trei foi, ai arătat simbolul Sfintei Treimi. Iar îngeri ți-au strigat:
Bucură-te, propovăduitor neobosit al Împărăției!
Bucură-te, sfântă întrupare al artei frumoasei vorbiri!
Bucură-te, convingere de diamant a dreptei credințe!
Bucură-te, siguranță înflăcărată a Adevărului!
Bucură-te, ecoul minunilor arătate prin al tău grai!
Bucură-te, vas prețios al Sfintei Treimi!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 7

Din timp în timp, retrăgându-te în singurătate, trăiai o viață foarte aspră, pregătindu-ți trupul și sufletul pentru luptele ce urmau, ale Sfintei Biserici. Nu precupețeai nici durere și nici timp, scandându-I neîncetat Dumnezeului Iubirii: Aliluia!

Icosul 7

Pe muntele ce-ți poartă numele acum, precum Sfântul Proroc Moise în Sinai, ai stat patruzeci de zile în rugăciune mijlocind neîncetat către Dumnezeul cerului pentru mântuirea tuturor copiilor Irlandei. Și, adunați, Sfinții țării celtice rostesc:
Bucură-te, că ai stat adesea față-n Față cu Dumnezeu!
Bucură-te, că, precum Iacob, te-ai luptat cu Cel Atotputernic!
Bucură-te, că ai obținut de la El multe binecuvântări!
Bucură-te, căci, ca și Prorocul, I-ai trăit Prezența!
Bucură-te, căci mântuirea fiilor tăi ți-a fost singura ta grijă!
Bucură-te, păstor iubitor al oilor cuvântătoare ale insulei!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 8

Când te luptai prin post și rugăciune, un sfânt Înger al Domnului s-a arătat anunțându-ți că râvna și credința ta au adus peste tine Bunăvoința lui Dumnezeu și, precum Moise coborând din Sinai, I-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru poporul tău, spunându-I: Aliluia!

Icosul 8

De la sud până la nord ai făcut să dispară noaptea, alungând-o prin lumina Sfintei Evanghelii și oi noi au venit să se adune în sfânta turmă răscumpărată prin Sângele lui Hristos. Iar tu ai condus către Țara promisă de Dumnezeu sufletele tuturor celor care-ți strigau:
Bucură-te, că L-ai avut pe Hristos neîncetat înainte curaților al ochilor tăi!
Bucură-te, cel ce L-ai avut pe Dumnezeu Tatăl în inima ta pentru totdeauna!
Bucură-te, căci L-ai avut pe Duhul Sfânt pentru totdeauna pe buzele tale!
Bucură-te, că ai fost pe pământ ca o Biserică vie!
Bucură-te, că ai fost un imn al Sfintei Treimi!
Bucură-te, că ai fost un locaș de binecuvântări!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 9

În Irlanda scăpată de păgânătate, ai făcut să înflorească în Biserică călugăria, dând tu însuți exemplu de viață aspră și, adăpostind mulțimea în rugăciunea ta, ai încurajat mulți călugări și multe călugărițe cântându-I Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Prin predicarea Împărăției lui Hristos, ai inspirat-o pe Sfânta Brighita din Kildare, care a devenit monahie și a întemeiat în Insulă prima Mânăstire de maici și care împarte cu tine este protectoarea Irlandei și-ți cântă din înaltul cerurilor:
Bucură-te, risipirea întunecimilor neștiinței!
Bucură-te, temelie a Sfințeniei în pământul Irlandei!
Bucură-te, model de viață pentru fiicele Insulei!
Bucură-te, Sfântă Icoană pentru fiii Irlandei!
Bucură-te, primul stâlp pe drumul credinței lor!
Bucură-te, luminător care reflectă Soarele!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 10

Mai mult de treizeci de ani ai dus lupta cea bună, dându-le credincioșilor adunați prin râvna ta Binecuvântările Domnului, mana cerească la care îi atrăgeai prin rugăciunea ta; iar tu ai păstrat pentru tine viața aspră care frânge trupul, dar eliberează sufletul care cântă: Aliluia!

Icosul 10

În fiecare zi ai cântat Psaltirea lui David și prin sfântul semn al Crucii, te însemnai lumii pentru veșnicie închinându-te până la pământ înaintea Singurului Dumnezeu și Singurului Împărat, pe care L-ai primit ca econom al vieții tale, iar corul aleșilor Împărăției îți strigă:
Bucură-te, schimnicie întrupată a rugăciunii neîncetate!
Bucură-te, supraveghere desăvârșită a trupului și a sufletului!
Bucură-te, jertfă de bună voie pentru binele sufletului!
Bucură-te, vedere a viitorului lumii!
Bucură-te, prevestire vie a Sfintei Împărății!
Bucură-te, însuflețire a vremelniciei către eternitate!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 11

Apostol neobosit al Adevărului, când mergeai să vizitezi parohiile Ultoniei, ți s-a făcut cunoscută apropiata ta moarte. Un Înger ți-a spus că vei muri pe drum. Iar tu ți-ai îndeplinit ultimele datorii de ierarh într-o Mânăstire de maici, care cântau: Aliluia!

Icosul 11

În timpul vizitei tale la această nestemată a Irlandei, o lumină a apărut în cimitir, iar tu ai rugat-o pe Brighita să tălmăcească acest lucru și ea a prezis că un Sfânt se va odihni curând. Iar tu ai rugat-o să-ți pregătească giulgiul tău, iar Sfinții ți-au cântat astfel de laude:
Bucură-te, luptător neobosit în lupta cea bună!
Bucură-te, atlet victorios al luptelor sfinte!
Bucură-te, soldat neobosit al Harului sfânt!
Bucură-te, strateg învingător ajuns la ultima bătălie!
Bucură-te, căci ca și Dreptul Simeon ai putut să mergi în pace!
Bucură-te, căci zilele tale se vor termina în veșnicie!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 12

În această zi stabilită pentru tine de Domnul, te-ai întins pe pat și, în rugăciune, ai primit Sfintele Taine de la ucenicul tău, apoi i-ai mai binecuvântat pentru ultima oară pe fiii tăi duhovnicești, înainte de a întâlni Lumina cea veșnică, unde Drepții Îi cântă neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Când a fost învelit scumpul tău trup în giulgiul țesut de Sfânta Brighita, s-au auzit Sfinții Îngeri cântând pentru sufletul tău și s-a simțit buna mireasmă a Raiului dovedind cinstea ta de la Domnul, iar aleșii Cerului au început să cânte:
Bucură-te, cel ce ai fost în același timp pe pământ și în ceruri!
Bucură-te, că ai trecut de la moarte la viața cea veșnică!
Bucură-te, că ți-ai urmat lucrarea prin mijlocire!
Bucură-te, scăpare a păcătoșilor în tulburarea lumii!
Bucură-te, balsam de rugăciune pe rănile sufletelor!
Bucură-te, remediu dovedit care dovedește Har!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Condacul 13

Ai fost legat ca sclav de către oameni, dar te-ai eliberat din captivitate, acceptându-L ca Unic stăpân pe Domnul Hristos. Ți-ai câștigat cu mare preț perla mântuirii și întreaga ta viață mărturisește pe Dumnezeu, către Care și noi cântăm puternic, cu tine: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

La șaisprezece ani ai fost răpit de barbari, ai devenit sclav în Irlanda cea verde și inima ta, indiferentă atunci la mântuire, s-a deschis deodată la Harul lui Dumnezeu. Ai petrecut șase ani în fierbinți rugăciuni, admirat de Sfinții din cer, care ți-au cântat:
Bucură-te, căci copil fiind, ai înțeles exilul vieții noastre!
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu rugăciunea plină de ardoare!
Bucură-te, cel ce, în timp, ai luat calea veșniciei!
Bucură-te, jertfă pură și castă a tinerei tale vieți!
Bucură-te, confirmare precoce a unicii mântuiri!
Bucură-te, slavă nemăsurată a verzii Irlandei!
Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!Rugăciune către Sfântul Patrick, Apostolul Irlandei:

Condacul 1

În al patrulea secol al erei creștine te-ai născut pe șaisprezece din zilele lui aprilie, cu un tată diacon și bunic preot al lui Hristos și o mamă, rudă a Sfântului Martin celebrul Apostol al galilor. Acum toată creștinătatea îți strigă: Bucură-te, Sfinte Patrick, Luminătorul Irlandei!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei

O, Sfinte Patrick, pilduitor călugăr, ierarh fără seamăn și misionar model, mijlocește pentru noi la Domnul, Dumnezeul nostru, prin sfintele tale rugăciuni înaintea Tronului Său, să ne ajute să ne asemănăm, în mica noastră măsură, cu virtuțile creștine pe care le-ai dovedit în viața ta; să ne dea o credință înflăcărată și râvnitoare, să urmăm Calea, în această viață, precum ai făcut-o și tu, cu singura grijă a mântuirii în Hristos; să ne dea putere și râvnă în plinirea Poruncilor Sale și viața aspră pentru a ajunge la limanul păcii!
Sfânt Părinte a unei mulțimi de Sfinți, roagă-L prin puterea rugăciunii tale binecuvântate, să vină în ajutorul puținei noastre credințe și să călcăm pe urmele pașilor tăi, în ciuda nevredniciei noastre!
Binecuvântat Sfânt care ai propovăduit prin exemplul vieții tale, fii călăuza și îndrumătorul nostru, spre ceruri, unde domnește Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dochiariu, Muntele Athos, făcătorul de minuni
(19 august)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dochiariu, Muntele Athos, este pentru toți creștinii un model de smerenie și nevoință. Pentru virtuțile lui curată, Dumnezeu a lucrat prin el mulțime de […]

† Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie
(3 septembrie)

FB Mess WA Like Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie reprezintă momentul în care acestea au fost așezate la Mănăstirea "Sfânta Treime", din Insula Eghina. Zilnic credincioșii se închină la moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și la […]

† Sfântul Efrem Sirul
(28 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Efrem Sirul sau Efrem sirianu este unul dintre marii părinți ai pustiei și cel care a compus rugăciunea una dintre cele mai frumoase rugăciuni de pocâință, care se rostește mai […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram