Acatistul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, Tămăduitorul

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, Tămăduitorul, se poate citi de către cei bolnavi sau pentru cei bolnavi și pentru izgonirea demonilor, ușurarea sufletelor chinuite de farmece, de vrăjitorii și de alte lucrări păgubitoare de suflet.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, Tămăduitorul, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, Tămăduitorul - text

Tropar la Acatistul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Partenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Ca pe un arhipăstor preaîndumnezeit al Lampsacului și ca pe un făcător de minuni și izvor îmbelșugat, te lăudăm pe tine, Ierarhe insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviți de tot necazul cei care strigă către tine: Bucură-te, Părinte Partenie!

Icosul 1

Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut, Ierarhe Partenie, și cu darurile îngerești faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viața ta, strigăm cu glas mare:
Bucură-te, cel prin care Hristos este lăudat;
Bucură-te, cel prin care dușmanul este alungat;
Bucură-te, păstor preaîndumnezeit al Lampsacului;
Bucură-te, făclie luminoasă a Helespontului;
Bucură-te, culme a smereniei și comoară a dragostei;
Bucură-te, adânc al curăției și făcător de minuni;
Bucură-te, că te-ai umplut de lumină cerească;
Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului;
Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos;
Bucură-te, ocrotitorul și apărătorul nostru;
Bucură-te, cel prin care credincioșii se aprind;
Bucură-te, cel prin care dușmanii sunt surpați;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 2

Viață curată din tinerețe având, te-ai umplut de darurile cerești și, făcător a multe minuni fiind, te-ai pus mijlocitor pe lângă harul Duhului, Partenie purtătorule de Dumnezeu, uimindu-i pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul 2

Viața ta a fost cunoscută tuturor și împodobită cu virtuți, și tuturor pildă arătându-te din tinerețe prin fapte sfinte, luminezi sufletele noastre, ale celor care cu dor strigăm către tine:
Bucură-te, vistierie a obiceiurilor fără pată;
Bucură-te, icoană a adevărurilor sfinte;
Bucură-te, pildă vieții folositoare;
Bucură-te, comoară sfântă a liniștii sufletești;
Bucură-te, că ai lipsit de lumină pe dușmanul puternic;
Bucură-te, că L-ai slăvit pe Hristos, Împăratul tuturor;
Bucură-te, omorâtorul patimilor răutății;
Bucură-te, cel luminat de Lumina liniștii dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce ai urmat blândeții lui Hristos;
Bucură-te, următorul bunătății Lui;
Bucură-te, cel care ai disprețuit orice stăpânire a celor pieritoare;
Bucură-te, cel care ai primit lumina de la Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 3

Primind din înaltul cerului putere în împlinirea faptelor și dumnezeiască voință insuflată de Dumnezeu, ai fost mai puternic decât tot ce este stricăcios prin alipirea de cerescul Duh, fericite Partenie, și strigai către Sfânta Treime: Aliluia!

Icosul 3

Dumnezeiescul Filitos a cunoscut harul foarte strălucit al vieții tale, purtătorule de Dumnezeu, și te-a desăvârșit pentru preoție cu uleiul preasfânt al duhului, ca să aduci jertfă nesângeroasă pentru cei care strigă:
Bucură-te, jertfitor dumnezeiesc;
Bucură-te, sfânt învățat în tainele Cuvântului;
Bucură-te, slujitor al Tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, podoabă a Sfintei Biserici;
Bucură-te, cel care luminezi cu lumină nevinovăția;
Bucură-te, cel care ne înveți tainele cu darul Întreitei Lumini;
Bucură-te, că ai fost primit preot purtător de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai strălucit ca preot cu vorbire de la Dumnezeu;
Bucură-te, cel care ai tăiat spinul patimilor;
Bucură-te, cel care ai curățat ogorul sufletelor;
Bucură-te, vas al Luminii Celei cu trei raze;
Bucură-te, izvor al sufletelor care s-au pocăit;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 4

Cu înțelepciune dumnezeiască ai fost primit următor al Apostolilor și ai dobândit harul acestora; de atunci, sănătos l-ai făcut, Sfinte, pe cel orbit de taur, mult fiind lăudat tu, Partenie, și cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

A auzit de bogăția multelor tale binefaceri femeia care era greu suferindă și, venind la tine cu evlavie, a fost izbăvită de suferința cancerului, vestind harul tău și strigând către tine cu credință:
Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi;
Bucură-te, vindecarea celor în suferință;
Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a celor întristați;
Bucură-te, însănătoșire grabnică a celor bolnavi;
Bucură-te, că ai ucis puterea cancerului;
Bucură-te, că ai vindecat-o imediat pe femeie;
Bucură-te, cel care ai slujit fără pată Domnului;
Bucură-te, cel care ai nimicit puterea lui Veliar;
Bucură-te, laudă a preoților evlavioși;
Bucură-te, sprijin al multor tulburați;
Bucură-te, glas al milostivirii dumnezeiești;
Bucură-te, vas al dragostei din belșug;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 5

Vas ales văzându-te preafericitul întâistătător al Cizicului, cu dumnezeiască insuflare, te-a arătat ierarh dumnezeiesc și păstor al Lampsacului; de atunci, Partenie, cu smerenie ai strigat către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Cu putere dumnezeiască ai fost în stare să dobori și să omori pe dușmanul care a venit împotriva ta ca un câine turbat și cu evlavie ai păstorit turma ta, care cu bucurie strigă către tine, Sfinte arhipăstor:
Bucură-te, arhipăstorule al Lampsacului;
Bucură-te, ierarhe îndumnezeit;
Bucură-te, izvor nesecat de minuni;
Bucură-te, învățător al dogmelor dumnezeiești;
Bucură-te, chip preaneîntinat al Bunului Păstor;
Bucură-te, oaie blândă a Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că pe Veliar ca pe un câine l-ai nimicit;
Bucură-te, că ai văzut slava Domnului;
Bucură-te, următor al milostivirilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, chip al vieții fără pată;
Bucură-te, cel din cauza căruia plânge Veliar;
Bucură-te, cel prin care credincioșii dănțuiesc;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 6

Nimicind, Ierarhe, puterea demonilor și prin aceasta toate vrăjitoriile, și făcând să piară, cu harul care ți-a fost dat, practicile magiei, dăruiești sănătate și izbăvire tuturor celor care strigă: Aliluia!

Icosul 6

Lampsacul și țara Helespontului se bucură de tine și cântă toată Biserica pentru mulțimea minunilor tale, prin care nu ai încetat să faci bine tuturor, căci lucrurile bune le dăruiești celor care strigă cu credință:
Bucură-te, slava Bisericii;
Bucură-te, făclia credinței;
Bucură-te, comoară vie a Duhului Sfânt;
Bucură-te, mare scăpare a celor bolnavi;
Bucură-te, stâlp al faptelor dumnezeiești ale vieții în Duh;
Bucură-te, unealtă călăuzită de Dumnezeu a viețuirii minunate;
Bucură-te, că poți să stârpești viclenia idolilor;
Bucură-te, că faci să strălucească dragostea lui Hristos;
Bucură-te, comoară a vieții viitoare;
Bucură-te, scânteiere vie a lumii imateriale;
Bucură-te, lucrător al multor fapte minunate;
Bucură-te, flacără a milostivirilor cerești;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 7

Mare prin fapte minunate, ajuns ierarh, ai izbăvit de rătăcirea idolilor duhovniceasca ta turmă, care ți-a fost încredințată din mâinile lui Dumnezeu și ai hrănit cu dogmele credinței pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul 7

Vestind legile credinței și harul Evangheliei, purtătorule de Dumnezeu, i-ai întors să slujească lui Hristos pe cei care înainte erau fii ai pierzării și cu minuni îi întărești pe cei care cu evlavie strigă către tine:
Bucură-te, luminător al celor aflați în întuneric;
Bucură-te, părinte al celor care s-au luminat;
Bucură-te, cel care ai făcut de rușine zădărnicia idolilor;
Bucură-te, cel care ai făcut cunoscută mila Mântuitorului;
Bucură-te, îndumnezeitule cunoscător al învățăturilor dătătoare de viață;
Bucură-te, vestitor al milostivirilor cerești insuflat de Dumnezeu;
Bucură-te, că îndrumi spre calea mântuirii;
Bucură-te, că risipești întunericul neștiinței;
Bucură-te, cel care aprinzi flacăra sufletelor spre dragostea lui Hristos;
Bucură-te, cel care rupi săgețile dușmanului;
Bucură-te, cel care tai rădăcinile patimilor;
Bucură-te, cel care aduci rodul virtuții;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 8

Prin iconomie dumnezeiască ai făcut, Părinte, minuni neobișnuite spre mântuirea altora, ai nimicit puterea demonilor și ai vindecat boli grele, tămăduindu-i cu cuvântul tău, Partenie, pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul luminat de Împăratul cel Sfânt, ai venit la Constantin cel vestit, care, cinstindu-ți evlavia, ți-a dăruit o bogată răsplată, pentru care ai slăvit pe Hristos, îndemnându-i pe toți să strige către tine:
Bucură-te, cel mare printre minunați;
Bucură-te, cel slăvit printre sfinți;
Bucură-te, cel care ai bucurat pe Domnul cel Sfânt;
Bucură-te, cel care ai făcut de rușine pe căpetenia întunericului;
Bucură-te, prieten adevărat al Atotputernicului Hristos;
Bucură-te, armă îndreptată împotriva dușmanului;
Bucură-te, cel pe care l-a cinstit Constantin cel Mare;
Bucură-te, că ai primit dar dăruit de Dumnezeu;
Bucură-te, cel care strălucești cu lumina harului;
Bucură-te, nimicitor al dușmanului blestemat;
Bucură-te, cel care ai adus pe mulți la Hristos;
Bucură-te, cel care ai îndepărtat nebunia dușmanilor;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 9

Vindecând de rătăcire turma ta nestatornică, ai zidit, Sfinte Părinte, o biserică preafrumoasă Mântuitorului, ca templu viu al dumnezeiescului Duh, iar acum, înălțând cântări către Ierusalimul ceresc, cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

La cuvintele rugăciunilor tale, ca din somn s-a trezit în chip minunat Eftihianos și de bogatul tău har, Sfinte, s-a rușinat dușmanul hulitor; iar noi, alergând către tine, cu credință fierbinte îți strigăm:
Bucură-te, vasul Mângâietorului;
Bucură-te, cunoscătorule al vieții necunoscute;
Bucură-te, cel care ai înviat prin rugăciune pe cel care a murit;
Bucură-te, cel care ai ucis pe dușmanul care te vrăjmășea;
Bucură-te, că ai vindecat pe foarte mulți care sufereau cumplit;
Bucură-te, că armă cu adevărat te-ai arătat prin minuni;
Bucură-te, nimicitorul duhurilor necurate;
Bucură-te, tâlcuitor al învățăturilor dumnezeiești;
Bucură-te, cel prin care sunt alungați demonii;
Bucură-te, cel prin care sunt tămăduiți cei foarte nefericiți;
Bucură-te, slujitor adevărat al lui Hristos;
Bucură-te, biruitor al dușmanului;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 10

Descoperit a fost, Părinte, duhul cel necurat, care se ascundea de mult timp în om; și când i-ai spus să se sălășluiască în tine a plecat gemând, iar cel vindecat, lăudându-te, Îi striga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Când ai cunoscut, Părinte, boala care se ascundea în inima păstorului Iracliei, imediat pe acesta l-ai arătat milostiv, cu cuvântul tău, Partenie; de aceea, minunându-se de mărinimia ta, toți strigau:
Bucură-te, cunoscătorul celor ascunse;
Bucură-te, cunoscătorule al celor care nu se pot spune;
Bucură-te, învățător al milostivirii dumnezeiești;
Bucură-te, fluviu plin de milă;
Bucură-te, cel care urmezi mila Milostivului Dumnezeu;
Bucură-te, lăcaș al blândeții și al Luminii care nu poate fi înțeleasă;
Bucură-te, că l-ai vindecat pe păstorul Iracliei;
Bucură-te, că ți-ai izbăvit turma de rătăcire;
Bucură-te, icoană a bunătăților lui Hristos;
Bucură-te, pârâu al multor veselii;
Bucură-te, apărător al săracilor și smeriților;
Bucură-te, cel care contempli lumina cerească;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 11

Aflând de la tine vindecare, fostul slăbănog L-a lăudat pe Mântuitorul și, îndreptat prin rugăciunea ta, vestea, preafericite Partenie, minunea ta cea mare, strigând: Aliluia!

Icosul 11

De harul tău dat de Dumnezeu s-a cutremurat mulțimea demonilor, prin rugăciunile tale cerul a dat ploaie pământului care era însetat, ogorul a dat rod foarte bogat, iar credinciosul arhidiacon ți-a zis cu uimire:
Bucură-te, cel plin de roade dătătoare de viață;
Bucură-te, izbăvitor de patimi nevindecate;
Bucură-te, cel care îl urmezi pe Ilie Tesviteanul;
Bucură-te, cel care faci să sporească dragostea lui Hristos;
Bucură-te, râu foarte limpede al milei dumnezeiești;
Bucură-te, crin preafrumos mirositor al harului duhovnicesc;
Bucură-te, că faci ploaia să coboare peste pământul însetat;
Bucură-te, că ne duci la corabia mântuirii;
Bucură-te, legătură a credincioșilor aduși lângă tine;
Bucură-te, tămăduire a multora care erau bolnavi;
Bucură-te, cel datorită căruia se bucură slăbănogul;
Bucură-te, cel către care strigă mereu tot credinciosul;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 12

Luminat cu darul prorociei, ai spus dinainte, Părinte, cele ce se vor întâmpla și pe Ipatianos, arhidiaconul Iracliei, l-ai văzut vas al Duhului, iar după ce ai prorocit aceasta, striga și el împreună cu tine către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântându-ți laude de despărțire, Ierarhe, cei care s-au adunat cu credință multă pentru călătoria ta la Dumnezeu au încredințat mormântului trupul tău, Sfinte, iar noi, lăudându-te, strigăm cu evlavie către tine:
Bucură-te, cel împreună cetățean cu îngerii;
Bucură-te, sfinte biruitor cu cunună;
Bucură-te, temelie de nezdruncinat a Bisericii;
Bucură-te, cel plin de strălucirea Luminii necreate;
Bucură-te, grădină foarte plăcut mirositoare a darurilor tainice;
Bucură-te, zid nesurpat al creștinilor evlavioși;
Bucură-te, ocrotitor care suferi împreună cu cei ce te cinstesc;
Bucură-te, apărător și sprijinitor al ortodocșilor;
Bucură-te, cel prin care voi fi curățit de patimi;
Bucură-te, cel prin care voi fi izbăvit de nenorociri;
Bucură-te, bucurie a sufletelor credincioase;
Bucură-te, apărare adevărată și a mea;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 13

O, prealuminate Părinte Partenie, Ierarhe al Domnului, revărsare de minuni uimitoare, primește rugăciunile noastre și, prin solirile tale către Dumnezeu, să primim iertare de greșeli toți care într-un glas Îi strigăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut, Ierarhe Partenie, și cu darurile îngerești faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viața ta, strigăm cu glas mare:
Bucură-te, cel prin care Hristos este lăudat;
Bucură-te, cel prin care dușmanul este alungat;
Bucură-te, păstor preaîndumnezeit al Lampsacului;
Bucură-te, făclie luminoasă a Helespontului;
Bucură-te, culme a smereniei și comoară a dragostei;
Bucură-te, adânc al curăției și făcător de minuni;
Bucură-te, că te-ai umplut de lumină cerească;
Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului;
Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos;
Bucură-te, ocrotitorul și apărătorul nostru;
Bucură-te, cel prin care credincioșii se aprind;
Bucură-te, cel prin care dușmanii sunt surpați;
Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 1

Ca pe un arhipăstor preaîndumnezeit al Lampsacului și ca pe un făcător de minuni și izvor îmbelșugat, te lăudăm pe tine, Ierarhe insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviți de tot necazul cei care strigă către tine: Bucură-te, Părinte Partenie!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, Tămăduitorul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, Tămăduitorul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul(23 septembrie)

FB Mess WA Like Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul s-a petrecut cu șase luni înainte de Întruparea Domnului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la Buna Vestire din 25 martie. Acest eveniment este serbat în calendarul ortodox […]

† Scoaterea Sfintei Cruci - Începutul postului
(1 august)

FB Mess WA Like Scoaterea Sfintei Cruci consta în procesiuni care se făceau în Constantinopol, cu părticele din lemnului Sfintei Cruci, pe toată durata postului Sfintei Marii pentru a-i proteja pe locuitori de boli și […]

† Sfântul Mare Mucenic Eustatie, cu cei doi fii: Agapie și Teopist (20 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Eustație, împreună cu soția sa, Teopista, și cei doi fii, Agapie și Teopist, sunt unii din primii martiri creștini, de la începutul secolului al II-lea, fiind ocrotitori ai […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram