Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, se poate citi pentru a cere Sfântului să ne învețe cum să postim cu smerenie și să ne rugăm pentru mântuirea noastră și a celor din jurul nostru.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului - text

Tropar la Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 4-lea

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Ioan, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Preacinstitului Patriarh și multe nevoitorului Sfântului Ioan Postitorul îi aducem aceste cuvinte de rugăciune, căci el a fost smeritul rob al lui Hristos și toată viața I-a slujit în smerenie și evlavie. Iar tu, Sfinte Ioan care te fericești acum în tagma Sfinților arhierei din Ceruri, primește laudele noastre: Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Icosul 1

Ai strălucit ca un scrib mult minunat al lui Dumnezeu, Sfinte Ioan, și Arhanghelul Gabriel ți-a fost mijlocitor a înțelege prin Duh Sfânt cele din Sfânta Scriptura și pe care Sfinții Părinți le-au lăsat ca îndreptar de credință, iar Puterile Cerești te-au însoțit în lucrarea ta și te-au cinstit:
Bucură-te, minte deschisă a primi Cuvintele Duhului Sfânt;
Bucură-te, inima curată și duhovnicească;
Bucură-te, ascultător dincolo de puterea omenească;
Bucură-te, cel ce ne faci a înțelege dincolo de rațiune;
Bucură-te, cel ce ai postit ca arhieria să îți fie ușoară;
Bucură-te, că ți-ai ținut sufletul îndreptat numai spre Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 2

Născut fiind în Constantinopol din părinți care lucrau meșteșugul aurului, ai crescut deprinzând și tu meseria aceasta și venind în vârstă ai început a face bijuterii topind aurul și făcându-l după forma cea mai potrivită, fără să știi că Dumnezeu voia pentru tine altă cale: Aliluia!

Icosul 2

Erai blând cu firea, iubitor de săraci și mare miluitor al celor flămânzi, Sfinte Ioan, așa ca ai adăpostit la tine în casă un călugăr pe nume Eusebie și petreceai cu dânsul ascultând cele ale credinței în Hristos Dumnezeu:
Bucură-te, că inima ta a început a se topi ca aurul în topitoare;
Bucură-te, că sufletul tău tânjea după rugăciune;
Bucură-te, că odată mergând pe cale cu Eusebie, s-a auzit glas din cer;
Bucură-te, că acesta glas i-a vorbit lui Eusebie monahul;
Bucură-te, că i-a zis: "Nu ți se cade, părinte, să mergi de-a dreapta celui mare!";
Bucură-te, că Dumnezeu prin asta a prorocit arhieria ta;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 3

Eusebie de îndată s-a dus la fericitul Eutihie Patriarhul Constantinopolului, care te-a sfătuit să te călugărești, Sfinte Ioane, înțelegând prea bine vorbele Domnului și bucurându-se de un asemenea dar: Aliluia!

Icosul 3

După tunderea în slujirea îngerească, ai fost făcut mai întâi diacon la catedrala Sfânta Sofia, Sfinte Ioan, apoi ai devenit sachelar adică purtător de chei al vistieriei, primind și dregătoria de vicar patriarhal pentru mănăstiri, iar noi te cinstim așa:
Bucură-te, că erai cel mai apreciat monah din Constantinopol;
Bucură-te, că te purtai cu bună-cuviință;
Bucură-te, că erai iubit de toți ca un smerit slujitor al Domnului;
Bucură-te, că împlineai ascultările cu mare râvnă;
Bucură-te, că nu nedreptățeai pe nimeni;
Bucură-te, cel cinstit în mânuirea averii bisericii;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 4

Stând tu odată la rugăciune, ai văzut în vedenie o mulțime de sfinți care se veseleau în altar cântând preafrumos și fiind îmbucați în haine strălucitoare, iar unul dintre ei ieșind a început să împartă dintr-un vas săracilor și vasul nu se deșerta, iar tu dădeai slavă lui Dumnezeu pentru cele ce vedeai: Aliluia!

Icosul 4

Dar unul dintre săraci a strigat: "Doamne, miluiește, până când nu se poate deșerta această pungă!" și punga de îndată s-a golit, iar tu ai înțeles că Dumnezeu te chema la rânduiala milostivirii către săraci, iar noi ne închinăm și grăim:
Bucură-te, că aurul topit al inimii tale a început a prinde formă;
Bucură-te, că Dumnezeu îl turnase în matca Lui;
Bucură-te, că Hristos a dăltuit din inima ta frumoasa milostenie;
Bucură-te, că te-ai arătat strălucitor în slujire cu razele de aur ale harului;
Bucură-te, că ochii tăi duhovnicești s-au deschis;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a învrednicit de mărite arătări;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 5

După un oarecare timp, Patriarhul Eutihie s-a mutat la Domnul și cu voia lui Dumnezeu ai fost ales tu, Sfinte Ioan, ca un vrednic la hirotonisire, dar nu ai vrut să primești din smerenie deși toți se rugau cu lacrimi la Dumnezeu să îi păstorești: Aliluia!

Icosul 5

Dar Dumnezeu nu te-a lăsat după voia ta, ci ți-a arătat o vedenie înfricoșătoare: de o parte vedeai cum marea se înălța până la cer și era un cuptor înfocat înfricoșat; iar pe de altă parte, mulțime de îngeri grăind astfel către tine: "Nu primești scaunul? Altul va fi, iar tu vei fi muncit de noi toți".
Bucură-te, că îngerii ți-au vorbit;
Bucură-te, că imediat te-ai speriat;
Bucură-te, că te-ai supus lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost numit Patriarh al Constantinopolului;
Bucură-te, că deși calea nu a fost ușoară, Hristos te-a însoțit mereu;
Bucură-te, arhiereu binecuvântat, care din Cer te rogi acum lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 6

Dumnezeu te-a învrednicit cu darul de a face minuni, primind de la El puterea de a îmblânzi marea și furtuna, ai redat vederea unui orb punându-i pe ochi o părticică din Trupul lui Hristos și zicând: "Cel ce a tămăduit pe cel orb din naștere, Acela să te tămăduiască și pe tine", ai vindecat ologi și ai lucrat toate spre slava Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 6

Făcându-se mare epidemie de ciumă în Constantinopol, te-ai rugat ca Dumnezeu să-Și întoarcă dreapta Sa mânie și a poruncit unui credincios să ia două vase unul gol și unul plin cu pietricele mărunte și să stea toată ziua unde se socoteau cei morți și să-i numere, mutând pietricele din vasul plin în cel deșert.
Bucură-te, că în prima zi slujitorul a numărat 323 de morți;
Bucură-te, că atunci ai prorocit, Sfinte Ioan, că molima se va încheia;
Bucură-te, că a doua zi slujitorul a socotit mai puțini morți;
Bucură-te, că a treia zi și mai puțini;
Bucură-te, că după o săptămână a încetat desăvârșit secera morții;
Bucură-te, că Dumnezeu a ascultat rugăciunile tale;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 7

Trăiai în înfrânare, Sfinte Ioan, căci punând stavilă trupului lucrai asupra patimilor pe care le-ai îmblânzit prin asceză și stăpânirea poftelor, și curățindu-te ai devenit vas curat în care Duhul Sfânt sălășluia cu bucurie: Aliluia!

Icosul 7

Șase zile din săptămână cu gustai hrană deloc, iar în a șaptea zi doar puține verdețuri din grădină, și așa ți-a fost hrana în toți anii arhieriei iar noi ne rugăm:
Bucură-te, că virtutea postirii te-a făcut să fii numit: "Ioan Postitorul";
Bucură-te, că postind cu trupul, sufletul tău a primit aripi;
Bucură-te, că spuneai că nu există pocăință fără post;
Bucură-te, că ești mare sprijin celor care vor dar nu pot să postească;
Bucură-te, că ne întărești voința în a posti cum se cuvine;
Bucură-te, că ne hrănești cu har ca trupul să nu simtă înfrânarea;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 8

Te-am putea numi "inventatorul ceasului cu deșteptător", Sfinte Patriarh Ioan, căci dorind să dormi cât mai puțin și și atunci cu pieptul lipit de genunchi, ți-ai făcut un ceas care să te trezească pentru a-I da slavă necontenit lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Acest ceas era în felul următor: ai înfipt o andrea într-o lumânare aprinsă și când ajungea focul lumânării la andrea, cădea andreaua într-un vas de metal iar tu te trezeai de la zgomot, Sfinte, iar de se întâmpla să nu auzi sunetul andrelei, petreceai noapte următoare fără somn.
Bucură-te, că petreceai în rugăciune continuă;
Bucură-te, că nevoința ta nu avea sfârșit;
Bucură-te, că te-ai luptat și ai biruit patimile;
Bucură-te, că ai supus demonii sub smerenia ta;
Bucură-te, că ai învins legiunile de diavoli cu rugăciunea;
Bucură-te, că Hristos te-a făcut părtaș Schimbării Lui la față pe Tabor;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 9

Mereu spuneai că cel ce dorește să se mântuiască făurește căi, Sfinte Ioan, și pentru aceasta te preocupai zi și noapte să Îi fii plăcut lui Dumnezeu în cuvinte, fapte și gânduri ca să primești răsplata bunătăților Raiului acolo unde Sfinții Patriarhi se închină Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 9

De multe ori ai întors înapoi năvălirile barbarilor cu trup și fără trup, izbăvind cetatea din pierzare cu rugăciunea și cu postul iar turma ai păzit-o de vrăjmași căci rugăciunea ta era ca un scut apărător al celor care te cheamă:
Bucură-te, binecuvântat Patriarh și milostiv iubitor de săraci;
Bucură-te, că erai numit "tatăl sărmanilor";
Bucură-te, că îi hrăneai și îi îngrijeai ca pe copii tăi;
Bucură-te, izbăvitorul celor năpăstuiți;
Bucură-te, mare râvnitor de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai dezrădăcinat toată răutatea;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 10

Ai aflat că în sâmbăta dinaintea Cincizecimii va fi alergare de cai, dar ai strigat cu glas tare: "Alergarea cailor în sfânta zi a Rusaliilor să nu fie!", și te-ai rugat lui Dumnezeu să se facă un semn pentru înfricoșarea și stricarea acelui lucru păgânesc iar Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea: Aliluia!

Icosul 10

Făcându-se adunare la locul unde era obiceiul alergării cailor, din văzduh s-a iscat furtună cumplită cu tunete și fulgere, cu ploaie cu piatră mare, încât toți de frică au fugit iar noi ne rugăm:
Bucură-te, cel se sfărâmi voința diavolului viclean;
Bucură-te, cel ce distrugi adunările celor fărădelege;
Bucură-te, că aduci furtună de risipire pentru cei ce uneltesc împotriva lui Dumnezeu;
Bucură-te, că risipești sfaturile neamurilor vrăjmașe lui Hristos;
Bucură-te, că rugăciunea ta este izbăvitoare;
Bucură-te, că ne aperi cu putere de arhiereu;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 11

Dumnezeu ți-a dat și putere asupra duhurilor necurate pe care le izgoneai din oameni, iar o femeie care avea bărbat îndrăcit a fost sfătuită de un sihastru din pustie: "Mergi la Prea Sfințitul Ioan, Patriarhul Constantinopolului, că acela poate să-ți tămăduiască bărbatul!" iar aceasta, ascultând a primit vindecarea bărbatului ei prin rugăciunile tale, Sfinte Ioan, și noi ne bucurăm: Aliluia!

Icosul 11

Mulți bolnavi primeau tămăduiri de la tine, Sfinte Patriarh Ioan, și erai vestit pentru dezlegarea nerodirii pântecelui femeilor care alergau la tine cu credință.
Bucură-te, miluitorul celor necăjiți;
Bucură-te, că ai iubit copii, și pentru aceasta ai mijlocit nașterea lor;
Bucură-te, că dezlegi blestemele de pe neam;
Bucură-te, că faci roditoare femeile care au căzut pradă vrăjilor;
Bucură-te, că întărești sămânța bărbaților;
Bucură-te, că binecuvântezi rodul uniunii, ca pruncul să se nască sănătos;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 12

Nu ai iubit păcatul, Sfinte Ioan, dar ai iubit păcătoșii care alergau cu credință la duhovnic pentru iertarea păcatelor, așa încât ai scris un îndreptar de spovedanie numit "Nomocanon" sau "Canoanele întregitoare", conținând canoanele de pocăință pentru păcatele mari, adaptând canoanele de îndreptare după starea de spirit și de pocăință a păcătosului, spre slava lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Ai păstorit turma până la adânci bătrâneți și ajungând la fericitul sfârșit ai trecut la lăcașurile cerești, Sfinte Ioan. În timp ce era dus sfântul tău trup, s-a apropiat de tine Nil conducătorul cetății, iar tu, primind sărutarea lui cea de pe urmă, deși erai mort i-ai șoptit acestuia oarecare cuvinte la ureche, pe care el nu le-a spus nimănui.
Bucură-te, că te-au îngropat înăuntrul altarului bisericii Sfinții Apostoli;
Bucură-te, că vrednic ai fost de asemenea cinste;
Bucură-te, că cinstit ești și în Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai căpătat îndrăzneală la Tronul Lui;
Bucură-te, că te chemăm să fii ocrotitorul nostru;
Bucură-te, că alergăm la tine ca la un părinte;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 13

Sfinte Ioan Postitorul, te chemăm să vii cu puterea de arhiereu și să ne dai binecuvântarea cerească a izbăvirii de ispitele diavolești, de vrăji, de blesteme, de toată lucrarea necuraților demoni, risipește adunările vrăjitorilor și a celor ce uneltesc împotriva noastră, binecuvântează-ne cu rodirea pântecelui și adu bucuria în viața noastră, ca să te slăvim pe veci: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ai strălucit ca un scrib mult minunat al lui Dumnezeu, Sfinte Ioan, și Arhanghelul Gabriel ți-a fost mijlocitor a înțelege prin Duh Sfânt cele din Sfânta Scriptura și pe care Sfinții Părinți le-au lăsat ca îndreptar de credință, iar Puterile Cerești te-au însoțit în lucrarea ta și te-au cinstit:
Bucură-te, minte deschisă a primi Cuvintele Duhului Sfânt;
Bucură-te, inima curată și duhovnicească;
Bucură-te, ascultător dincolo de puterea omenească;
Bucură-te, cel ce ne faci a înțelege dincolo de rațiune;
Bucură-te, cel ce ai postit ca arhieria să îți fie ușoară;
Bucură-te, că ți-ai ținut sufletul îndreptat numai spre Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Condacul 1

Preacinstitului Patriarh și multe nevoitorului Sfântului Ioan Postitorul îi aducem aceste cuvinte de rugăciune, căci el a fost smeritul rob al lui Hristos și toată viața I-a slujit în smerenie și evlavie. Iar tu, Sfinte Ioan care te fericești acum în tagma Sfinților arhierei din Ceruri, primește laudele noastre: Bucură-te, Sfinte Ioan Postitorul, făuritor de dogme și mare ajutător credincioșilor în post!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

Sfinte Patriarh Ioan Postitorul, prin înfrânare și rugăciune neîncetată ai intrat în cetatea fericirii veșnice, fiind purtător de Dumnezeu încă din viață.
Frumusețea dogmelor tale a luminat întreaga lume, Sfinte Ioan, căci slujindu-te de cuvânt în loc de cuțit
ai tăiat toate învățăturile cele nedrepte și ai adus mare sprijin preoților duhovnici care găsesc în scrierile tale un îndreptar al tămăduiri sufletești.
Ca unul ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-te pentru noi să ne scoată din adâncul cel mai de dedesubt ai ispitirilor și să îndrepte viața noastră așa încât să ne rugăm Lui cu inima curată, iar la sfârșitul vieții mijlocește pentru noi a ne mântui ca să ne bucurăm cu tine veșnic de slava Sfintei Treimi, acum și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Viața Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Apostol Onisim
(15 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Onisim, a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel fiind unul dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. A ajuns episcop al Efesului și a suferit moarte martirică în timpul domniei […]

† Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul
(27 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul a căzut din dreapta credință fiind copleșit de darurile împăratului, însă la mustrarea soției și a mamei sale a devenit unul dintre marii mărturisitori ai Bisericii […]

† Sfântul Proroc Elisei
(14 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Elisei este unul dintre marii profeți ai Vechiului Testament, ucenic și urmaș al Prorocului Ilie. A împletit smerenia cu ascultarea, pentru care a primit de la Dumnezeu darul de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram