Acatistul Sfântului Ierarh Cosma Melodul, Episcopul Maiumei

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Ierarh Cosma Melodul, Episcopul Maiumei, se poate citi pentru a cere sfântului să ne învețe cum să ne rugăm, pentru a putea birui toate patimile trupești, și cum să Îl slăvim pe Dumnezeu prin cântări din adâncul inimii.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Cosma Melodul, Episcopul Maiumei trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Cosma Melodul, Episcopul Maiumei - text

Troparul Sfântului Cosma Melodul, Episcopul Maiumei, glasul al 4-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Cosma, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Ție, plăcutul Dumnezeu Sfinte Cuvioase Părinte Cosma, mare melod al Bisericii Ortodoxe care ai împodobit întreaga lume cu frumoasele tale scrieri, îți aducem aceste laude. Tu ai strălucit în Biserica lui Hristos ca o stea iar prin viața ta și prin înțelepciunea dumnezeiască ai dat putere cuvintelor și în glas melodic ne-ai lăsat scrierile tale inspirate de Dumnezeu, încondeiând multe cântări și canoane în slava și cinstea Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sfintelor Puteri Cerești. Și noi acum, admirând frumusețea și profunzimea faptelor tale dumnezeiești, cu bucurie îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Icosul 1

Îngerii și soborul drepților din Ceruri s-au mirat de curăția minții tale, când Cuvântul adică Harul Domnului Iisus Hristos s-a pogorât în sufletul tău luminându-ți adâncurile inimii, Sfinte Cosma. Slăvind minunile slăvite ale lui Dumnezeu, împreună cu locuitorii cerului și pământului, cântăm împreună cu tine imnul Serafimilor și îți aducem acestă cântare de rugăciune:
Bucură-te, ales cei ai împodobit Biserica lui Hristos;
Bucură-te, călăuzit de puterea Duhului Sfânt;
Bucură-te, împodobit cu virtuți;
Bucură-te, Sfinte luminat din Rai;
Bucură-te, harpă melodioasă zidită de Mâna lui Dumnezeu;
Bucură-te, floarea deșertului plină de roua din Cer;
Bucură-te, scriitorul sfintelor canoane de rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 2

Fiind născut la Ierusalim, Sfinte Cosma, ai rămas din fragedă pruncie fără părinți dar prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu ai fost înfiat de cuviosul slujitor al lui Dumnezeu Serghie, părintele Sfântului Ioan Damaschin, care a avut grijă să te educe pe tine și pe Sfântul Ioan în frica de Dumnezeu și în cunoașterea Sfintei Scripturi. De aceea, Serghie s-a rugat cu stăruință lui Dumnezeu să-i trimită un om înțelept și evlavios care să fie un bun dascăl al virtuților creștine pentru voi doi, ca să-I strigați lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 2

Ioan, ca un vultur care zboară în ceruri, a dobândit înaltele taine ale cunoașterii, iar tu, Sfinte Părinte Cosma fratele său duhovnicesc, ai ajuns repede în adâncurile înțelepciunii desăvârșite a lui Dumnezeu iar noi care învățăm din faptele tale, iubindu-te pe tine și pe Sfântul Ioan, îți cântăm cu glas tare așa:
Bucură-te, ales pentru lucrarea apostolică;
Bucură-te, frate apropiat al Sfântului Ioan Damaschin;
Bucură-te, fulger ce alungi norii negrii ai ereziei;
Bucură-te, ploaie blândă care uzi rodul bun al credinței care crește în noi;
Bucură-te, prigonitorul tâlharilor duhovnicești;
Bucură-te, învățătorule de curăție și de feciorie;
Bucură-te, propovăduitor al Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 3

Ai fost învrednicit de a o vedea pe Maica Domnului, Sfinte Cosma, și Preacurata Fecioară ți-a vorbit: "Îmi plac cântările tale, dar acesta îmi este mai plăcută decât toate celelalte; Sunt mulțumită de cei care cântă cântări duhovnicești, dar niciodată nu sunt atât de aproape de ei ca atunci când cântă acest nou cântec al tău: «Mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii»", și mulți înzestrați cu vederea lucrurilor duhovnicești au văzut-o deseori pe Sfânta Fecioară binecuvântându-i pe cei care cântau acest cântec; si toți, bucurându-se de această minune, I-au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Ai cinstit în cântări Numele cel mare al Sfintei Treimi, numele slăvit al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și al tuturor Sfinților; prin suspinele și rugăciunile tale te-ai făcut înger pământesc și om ceresc, Sfinte Părinte Cosma, pentru că ai smuls falsă înțelepciune eretică apărând învățăturile ortodoxe ale sfinților părinți. După ce ai cernut cuvintele prin sita curată a Bisericii lui Hristos, le-ai scris mai întâi cu Duhul Sfânt pe masa inimii tale, apoi le-ai aranjat pe hârtia cărților liturgice, iar credincioși I-au cântat lui Dumnezeu și I-au mulțumit:
Bucură-te, preaiubit fiu al Născătoare de Dumnezeu, păzit de Heruvimi;
Bucură-te, cel cei ai fost apărat de puterile întunericului sub Sfânt Acoperământul Ei;
Bucură-te, trestie mult pricepută a scrisului;
Bucură-te, podoaba cerului și a pământului;
Bucură-te, că înfricoșezi armatele demonilor;
Bucură-te, biruitorul patimilor trupești;
Bucură-te, corabie ce-i aduci pe credincioși în portul liniștit al mântuirii;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 4

Fiind plin de harul lui Dumnezeu, dorind a fi copil al ascultării lui Hristos și luminat de rațiune, ai părăsit lumea deșartă la anii maturității și te-ai dus la Lavra Sfântului Sava cel Sfințit, unde ai luat asupra ta jugul monahismului, pentru aceasta și îngerii I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Cu o albină înțeleaptă ai strâns de pretutindeni mierea duhovnicească punând-o în inimă ca într-un coș, dobândind duhul credinței puternice în Hristos Iisus și al iubirii frățești pentru toți, ținând jurămintele monahale și ajungând călugăr îmbunătățit. În virtute ai dobândit firea celor blânzi, ajungând la limanul liniștit al tăcerii și al rugăciunii, iar noi te slăvim:
Bucură-te, doctor ceresc al sufletelor și trupurilor noastre;
Bucură-te, că ne vindeci inimile cu cântări înălțătoare;
Bucură-te, călăuză a luptei duhovnicești în virtuți și fapte bune;
Bucură-te, mărgăritar strălucitor;
Bucură-te, glas limpede al apostolilor;
Bucură-te, luminătorul multor călugări;
Bucură-te, predicator plin de har;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 5

Privind la păsările cerului, care nici nu seceră, nici nu adună în hambarele lor, și la crinii câmpului care cresc și nu trudesc și nu seamănă, nu ți-a păsat ce vei mânca și vei bea sau cu ce te vei îmbrăca, pentru că ai căutat mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, iubind legea Domnului și gândindu-te zi și noapte la El cântându-I neîncetat: Aliluia!

Icosul 5

Auzind cuvintele lui Dumnezeu și împlinindu-le, ai fost un om înțelept care și-a zidit casa pe piatră și când plouat și au venit apele și au suflat vânturile, casa sufletului tău nu a căzut pentru că era întemeiată pe piatră și piatra aceea era Hristos. Astfel ți-ai dat sufletul pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și El te-a încununat cu o cunună de slavă nestinsă pentru că te-ai dovedit într-adevăr a fi un copac sădit lângă izvoarele de apă care dă roade la vremea lui și a cărui frunză nu se ofilește. Iubind astfel mai mult decât orice să fii în pragul casei lui Dumnezeu decât să locuiești în corturile celor nelegiuiți, te-ai sfințit cu sufletul și trupul, stând acum ca mijlocitor al nostru înaintea lui Dumnezeu, iar noi chemăm bunăvoința ta și te sărbătorim:
Bucură-te, bob de grâu semănat pe pământ bun;
Bucură-te, copac înalt pe ale cărui ramuri locuiește un stol de păsări ale cerului;
Bucură-te, drojdia din aluatul rugăciunii;
Bucură-te, că ai dezvăluit înțelepciunea lui Dumnezeu în pilde;
Bucură-te, cel ce ești strălucit ca Soarele dreptății în Împărăția Tatălui tău;
Bucură-te, comoară ascunsă pe care Hristos a descoperit-o și a răscumpărat-o pentru Sine;
Bucură-te, că ai vândut tot ce aveai pentru o singură perlă prețioasă;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 6

Având în minte adevărata înfățișare a diavolului, ai fost ca un far în noapte în lumea agarenilor, Sfinte Cosma, arzând ca o scânteie în cenușă, scriind epistole și imnuri pentru creștini fără să te temi de sabie sau de foc sau de moarte, având credință, nădejde și dragoste pentru Mântuitorul Hristos, slujindu-L zi și noapte și cântându-I lui Dumnezeu cu glas tremurător: Aliluia!

Icosul 6

Coborând spre Sinai, muntele sfânt al dezvăluirii tainelor cerești, ai luptat cu patimile și poftele și ai vegheat neobosit asupra simțurilor tale, sfințindu-ți trupul prin înfrânare și luminându-ți mintea cu rugăciune neîncetată. Ai avut mereu amintirea morții, fie că erai treaz fie că dormeai; ai urât ceea ce laudă oamenii din lume, și ai urcat din nevoință în nevoință către Dumnezeu biruind patimile, iar noi ne rugăm ție:
Bucură-te, că ai înlocuit științele lumești cu cele duhovnicești;
Bucură-te, că ne mângâi grijile aducând harul în inimile noastre;
Bucură-te, că te rogi pentru noi să avem pace și bucurie în Duhul Sfânt;
Bucură-te, că alungi lenea de la rugăciune și ne dai simțământul pocăinței;
Bucură-te, că îi rușinezi pe cei mândri;
Bucură-te, că îi uimești pe învățații teologi;
Bucură-te, flacără care arzi înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 7

Păstrându-te fără prihană și neîntinat de lume, cu toată ființa te-ai înălțat la ceruri, Sfinte Cosma, stând neîncetat înaintea tronului Împăratului Slavei, având-o ca exemplu pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mijlocitoarea credincioasă a creștinilor ortodocși. Străduindu-te în toate să o ai ca exemplu de viață curată, smerenie și iubire față de Dumnezeu, rugăciunile ei sfinte ți-au deschis porțile Raiului pe când erai încă în viață pe pământ. Așa cum a visat odată Iacob, așa și ochii tăi duhovnicești au văzut scara care stătea pe pământ și a atins cerul cu vârful, invitându-te să urci către înălțimea desăvârșirii duhovnicești, pătrunzând tainele Împărăției Cerurilor unde Serafimii cântă neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Ziditorul comorilor înțelepciunii cerești, Domnul Dumnezeu Atotputernic a revărsat mai întâi în inima ta șuvoaie nesecate de lacrimi și spălând cu ele toată necurăția potrivnică Duhului lui Dumnezeu, ți-a curățat sufletul, eliberându-l de orice atașament și patimă. Drept urmare, ai ajuns un vestitor al tainelor dumnezeiești și te-ai dovedit credincios în cele puține, ajungând mai presus de cele multe. Intrând astfel în bucuria Domnului tău, ai primit darul de a vedea veșnic Bucuria tuturor bucuriilor, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care L-a născut pe Hristos Dumnezeu pentru mântuirea și bucuria tuturor creștinilor. De aceea te lăudăm, ca slujitorul ei credincios, cu inimile bucuroase:
Bucură-te, că ai păstrat pecetea darului Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai văzut cu mintea tainele lui Dumnezeu;
Bucură-te, prigonit de duhul acestei lumi;
Bucură-te, încununat cu cununa slavei cerești;
Bucură-te, că pentru Hristos ai trăit;
Bucură-te, că ai murit în Hristos;
Bucură-te, că i-ai înviat împreună cu Hristos pe cei morți sufletește;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 8

Te-ai arătat luptător adevărat cu diavolul mincinos, rugându-te cu lacrimi, așteptând mângâierea celor blânzi care vor moșteni pământul. Ai fost flămând și însetat după dreptate și ai avut inima curată a celor care Îl vor vedea pe Dumnezeu, ai zidit pacea ca un fiu al lui Dumnezeu, bucurându-te acum de mare răsplată în Ceruri acolo unde cânți cu toți Sfinții: Aliluia!

Icosul 8

Închinându-te la umbra aripilor lui Dumnezeu, te-ai așezat la picioarele lui Iisus pentru a-I fii slujitor Lui. Ai adus jertfă plăcută și sfințită de Duhul Sfânt în puterea semnelor și minunilor care s-au făcut prin tine în cuvânt și faptă. În tine inima a fost nevătămată, limba ta nu a rostit Numele Lui în zadar și nu te-ai jurat nici pe cer nici pe pământ, primind binecuvântare de la Domnul Care te-a încununat cu o cunună de slavă nepieritoare, iar noi te lăudăm așa:
Bucură-te, rob chemat la Sinodul Sfinților;
Bucură-te, cel ce aduci în monahism dorințele unei vieți curate;
Bucură-te, săgeată ascuțită a lui Hristos care ai rănit cu evlavia multe inimi ale credincioșilor;
Bucură-te, cel ce ne trezești din somnul păcatelor;
Bucură-te, că prin adâncă smerenie ai devenit un model pentru cei ce caută adevărata viață a Cerului;
Bucură-te, cel ce cu râuri de lacrimi ai acoperit sfânta rugăciune și te-ai înălțat la Hristosul tău iubit;
Bucură-te, cel ce din tinerețe a cântat cântarea Serafimilor;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 9

Îngerul Domnului te-a purtat deasupra oricărei încercări și te-a izbăvit de ispitele viclene ale diavolilor care își aruncau mrejele ca să te prindă în capcanele lor. Iar tu, chemând numele Domnului Iisus Hristos prin rugăciune neîncetată ai rupt lanțurile întunericului care vroiau să te cuprindă ca o pânză de păianjen și ai primit puterea de la Dumnezeu să calci peste șerpi și pe scorpii zdrobind toată puterea diavolului, purtând astfel în suferință și smerenie jugul blând al lui Hristos Căruia I-ai slujit în toate zilele vieții tale, chemându-L neîncetat: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei iscusiți îți admiră cuvintele și faptele cu care L-ai slăvit pe Dumnezeu, pentru că nu se pricep să spună taina întrupării Sale, a vieții Lui pe pământ, suferința și Învierea Sa. Iar tu, mai înțelept decât bătrânii, ai sădit lăstari noi pe pământul bun al credinței ortodoxe cu înțelepciunea evanghelică a lui Dumnezeu Cuvântul. Ai altoit în pomul vieții ramurile vii ale credinței, învățând credincioșii să aducă roade bune și să se hrănească cu Adevărul Sfânt, iar noi îți mulțumim strigând:
Bucură-te, floare stropită cu harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai scris pe tăblița inimii cu focul Duhului Sfânt;
Bucură-te, bogat vistier care te-ai îmbogățit prin înfrânare;
Bucură-te, cel plin de căldura Duhului Sfânt;
Bucură-te, cel ce frângi inimile de piatră prin lacrimi;
Bucură-te, trandafir crescut printre spinii păgânilor;
Bucură-te, ocrotitorul orfanilor și al celor fără adăpost;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 10

Ai fost numit de Patriarhul Ierusalimului Episcop de Maiuma împotriva voinței tale, Sfinte Cosma, pentru că doreai pustia și liniștea, dar Dumnezeu te-a arătat lumină strălucitoare ce nu a putut fi ascunsă sub obroc. Îngrijindu-ți turma spre mântuire, ai aprins candela ca să îi lumineze pe toți oamenii iar ei văzând faptele tale bune L-au preaslăvit pe Tatăl nostru care este în Ceruri cântând: Aliluia!

Icosul 10

Prin harul care ți-a fost dat ai știut ce este bun și plăcut lui Dumnezeu: să-L iubești pe El din toată inima, din tot sufletul și cu toată mintea și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Aceste două porunci, de care atârnă toate legile și prorociile, învață-ne și pe noi cei care stăm înaintea ta, strigând:
Bucură-te, puternic apărător al orașului Maiuma;
Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos și slujitor al Împărătesei Cerurilor;
Bucură-te, bucuria tuturor bucuriilor și copil drag al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai binecuvântat văzduhul cu cântările tale;
Bucură-te, că ne-ai îmbogățit pe toți sufletește;
Bucură-te, străjer nedormit al mănăstirii Sfântului Sava cel Sfințit;
Bucură-te, că prin exemplul vieții lui ai trăit în dragostea lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 11

Ai fost păzit de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, te-a inspirat Prorocul și împăratul David, te-a învățat pe ascuns Sfântul Grigore Teologul și ai fost ajutat să trăiești o viață liniștită în evlavie de către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu iar tu ți-ai hrănit turma pe pășunea mântuitoare a lui Hristos Cărui ne închinăm: Aliluia!

Icosul 11

Mulțumind Împăratului Cerului și al pământului, Care prin puterea Sa nemăsurată a creat toate lucrurile și prin abundența milei Sale a adus toate din neființă la ființă, ți-ai plecat capul rugându-te pentru iertarea păcatelor oamenilor care caută să-L atingă și să-L găsească pe Domnul, trăind în El prin primirea Sfintelor și nemuritoare Taine ale Dumnezeieștii Împărtășanii, având în gând harul lui Hristos, învățându-i astfel pe preoți să săvârșească slujbele cu frica de Dumnezeu spre împărtășirea Duhului Sfânt celor care stăruiesc în rugăciune. De aceea te lăudăm, părinte binecuvântat:
Bucură-te, prietenul îngerilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai mâncat adevărata Pâine a vieții mai mult decât hrana firească;
Bucură-te, că prin această hrană, în harul Duhului Sfânt, ai dat împărtășirea oamenilor credincioși;
Bucură-te, că ai fost ales de Duhul Sfânt să propovăduiești viața veșnică prin cuvinte;
Bucură-te, că i-ai botezat pe copiii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că i-ai învățat să ducă o viață evlavioasă prin exemplul tău;
Bucură-te, că ai transformat răul și viclenia turmei tale în nevinovăție și bunătate;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 12

Umblând în lumina acestei lumi, ai avut grijă să împlinești toate poruncile Domnului și ai ajuns la bătrânețe, iar la vremea potrivită te-ai odihnit în pace în Domnul. Acum ești cinstit cu apropierea luminii nevăzute a lui Dumnezeu și sărbătorești cu glas de bucurie Preasfânta Treime: Aliluia!

Icosul 12

Mari sunt lucrările Tale, Doamne, și nimeni nu poate să cunoască toate minunile pe care le-ai făcut prin slujitorul Tău Cosma, cel ce a scris imnuri vrednice de Numele Tău prin care toată Biserica Te slăvește. Acum se bucură toată făptura văzută și nevăzută, cântând slava și măreția Ta.
Bucură-te, Sfinte Cosma, cel ce acum cânți în corul Maicii Domnului, că ai fost vrednic să vezi frumusețea cerească pe care ai trăit-o încă din viața de pe pământ;
Bucură-te, că i-ai zdrobit pe cei nelegiuiți;
Bucură-te, că ai scăpat ca o pasăre din capcana vicleniilor;
Bucură-te, că n-ai lăsat păcatul să intre în tine și să-ți stea în calea către Dumnezeu;
Bucură-te, că ai trecut dincolo de zidul Raiului;
Bucură-te, că te-ai bucurat de dulceața lăcașurilor cerești;
Bucură-te, că și pe noi ne-ai învățat să dobândim bogăția nesecată în ceruri;
Bucură-te, că mulți, călăuziți de exemplul tău, au împărțit bogății pământești pentru a se îmbogăți cu bogății cerești;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 13

O, Sfinte Cuvioase Părinte Cosma, ascet și prieten al Sfântului Ioan Damaschinul, îți aducem această mică rugăciune pentru că tu, luând în mâini harpa Prorocului și Psaltirea lui David, ai compus cântări noi Domnului Dumnezeu, și întrecând cântările lui Moise ai descris faptele pline de minuni ale Împăratului Slavei, spre bucuria Maicii Domnului, a sfinților lui Dumnezeu și spre mângâierea noastră, a păcătoșilor care te rugăm să ne ocrotești ca mântuiți prin rugăciunile tale să ne bucurăm cântând în veci: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii și soborul drepților din Ceruri s-au mirat de curăția minții tale, când Cuvântul adică Harul Domnului Iisus Hristos s-a pogorât în sufletul tău luminându-ți adâncurile inimii, Sfinte Cosma. Slăvind minunile slăvite ale lui Dumnezeu, împreună cu locuitorii cerului și pământului, cântăm împreună cu tine imnul Serafimilor și îți aducem acestă cântare de rugăciune:
Bucură-te, ales cei ai împodobit Biserica lui Hristos;
Bucură-te, călăuzit de puterea Duhului Sfânt;
Bucură-te, împodobit cu virtuți;
Bucură-te, Sfinte luminat din Rai;
Bucură-te, harpă melodioasă zidită de Mâna lui Dumnezeu;
Bucură-te, floarea deșertului plină de roua din Cer;
Bucură-te, scriitorul sfintelor canoane de rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Condacul 1

Ție, plăcutul Dumnezeu Sfinte Cuvioase Părinte Cosma, mare melod al Bisericii Ortodoxe care ai împodobit întreaga lume cu frumoasele tale scrieri, îți aducem aceste laude. Tu ai strălucit în Biserica lui Hristos ca o stea iar prin viața ta și prin înțelepciunea dumnezeiască ai dat putere cuvintelor și în glas melodic ne-ai lăsat scrierile tale inspirate de Dumnezeu, încondeiând multe cântări și canoane în slava și cinstea Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sfintelor Puteri Cerești. Și noi acum, admirând frumusețea și profunzimea faptelor tale dumnezeiești, cu bucurie îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cosma Melodul, liră cu corzi de aur a Duhului Sfânt!

Rugăciune către Ierarh Cosma Melodul, Episcopul Maiumei

Mare și slăvit Melod, plăcut slujitor al Domnului, Sfinte Cosma, tu ești model de inspirație pentru poeții inspirați de Dumnezeu, fiind dascăl de călugări, învățător de cântări bisericești și ocrotitor al credincioșilor în credința creștină! Ție ne rugăm să te rogi Domnului Iisus Hristos ca să ne ducem viața în sfințenie și să lăudăm Slava lui Dumnezeu.
Roagă-te, Sfinte Cosma, către Atotmilostivul Dumnezeu, să ne întindă mâna nouă nouă păcătoșilor și să ne reînnoiască firea putrezită de păcat, să ne izbăvească de această moarte stricăcioasă ca să nu fim șterși din cartea celor vii și uitați înaintea tronului Împăratului Slavei.
Numele tău este scris în cartea vieții prin condeiul Duhului Sfânt, cu care tu însuți ai înscris în inima ta numele Sfânt al lui Dumnezeu și așa ți-ai salvat sufletul de orice păcat. Roagă-te, sfinte mult plăcut lui Dumnezeu, ca și noi să păstrăm neștearsă în adâncul inimilor noastre dragostea și pomenirea Numelui Lui, pentru ca Satana să nu locuiască în noi cu fărădelegile sale.
Roagă-L pe Împăratul Slavei, Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Cel purtat pe tron de Heruvimi, să se pogoare în inimile noastre pentru ca credința, nădejdea, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și blândețea să locuiască în noi împreună cu El și să domnească în El noi. Să ne dea bunătate, milostenie și înfrânare în toate zilele vieții noastre și să ne închinăm Sfintei Treimi acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Ierarh Cosma Melodul, Episcopul Maiumei - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Cosma Melodul, Episcopul Maiumei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Cosma Melodul, Episcopul Maiumei - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei
(20 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, a fost copilul pe care l-a luat brațe Hristos și a zis: De nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei
(24 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei este unul dintre cei care au intrat în contact direct cu apostoli, fiind ucenic al Sfinților Petru și Pavel. Este serbat în calendarul ortodox în […]

† Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul (7 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul face parte dintre marii Duhovnici ai Muntelui Athos din secolul 20. Sub inspirat de Duhul Sfânt era capabil să discearnă duhurile și să vadă dacă ispitele care […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram