Acatistul Sfântului Efrem Sirul

4.2/5 - (5 votes)

Acatistul Sfântului Efrem Sirul se poate citi pentru a spori smerenia si pocăința deoarece Sfântul Efrem este cunoscut pentru rugăciunea, care se citește mai des în Postul Paștilor, "Doamne și stăpânul vieții mele…" pe care o puteți citi la sfârșitul acatistului.

Înainte de a începe acest acatist trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Efrem Sirul - text

Tropar la Acatistul Sfântului Efrem Sirul, glasul al 8-lea

Harul ce izvorăște din gură ta, cuvioase, a umplut de apele vieții Biserica și lumii a izvorât râuri de cucernicie, revărsând asupra noastră apa pocăinței. Deci, învățându-ne cu cuvintele tale, părinte Efrem, ne-ai luminat calea către Hristos. Pentru această strigăm către tine: roagă-te Dumnezeului nostru, să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Ceasul judecății mai dinainte văzându-l, ai plâns cu amar, sfinte părinte Efrem, ca un iubitor de liniște; și îndemânatic învățător ai fost cu faptele cuvioase. Pentru aceasta, preafericite, cel care pe cei leneși îi ridici spre pocăință, cu dragoste îți cântăm: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Icosul 1

Copil erai și ai văzut în vis ieșind din gura ta o viță bine rodită și a crescut și a umplut întreg pământul, iar, toate păsările cerului veneau și se adăposteau în ea. Cu cât culegeau ciorchinii mai mult, cu atât rodul viței se înmulțea. Nu ne pricepem a te lauda după cuviință, părinte, însă tu, primește cântarea noastră:
Bucură-te, că ai răsădit din pământul Nisibe;
Bucură-te, soarele prealuminos al sirienilor;
Bucură-te, că din pruncie ai fugit de vorbirile cele vătămătoare de suflet;
Bucură-te, că din buzele tale cuvânt rău nu a ieșit;
Bucură-te, preacinstite, că ai avut tovarășă bună fapta și sârguința în osteneli;
Bucură-te, cunoscătorul dumnezeieștilor Scripturi;
Bucură-te, filosoful celor dumnezeiești;
Bucură-te, paharul cel dumnezeiesc al umilinței;
Bucură-te, livada împodobită cu multe feluri de flori;
Bucură-te, nesecat izvor de lacrimi;
Bucură-te, focul cel nestins al umilinței;
Bucură-te, prieten al faptelor bune;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 2

Fugind de gâlceava lumească, sfinte, ai disprețuit, vorbirile cele vătămătoare de suflet ale celor de o vârstă cu tine și căutând liniștea pustiei, te îndeletniceai cu citirea Sfintei Scripturi și împreună cu prorocul David ziceai: "Cât sunt de dulci gâtlejului meu cuvintele Tale, mai mult decât mierea!" Astfel de laudă ai dat lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 2

De tânăr te-ai arătat ca o vită de vie cu rod însutit, iar învățăturile tale la mare înălțime s-au ridicat, ospătând cu îndestulare sufletele credincioșilor, dumnezeiescule Efrem, pentru aceasta cântăm cu bucurie:
Bucură-te, că următor al Sfântului Episcop Iacob te-ai arătat;
Bucură-te, că în Nisibe te-a botezat și de la el ai învățat;
Bucură-te, slujitor al Bisericii edesenilor;
Bucură-te, cel blând și smerit cu inima;
Bucură-te, că ai fost numit teologul plânsului;
Bucură-te, lira Duhului Sfânt;
Bucură-te, via cea mult roditoare a lui Dumnezeu;
Bucură-te, floarea cu bună mireasmă;
Bucură-te, năstrapă a faptelor bune;
Bucură-te, iconomul cel bun și credincios al darului lui Dumnezeu;
Bucură-te, lucrător iscusit în faptă și-n cuvânt;
Bucură-te, cel râvnitor cu adevărat și următor al ucenicilor celor dintâi;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 3

Părăsind patria în care te-ai născut, părinte, ai primit poruncă pentru închinarea la Sfintele Moaște și îndemn pentru întâlnirea unui bătrân purtător de Dumnezeu, de la care să înveți cele spre folosul sufletului și pentru aceea cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Dorind diavolul să-ți vâneze sufletul tău cel feciorelnic, te-a ispitit prin graiurile femeii desfrânate, care dorea să te atragă spre păcat, însă tu, de Dumnezeu cugetătorule, cunoscând meșteșugirile diavolești, i-ai fost ei dascăl pe calea mântuirii. Pentru aceasta noi, după vrednicie, laude ți-aducem ție:
Bucură-te, că în cetatea Edesei, model de viețuire ți-ai căutat;
Bucură-te, că ai mulțumit femeii pentru folosul cuvintelor ei;
Bucură-te, că ai preamărit puterea cea necuprinsă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai câștigat sufletul femeii desfrânate;
Bucură-te, prin care satana s-a rușinat;
Bucură-te, biruitorul uneltirilor lui;
Bucură-te, povățuitorul tinerilor;
Bucură-te, cel ce pe leneși îi ridici la pocăință;
Bucură-te, că duci de mâna pe cei ce se pocăiesc;
Bucură-te, un alt Eufrat care reverși dogme înțelepte;
Bucură-te, rai frumos împodobitor;
Bucură-te, stâlp luminos al monahismului;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 4

Iubitor de liniște fiind, te îndeletniceai cu postul, cu privegherea și culcarea pe jos, iar pe toate cele lumești le defăimai și slava cea veșnică în fiecare zi o doreai, lui Dumnezeu cântai: Aliluia!

Icosul 4

Te-ai arătat ca un alt Soare, purtătorule de lumină, trimițând raze de învățături până la marginile lumii, de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta, noi, nevrednicii, îți cântăm cu umilință:
Bucură-te, că ai urmat cărările Înaintemergătorului;
Bucură-te, că prin post și rugăciune te-ai făcut locaș Treimii;
Bucură-te, reazăm al sihaștrilor;
Bucură-te, părinte al fiilor pustiei;
Bucură-te, că prin plâns iarăși ți-ai dobândit fericirea;
Bucură-te, pentru că ai primit darul lacrimilor;
Bucură-te, cela ce ai înmulțit ucenicii lui Hristos;
Bucură-te, sprijinitorul tuturor celor deznădăjduiți;
Bucură-te, gură elocventă;
Bucură-te, povățuitorul călugărilor;
Bucură-te, că ai iubit comoara cerească, viețuind pe pământ ca un înger;
Bucură-te, Eufratul cel gândit al Bisericii;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 5

Dorind a primi cununa de la Mirele cel ceresc, ai lepădat toate, precum Apostolii, luptându-te ziua cu foamea și noaptea cu somnul, pentru toate acestea, Hristos-Domnul te-a răsplătit cu darul vederii-înainte și ți-a descoperit taina celor viitoare. Toți într-un glas strigăm Celui ce te-a luminat pe tine: Aliluia!

Icosul 5

Când nu te ocupai cu învățatul creștinilor pentru a întări credința cea adevărată împotriva păgânilor și a ereticilor, te-ai dăruit cu umilință în slujba tuturor, ca un adevărat diacon, asemenea lui Hristos, care s-a făcut pe Sine "slujitorul" nostru. După cuviință, cu dragoste și credință, îți cântăm așa:
Bucură-te, că ai fost rănit de dragostea Atotțiitorului;
Bucură-te, alesul lui Dumnezeu;
Bucură-te, învățătorul celor dumnezeiești;
Bucură-te, că viața ta a fost fără prihană;
Bucură-te, vrednicule de laudă;
Bucură-te, că te-ai arătat preacinstite ajutor și în luptele cu vrăjmașii;
Bucură-te, făclie nestinsă ce luminezi întunericul necunoștinței;
Bucură-te, că lacrimile tale au uscat noianul poftelor;
Bucură-te, că învățăturile tale au secat izvoarele eresurilor;
Bucură-te, că nu ai dat somn ochilor tăi;
Bucură-te, locașul Sfântului Duh;
Bucură-te, cel mare în cuvânt și în smerenie adânc;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 6

Pe tine, moștenitorul Raiului și luminoasă odrasla a Siriei, Cuvioase Efrem, cel mare în cuvânt și în smerenie adânc, te lăudăm, noi credincioșii. Că întru adevăr nevoindu-te cu multă râvnă pentru Hristos, ai devenit rai care înflorești și niciodată nu te ofilești, pentru aceasta Biserica într-un glas cântă: Aliluia!

Icosul 6

Sufletul meu cel tulburat de furtuna gândurilor se apropie de izvorul lacrimilor tale, rugându-te a-l curați cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălășluit întru tine. Pentru aceasta, cu inima înfrântă și smerită îți cânt cu cutremur:
Bucură-te, floare a pustiei cu bună mireasmă;
Bucură-te, izvor nesecat de învățături;
Bucură-te, comoară înțelepciunii;
Bucură-te, bucuria credincioșilor;
Bucură-te, îndrumător în descoperirile lui Dumnezeu;
Bucură-te, apărătorul dreptei credințe;
Bucură-te, povățuitorul meu pe calea mântuirii;
Bucură-te, dătătorule de lumină;
Bucură-te, că ai rămas netulburat de vicleșugurile vrăjmașului;
Bucură-te, că ai avut temelie credință statornică;
Bucură-te, cunoscătorul tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel care ne sui la cer prin rugăciunile tale;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 7

Văzând Domnul adâncul smereniei tale, ți-a dat ție cuvânt cu putere multă, prin care ereticii s-au rușinat. Pentru aceasta grăim cântarea îngerească, adusă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Smerindu-te înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu, asemenea sfântului Ioan Gură-de-Aur, cel deodată cu tine trăitor, în veacul de aur al creștinătății, nu ai primit, sfinte, darul preoției. Dar Știutorul inimilor, Dumnezeu, ți-a dăruit aici, pe pământ, prietenia unor mari sfinți:
Bucură-te, prieten al marelui Vasile, Capadocianul;
Bucură-te, că ai primit de la el darul diaconiei;
Bucură-te, că prin rugăciunile lui, elinește ai vorbit;
Bucură-te, că deși nu știai aceasta, harul Duhului Sfânt te-a umbrit și astfel ai vorbit;
Bucură-te, bărbat între sirieni prea înțelept;
Bucură-te, îndelung-răbdătorule;
Bucură-te, cel ce ai avut dragoste pentru Maica Domnului;
Bucură-te, că prin cântări și psalmi ai preamărit-o;
Bucură-te, cel ce în versuri ai teologhisit;
Bucură-te, dascălul Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, că ai împodobit Biserica Sobornicească cu faptele tale;
Bucură-te, luceafărul prealuminos al Ortodoxiei;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 8

Cel ce te-ai arătat Soare prealuminos al Bisericii, arată-ne pe noi, prin mijlocirile tale, luminoși la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Cel ce ai fost izvor nesecat al lacrimilor, înmoaie inimile noastre cele împietrite de viforul patimilor. Tu, cel ce ai fost focul dumnezeiesc al umilinței, aprinde în noi dragostea de Dumnezeu și de aproapele, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

În viața ta pământească ai împlinit în toate voința Domnului nostru Iisus Hristos, părinte Efrem, punându-ți viața pentru semenii tăi, învățând și hrănind pe tot omul ce venea la tine, iar noi, cu mare dragoste, grăim așa:
Bucură-te, alesule între cuvioși;
Bucură-te, dulceața călugărilor;
Bucură-te, mângâierea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, că toată viață lui Hristos ți-ai închinat-o;
Bucură-te, că mintea la cele cerești ți-ai ridicat;
Bucură-te, că rugător neîncetat te-ai arătat;
Bucură-te, liman al celor ce sunt în furtună;
Bucură-te, iubitorul și slujitorul celor săraci;
Bucură-te, cel sărac în cele lumești, dar bogat în cele duhovnicești;
Bucură-te, că ai năzuit la vistieriile cele dumnezeiești;
Bucură-te, întărirea monahilor și a mirenilor;
Bucură-te, bucuria cuvioșilor și strălucirea pustnicilor;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 9

Fiind plin de Duhul Sfânt și neputând da glas mulțimii descoperirilor ce veneau de la Duhul, te rugai: "Doamne, oprește valurile harului Tău!". Noi, însă, te rugăm, Preacuvioase Părinte Efrem, nu trece cu vederea rugăciunile noastre, ci ne învrednicește a-i cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Mintea, inima și voința au oglindit voința Duhului, pe care ai revărsat-o asupra acestei lumi prin imnurile pe care le-ai cântat, versurile pe care le-ai scris, învățăturile pe care le-ai rostit și faptele mâinilor tale, care au grăit. Exemplu pentru noi fiind, îți cântăm ție: Aliluia!
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, dascălul pocăinței;
Bucură-te, iubitor de viață duhovnicească;
Bucură-te, întâiul imnograf al Bisericii;
Bucură-te, că ai făcut din poezie, teologie;
Bucură-te, că ai cântat cu mare dragoste credința cea adevărată;
Bucură-te, sprijinirea sărmanilor;
Bucură-te, lucrător iscusit al poruncilor Domnului;
Bucură-te, stâlpul Bisericii dreptmăritoare;
Bucură-te, scriitor preaiscusit al sirienilor;
Bucură-te, mare învățător al celor dumnezeiești;
Bucură-te, fierbinte râvnitor al pustiei;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 10

Cunoscând mai dinainte ceasul judecății, ai plâns, cu amar, părinte Efrem, devenind iubitor de liniște și iscusit învățător al tainelor dumnezeiești, vorbind pretutindeni despre judecată și a doua venire a lui Hristos. Învrednicește-ne și pe noi, așadar, să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Deși ai disprețuit lauda toată viața, nu putem ascunde ce Însuși Stăpânul ne-a poruncit. Nu putem ascunde sub obrocul tăcerii, viața ta preaminunată. De aceea te lăudăm, după putință, așa:
Bucură-te, că viață multora în bine ai schimbat-o;
Bucură-te, bucuria noastră cea mult dorită;
Bucură-te, că pururea dobândim alinare prin rugăciunile tale;
Bucură-te, cel ce te pleci către plânsul inimii noastre;
Bucură-te, biruitorule în luptele cu diavolii;
Bucură-te, iubitorule de curăție;
Bucură-te, limanul celor deznădăjduiți;
Bucură-te, că în rugăciune te-ai desfătat;
Bucură-te, că mare luminător te-ai arătat;
Bucură-te, deșteptarea trândavilor;
Bucură-te, focul dumnezeiesc care faci să strălucească sufletele credincioșilor;
Bucură-te, că toate le-ai răbdat pentru Hristos;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 11

Disprețuind haina de mare preț a celui ce dorea să-ți înfășoare trupul după moarte, rău te-ai mâhnit, că porunca ta a fost nesocotită, iar omul acela rănindu-se de diavol, lângă patul tău se tânguia. Minunându-ne de aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Niciodată nu ai câștigat vreo avere pe pământ, făcându-te ascultător Bunului Împărat, care în Evangheliile ucenicilor Săi, poruncește: "Nimic pe pământ să nu câștigați!". De aceea nu ai avut nici un lucru cu patimă de acest fel. De aceea și noi, preaiubite, grăim așa:
Bucură-te, că în lacrimi și suspine viața ta ai petrecut;
Bucură-te, că pururea ai fugit de gâlceava lumească;
Bucură-te, fericite părinte, că ai disprețuit lauda;
Bucură-te, că scrierile tale sunt pline de pocăință;
Bucură-te, că totdeauna ai avut obrazul ud de lacrimi;
Bucură-te, părinte Efrem, că ai fost îngrozit de judecata lui Dumnezeu;
Bucură-te, suflet binecuvântat, împodobit cu fapte desăvârșite;
Bucură-te, prorocul sirienilor;
Bucură-te, podoabă de mare preț a Ortodoxiei;
Bucură-te, sabia cea asupra ereticilor;
Bucură-te, al nostru rugător, către Domnul Dumnezeu;
Bucură-te, preaiubite, care prin lacrimile tale, pe Hristos ni-L aduci;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 12

Când ai ajuns la sfârșitul ostenelilor tale cele mântuitoare, Sfinte Părinte Efrem, ți-ai încredințat sufletul tău în mâinile lui Hristos, ai trecut către locașurile cele cerești, unde stai împreună cu toți prietenii lui Dumnezeu, sfinții, împreună cu care cânți pururea lui Dumnezeu laudă: Aliluia!

Icosul 12

Cunoscând sfârșitul acestei vieți trecătoare, ai dat părintească porunca, celor de față, să nu fii îngropat cu mare fast, ci simplu, în cimitirul săracilor, iar în loc de flori și de miresme să-ți dăruiască rugăciunile lor. Ție, celui ce ai plăcut lui Dumnezeu, îți cântăm cu umilință:
Bucură-te, cel ce ai deslușit tainele celei de-a doua veniri a lui Hristos;
Bucură-te, că ai cunoscut mai dinainte ceasul judecății;
Bucură-te, că n-ai avut niciodată pungă, nici toiag, nici traistă, nici arginți, nici aur, nici vreo avere pe pământ n-ai câștigat;
Bucură-te, că ai poruncit să fii îngropat simplu, lângă cei săraci;
Bucură-te, că nu ai râvnit haina de mare preț;
Bucură-te, că ai mustrat pe cel ce a defăimat părinteasca porunca;
Bucură-te, cuvioase, că făcându-ți milă, pe îndrăcit l-ai vindecat;
Bucură-te, alt cer pe pământ cu multe stele;
Bucură-te, iubitor de viață duhovnicească;
Bucură-te, izvor ce curge, cu multe feluri de ape;
Bucură-te, că ai înfrumusețat cugetarea teologică;
Bucură-te, rai care pururea înflorești și niciodată nu te ofilești;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 13

O preaminunate părinte Efrem, cine va putea spune cu adevărat nevoințele tale? Cu ce cuvinte de laudă te vom cinsti pe tine, cel ce ai devenit casă Sfintei Treimi? Cuvintele noastre sunt prea sărace, primește dar umila noastră cântare, ca împreună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori).

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Copil erai și ai văzut în vis ieșind din gura ta o viță bine rodită și a crescut și a umplut întreg pământul, iar, toate păsările cerului veneau și se adăposteau în ea. Cu cât culegeau ciorchinii mai mult, cu atât rodul viței se înmulțea. Nu ne pricepem a te lauda după cuviință, părinte, însă tu, primește cântarea noastră:
Bucură-te, că ai răsădit din pământul Nisibe;
Bucură-te, soarele prealuminos al sirienilor;
Bucură-te, că din pruncie ai fugit de vorbirile cele vătămătoare de suflet;
Bucură-te, că din buzele tale cuvânt rău nu a ieșit;
Bucură-te, preacinstite, că ai avut tovarășă bună fapta și sârguința în osteneli;
Bucură-te, cunoscătorul dumnezeieștilor Scripturi;
Bucură-te, filosoful celor dumnezeiești;
Bucură-te, paharul cel dumnezeiesc al umilinței;
Bucură-te, livada împodobită cu multe feluri de flori;
Bucură-te, nesecat izvor de lacrimi;
Bucură-te, focul cel nestins al umilinței;
Bucură-te, prieten al faptelor bune;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Condacul 1

Ceasul judecății mai dinainte văzându-l, ai plâns cu amar, sfinte părinte Efrem, ca un iubitor de liniște; și îndemânatic învățător ai fost cu faptele cuvioase. Pentru aceasta, preafericite, cel care pe cei leneși îi ridici spre pocăință, cu dragoste îți cântăm: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Efrem, de Dumnezeu cugetătorule!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Efrem Sirul

Prea Bunule Doamne, îți mulțumim că pururea te îngrijești de noi! Tu faci să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi și faci să cadă ploaia și peste cei drepți și peste cei nedrepți, dar lumina veșniciei Tale și rourarea Prea Sfântului Tău Duh se pogoară totdeauna peste noi, prin Sfinții Tăi cei aleși: ucenicii de peste veacuri, care pururea se roagă pentru noi. Primește, așadar, și rugăciunile sfântului părinte al nostru, Efrem Sirul, care în viața pământească a împlinit în toate voința Ta și astfel a dobândit un loc în casa Ta, împreună cu sfinții care din veac Ți-au bineplăcut! Binevoiește, Preabunule, că și noi, cei ce cinstim pe acest mare sfânt al Tău, prin ruga și faptele noastre, să cinstim împreună cu el, în împărăția Ta, preacinstitul și de mare cuviință numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Efrem Sirul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Efrem Sirul

Rugăciunea de Pocăința a Sfântului Efrem Sirul

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie.

(o metanie)

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău.

(o metanie)

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

(o metanie)

Și după rugăciunea aceasta, se rostesc aceste patru stihuri, de câte trei ori, în total 11 închinăciuni și la ultimul stih din cea dea treia serie se va face o metanie

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului.

(o închinăciune)

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

(o închinăciune)

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă.

(o închinăciune)

Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă.

(o închinăciune și la ultima serie a acestui stih se va face o metanie)

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Efrem Sirul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Sava cel Sfințit
(5 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sava cel Sfințit a săvârșit multe minuni prin rugăciunile sale, a izvorât apă în vreme de mare secetă, a vindecat bolnavi și îndrăciți. Este serbat în calendarul ortodox în data […]

† Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică
(1 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, numiți și Doctori fără de Arginți sunt doi mari protectori ai sfințeniei căsniciilor creștine, precum și dătătorii de armonie în viața soților. Ei […]

† Sfântul Iachint Mitropolitul Țării Românești
(28 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Iachint Mitropolitul Țării Românești, a fost ultimul conducător al Mitropoliei de Vicina și primul Mitropolit al Ungro-Vlahiei. Este serbat în calendarul ortodox în dat de 28 octombrie. FB Mess WA […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram