Acatistul Sfântului Daniil Stâlpnicul

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Daniil Stâlpnicul se poate citi pentru a cere Sfântului să se roage pentru pacea pe pământ și asupra poporului nostru.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Daniil Stâlpnicul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Daniil Stâlpnicul - text

Troparul Sfântului Cuvios Daniil Stâlpnicul, glasul 1

Stâlp al răbdării ai fost râvnind strămoșilor, cuvioase: Dreptului Iov întru patimi, Sfântului Iosif întru ispite; și în trup viața celor fără de trup având, Sfinte Preacuvioase Daniil, părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Îi lăudăm cu dragoste faptele și minunile slujitorului ales al lui Hristos, Sfântului Părinte Daniil cuvios stâlpnic și slăvit făcător de minuni, care a strălucit în lume ca o stea sclipitoare. Iar tu, Sfinte Daniil care ai îndrăzneală la Domnul, izbăvește-ne cu rugăciunile tale de necazuri și întristări, iar noi plini de recunoștință și dragoste te chemăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Icosul 1

Dorindu-ți viața îngerească din tinerețe, Cuvioase, ai tânjit după ostenelile și faptele monahismului până la sfârșitul vieții tale, și prin asta ai fost plăcut lui Dumnezeu și ai fost cinstit cu slava cerului. Pentru aceasta, te lăudăm:
Bucură-te, Sfinte Daniil, cerut de rugăciunile mamei tale;
Bucură-te, cel ce te-ai născut din femeie stearpă;
Bucură-te, cel ce ai fost chemat cu nume profetic;
Bucură-te, căci părinții tăi te-au sortit să slujești lui Dumnezeu;
Bucură-te, iubind curăția vieții din tinerețe;
Bucură-te, căci încă din tinerețe ți-ai supus trupul duhului;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 2

După ce ai ajuns la vârsta de doisprezece ani ai plecat pe ascuns la o mănăstire de călugări dar bătrânii și frații nu au vrut să te tundă monah, spunând că tinerii nu pot purta ostenelile monahismului. Dar tu le-ai spus: "Eu pentru aceea am venit aici ca să viețuiesc întru Hristos și să mor pentru lume, că de aș muri în aceste frumoase osteneli monahicești mai bine este, decât să mă duc de aici în deșert". Pentru aceasta, strigăm către Dumnezeu pentru tine: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegând Dumnezeu voia ta și că dorești să urmezi în toate Domnului, egumenul mănăstirii a ascultat rugăciunea tatălui și mamei tale și ai fost tuns monah în fața lor primind chipul îngeresc, Sfinte Daniil și noi, slăvind credința ta, îți strigăm aceasta:
Bucură-te, ales de Dumnezeu;
Bucură-te, chemat de Domnul;
Bucură-te, templu pregătit pentru Duhul Sfânt;
Bucură-te, altar sfințit pentru slujba Domnului;
Bucură-te, răstignindu-ți trupul cu patimi din tinerețe;
Bucură-te, că ai arătat mari fapte de evlavie în monahism;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 3

Prin puterea Celui Preaînalt fiind umbrit, ai crescut întărit în duh, binecuvântat Daniil, și pregătind primele roade ale celei mai înalte vieți, ai cântat cu gura și duhul lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având dorința de a te închina locurilor sfinte, te-ai dus, binecuvântate Daniil, din Mesopotamia în orașul sfânt al Ierusalimului și în alte orașe și părți ale țării sfinte și acolo te-ai închinat lui Hristos, Dumnezeul nostru. Pentru o astfel de râvnă slăvitoare, îți aducem cantare:
Bucură-te, Sfinte Daniil, pentru că L-ai iubit pe Dumnezeu din toată inima;
Bucură-te, că ai urcat din putere în putere;
Bucură-te, lăsând cele pământești;
Bucură-te, căutător al celor de sus;
Bucură-te, că strălucești în lumina Duhului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că s-a arătat întru tine darul lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 4

Sfinte Părinte Daniil, cu toiagul înfrânării te-ai îmblânzit pe tine însuti potolind furtuna patimilor care stăpâneau lumea, și ai urcat muntele despătimirii, ajungând ca un înger la curăția mintii, plângând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind de Sfântul Simeon, un călugăr binecuvântat care viețuia pe un stâlp în Antiohia, ai fost încântat, părinte, și ți-ai dorit să te nevoiești și tu asemenea lui. După ce ai construit un stâlp, te-ai urcat în el și ai început să trăiești pentru Dumnezeu între cer și pământ, îndepărtându-te și mai mult de oameni. Iar noi, de dragul ostenelilor tale, te chemăm:
Bucură-te, Cuvioase Daniil, flacără nestinsă de evlavie;
Bucură-te, neobosit în muncă și în osteneli;
Bucură-te, că ai ales un stâlp pentru calea spre cer;
Bucură-te, căci pe un stâlp ca pe o cruce, ți-ai răstignit trupul cu patimi;
Bucură-te, iubitor al vieților sfinților;
Bucură-te, înflăcărat de dragoste pentru ostenelile stâlpnicilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 5

Te-ai arătat lumii pe un stâlp ca o stea multi-luminoasă și binecuvântată, alungând întunericul celor fermecătoare ale lumii. Ne rugăm ție: fa sa strălucească și în inimile noastre lumina veșnică a harului ca și noi să strigăm lui Dumnezeu pentru tine: Aliluia!

Icosul 5

După ce au văzut oamenii că ești înălțat pe un stâlp, Cuvioase, au primit strălucirea minunilor tale toți cei care au alergat la tine cu credință, iar noi îți strigăm cu dragoste în inimă și buze:
Bucură-te, Sfinte, care ți-ai întemeiat nevoința pe un stâlp;
Bucură-te, că ai cucerit stâlpii tuturor cruzimii vieții;
Bucură-te, suportând căldura soarelui vara;
Bucură-te, căci ai învins frigul aprig al iernii;
Bucură-te, că ai fost copleșit de ploaie și vânturi;
Bucură-te, că și tu ai fost ispitit de demoni;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 6

Ai predicat lumii întregi, Sfinte Cuvioase Daniil, ai alungat demonii, ai vindecat bolile și ai făcut multe alte minuni. Noi, care Îl slăvim pe Dumnezeu pentru tine, strigăm către El: Aliluia!

Icosul 6

Ai strălucit în lume cu lumina faptelor tale minunate, Cuvioase Daniil, și, fiind înălțat pe un al doilea stâlp mai înalt, te-ai făcut binefăcător al chinuitorului tău și ți-ai înmulțit slava numelui prin faptele tale, pentru mântuirea celor care veneau la tine și îți cereau ajutor pentru mântuire. Pentru aceasta, strigam cu drag către tine:
Bucură-te, biruitor al celor care s-au răzvrătit împotriva ta;
Bucură-te, distrugător al gândurilor rele;
Bucură-te, cel cei ai dorit binele clevetitorilor tai;
Bucură-te, denunțător al intrigilor ascunse;
Bucură-te, alungătorul demonilor;
Bucură-te, vindecătorul celor bolnavi;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 7

Prin rugăciunile tale i-ai oferit sănătate și mântuire fiicei unui om care venise la tine, Sfinte Cuvioase Daniil. Îl lăudăm pe Dumnezeu care Îl preamărește pe cel sfânt al Său și Îi cântăm un imn de laudă: Aliluia!

Icosul 7

Noul Iov ai apărut lumii, slăvite Părinte Daniil, căci ai trăit în multe întristări și ispite însă pentru aceasta ai dobândit blândețea lui David, bunătatea lui Iacov și fecioria lui Iosif și cu atât mai mult răbdarea lui Iov, agonisind prin asta totul iar noi te lăudăm:
Bucură-te, Cuvioase Daniil, vas ales al harului;
Bucură-te, mare făcător de minuni;
Bucură-te, căci ai chemat mila lui Dumnezeu pentru tâlhari;
Bucură-te, ducându-l pe aproapele tău la Dumnezeu;
Bucură-te, lumina strălucitoare;
Bucură-te, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace;
Bucură-te, ascet încoronat de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 8

Minunile făcute de tine au fost proslăvite, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, tu ai avut credința și speranța căci mult poate rugăciunea celor drepți. Iar noi, crezând și punându-ne încrederea în tine după Dumnezeu, te rugam să primești aceste rugăciuni și să ne ajuți, iar noi îi cântăm Domnului pentru tine: Aliluia!

Icosul 8

Îmbrăcând toate armele lui Dumnezeu, Cuvioase Părinte Daniil, ai reușit să te împotrivești la toate înșelăciunile diavolului, urcând pe al treilea stâlp și mai înalt de unde te-ai luptat. Iar noi, copleșiți de păcate, te chemam să mijlocești pentru eliberarea noastră și te strigam:
Bucură-te, mijlocitor pentru toată mântuirea;
Bucură-te, cel care îi duci pe păcătoși la îndreptare;
Bucură-te, căci dai mângâiere celor ce se întristează;
Bucură-te, căci îi rușinezi pe cei răi;
Bucură-te, alungătorul duhurilor ispititoare;
Bucură-te, săditorul pocăinței;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 9

Ai indurat toate durerile, bolile, ispitele și luptele pe stâlp, Cuvioase Părinte Daniil, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ai ieșit biruitor din toate, pentru aceasta strigăm către Dumnezeu pentru tine: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii mult grăitori nu pot spune faptele tale și purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru tine, Cuvioase Părinte Daniil, căci ai primit harul preoției și cel al prorociei. Noi ne cucerim prin dragoste și îndrăznim să te numim cu smerenie astfel:
Bucurați-vă, slujitor credincios al Domnului atotputernic;
Bucură-te, templul Duhului Sfânt;
Bucură-te, preot ales de Dumnezeu;
Bucură-te, floare parfumată a harului;
Bucură-te, organ dulce-armonios al psalmilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 10

Oamenii veneau de pretutindeni la tine, binecuvântate Părinte Daniil, și îți cereau rugăciuni, binecuvântări, sfințire și învățătură, iar ei se întorceau prin tine de la întuneric la lumina adevărului. Noi, slăvind pe Mântuitorul tuturor care a venit pe lume pentru a-i mântui pe păcătoși, îi cântăm lui Dumnezeu pentru tine: Aliluia!

Icosul 10

Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, ești un zid puternic pentru toți, la care oamenii aleargă cu credință și speră la mijlocirea ta. La fel și noi venim la tine cu speranță în necazuri, boli și ispite cerându-ți ajutorul și mijlocirea, să ne arați milă și strigându-ți cu dragoste așa:
Bucură-te, refugiu pentru cei copleșiți;
Bucură-te, mijlocirea celor amărâți;
Bucură-te, mângâiere celor întristați;
Bucură-te, întărirea celor slabi;
Bucură-te, încurajare pentru cei deznădăjduiți;
Bucură-te, căci prin tine rugăciunile se împlinesc grabnic;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 11

Îi aducem cântări recunoscătoare și din toată inima Domnului Dumnezeu, iar tu Sfinte Cuvioase Părinte Daniil ridică către El o rugăciune pentru noi păcătoșii ca prin sfintele tale rugăciuni sa fim mântuiți, pentru aceasta, în fața sfintei tale icoane îngenunchem, cinstindu-te cu toată evlavia și strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ai fost rază strălucitoare a harului lui Dumnezeu, Cuvioase Părinte Daniil, fiind luminat de Evanghelia vieții tale slăvite. Cu rugăciunile tale dai eliberare de boala oamenilor, și cu harul lui Dumnezeu îi mântuiești pe cei care te asculta și își îndreaptă viata. Noi te lăudăm așa:
Bucurați-vă, Cuvioase Părinte Daniil, mărturisirea credinței;
Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, comoara gândirii duhovnicești;
Bucură-te, învățător corect al mântuirii;
Bucură-te, stea, strălucind în întinderea Bisericii;
Bucură-te, războinic divin, care îi mângâi pe toți cu cuvinte și fapte;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 12

Harul dumnezeiesc este în tine având milă de noi, Cuvioase Părinte Daniil, vindecându-i pe cei muți și pe cei șchiopi, iar noi ne bucurăm și Îl lăudăm pe Dumnezeu și pe tine, cel ce înalți rugăciuni pentru noi, grabnic ajutător, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând faptele tale, Cuvioase Părinte Daniil, îți binecuvântăm viața, slăvim sfârșitul vieții tale, căci pomenirea ta a rămas nu doar în biserica pământească, ci viețuiești veșnic în biserica scrisă în ceruri. Te-ai bucurat când ți-ai dat sufletul curat și sfânt în mâna lui Dumnezeu, iar El te-a slăvit prin împlinirea minunilor prin tine și după moartea ta. Primește, binecuvântat Părinte Daniil, aceasta binecuvântare:
Bucură-te, bucurându-te cu îngerii;
Bucură-te, plin de bucurie veșnică;
Bucură-te, mărit cu profeții;
Bucură-te, slăvit cu apostolii;
Bucură-te, binecuvântat cu sfinții;
Bucură-te, încununat de mucenici;
Bucură-te, cel plăcut de sfinți;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 13

O, minunat și slăvit slujitor al lui Dumnezeu, Sfinte Cuvios și purtător de Dumnezeu Părinte Daniil, odihnindu-te în trup pe pământ, locuind în cer cu sufletul, dar fără a lipsi de la cei care îți sunt apropiați, primește rugăciunile noastre. Uită-te cu milostivire din înălțimea slavei tale cerești asupra noastră, care ne rugăm ție înaintea sfintei tale icoane și roagă-L pe Domnul Mântuitorul să ne mântuiască sufletele, ca noi să Îi cântăm veșnic lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Dorindu-ți viața îngerească din tinerețe, Cuvioase, ai tânjit după ostenelile și faptele monahismului până la sfârșitul vieții tale, și prin asta ai fost plăcut lui Dumnezeu și ai fost cinstit cu slava cerului. Pentru aceasta, te lăudăm:
Bucură-te, Sfinte Daniil, cerut de rugăciunile mamei tale;
Bucură-te, cel ce te-ai născut din femeie stearpă;
Bucură-te, cel ce ai fost chemat cu nume profetic;
Bucură-te, căci părinții tăi te-au sortit să slujești lui Dumnezeu;
Bucură-te, iubind curăția vieții din tinerețe;
Bucură-te, căci încă din tinerețe ți-ai supus trupul duhului;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Condacul 1

Îi lăudăm cu dragoste faptele și minunile slujitorului ales al lui Hristos, Sfântului Părinte Daniil cuvios stâlpnic și slăvit făcător de minuni, care a strălucit în lume ca o stea sclipitoare. Iar tu, Sfinte Daniil care ai îndrăzneală la Domnul, izbăvește-ne cu rugăciunile tale de necazuri și întristări, iar noi plini de recunoștință și dragoste te chemăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, înălțând rugăciuni calde către Dumnezeu pentru pace!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Daniil Stâlpnicul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Daniil Stâlpnicul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Daniil Stâlpnicul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan
(4 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan datorită blândeții sale a ajuns la o așa măsură încât i se supuneau și fiarele sălbatice. Un leu, pe care l-a îngrijit și l-a vindecat […]

† Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei
(23 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei a trăit în aceeași perioadă cu Sfântul Vasile cel Mare și cu Sfântul Grigorie de Nazianz și deși era cu mult mai tânăr decât aceștia a […]

† Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu
(7 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu a fost ucenicul Sfântului Antonie cel Mare și este cinstit de creștini în primul rând pentru curăția și simplitatea cea bună a sufletului său. Datorită ascultării, […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram