Acatistul Sfântului Cuvios Petru Athonitul

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Cuvios Petru Athonitul se poate citi pentru cere Sfântului ajutor pentru lupta împotriva ispitelor sau pentru îndepărtarea lor și luminarea minții pentru a înțelege adevărurile dumnezeiești.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Petru Athonitul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Petru Athonitul - text

Tropar la Acatistul Sfântului Cuvios Petru Athonitul, glasul al 4-lea

Dumnezeul părinților noștri, Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră.

Condacul 1

Cu minte cuprinsă de întunericul patimilor, cum voi putea eu, păcătosul, a lăuda Sfinte Părinte Petru, alergarea ta cea neobosită pe scara desăvârșirii sau cu ce gând voi privi în oglinda inimii faptele nevoințelor tale mai presus de fire prin care te-ai făcut vas ales al Maicii lui Dumnezeu și ai minunat cetele îngerilor, care cu săltări de bucurie cântau ție: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Icosul 1

De la ostășia cea pământească ai fost chemat a fi ostaș Împăratului ceresc și a birui taberele demonilor cu săgețile rugăciunii tale de foc, cu care întărește și mintea mea pe piatra înțelepciunii, ca să cinstesc viețuirea ta îngerească așa:
Bucură-te, ostaș întrarmat cu rugăciunea;
Bucură-te, luptător neostenit cu ispitele;
Bucură-te, minte văzătoare a tainelor îngerești;
Bucură-te, biruitorule al patimilor;
Bucură-te, slujitor prea iubit al Maicii Domnului;
Bucură-te, testament prea iubit al pustnicilor;
Bucură-te, că ai purtat sabia Duhului;
Bucură-te, căci ai luat coiful smeritei cugetări;
Bucură-te, că te-ai depărtat de tulburările lumii;
Bucură-te, că ai înălțat în toată vremea jertfe de rugăciuni;
Bucură-te, că ai rușinat îndrăzneala vrăjmașilor nevăzuți;
Bucură-te, că te-ai făcut vas ales al darurilor Cuvântului;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 2

Fiind ostaș, căzut-ai Sfinte, în mâinile vrăjmașilor și ai fost închis în fortăreața din cetatea Samara, dar în acest necaz cugetai la sufletul tău închis în turnul grijilor lumești și, cu lacrimi de pocăință, cereai iertare Domnului, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Întru cumplitul necaz nu te-ai deznădăjduit Sfinte Petru, de mila Domnului și cu fierbinte rugăciune ai alergat la plăcutul lui Dumnezeu, Sfântul Ierarh Nicolae, cu lacrimi și cu suspinuri cerând izbăvire, făcându-te pildă de rugăciune stăruitoare tuturor celor care te cinstesc pe tine cu laude ca acestea:
Bucură-te, că robia trupească te-a eliberat din robia patimilor;
Bucură-te, că ai alergat la limanul rugăciunii;
Bucură-te, că ți-ai amintit de făgăduința de a te face monah;
Bucură-te, că mila Domnului cereai cu stăruință;
Bucură-te, că nădejdea izbăvirii nu te-a părăsit;
Bucură-te, că mintea ți-ai suit pe scara rugăciunii;
Bucură-te, căci cu post și lacrimi te-ai curățit de păcate;
Bucură-te, că Sfântului Nicolae i-ai încredințat necazul tău;
Bucură-te, căci cu evlavie ai înălțat către el rugăciuni;
Bucură-te, că nu ai fost lipsit de ocrotirea Ierarhului lui Hristos;
Bucură-te, pildă de răbdare în suferință;
Bucură-te, că ești ajutător celor duși în robie;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 3

Ca un pământ însetat de ploaie așteptai Sfinte, pogorârea milostivirii dumnezeiești, aducându-ți aminte de Cel Care pentru noi a luat patimă de ocară și din temnițele iadului pe Adam l-a slobozit, ca toată făptura să-i cânte cu glas vesel: Aliluia!

Icosul 3

Mult milostivul Părinte Nicolae, te-a cercetat Sfinte, în suferința ta, în vis arătându-ți-se, și te-a întărit ca să aduci și mai stăruitoare rugăciune Celui Ce rugăciunea femeii cananeence a primit și n-a depărtat de la mila Sa pe cei ținuți în robia patimilor și pe cei care cântă ție acum unele ca acestea:
Bucură-te, că nu te-ai întristat că n-ai primit grabnic ajutor;
Bucură-te, că ai stăruit în rugăciune fierbinte;
Bucură-te, căci toată dorirea sufletului ai îndreptat spre cer;
Bucură-te, că te-ai cufundat în adâncul smereniei;
Bucură-te, căci cugetai la vremelnicia vieții;
Bucură-te, cer însuflețit de stele rugăciunii;
Bucură-te, mare în care se unduiesc valurile credinței;
Bucură-te, cort întru care s-au ascuns tainele Luminii;
Bucură-te, pildă neîncetată de răbdare în necazuri;
Bucură-te, că ai voit cu tot sufletul să urmezi lui Hristos;
Bucură-te, cămară împodobită cu mirul smeritei cugetări;
Bucură-te, că te-ai izbăvit din temnița păcatului;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 4

Sfântul Ierarh Nicolae te-a îndrumat să înalți jertfa rugăciunii tale către dreptul Părinte Simeon, cel care în brațele sale a purtat pe Soarele dreptății, Cel Ce luminează toată lumea cu razele milostivirii Sale și primește de la toată suflarea îngerească razele cântărilor de: Aliluia!

Icosul 4

Cu postiri aspre și rugăciuni fierbinți încununate de mărgăritarele lacrimilor de pocăință ai atras asupra ta mila cea dumnezeiască, Părinte Petru, căci ți s-au arătat ție Sfântului Ierarh Nicolae împreună cu dreptul Părinte Simeon, care cu toiagul său de aur te-a slobozit din legături; bucurându-ne de minunată izbăvirea ta, te rugăm Sfinte, să te rogi împreună cu aceștia și pentru slobozirea noastră din legăturile grijilor acestei lumi, ca să-ți cântăm, nesupărați de orice gând rău, unele ca acestea:
Bucură-te, că mila Domnului s-a revărsat asupra ta cu îmbelșugare;
Bucură-te, că ai cules roadele rugăciunii tale stăruitoare;
Bucură-te, că Sfântul Nicolae ți-a solit ție izbăvire;
Bucură-te, că dreptul Simeon te-a slobozit din legături;
Bucură-te, că ți-a cerut ție a lua jugul călugăriei;
Bucură-te, că ai făgăduit a urma viețuirii îngerești;
Bucură-te, că ne slobozești pe noi din robia patimilor;
Bucură-te, grabnic solitor înaintea Domnului pentru cei ce te cinstesc;
Bucură-te, odihna inimilor apăsate de povara grijilor lumești;
Bucură-te, îndreptător pe căile mântuirii al celor ce-ți cer ajutorul;
Bucură-te, prieten iubit al Sfinților lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai împărtășit din izvorul milei dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 5

Sfântul Simeon ți-a cerut să făgăduiești că vei sluji Domnului ca monah până la sfârșitul vieții, iar tu, Sfinte Petru, cu tot sufletul ai dorit să urmezi acestei viețuiri îngerești, ca să cânți neîncetat Domnului: Aliluia!

Icosul 5

Fiind călăuzit de Sfântul Ierarh Nicolae în toată vremea, ai ajuns în pământul patriei tale, iar mai apoi în cetatea Romei ai alergat, voind a-ți îndeplini făgăduința și a te face monah spre slava lui Dumnezeu; lăudând înțelepciunea ta, Sfinte, cu raze de cântări te însoțim și noi în călătoria spre pământul desăvârșirii:
Bucură-te, căci Sfântul Nicolae te-a adus în patria ta;
Bucură-te, că rugăciuni de mulțumire către el ai înălțat;
Bucură-te, căci cu râvnă și smerenie Domnului ai mulțumit;
Bucură-te, căci cugetai neîncetat la plinirea făgăduinței;
Bucură-te, că râvneai să iei mai grabnic chipul călugăresc;
Bucură-te, că inima ta ardea de iubire dumnezeiască;
Bucură-te, că așteptai călăuzirea Domnului spre plinirea făgăduinței;
Bucură-te, că erai însoțit pururea de rugăciunile Sfântului Nicolae;
Bucură-te, căci înălțai neîncetat rugăciuni la jertfelnicul inimii;
Bucură-te, căci curăția cea desăvârșită ți-ai logodit-o ție;
Bucură-te, căci rugăciunea ți-era lumină călăuzitoare ;
Bucură-te, că te-ai lepădat cu totul de orice dorire pământească;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 6

Sfântul Ierarh Nicolae s-a arătat în vis papei din Roma, povestindu-i minunea slobozirii tale din legături și poruncindu-i să te tundă monah la mormântul sfântului Apostol Petru, spre bucuria Sfinților Îngeri care se bucură de pocăința oamenilor și slăvește judecățile milostivirii lui Dumnezeu în cântări de: Aliluia!

Icosul 6

Din mâinile papei din Roma ai luat tunderea în călugărie la mormântul Sfântului Apostol Petru, plinindu-ți astfel făgăduința făcută în vremea de amară robie, și spre pământul mântuirii ai alergat, ca să scapi și din robia patimilor sufletești; înfățișându-te vas curat înaintea Celui Care ne luminează pe noi a-ți aduce laude ca acestea:
Bucură-te, că făgăduința ți-ai plinit cu frică și cutremur;
Bucură-te, că prin tunderea capului ai lepădat tot gândul lumesc;
Bucură-te, că ia intrat cu pocăință în cămara Cuvântului;
Bucură-te, că Sfântul Apostol Petru a fost martor al plinirii făgăduinței;
Bucură-te, că rugăciunile lui le-ai primit în dar la călugărie;
Bucură-te, că te-ai bucurat de binecuvântarea lui apostolească;
Bucură-te, că îngerii s-au bucurat de întoarcerea ta;
Bucură-te, că Sfinții s-au veselit de purtarea de grijă a Domnului;
Bucură-te, că ai fost primit în brațele iubirii părintești;
Bucură-te, că ușile pocăinței ți-au fost deschise de Sfântul Nicolae;
Bucură-te, căci cu lacrimi de bucurie ai primit intrarea în monahism;
Bucură-te, că toată cetatea Romei s-a bucurat pentru întoarcerea ta;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 7

Multă vreme te-a ținut la sine cel ce era papă al Romei, hrănindu-te spre întărirea sufletului cu merindea cea duhovnicească, pe care așezându-o în hambarul inimii, te găteai pentru iarna tulburărilor pustiei, cântând Domnului cu mulțumire: Aliluia!

Icosul 7

Plecând din Roma, într-o corabie ai călătorit,fiind povățuit de mâna cea nevăzută a Domnului; ajungând și la casa unor oameni bolnavi, pe aceștia, biruit fiind de iubirea de oameni, i-ai slobozit din legăturile bolii numai cu puterea rugăciunii tale și cu semnul cinstitei Cruci, făcându-i să te laude cu bucurie așa:
Bucură-te, că din Roma ai luat hrană duhovnicească;
Bucură-te, că te-ai lăsat povățuit de mâna nevăzută a Domnului;
Bucură-te, că ai tămăduit pe cei cuprinși de boală cumplită;
Bucură-te, că pentru aceasta minune erai cinstit de oameni;
Bucură-te, că ai fugit de otrava slavei celei deșarte;
Bucură-te, bucuria celor cuprinși de greutatea bolii;
Bucură-te, limanul celor înviforați de întristare;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor din grele suferințe;
Bucură-te, că ne cercetezi pe noi în robia patimilor;
Bucură-te, că ești pururea rugător pentru cei care te cinstesc;
Bucură-te, ancoră tare a iubitorilor de sihăstrie;
Bucură-te, nădejdea celor răniți de sabia bolii;
Bucură-te, cercetarea grabnică a celor căzuți în deznădejde;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 8

Nu ai părăsit Sfinte, nevoința cea duhovnicească, pe corabie hrănindu-te din seară în seară cu o bucățică de pâine și bând un pahar de apă din mare, iar inima ți-o hrăneai neîncetat cu pâinea rugăciunii de pocăință și te adăpai din izvorul cântărilor de: Aliluia!

Icosul 8

Arătatu-ți-s-au ție în vedenie, Sfinte Părinte, Maica Domnului cu Sfântul Ierarh Nicolae, Stăpâna lumii poruncindu-ți să te nevoiești în muntele Atonului, căci a ales acest loc spre mântuirea monahilor care vor voi să fugă de toate tulburările lumești și să fie acoperiți de acoperământul milostivirii Sale; minunându-ne de călăuzirea ta spre muntele desăvârșirii, te cinstim Părinte, cu laude ca acestea:
Bucură-te, că Maica Domnului ți-a îndreptat pașii spre Aton;
Bucură-te, cel dintâi chemat la nevoință în muntele sfânt;
Bucură-te, temei al vieții sihăstrești în muntele binecuvântat;
Bucură-te, ocrotitor neîncetat al monahilor care bine se nevoiesc aici;
Bucură-te, că ai alergat cu bucurie spre locul mântuirii;
Bucură-te, căci erai luminat de nădejde izbăvirii din robia patimilor;
Bucură-te, căci te-ai întrarmat cu sabia rugăciunii;
Bucură-te, că ai purtat gândul smerit ca pe o armă;
Bucură-te, că te-ai făcut ascultător Maicii Domnului;
Bucură-te, că ai urmat calea anevoioasă a sihăstriei;
Bucură-te, că ai înfruntat prigonirile demonilor;
Bucură-te, că pururea ai fost însoțit de rugăciunea smerită;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 9

Corabia a stat nemișcată, dându-se semn dumnezeiesc, și corăbierii te-au lăsat în muntele Atonului, unde ajungând, cu duhovnicească bucurie mulțumeai purtării de grijă a lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Într-o peșteră foarte întunecoasă te-ai adăpostit, Sfinte Petru, ostenindu-te a aduce în peștera inimii tale pe Hristos întru lumina nepătimirii, ca să cinezi cu El în așteptarea marii cine din Împărăția cerurilor, unde te veselești acum și ești mărit de îngeri cu laude ca acestea:
Bucură-te, că peștera întunecată te-ai primit pe tine, luceafărule al Luminii ;
Bucură-te, că loc smerit ți-ai ales pentru nevoințele duhovnicești;
Bucură-te, că în peștera inimii smerite L-ai aflat pe Hristos;
Bucură-te, că El te-a adăpat cu vinul smeritei cugetări;
Bucură-te, că te-a hrănit cu pâinea înțelepciunii duhovnicești;
Bucură-te, că te-a luminat ca să calci peste toată puterea potrivnicului;
Bucură-te, iscusit rugător pentru sufletele rătăcite pe căile păcatului;
Bucură-te, că toată viața ta ai adus-o jertfă Cuvântului;
Bucură-te, căci ai adus la Izvorul vieții râuri de lacrimi;
Bucură-te, că ai răbdat toate strâmtorările viețuirii în pustie;
Bucură-te, că ai ajuns la liniștea rugăciunii;
Bucură-te, că ai înfruntat toate ispitele vrăjmașilor nevăzuți;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 10

Nesuferind diavolii aspra ta nevoință Părinte, cu multe înfricoșări s-au năpustit asupra ta, dar chemând numele Domnului Hristos și al Preacuratei Sale Maici ai risipit toate uneltirile lor, cântând în săltări de bucurie: Aliluia!

Icosul 10

În multe chipuri de fiare și târâtoare s-au arătat demonii, ba și în chipul unei slugi din casa ta și ca înger de lumină, dar cu nimic nu au izbutit să te clintească din peștera ta, rămânând adâncit în ascultarea de Maica Domnului și în smerita cugetare, pentru care Te lăudăm așa:
Bucură-te, căci cu rugăciunea ai închis gurile fiarelor sub chipul cărora se ascundeau demonii;
Bucură-te, că te-ai arătat biruitor asupra tuturor uneltirilor vicleanului;
Bucură-te, că te-ai arătat viteaz ostaș al Împăratului Hristos ;
Bucură-te, că ai rușinat pe diavolul ce se arăta în chipul slugii;
Bucură-te, că nu ai voit să te desparți de bucuria sihăstriei;
Bucură-te, că te-ai lepădat de toate tulburările lumești;
Bucură-te, că ai fugit de slava trecătoare a lumii;
Bucură-te, căci întru nimic ai socotit cursele celui rău;
Bucură-te, că ai defăimat pe diavolul prefăcut în înger de lumină;
Bucură-te, că te-ai acoperit cu veșmântul smeritei cugetări;
Bucură-te, că săgețile celui viclean ca pe niște jucării le-ai arătat;
Bucură-te, că la nevinovăția pruncilor ai ajuns prin nerăutate;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 11

Cu pâine, iar apoi cu verdețuri și cu poame sălbatice te hrăneai la început Sfinte Petru, cu mintea cugetând la cereștile bunătăți făgăduite celor ce bine se nevoiesc pe pământ spre slava lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 11

Arătatu-ți-s-au ție în vis Maica Domnului cu Sfântul Ierarh Nicolae, făgăduindu-ți că vei primi hrană din mână îngerească și vei fi pururea acoperit de mila Domnului, pentru care noi te lăudăm așa:
Bucură-te, că Maica Domnului te cerceta neîncetat;
Bucură-te, că ți-a vestit primirea manei îngerești;
Bucură-te, că slăveai purtarea de grijă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că asemenea îngerilor ai viețuit prin lepădarea de lume;
Bucură-te, căci rugăciunile Sfântului Nicolae te-au întărit în pustnicie;
Bucură-te, că ai spulberat toate uneltirile diavolești ;
Bucură-te, că ai ajuns pe Taborul desăvârșirii;
Bucură-te, căci ți-ai gătit cămara inimii cu razele curatei rugăciuni;
Bucură-te, că ești pustnicilor pildă de răbdare ;
Bucură-te, piatră nesfărâmată de pietrele ispitelor;
Bucură-te, că te-ai depărtat de orice bucurie pământească;
Bucură-te, că te-ai îndulcit adesea de vederi duhovnicești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 12

Arșița și frigul ai răbdat și strâmtorări nenumărate pentru a ajunge la lărgimea cea plină de desfătare a Raiului, unde, acum petrecând Părinte, adu-ți aminte și de cei ce se primejduiesc pe marea vieții pline de ispite și cântă Domnului: Aliluia!

Icosul 12

Nevoind Domnul a fi acoperită de taină viața ta cea mai presus de fire întru nevoința cea duhovnicească, a călăuzit un cântător spre peștera ta și i-ai povestit lui viețuirea ta ca pildă de mângâiere pentru toți; minunându-se el de răbdarea ta cea multă Sfinte, te lăuda cu graiuri ca acestea:
Bucură-te, că ai istorisit vânătorului, după voia Domnului, viața ta;
Bucură-te, fântână înțelegătoare ce l-ai adăpat cu dulce cuvânt;
Bucură-te, căci viața ta ne este pildă de răbdare;
Bucură-te, că Domnul ni te-a dăruit fierbinte rugător;
Bucură-te, că pe fratele vânătorului ai slobozit din robia diavolului;
Bucură-te, că și după adormire te-ai arătat făcător de minuni;
Bucură-te, că mulți s-au închinat cu evlavie moaștelor tale;
Bucură-te, că din ele izvorăsc neîncetate tămăduiri;
Bucură-te, că ești povățuitor nevăzut sihaștrilor;
Bucură-te, comoară tainică de rugăciune;
Bucură-te, că în ceata Părinților athoniți strălucești;
Bucură-te, mărgăritar mult cinstit al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 13

O, Sfinte Preacuvioase Părinte Petre, lauda sihaștrilor și podoaba călugărilor, cel ce ca un bun ostaș al lui Hristos ai biruit vicleșugurile demonilor și săltările patimilor, cere nouă de la Domnul Hristos iertare și curățire de păcate, ca să aflăm și noi darul mântuirii sub acoperământul Maicii Domnului și la umbra rugăciunilor tale, cântând Mântuitorului tuturor: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

De la ostășia cea pământească ai fost chemat a fi ostaș Împăratului ceresc și a birui taberele demonilor cu săgețile rugăciunii tale de foc, cu care întărește și mintea mea pe piatra înțelepciunii, ca să cinstesc viețuirea ta îngerească așa:
Bucură-te, ostaș întrarmat cu rugăciunea;
Bucură-te, luptător neostenit cu ispitele;
Bucură-te, minte văzătoare a tainelor îngerești;
Bucură-te, biruitorule al patimilor;
Bucură-te, slujitor prea iubit al Maicii Domnului;
Bucură-te, testament prea iubit al pustnicilor;
Bucură-te, că ai purtat sabia Duhului;
Bucură-te, căci ai luat coiful smeritei cugetări;
Bucură-te, că te-ai depărtat de tulburările lumii;
Bucură-te, că ai înălțat în toată vremea jertfe de rugăciuni;
Bucură-te, că ai rușinat îndrăzneala vrăjmașilor nevăzuți;
Bucură-te, că te-ai făcut vas ales al darurilor Cuvântului;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Condacul 1

Cu minte cuprinsă de întunericul patimilor, cum voi putea eu, păcătosul, a lăuda Sfinte Părinte Petru, alergarea ta cea neobosită pe scara desăvârșirii sau cu ce gând voi privi în oglinda inimii faptele nevoințelor tale mai presus de fire prin care te-ai făcut vas ales al Maicii lui Dumnezeu și ai minunat cetele îngerilor, care cu săltări de bucurie cântau ție: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Petru Athonitul, temeiul pustnicilor!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Canonul Sfântului Cuvios Petru Athonitul - video

https://youtu.be/POZgUT9PuBI

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Petru Athonitul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Petru Athonitul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului (23 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Iacob cel Drept, numit și Iacob Fratele Domnului sau Iacob Ruda Domnului, deoarece el era frate vitreg al Domnului Hristos fiind fiul Dreptului Iosif dintr-o căsătorie de dinaintea logodnei […]

† Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului
(28 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului era considerat de creștinii din vremea lui ca fiind tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților, datorită dragostei pe care Sfântul o exprima prin fapte […]

† Sfânta Veronica
(12 iulie)

FB Mess WA Like Potrivit Tradiției, Sfânta Veronica este femeia pe care Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de curgerea sângelui și care, mai târziu, Îi va întinde Mântuitorului o mahramă, spre a-și șterge chipul îndurerat […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram