Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana

4.5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana se poate citi pentru a cere Sfântului tămăduire sufletească și trupească sau alungarea duhurilor necurate.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana - text

Troparul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana, glasul 1

Celui ce a răsărit din Fecioara, Mai-marelui păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părintele nostru Nicodim. Cu postul, cu privegherea și cu rugăciunile te-ai făcut lucrător sfințit de cele cerești, tămăduind sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Pentru aceasta grăim: slavă Celui ce te-a preaslăvit pe tine; slavă Celui ce ți-a dat ție putere; slavă Celui ce a arătat tuturor prin tine îndreptare.

Condacul 1

Arătătorului nostru de cele cerești și grabnic folositor, cele de laudă aducem ție noi, robii tăi, ca unui mare ocrotitor; și ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, izbăvește-ne pe noi dintru toate nevoile, ca să cântăm ție: Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Icosul 1

Îngerii din ceruri te laudă pe tine, Preacuvioase Părinte, minunându-se de viața ta cea mai presus de fire; iar mulțimea călugărilor lacrimi de bucurie îți aduce ție, cântându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, a îngerilor mirare;
Bucură-te, a demonilor pierzare;
Bucură-te, desfătarea raiului;
Bucură-te, îngere al darului;
Bucură-te, a cuvioșilor cunună;
Bucură-te, a sufletelor noastre duhovnicească arvună;
Bucură-te, a lavrei tale ocrotitor;
Bucură-te, al monahilor îndrumător;
Bucură-te, cerească lumină;
Bucură-te, a nevoitorilor odihnă;
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător;
Bucură-te, al pustnicilor veselitor;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 2

Râvnitor al vieții îngerești din copilărie te-ai arătat, Părinte Nicodim; și mergând în Sfântul Munte, te-ai dedat la cele mai aspre nevoințe monahicești, încât se mirau toți sihaștrii Athosului de văpaia dragostei dumnezeiești ce ardea întru tine, și slăvind pe Dumnezeu, cântau: Aliluia!

Icosul 2

Lavra Hilandarului se veselește primind la sine odrasla preabinecuvântată, din os domnesc crescută și în care Duhul lui Dumnezeu se odihnește; iar noi, uimiți de puterea Harului ce luminează întru tine, Părinte, cântăm cu bucurie unele ca acestea:
Bucură-te, lauda Sfântului Munte;
Bucură-te, de Dumnezeu prealuminată minte;
Bucură-te, iubitorul sfintelor nevoințe;
Bucură-te, râvnitorul dumnezeieștilor științe;
Bucură-te, a Basarabilor lumină;
Bucură-te, inimă, de bucuriile Duhului plină;
Bucură-te, tămâia cea cu bun miros;
Bucură-te, a noastră dăruire celor de folos;
Bucură-te, împreună cu a ta rudenie după trup, Sava cel Sfințit;
Bucură-te, că în sfânta lui lavră bine te-ai nevoit;
Bucură-te, cel ce ai fost om ceresc;
Bucură-te, cel ce ești înger pământesc;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 3

Întâistătător al marilor lavre athonite fiind, Preacuvioase Părinte, chip al nevoințelor duhovnicești te-ai arătat; iar noi pe tine ocrotitor avându-te, cântăm Domnului cu bucurie: Aliluia!

Icosul 3

Chemare de la Dumnezeu având, Sfinte, să vii în patria ta și să ridici vetre de lumină duhovnicească după rânduiala Sfântului Munte Athos, grădina Maicii Domnului cea binecuvântată, n-ai zăbovit a o împlini, Preacuvioase; și acum mulțimile călugărilor, chip al nevoințelor monahicești pe tine avându-te, laude ca acestea îți aduc neîncetat, grăind așa:
Bucură-te, a monahilor lumină;
Bucură-te, a noastră mângâiere, care orice durere alină;
Bucură-te, dulce ostenitor;
Bucură-te, al darurilor dumnezeiești cuprinzător;
Bucură-te, orânduitorul vieții monahicești;
Bucură-te, cel ce pe pustnici îi întărești;
Bucură-te, Părinte, al oropsiților ajutător;
Bucură-te, al duhurilor necurate izgonitor;
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, ocrotitorul nostru de orice rău;
Bucură-te, preablândule păstor;
Bucură-te, al Ortodoxiei apărător;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 4

Când marele Antonie ți-a poruncit să treci în Țara Românească, n-ai zăbovit, Sfinte, și haina întinzând-o peste ale Dunării valuri, ai trecut, Părinte, pe țărmul românesc, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

La Orăștie trecând în Țara Românească, pentru a ridica sfânta mănăstire te-ai sârguit, Părinte, iar Vlaicu Vodă ți-a împlinit dorirea, zicând către tine întru umilință unele ca acestea:
Bucură-te, înger binevestitor;
Bucură-te, al orânduielii monasticești începător;
Bucură-te, că valurile Dunării te-au ascultat;
Bucură-te, că marele Antonie, patronul tău, te-a binecuvântat;
Bucură-te, a Basarabilor bucurie;
Bucură-te, că ei rudenie după trup vor să te știe;
Bucură-te, că Ungro-Vlahia se veselește;
Bucură-te, că fiu preaiubit pe tine te primește;
Bucură-te, că la Vodița așezare de sihaștri ai ridicat;
Bucură-te, că truda ta Dumnezeu o a binecuvântat;
Bucură-te, a Banatului lumină;
Bucură-te, că ai tăi fii duhovnicești întru adâncă smerenie lui Dumnezeu se închină;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 5

Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, așa sufletul tău, Părinte, prin dumnezeiasca chemare, a alergat la Cascada Apelor Cristaline, și în peșteră sălășluindu-te, cu îngerii împreună cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

După ce ai izgonit din peșteră balaurul ce te amenința, Părinte, patruzeci de zile și patruzeci de nopți ai petrecut în neîncetată rugăciune, ca Dumnezeu să-ți descopere voința Sa, unde să ridici marea lavră închinată Preacuratei Sale Maici, și împlinindu-ți dorirea, cu bucurie îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce în peșteră te-ai nevoit;
Bucură-te, că cererile tale s-au împlinit;
Bucură-te, iubitorule de sfinte nevoințe;
Bucură-te, cunoscătorul înaltelor științe;
Bucură-te, așezătorule de cele dumnezeiești;
Bucură-te, îndrumătorul cetelor monahicești;
Bucură-te, cel ce te-ai suit la înălțime;
Bucură-te, mângâietorul inimilor creștine;
Bucură-te, iubitorul sfintelor lui Dumnezeu lăcașuri;
Bucură-te, cel ce pregătești ale Duhului sălașuri;
Bucură-te, Părinte, al nostru învățător;
Bucură-te, al dumnezeieștilor daruri cuprinzător;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 6

Stând pe o piatră la rugăciune trei zile și trei nopți, Părinte, o dumnezeiască lumină te-a cuprins și ca un stâlp de foc, de la cer și până la pământ, s-a făcut, din care Domnul ți-a poruncit ca pe acel loc jertfelnic să ridici; și luminat de raza Duhului Sfânt fiind, cu lacrimi de bucurie cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Mulțime de ucenici adunând, Părinte, la Tismana mare lavră ai ridicat, unde, zi și noapte, rugăciuni neîncetate se înălțau la Dumnezeul îndurărilor, Care săvârșea prin tine lucruri mari și preaslăvite; iar noi, fiii tăi, întru căldura Duhului îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Părinte, al nostru îndrumător;
Bucură-te, cel către Domnul pentru noi fierbinte rugător;
Bucură-te, vistierie a rugăciunii celei de taină cuprinzătoare;
Bucură-te, a Duhului Sfânt plăcută așezare;
Bucură-te, a noastră mângâiere;
Bucură-te, în rugăciuni neîncetată veghere;
Bucură-te, cel ce de darul lacrimilor te-ai umplut;
Bucură-te, că, prin vărsarea acestora, lăcaș Sfântului Duh te-ai făcut;
Bucură-te, al monahilor păstor;
Bucură-te, al creștinilor ocrotitor;
Bucură-te, a Valahiei lumină;
Bucură-te, liră de duhovnicească viersuire plină;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 7

Prin sfințenia vieții tale, Părinte, de mari daruri te-ai învrednicit; că și duhurile necurate din cei cuprinși de ele le izgoneai; și la credința ortodoxă pe mulți i-ai adus, Preacuvioase; pentru care și cu bucurie te lăudăm pe tine, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Când împăratul Sigismund a alergat la tine, Părinte, cerând îndurarea ta pentru fiica lui, care era chinuită rău de duhul necurat din copilăria ei, și văzând-o izbăvită și cu totul sănătoasă prin mijlocirea ta către Domnul, cu lacrimi de recunoștință îți cânta unele ca acestea:
Bucură-te, părinte al mângâierii;
Bucură-te, al inimilor credincioase alinătorul durerii;
Bucură-te, izbăvitorul celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, doctoria duhovnicească a sufletelor creștine;
Bucură-te, a lui Sigismund mirare;
Bucură-te, a lui Mircea prea luminoasă stare;
Bucură-te, că Sigismund te-a ascultat;
Bucură-te, că el prin apa botezului s-a luminat;
Bucură-te, propovăduitorul Ortodoxiei;
Bucură-te, risipitorul ereziei;
Bucură-te, iubitorul pravilelor sfinte;
Bucură-te, propovăduitorul dreptei credințe;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 8

Firea focului ai biruit, Părinte, că în mijlocul jăraticului stând ca la două ceasuri și mai mult, nevătămat ai rămas, preafericite; și împreună cu ucenicul tău, în mijlocul flăcărilor fiind, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

În mare uimire fiind Sigismund cu Mircea, și mulțimile credincioșilor care erau de față văzându-te stând în mijlocul flăcărilor fără a te vătăma, Părinte, preamărind puterea lui Dumnezeu cea mare, care te ocrotea, îți cântau unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce depășești legile firii;
Bucură-te, cel plin de Harul dumnezeirii;
Bucură-te, că firea focului ți s-a supus;
Bucură-te, că, în mijlocul văpăilor stând, cu duhul erai sus;
Bucură-te, minte dumnezeiască;
Bucură-te, înger în fire omenească;
Bucură-te, că orice minte copleșești;
Bucură-te, că pe cei ce ispitesc îi umilești;
Bucură-te, că toți au rămas fără de glas;
Bucură-te, Părinte, de focul dragostei creștine ars;
Bucură-te, a Duhului Sfânt iubire;
Bucură-te, a sfintei tale lavre mărire;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 9

Sosind vremea trecerii tale din această viață către Domnul, Preacuvioase Părinte, mai înainte ai fost înștiințat. Și pentru ultima dată coborând din peșteră în sfânta lavră, la prealuminatul praznic al Nașterii Domnului, împreună cu ucenicii tăi cântai dumnezeiescului Prunc: Aliluia!

Icosul 9

Întristare mare i-a cuprins pe toți, Părinte, auzind despre trecerea ta din această viață; dar încredințându-i că vei mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru ei și pentru toți acei care vor cere ajutorul tău în necazurile lor, de bucurie îți cântau unele ca acestea:
Bucură-te, al lavrei tale mijlocitor;
Bucură-te, al tuturor celor ce aleargă la tine dulce mângâietor;
Bucură-te, hrană duhovnicească;
Bucură-te, a noastră tărie sufletească;
Bucură-te, al Tismanei înger păzitor;
Bucură-te, al monahilor dulce îndrumător;
Bucură-te, corabie duhovnicească;
Bucură-te, liman sigur celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, a noastră binecuvântare;
Bucură-te, a sufletelor obidite scăpare;
Bucură-te, far purtător de-a Duhului lumină;
Bucură-te, îngerească minte, de înțelepciune dumnezeiască plină;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 10

Văzând preaslăvită mutarea Preacuviosului Părintelui nostru Nicodim cel Sfințit de la pământ la cer, și noi să ne înstrăinăm de lumea cea deșartă și la cele dumnezeiești să ne suim, ca împreună cu dânsul să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Veniți, credincioșilor, să lăudăm pe cel minunat între sfinți, pe povățuitorul monahilor și lauda credincioșilor, pe cel din lavra Tismanei și a Gorjului cunună, pe marele între cuvioși Nicodim, și cu un glas să-i cântăm cântare de bucurie, așa:
Bucură-te, cel ce în căile Domnului ne ești îndrumător;
Bucură-te, al celor neștiutori învățător;
Bucură-te, a raiului desfătare;
Bucură-te, stea de dumnezeiască lumină purtătoare;
Bucură-te, că din pruncie, pe Hristos iubind, lumea o ai defăimat;
Bucură-te, că pe umerii tăi jugul cel bun și sarcina cea ușoară a Domnului ai luat;
Bucură-te, izgonitorul duhurilor necurate și grabnic ajutător al celor bântuiți;
Bucură-te, izbăvitorul copilei îndrăcite și bucuria cea negrăită a credincioșilor ei părinți;
Bucură-te, al creștinilor grabnic sprijinitor;
Bucură-te, al sufletelor celor scârbite mângâietor;
Bucură-te, a oropsiților îmbărbătare;
Bucură-te, izbăvitorul nostru de a lui Lucifer pierzare;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 11

Niciodată nu vom înceta a spune minunile tale, Părinte Nicodim, că toate bolile tămăduiești și pe toți care cer ajutorul tău cel bogat în milă din necazuri îi izbăvești. Pentru aceasta cu bucurie lăudându-te, cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit pe tine: Aliluia!

Icosul 11

Spre tine totdeauna nădăjduind, te fericim, Preacuvioase Părinte Nicodime, că ai împodobit cununa vieții duhovnicești prin dumnezeiasca ta sfințenie, care peste veacuri pilduiește sufletelor dornice de Dumnezeu; și bucurându-ne noi, robii tăi, cu evlavie te preamărim și, lăudându-te, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, mărgăritarul cel de mult preț, întărirea vieții duhovnicești;
Bucură-te, a cuvioșilor cunună și ocrotitorul Țării Românești;
Bucură-te, cel ce cu preacuvioșii și cu toți sfinții ești împreună-viețuitor;
Bucură-te, al dumnezeieștii slave moștenitor;
Bucură-te, buna conglăsuire a celor credincioși;
Bucură-te, creștere aleasă celor evlavioși;
Bucură-te, că prin sfințenia vieții tale pe toți i-ai umplut de evlavie;
Bucură-te, lucrătorul rugăciunii celei de taină, care este a Duhului sabie;
Bucură-te, cel ce sabia nevăzuților vrăjmași o ai sfărâmat;
Bucură-te, că duhovniceasca ta moștenire lui Dumnezeu o ai închinat;
Bucură-te, candela aprinsă a sfintelor nevoințe;
Bucură-te, că toți credincioșii aleargă la tine cu credință;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 12

Minunându-ne de dumnezeiescul har, care lucrează puteri preaslăvite prin sfintele tale moaște, Părinte Nicodim, și gândind la razele strălucirii cu care Dumnezeu te-a împodobit, de bucurie negrăită cântăm noi, credincioșii, Făcătorului de bine: Aliluia!

Icosul 12

Chip al înstrăinării te-ai făcut, Părinte, și de dumnezeiescul har umplându-te, pe toți i-ai luminat, iar noi, prin tine, de duhovnicească mireasmă umplându-ne, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Părinte;
Bucură-te, Arhimandrite;
Bucură-te, a darului sălășluire;
Bucură-te, a Duhului Sfânt iubire;
Bucură-te, luceafăr preaslăvit;
Bucură-te, de Domnul preamărit;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte;
Bucură-te, îți spunem, prin sfinte simțăminte;
Bucură-te, al nostru bun păstor;
Bucură-te, al săracilor părtinitor;
Bucură-te, a celor năpăstuiți scăpare;
Bucură-te, a rătăciților luminare;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 13

O, Preafericite Părinte Nicodim, primind a noastră umilă rugăciune, mijlocește nouă mila Celui Preaînalt, și izbăvindu-ne din toată ispita, scoate-ne din chinul ce va să fie, pe toți cei ce te lăudăm pe tine și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii din ceruri te laudă pe tine, Preacuvioase Părinte, minunându-se de viața ta cea mai presus de fire; iar mulțimea călugărilor lacrimi de bucurie îți aduce ție, cântându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, a îngerilor mirare;
Bucură-te, a demonilor pierzare;
Bucură-te, desfătarea raiului;
Bucură-te, îngere al darului;
Bucură-te, a cuvioșilor cunună;
Bucură-te, a sufletelor noastre duhovnicească arvună;
Bucură-te, a lavrei tale ocrotitor;
Bucură-te, al monahilor îndrumător;
Bucură-te, cerească lumină;
Bucură-te, a nevoitorilor odihnă;
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător;
Bucură-te, al pustnicilor veselitor;
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Condacul 1

Arătătorului nostru de cele cerești și grabnic folositor, cele de laudă aducem ție noi, robii tăi, ca unui mare ocrotitor; și ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, izbăvește-ne pe noi dintru toate nevoile, ca să cântăm ție: Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni!

Rugăciune către Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana

Sfinte Preacuvioase Părinte Nicodim, primind a noastră umilă rugăciune, mijlocește nouă mila Celui Preaînalt. Izbăvește-ne cu folosința ta, Preafericite, de relele ce vin asupra noastră, ca neîncetat să te slăvim pe tine. Știi neputința firii noastre, dar și credința o vezi și suspinele le auzi; nu ne lăsa, Părinte, când alergăm la tine. Roagă-te Stăpânului pentru noi, nevrednicii, să ierte greșelile noastre și să ne dea dragoste curată și putere a face tot binele, spre slava Preasfântului Său nume. Pe tine te cerem și ție ne rugăm: ajută-ne, Părinte, că, deși am greșit din ispita celui rău, dar cu inima zdrobită la tine alergăm să ne ocrotești de săgeata cea ucigătoare a vrăjmașului nostru diavol, care rănește de moarte sufletele noastre. Cum ai miluit pe toți care au alergat la tine cu credință, tămăduindu-i de neputințele lor, și pe fata chinuită de duhul necurat ai izbăvit-o, așa și pe noi, Părinte, ne izbăvește de neputințele noastre sufletești și trupești, și prin mijlocirea ta fiind mântuiți, slavă, mulțumire și închinăciune totdeauna să înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Isaac Sirul
(28 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Isaac Sirul, numit și Isaac de Ninive, este cunoscut pentru nevoințele sale duhovnicești și scrierile pline de învățătură pentru care a fost numit "harpa Duhului", "Soarele sirienilor" și "Stâlp […]

† Sfântul Iustin Martirul și Filosoful
(1 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Iustin Martirul și Filosoful este un exemplu pentru conlucrarea dintre filozofie și teologie, el fiind cel care ne-a arătat care sunt legăturile între conceptele filozofiei antice și cele ale credinței […]

† Sfântul Proroc Iezechiel
(21 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Iezechiel (Ezechiel) este denumit "profetul fidelității divine", deoarece el a întărit în rândul poporului ales credința în Dumnezeu, atunci când aceștia au fost duși în robia babiloniană. Iezechiel este […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram