Acatistul Sfântului Cuvios Naum din Orhida

4.4/5 - (5 votes)

Acatistul Sfântului Cuvios Naum din Orhida, cel întocmai cu Apostolii, se poate citi pentru cei bolnavi de boli grele mai ales boli psihice și chiar nebunie.

Înainte de a începe acest acatist trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Naum din Orhida - text

Tropar la Acatistul Sfântului Cuvios Naum din Orhida

Ucenic vrednic al Sfinților Chiril și Metodie, te-ai arătat fericite și tămăduiri din destul ai revărsat cu dragoste sufletelor smerite. Ca cel ce te-ai arătat Luminător mare celor din întunericul neștiinței, cu raza rugăciunii tale ne înconjoară și pe noi în ceasul umilinței!

Condacul 1

Ales de Dumnezeu pentru a sluji în câmpul mântuirii oamenilor, ai primit calea ce ți s-a rânduit și te-ai arătat mare iubitor de Hristos, prin rugăciune și osteneală primind darul facerii de minuni, Sfinte Naum. Vino și caută cu milă și spre noi cei care te chemăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Icosul 1

Te-ai asemănat unui Înger, Sfinte binecuvântat, luminând și apărând prin faptele tale mințile celor ce rătăceau în întunericul necunoașterii și al nepăsării, aprinzând flacăra credinței în inimile celor care te-au strigat cu dragoste:
Bucură-te, alergând spre Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai ridicat la Cer prin fapte duhovnicești;
Bucură-te, că nu ai dat odihnă trupului;
Bucură-te, că te-ai muncit zi și noapte pentru slava lui Hristos;
Bucură-te, că ai primit mucenicia fără sânge;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a răsplătit cu darul facerii de minuni;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 2

Te-ai născut în Imperiul Bizantin în vremea când Biserica se apăra de cei care căutau să distrugă sfintele icoane, și ai crescut sub aripile Duhului Sfânt până ai ajuns la vârsta înțelegerii când Dumnezeu te-a chemat a-I sluji: Aliluia!

Icosul 2

La doar 13 ani ai devenit ucenicul Sfinților Chiril și Metodie, Apostolii slavilor, și te-ai numărat printre cei 5 urmași ai acestora, alături de Sfinții Gozar, Clement, Angel și Sava, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, că timp de 22 de ani I-ai slujit lui Dumnezeu sub cei doi dascăli;
Bucură-te, că ucenicia ta a fost roditoare;
Bucură-te, că te-ai lipit de Sfinții Chiril și Metodie ca de niște părinți;
Bucură-te, că ai crescut drept și frumos, plăcând lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai înțelepțit duhovnicește;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 3

Te-ai arătat lucrător plin de râvnă cu părinții tăi duhovnicești Chiril și Metodie, ajutând-i la traducerea Sfintei Scripturi din latină în slavona veche bisericească și ai plecat împreună cu ei în nordul Bulgariei ca să propovăduiți numele lui Dumnezeu poporului care trăia în întuneric: Aliluia!

Icosul 3

Avansând foarte mult îndrumătorii tăi în traducerea Sfintei Scripturi, v-ați dus toți la Roma împreună și cu ceilalți patru ucenici pentru a primi sprijinul și aprobarea Patriarhului Adrian al II-lea care v-a primit cu cinste ca pe adevărați trimiși de Dumnezeu.
Bucură-te, că Patriarhul a chemat învățații Bisericii;
Bucură-te, că aceștia au comparat traducerile voastre cu scrierile grecești;
Bucură-te, că lucrarea voastră a fost găsită exactă și bună;
Bucură-te, că v-a dat binecuvântare să o folosiți la evanghelizarea poporului slav;
Bucură-te, că mult te-ai bucurat;
Bucură-te, că Dumnezeu lucrează prin oameni;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 4

Ai petrecut câțiva ani în Roma și te-ai făcut cunoscut pentru puterea rugăciunii tale, Sfinte Naum, fiind vădit de Dumnezeu de pe atunci ca mare făcător de minuni: Aliluia!

Icosul 4

Patriarhul Romei v-a dat binecuvântare și pentru a ține Sfânta Liturghie în limba slavonă, aceasta fiind tradusă tot de nevoitorii Chiril și Metodie, iar pe tine, Sfinte Naum, te-a hirotonit preot deodată cu ceilalți ucenici iar noi te cinstim:
Bucură-te, ajutător în lucrarea misionară;
Bucură-te, că ai plecat înapoi în nordul Bulgariei;
Bucură-te, că ai îndurat multe piedici și suferințe;
Bucură-te, că ai adus cinste robei preoțești;
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a dat biruință;
Bucură-te, că i-ai creștinat pe mulți;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 5

Din uneltirile vrăjmașului diavol ai suferit mult, Sfinte Naum, fiindcă clericii germani slujitori în limba latină nu au primit cu gând bun porunca Patriarhului Adrian de a se sluji în limba slavonă și mânați de invidie te-au alungat și te-au închis o vreme în temniță, dar tu pentru toate ai dat slavă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Venind ziua eliberării tale, ai plecat în Pilska împreună cu Sfântul Clement de Orhira și cu Sfântul Angel, unde ai fost unul dintre întemeietorii Școlii de Literatură din Pilska.
Bucură-te, că ai luminat slavii cu învățăturile creștine;
Bucură-te, că i-ai învățat să scrie și să citească;
Bucură-te, că ai făcut cunoscută cultura și cuvântul teologic;
Bucură-te, că ai sprjinit accesul la învățătură al copiilor;
Bucură-te, că ai răspândit Evanghelia la cei neștiutori;
Bucură-te, că ai fost dascăl priceput de inimi;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 6

Aveai aleasă educație, Sfinte Naum, fiind ca un măslin roditor ce împrăștiai roadele cunoașterii la tot poporul flămând de învățătură, vorbind multe graiuri și cântând în toate bucuria de a lucra pentru Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Ai întemeiat pe țărmul Lacului Ohrida o mănăstire care există și acum și care îți poarta numele, Sfinte Cuvioase, adunând în jurul tău monahi din toată Peninsula Balcanilor pe care i-ai condus cu înțelepciune spre Împărăția lui Dumnezeu.
Bucură-te, îmbodolind istoria creștinătății slave;
Bucură-te, limanul celor despărțiți de lume;
Bucură-te, adăpostul celor singuratici;
Bucură-te, bucuria celor alungați;
Bucură-te, acoperământ sufletesc al călugărilor;
Bucură-te, cinstitor de dogme și iubitor de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 7

Te-ai adâncit în smerenia cea aducătoare de har, Sfinte Naum, și i-ai învățat și pe ucenicii tăi că numai capul plecat primește binecuvântarea zborului spre Cer, acolo unde Îngerii se desfătează de fericirea veșnică: Aliluia!

Icosul 7

Erai iscusit duhovnic, încercat în ispite și Dumnezeu te-a înzestrat cu discernământul de a-I paște oile bine, ducând turma lui Hristos la oaza binefăcătoare a mântuirii.
Bucură-te, cel ce ne înveți în războiul nevăzut;
Bucură-te, că ne deschizi drumul la spovedanie;
Bucură-te, că ne pui în care sfătuitori pricepuți;
Bucură-te, că ne duci la duhovnicul nostru rânduit de Dumnezeu;
Bucură-te, că nu lași diavolul să ne înșele simțurile;
Bucură-te, că ne ferești de ispite;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 8

Te-ai făcut liman celor bolnavi și prigoniți, Sfinte Naum, urmând întru toate Domnului Iisus Hristos, iubind săracii și tămăduind prin rugăciune toate bolile grele și fără de scăpare în ochii doctorilor lumești: Aliluia!

Icosul 8

Îi primeai în mănăstirea ta pe toți credincioșii care alergau la tine ca la ultima lor scăpare, învățându-i că vindecarea vine de la Dumnezeu nu de la tine, arătându-le puterea rugăciunii, a Sfintelor Taine ale Bisericii și punându-i pe făgașul credinței statornice.
Bucură-te, cel ce iubeai a face bine;
Bucură-te, milostiv tămăduitor;
Bucură-te, că mâinile tale erau pline de har;
Bucură-te, că alungai boala cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, că citeai dezlegări cu putere multă;
Bucură-te, că vrăjmașul diavol se temea de tine;
Bucură-te, că aveai de la Dumnezeu împuternicirea de a alunga demonii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 9

Credincioșii te știau îndeosebi iubitor pentru cei cu boli psihice și veneau la tine cu mare nădejde, Sfinte Naum, crezând în rugăciunile pe care le ridicai cu smerenie la Dumnezeu pentru cei bolnavi: Aliluia!

Icosul 9

Vindecai toate afecțiunile minții dar mai ales nebunia, știind că în spatele fiecărei boli se află fie păcate fie ispitirea diavolului și ca un iscusit Doctor fără de arginți dăruiai fiecăruia tămăduire după nevoie, iar noi te cinstim:
Bucură-te, că ai făcut spital de boli psihice în mănăstire;
Bucură-te, că pe cei nebuni îi făceai sănătoși;
Bucură-te, că vindecai teama psihică și alte necazuri ale minții;
Bucură-te, că alungai depresia și tulburarea conștiinței;
Bucură-te, că erai un mare exorcist;
Bucură-te, că diavolul fugea pe loc la rugăciunile tale;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 10

Ai fost un ascet neclintit, un mijlocitor la Dumnezeu împodobit cu darul facerii de minuni, un dascăl al monahilor plin de înțelepciune duhovnicească și un părinte dumnezeiesc al celor care te căutau pentru a se mântui: Aliluia!

Icosul 10

Multe și slăvite minuni ai făcut, Sfinte Naum, căci harul lui Dumnezeu era așezat în tine ca o haină strălucitoare, iar noi rugătorii tăi te lăudăm:
Bucură-te, că ai îmblânzit ursul cel fioros;
Bucură-te, că hoțul de cai a încremenit până dimineața la poarta mănăstirii;
Bucură-te, că au rămas urmele trupului tău pe piatra unde te rugai;
Bucură-te, că ai adus multora salvare din boli incurabile;
Bucură-te, erai un erudit desăvârșit, vorbind pe măsura minții fiecăruia;
Bucură-te, că aveai ucenici din toată Bulgaria de azi;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 11

Ai părăsit lumea și te-ai lipit cu inima de Hristos, trupul l-ai răstignit trăind în Duh, Sfinte Naum cel binecuvântat, ai propovăduit Evanghelia urmând calea apostolilor și ai condus la credință mulțime de bulgari iar acum te chemăm: roagă-te pentru noi lui Dumnezeu să ne izbăvească de ispite: Aliluia!

Icosul 11

Ne amintim cu cinste de faptele tale căci tu ai strălucit ca un soare mare deasupra asupra tuturor, Sfinte Naum, iar acum luminezi fețele celor te slăvesc alungând demonii și orice boală iar pentru aceasta noi cu credință slăvim iubirea ta pentru noi:
Bucură-te, că ai fost ca un copac cu ramuri mari și roditoare;
Bucură-te, că rodul tău s-a pârguit bine;
Bucură-te, că ai fost apostol, dascăl, doctor fără de arginți, ascet și exorcist;
Bucură-te, că din aceste daruri ne miluiești și pe noi;
Bucură-te, că vii grabnic la chemarea noastră;
Bucură-te, că ne auzi de îndată strigătul și lacrimile;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 12

Viețuind în evlavie și contemplație de Dumnezeu, ți-ai dat sufletul în Mâinile Celui pe care L-ai iubit toată viața având sfârșit cuvios la bătrânețe, Sfinte Naum, iar acum te veselești cu Sfinții Doctori fără de argint din Ceruri: Aliluia!

Icosul 12

Sfintele tale moaște aduc milostivire celor bolnavi, fiind izvor de tămăduiri celor care aleargă cu credință și se închină la Mănăstirea ta din Ohrida, Sfinte Naum, iar noi ne rugăm:
Bucură-te, cel ce ne înțelepțești mințile cu duhul cunoașterii duhovnicești;
Bucură-te, că ne vindeci de boli ce nu au răspuns la medici;
Bucură-te, că tămăduiești nebunia;
Bucură-te, că ne dai bucuria minții și a inimii;
Bucură-te, că ne aperi mintea de diavolii care vor să ne vateme;
Bucură-te, că nu lași ispitele să ne piardă gândirea;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 13

Sfinte Cuvioase Naum, mare vindecător și făcător de minuni, te rugăm să ne ajuți să izbăvim ispitele acestei vieți, vindecă-ne de toate bolile știute și neștiute ale trupului, ale sufletului și ale minții, apără-ne de bolile psihice și de nebunie, tămăduiește-i pe cei încercați de grele neputințe psihice și adu bucuria deplină a celor care Îl slăvesc pe Dumnezeu nestingheriți: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Te-ai asemănat unui Înger, Sfinte binecuvântat, luminând și apărând prin faptele tale mințile celor ce rătăceau în întunericul necunoașterii și al nepăsării, aprinzând flacăra credinței în inimile celor care te-au strigat cu dragoste:
Bucură-te, alergând spre Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai ridicat la Cer prin fapte duhovnicești;
Bucură-te, că nu ai dat odihnă trupului;
Bucură-te, că te-ai muncit zi și noapte pentru slava lui Hristos;
Bucură-te, că ai primit mucenicia fără sânge;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a răsplătit cu darul facerii de minuni;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Condacul 1

Ales de Dumnezeu pentru a sluji în câmpul mântuirii oamenilor, ai primit calea ce ți s-a rânduit și te-ai arătat mare iubitor de Hristos, prin rugăciune și osteneală primind darul facerii de minuni, Sfinte Naum. Vino și caută cu milă și spre noi cei care te chemăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Naum, tămăduind boli grele și alungând nebunia!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Cuvios Naum din Orhida

Lucrător neobosit te-ai arătat pe pământ, Sfinte Cuvioase Naum, nevoindu-te la traducerea Sfintei Scripturi și a cărților de cult bisericesc din limba greacă în slavonă. Ai fost mare făcător de minuni în timpul vieții, iar acum trimiți din Cer semne minunate și vindecări celor care cu credință cheamă numele tău în rugăciune.
Vino și la noi, Sfinte Naum, și salvează-ne de boli psihice, de nebunie, de toate afecțiunile minții și ale conștiinței, nu lăsa diavolul să dividă mintea noastră ci să fim apărați de puterea ta și să ne desfătăm de fericirea Raiului încă din această viață. Tămăduiește toate bolile grele care ne amărăsc viața și învață-ne ca pe copii tăi să nu mai păcătuim ca să fim primiți în Împărăția lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Naum din Orhida

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Naum din Orhida - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Vasile cel nebun pentru Hristos din Moscova
(2 august)

FB Mess WA Like Sfântul Vasile cel nebun pentru Hristos din Moscova numit și Vasile cel Binecuvântat (Vasili Nagoya), contemporan cu Ivan cel Groaznic, este cel mai cunoscut și apreciat sfânt al Rusiei, fiind chiar […]

† Sfinții Andronic și Iunia
(17 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia, au fost colaboratori apropiați ai Sfântului Apostol Pavel. Au propovăduit în zona Pannoniei, de aceea se crede că au răspândit Evanghelia chiar și în […]

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul Bulgariei și era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram