Acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul
(22 ianuarie)

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul se poate citi pentru a cere Sfântului izbăvitor de vrăji, blesteme, farmece și de toată lucrarea diavolească, deoarece Sfântul a fost mai întâi vrăjitor, iar mai apoi crezând în Hristos a îmbrăcat haina de monah și a pătimit ca mucenic.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul - text

Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul, Glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Anastasie, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1

Celui numit cu numele învierii care a venit de la slujirea vrăjitorească la slujirea Adevăratului Dumnezeu, Sfântului Cuvios și Mucenic Anastasie îi aducem aceste cântări. Iar tu, Sfinte, care ai îndrăzneală la Tronul Sfintei Treimi, roagă-te pentru noi care te chemăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Icosul 1

Îngerii din Ceruri s-au minunat de dragostea dumnezeiască ce te-a înveșmântat ca o mantie bineplăcută lui Hristos, și împreună cu cetele de Sfinți te-au lăudat:
Bucură-te, dobândind cununa veșniciei prin sânge mucenicesc;
Bucură-te, învingătorul chinurilor trupești;
Bucură-te, cel ce ai doborât știința vrăjitorească prin cunoașterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ești apărătorul celor înlănțuiți de ispitele diavolești;
Bucură-te, că ne scoți din adâncul mrejelor vrăjitorești;
Bucură-te, cel puternic în rugăciune și în luptă;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 2

Neamul tău fiind iscusit în vrăjitorie, încă din copilărie ai primit și tu din tată în fiu această înșelăciune diavolească și ai ajuns a sluji direct regelui Persiei în oastea lui, Sfinte Cuvioase Anastasie. Auzind însă despre puterea lemnului Crucii Domnului Hristos, ai început a căuta și a întreba despre aceasta, fiind împins de harul lui Dumnezeu să Îl chemi neîncetat: Aliluia!

Icosul 2

Aprinzându-se în sufletul tău focul dorului de Dumnezeu, ai primit cu dragoste sămânța dreptei credințe, ai părăsit cetatea persană și te-ai dus cu fratele tău după trup la Hieropolis, vrând să devii creștin desăvârșit.
Bucură-te, că acolo ai lucrat ca argintar;
Bucură-te, că stăpânul tău era și el creștin;
Bucură-te, că de la acesta ai învățat despre patimile mucenicilor pentru Hristos;
Bucură-te, că ai plecat la Ierusalim, unde ai primit taina Sfântului Botez;
Bucură-te, că ai ales apoi calea călugăriei;
Bucură-te, că ai devenit iscusit în rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 3

Harul lui Dumnezeu s-a pogorât din belșug în tine, Sfinte Mucenice Anastasie, fiind iubit de toți frații din mănăstirea căci era smerit, cugetător, blând, iubitor de osteneală, împlinind toate ascultările și nelăsând deoparte pravila și slujbele, trăind întru totul cu inima la Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Petrecând șapte ani în această mănăstire din Ierusalim, într-o noapte ai avut un vis în care se făcea că stai pe un munte înalt și de tine s-a apropiat un bărbat purtător de lumină, ținând un pahar de aur împodobit cu pietre de mare preț, plin cu vin, și ți l-a dat zicându-ți: "Primește și bea". Iar tu, Sfinte Anastasie, de îndată l-ai băut și s-a umplut sufletul tău de negrăită dulceață, iar îngerii te lăudau:
Bucură-te, că ai înțeles că era semnul cel dorit ai muceniciei tale;
Bucură-te, că ai plecat în taină din mănăstire;
Bucură-te, că ai ajuns în Cezareea Palestinei, la biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, că pe cale ai văzut că unii soldați perși făceau meșteșugul vrăjitoresc;
Bucură-te, că i-ai certat cu mânie;
Bucură-te, că te-au arestat, crezând că ești spion;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 4

Ai fost închis în temniță, Sfinte Cuvioase Anastasie, și nu ai vrut să mănânci sau să bei nimic trei zile, hrănindu-te cu așteptarea patimilor dorite pentru Domnul Hristos, Căruia îi cântai: Aliluia!

Icosul 4

Având în minte cuvintele Mântuitorului: "Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui", te întăreai în gând și în trup, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, că ighemonul te-a ispitit în credință;
Bucură-te, că nu ai ascultat cuvintele lui;
Bucură-te, că te-a trimis să cari pietre mari și grele, drept pedeapsă;
Bucură-te, că batjocurile te-au înfrumusețat în smerenie;
Bucură-te, că ai fost bătut și înlănțuit;
Bucură-te, că toate le răbdai pentru dragostea Celui mai dulce Iisus;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 5

Văzând boierul păgân că nu te poate răzbi, a început a te ispiti să faci meșteșugul vrăjitoresc cu care ai fost învățat din copilărie, chipurile pentru a-ți vedea știința, dar tu Sfinte Anastasie nu ai făcut decât Voia lui Dumnezeu din Ceruri: Aliluia!

Icosul 5

Ai fost bătut aprig pe tot corpul, Sfinte Cuvioase, dar ai îndurat având mintea înălțată la Dumnezeu, iar noi ne rugăm:
Bucură-te, că auzind frații tăi din mănăstire de chinurile tale, s-au veselit;
Bucură-te, că au venit la tine în temniță pentru a te întări;
Bucură-te, că ei toți se rugau să îți dea Dumnezeu curaj;
Bucură-te, că îți doreau biruința veșnică;
Bucură-te, că tu erai legat cu altul de picior în lanțuri;
Bucură-te, că nu îl deranjai pe acela când te rugai noaptea;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 6

Un oarecare evreu ce era închis cu tine a văzut într-o noapte o lumină mare în temniță, Sfinte Anastasie, și te-a văzut și pe tine înconjurat de patru bărbați cu haine albe, luminoase și strălucind ca soarele, iar tu păreai a avea aceeași strălucire. Evreul, minunându-se, a zis: "Dumnezeule sfinte, aceștia sunt îngeri" și se minuna de Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Apoi i-a văzut pe cei patru bărbați că țin în mâini omofoare și cruci, iar un tânăr luminos stătea în fața ta, Sfinte Cuvioase Anastasie, cu o cădelniță de aur, plină cu cărbuni de foc în care punea tămâie și te tămâia. Ne minunăm și noi și strigăm:
Bucură-te, că iudeul s-a umplut de evlavie;
Bucură-te, că a primit și el pace sufletească;
Bucură-te, că l-a cuprins umilința inimii și L-a preamărit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că tu, Sfinte, te-ai învrednicit de mare cercetare cerească;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a alinat în chinurile tale;
Bucură-te, că ne aduci și nouă mângâiere în ispite;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 7

Boierul cel crud, văzând că nu te poate birui în nici un fel, a scris împăratului Persiei o scrisoare iar acela a poruncit să fii dus legat în Persia, Sfinte Anastasie, iar tu ai primit bucuros aceasta: Aliluia!

Icosul 7

Înainte de plecare ai fost dus iar în temniță, și sosind praznicul Înălțării cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului, un dregător cinstit creștin a mijlocit ca tu și cei doi creștini care erau legați cu tine să fiți eliberați în ziua aceea pentru a prăznui sărbătoarea în biserică, la Sfânta Liturghie.
Bucură-te, că ai fost primit cu lacrimi de bucurie și de dragoste;
Bucură-te, că erai fericit de toți pentru pătimirea ta;
Bucură-te, că erai înlănțuit dar inima ta era liberă;
Bucură-te, că ai primit acest dar ca de la Hristos Însuși;
Bucură-te, că apoi fost dus în Persia cu cei doi creștini;
Bucură-te, că sufletul tău aștepta înălțarea la Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 8

Din nou a încercat judecătorul să te ispitească, dar ai rămas neclintit în credință, Sfinte Anastasie, și inima ta Îl slăvea pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Mult ai fost chinuit, Sfinte, căci te-au bătut cu toiege fără milă, apoi ți-au sfărâmat fluierele picioarelor, iar noi ne rugăm cu umilință:
Bucură-te, că în închisoare erai cercetat de creștini;
Bucură-te, că aceștia te mângâiau și te întăreau;
Bucură-te, că tu fiind smerit îi alungai;
Bucură-te, că ei luat urma lanțurilor tale cu ceară;
Bucură-te, că această ceară era făcătoare de minuni;
Bucură-te, că prin ea se vindecau multe boli;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 9

Multe alte chinuri ai îndurat de la păgâni, Sfinte, dar ai rămas neclintit pe piatra credinței având în inima ta cetatea de necucerit: Numele Domnului Iisus Hristos la care te închinai: Aliluia!

Icosul 9

Văzând regele că nu e chip să te întoarcă de la credință a hotărât moartea ta, Sfinte Anastasie, iar tu ai prorocit celor doi creștini care veniseră cu tine din Palestina că ei vor fi eliberați, urmând în curând moartea regelui, ceea ce s-a întâmplat.
Bucură-te, că te-au dus la moarte pe malul râului;
Bucură-te, că te-au lăsat la urmă;
Bucură-te, că nu te-ai înspăimântat;
Bucură-te, că ai luat moartea prin sugrumare;
Bucură-te, că apoi ți-au tăiat capul, ca mărturie pentru rege;
Bucură-te, primind cununa mucenicească;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 10

Deși păgânii au lăsat trupul tău de mâncare câinilor, aceștia nu s-au atins de tine ba chiar te-au apărat, iar noaptea deasupra ta a strălucit o lumină mare, Sfinte Anastasie, și așa monahul cel trimis de egumenul mănăstirii tale pentru a fi martorul muceniciei a știut care îți sunt moaștele pe care le-a luat cu sine, după ce a împărțit aur din belșug ostașilor care le păzeau, și s-a bucurat pentru sfârșitul tău mucenicesc: Aliluia!

Icosul 10

Cuvioase Anastasie, sfintele tale moaște au fost îngropate într-o mănăstire mică din apropiere închinată Sfântului Serghie, iar fratele monah, luând mantia ta de călugăr, a plecat în Palestina slăvindu-te:
Bucură-te, că mantia ta a vindecat un călugăr;
Bucură-te, că acesta avea un diavol rău;
Bucură-te, că egumenul l-a îmbrăcat pe cel îndrăcit cu ea;
Bucură-te, că de îndată acesta s-a tămăduit;
Bucură-te, că diavolul nu a suferit sfințenia mantiei tale;
Bucură-te, că și acum faci vindecări minunate celor chinuiți de duhurile rele;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 11

Ai umblat pe calea cea strâmtă, Sfinte Anastasie, luând mai întâi calea sihăstriei și apoi strălucirea muceniciei; ai cules dulceața cerească prin osteneli și prin puterea luptei împotriva păcatului și al vrăjilor te-ai făcut demn de Împărăția lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ți-ai ridicat crucea cu vrednicie, Sfinte Anastasie, dorind a pătimi pentru Dumnezeu care s-a urcat pe Cruce pentru a noastră mântuire și stând acum în ceruri auzi aceste laude:
Bucură-te, următor lui Hristos până la moarte;
Bucură-te, călcând diavolul sub picioarele tale;
Bucură-te, mare tămăduitor de boli;
Bucură-te, mare izgonitor de demoni;
Bucură-te, că toate le poți cu Puterea lui Hristos;
Bucură-te, că risipești întunericul înșelăciunii;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 12

Din luptător în oastea pământească te-ai arătat ostaș sfințit al Mântuitorului nostru, Sfinte Mucenice Anastasie, și risipești cu sabia Duhului Sfânt toate forțele potrivnice văzute și nevăzute care caută să ne piardă, iar noi ne bucurăm pentru un asemenea ajutor: Aliluia!

Icosul 12

Ai crezut cu toată inima că Puterea este a Sfintei Treimi, binecuvântat Sfânt Anastasie, și ca un viteaz luptător te-ai întrecut în luptă, vărsându-ți sângele și dându-ți sufletul pentru Dumnezeu. Nu ne uita nici pe noi care te chemăm:
Bucură-te, cel ce calci în picioare vrăjile demonice;
Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile necurate;
Bucură-te, cel ce îi alungi pe făcătorii de rău;
Bucură-te, întărindu-ne cu Puterea Sfintei Treimi;
Bucură-te, că ai purtat crucea ca un sceptru;
Bucură-te, aducând și pentru noi biruința împotriva morții;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 13

Sfinte Mucenice Anastasie, cel ajuns la dumnezeiasca înțelepciune, cuvios prin sihăstrie și mucenic prin sânge, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi ca din Mila Lui să izvorască harul minunilor în viața noastră, ca mântuiți de dușmanii văzuți și nevăzuți să ne bucurăm cu tine în Ceruri: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii din Ceruri s-au minunat de dragostea dumnezeiască ce te-a înveșmântat ca o mantie bineplăcută lui Hristos, și împreună cu cetele de Sfinți te-au lăudat:
Bucură-te, dobândind cununa veșniciei prin sânge mucenicesc;
Bucură-te, învingătorul chinurilor trupești;
Bucură-te, cel ce ai doborât știința vrăjitorească prin cunoașterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ești apărătorul celor înlănțuiți de ispitele diavolești;
Bucură-te, că ne scoți din adâncul mrejelor vrăjitorești;
Bucură-te, cel puternic în rugăciune și în luptă;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Condacul 1

Celui numit cu numele învierii care a venit de la slujirea vrăjitorească la slujirea Adevăratului Dumnezeu, Sfântului Cuvios și Mucenic Anastasie îi aducem aceste cântări. Iar tu, Sfinte, care ai îndrăzneală la Tronul Sfintei Treimi, roagă-te pentru noi care te chemăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Anastasie, luminător în credință și grabnic ajutător în lupta cu cel viclean!

Rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul

Preacinstite Părinte Anastasie cel împodobit cu haina muceniciei pentru Domnul Hristos, caută cu milă spre noi, rugătorii tăi, care îți aducem această jertfă de laudă. Mult slăvită a fost viața ta, Sfinte, căci ai lăsat meșteșugul vrăjitoresc cel primit din neam în neam și ai prigonit diavolul cel înșelător, certându-i pe soldații care se îndeletniceau cu magia și primind cununa cerească de la Dumnezeu pentru vitejia ta.
Ajută-ne, Sfinte, că uneltirile diavolești ne-au aruncat în cuptorul ispitelor, buzele slujitorilor răului murmură împotriva noastră, mâinile lor lucrează cele rele, mintea lor urzește căi de a ne doborâ viața și credința. Suntem încredințați că dacă alergăm la tine, Sfinte Mucenice Anastasie, ne vei apăra și vei dezlega toate vrăjile, blestemele, farmecele și toată lucrătura satanicească, punând pe fugă diavolii și pe cei care le slujesc lor, văzuți și nevăzuți.
Cel ce ai fost luminat cu lumina înțelepciunii lui Dumnezeu, luminează-ne și pe noi ca să scăpăm din cursele întinse de vrăjmașii lui Dumnezeu și să avem puterea de a ne lupta pentru Domnul Hristos până la sfârșitul vieții, ca salvați să ajungem mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu, Cel ce dă cunună ostașilor Lui și daruri îmbelșugate celor care Îl slăvesc în veci. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Grigorie al Nyssei
(10 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Grigorie al Nyssei (Nissei) este fratele mai mic al Sfântului Vasile cel Mare. Este recunoscut de teologii moderni drept "cel mai mare cuget patristic al Răsăritului". El este pomenit în […]

† Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni
(16 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Tihon, făcătorul de minuni, a fost episcopul Amatundei, din Cipru. El și-a închinat viața lui Dumnezeu, convertind foarte mulți păgâni la creștinism și ridicând numeroase biserici în locul templelor. […]

† Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan
(28 iunie)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan a fost săvârșită în urma minunii arătării unui înger Sfântului Chiril al Alexandriei, care cerea în rugăciune alungarea unor demoni […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram