Acatistul Sfântului Cuvios Longhin Portarul de la Lavra Pecerska

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului Cuvios Longhin Portarul de la Lavra Pecerska se poate citi pentru a cere Sfântului să se roage pentru noi lui Dumnezeu să se milostivească de noi și să ne ajute în nevoile noastre.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Longhin Portarul de la Lavra Pecerska trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Longhin Portarul de la Lavra Pecerska - text

Tropar la Acatistul Sfântului Cuvios Longhin Portarul de la Lavra Pecerska, glasul 1

Preasfințitul și binecuvântat Părinte Longhin, păzitorul aprig al porților mănăstirii, având vederea ca cea mai trează dintre simțirile tale, roagă-te celui ce S-a numit Ușa, Domnului Slavei, să ne deschidă ușa milei Sale.

Condacul 1

Marelui iubitor de nevoințe, monahul lui Hristos, Sfântului Cuvios Longhin Portarul îi aducem aceste laude. Iar tu, Sfinte preaslăvit de Dumnezeu, care acum viețuiești după Ușile Raiului cel mult dorit de noi, caută cu blândețe la rugăciunile noastre și primește cântarea aceasta: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Icosul 1

Dumnezeul Milei și al Dragostei, Făcătorul Cerului și al pământului a rânduit din tinerețe să îți duci pașii spre Lavra Pecerska din Kiev, Sfinte Cuvioase Longhin, unde te-ai îmbrăcat în haina îngerească a monahilor și ai primit ascultarea de a fi portarul mănăstirii. Ai împlinit această ascultare până la moarte, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, cel tânăr cu vârsta dar bătrân cu mintea;
Bucură-te, cel ce anii te-au înțelepțit în Duhul Sfânt;
Bucură-te, trăind mereu afară, liber din ascultare ca pasărea cerului;
Bucură-te, cel ce purtai la tine cheile porților mănăstirii;
Bucură-te, asemănat prin aceasta cu Sfântul Apostol Petru;
Bucură-te, căci acesta poartă Cheile Împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci tu ai păzit zi și noapte intrarea și ieșirea mănăstirii;
Bucură-te, binecuvântat în Ceruri pentru ascultarea de pe pământ;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 2

Zis-a Domnul: "Eu sunt ușa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla", iar tu, Sfinte Cuvioase Longhin, ai primit cinstea de a deschide porțile pelerinilor, călăuzindu-i spre pășunea plină de har ce se găsea în Lavra Pecerska, unde primeau alinare și îndreptarea vieții oameni necăjiți și bolnavi, care mai apoi Îi strigau lui Dumnezeu cu recunoștință: Aliluia!

Icosul 2

Ai fost înzestrat de Dumnezeu cu har, Sfinte Longhin, căci ochii tăi trupești s-au deschis spre suflet, primind harisma de a asculta din plin mișcările inimii în care Duhul Sfânt îți grăia. Te rugăm primește aceste umile laude de la noi:
Bucură-te, cel curat cu inima;
Bucură-te, cel cu mintea limpezită de har;
Bucură-te, cunoscând gândurile și simțirile;
Bucură-te, dezvăluind-i fiecărui credincios lumina din el însuși;
Bucură-te, arătând în taină păcatele noastre;
Bucură-te, păzind intrările credincioșilor la rugăciune;
Bucură-te, apărând ieșirile din viața aceasta vremelnică;
Bucură-te, ocrotitorul pelerinilor și al portarilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 3

"Adevărat, adevărat vă spun vouă: cel ce nu intră pe ușă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar" spus-a Domnul Hristos către Apostoli. Iar tu, Sfinte Cuvioase Longhin, ca unul care ai avut în grijă turma călugărilor de la Lavra Pecerska, ai păstrat aceste cuvinte în inima ta, strigându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având îndeletnicirea de portar al mănăstirii, ai fost păzitorul tuturor monahilor viețuitori, iar noi te strigăm:
Bucură-te, păzind mănăstirea de vrăjmași;
Bucură-te, deschizând porțile doar celor cu gânduri curate;
Bucură-te, mustrându-i pe cei păcătoși;
Bucură-te, amenințându-i cu judecata lui Dumnezeu pentru neîndreptare;
Bucură-te, văzând faptele și gândurile celor care intrau și ieșeau din mănăstire;
Bucură-te, bucurându-te pentru cei virtuoși și pentru faptele lor bune;
Bucură-te, călăuzitor spre pocăință;
Bucură-te, mare iubitor de nevoințe și de rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 4

Toată viața ai trăit în adâncimea rugăciunii, Sfinte Cuvioase Longhin, căci ai ascultat de cuvântul Domnului: "Cel ce intră prin ușă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui…Eu sunt ușa oilor" și necontenit L-ai lăudat: Aliluia!

Icosul 4

Fiind mereu în comuniune cu oamenii, trăiai și în comuniune continuă cu Domnul Hristos, Căruia inima ta Îi vorbea neîncetat ca unui Stăpân iubitor și ascultător. Nu te-au tulburat pelerinii și multa lor vorbărie, căci inima ta era cuprinsă de dulceața rugăciunii, iar noi te strigăm:
Bucură-te, cel unit cu Domnul într-un singur glas;
Bucură-te, cel cuprins de Hristos într-o singură bătaie a inimii;
Bucură-te, căci ai deschis larg ușa inimii tale pentru Mântuitorul;
Bucură-te, căci L-ai auzit chemându-te la cântarea îngerilor;
Bucură-te, răspunzând acestei chemări cu toată dorirea;
Bucură-te, cel ce ai privit mereu spre porțile Raiului;
Bucură-te, cel ce ai trăit cu dorul de Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci acum dorul tău este împlinit;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 5

"Știu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă deși ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu și nu ai tăgăduit numele Meu". Iar tu, Sfinte Cuvioase Longhin, punând la inimă aceste cuvinte ale Domnului, ai păzit și Cuvântul Lui și porunca starețului, iar din ascultarea desăvârșită acum te bucuri de-a dreapta lui Hristos, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Câte porți ne deschide Dumnezeu spre El în timpul vieții! Câte căi drepte așează în fața noastră, înguste dar pline de mireasma harului și a răsplății veșnice! Iată-ne, Sfinte Longhin, pășind pe calea spre Dumnezeu, vino lângă noi și ajută-ne, iar noi te chemăm:
Bucură-te, cel ce ne deschizi ochii duhovnicești pentru a vedea ușa deschisă de Hristos pentru noi;
Bucură-te, căci nimeni nu poate să închidă această ușă;
Bucură-te, căci ușa este chemare lui Dumnezeu la mântuire;
Bucură-te, că puterea noastră mică se desăvârșește în puterea nemărginită a lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte, și ajută-ne să păzim Cuvântul Domnului;
Bucură-te, dându-ne trezvia de a mărturisi numele Lui;
Bucură-te, și nu ne lăsa să ne rătăcim;
Bucură-te, ocrotitorul celor care caută liniștirea deplină;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 6

"Iată, stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el, și el cu Mine". Sfinte Cuvioase Longhin, aceste cuvinte pline de iubire ale Domnului Hristos ți-au fost îndrumare toată viața, căci I-ai deschis ușa lui Dumnezeu prin ascultare, chemându-L în rugăciune neîncetat: Aliluia!

Icosul 6

Portar ai fost, Sfinte Longhin, deschizând uși pământești dar și cerești. Ai auzit chemarea lui Dumnezeu de a intra la Cina cu El, și fără să eziți ai primit glasul Lui ca singura cale de mântuire, iar noi te rugăm să ne binecuvântezi:
Bucură-te, cel ce ne deschizi auzul duhovnicesc;
Bucură-te, căci prin asta Îl auzim pe Domnul Hristos cum ne cheamă;
Bucură-te, călăuzindu-ne către Cina cu El;
Bucură-te, că faci din inima noastră masă pentru Altarul ceresc;
Bucură-te, că Îl aduci pe Hristos în acest Altar;
Bucură-te, hrănindu-ne cu Sfintele Taine, ca jertfă fără de sânge;
Bucură-te, portarul inimii și minții noastre;
Bucură-te, păzindu-ne de musafirii nedoriți vrăjmașii văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 7

De-a lungul vieții ne izbim de multe uși închise, Sfinte Cuvioase Longhin! Și cu toate că în spatele fiecărei porți care nu se deschide stă tot Voia lui Dumnezeu, noi nu înțelegem aceasta. Te chemăm să ne sprijini să primim Pronia Dumnezeiască cu inima curată și cu răbdare, ca să ne bucurăm cu tine strigându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Bătând la ușile pe care le găsim în cale, te rugăm, Sfinte Cuvioase Longhin, să ne dai gânduri bune să știm când să batem și când să ne oprim, să batem cu rugăciune și cerând să se facă în toate așa cum Dumnezeu a rânduit, și te strigăm ca pe un bun părinte:
Bucură-te, portarul nostru sfânt și mult iubit;
Bucură-te, căci tu ești călăuză pe drumurile noastre;
Bucură-te, deschizând doar ușile binecuvântate de Dumnezeu;
Bucură-te, punând în mintea noastră primirea și cunoașterea voii Lui;
Bucură-te, învață-ne că nu toate ușile sunt pentru mântuire;
Bucură-te, că ne ajuți să răzbatem în viață acolo unde nimeni nu poate singur;
Bucură-te, ridicând stavila pusă de vrăjmașii văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, distrugând intrigile demonilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 8

Ne chinuie multe ispite, Sfinte Cuvioase Longhin, căci viața în Hristos e presărată cu spini și săgeți otrăvitoare. Vrăjmașul ne pândește la orice colț, așteptând să prăvălească peste noi bolovanul căderii în păcat, uneltind mai mult ca niciodată pierzarea noastră. Te rugăm păzește-ne de ispitele tot mai mari ca să ne rugăm Domnului cu inima curată: Aliluia!

Icosul 8

Stând toată viața la porțile mănăstirii, Sfinte Longhin, a apărat frații călugări de tot răul care intra prin acele porți. Te chemăm și noi la porțile casei noastre, să fii paznicul ceresc care nu lasă diavolul să își mai facă voia sa, și te lăudăm așa:
Bucură-te, miluitorul celor ce te strigă cu credință;
Bucură-te, Sfânt ocrotitor al vieții noastre;
Bucură-te, cel ce dezlegi vrăji, blesteme și orice legături necurate;
Bucură-te, cel ce scoți diavolul afară din casele și viețile noastre;
Bucură-te, cel ce păzești intrările și ieșirile noastre pământești;
Bucură-te, că stând tu la ușa casei noastre, nimic rău nu poate să mai intre;
Bucură-te, binecuvântat luptător pentru curăție și rugăciune;
Bucură-te, alungând pentru totdeauna duhurile necurate;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 9

Ai fost un mare iubitor de nevoințe, Sfinte Cuvioase Longhin, și deși ai trăit în ispitirea adusă de pelerinii viețuitori în lumea tulburată, nu ți-ai pierdut rugăciunea și nu te-ai împrăștiat, fiind mereu adâncit în taina cuvintelor: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!". Aceasta ne dorim și noi și ne încredem în ajutorul tău, Sfinte, strigându-L pe Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 9

Sfinte Cuvioase Longhin, ai trăit după povața Domnului Hristos: "Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție". Te rugăm învață-ne, Sfinte binecuvântat, să închidem ușa minții și a inimii în rugăciune, să nu ne mai cotropească gândurile deșarte și imaginația pierzătoare, și te așteptăm cu aceste cuvinte:
Bucură-te, căci în inima ta nu a pătruns niciodată un gând sau patimă deșartă;
Bucură-te, punând stavilă ploii de ispite a minții în rugăciune;
Bucură-te, unindu-te desăvârșit cu Domnul prin această osteneală;
Bucură-te, răsplătit pentru izbândă cu darurile Duhului Sfânt;
Bucură-te, războinic al rugăciunii inimii;
Bucură-te, te rugăm învață-ne să ducem și noi acest război;
Bucură-te, cel ce închizi ușa ispitelor când ne rugăm;
Bucură-te, aducându-ne prin asta pacea atât de dorită;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 10

Strângem comori pământești, Sfinte Cuvioase Longhin, și le păzim uneori cu prețul vieții, dar când ajungem la Judecata Domnului Hristos vedem că hambarul e gol, că furii au luat tot ce am adunat, că suntem singuri și fără răspuns. Ajută-ne să punem deoparte comorile cerești plăcute lui Dumnezeu: milostenia, faptele bune, rugăciunea, postul, smerenia, ascultarea, ca mântuiți prin ele să ne bucurăm de-a dreapta Lui, strigând cu Serafimii: Aliluia!

Icosul 10

"Unde este comoara ta, acolo este și inima ta"! Sfinte Cuvioase Longhin, tu cel care ai păzit comorile mănăstirii Pecerska, cel care ai luptat pentru ca tot ce intra pe porți să nu vatăme comorile iubite de Dumnezeu adunate de frații călugări, vino și în viețile noastre și apără agoniseala noastră duhovnicească, să nu ne fure vrăjmașul osteneala și jertfa către Dumnezeu, și te strigăm:
Bucură-te, cel ce vestești victoria binelui asupra răului;
Bucură-te, cel curat cu inima și plin de dumnezeiescul har;
Bucură-te, apărând comoara noastră duhovnicească;
Bucură-te, zăvorând în adânc demonii care încearcă să o fure;
Bucură-te, păzitorul inimilor pline de har dumnezeiesc;
Bucură-te, căci nu lași să se piardă acest har;
Bucură-te, punând în noi dorul de comori cerești, nu pământești;
Bucură-te, văzător al celor nevăzute;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 11

Privind la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe, ne dorim și noi, Sfinte Cuvioase Longhin, să avem libertatea de a ne despărți de tot ce ne ține legați de grija pentru hrana trupului. Ne dorim libertatea în rugăciune de a fii precum crinii câmpului, care nu se ostenesc, nici nu torc, ci cresc precum copii la sânul maicii lor, lipsiți de griji, știind că Tatăl lor din Ceruri le cunoaște nevoile, iar ei au doar un gând de bucurie strigându-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

"Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte!" rostește diaconul introducând rostirea Crezului la Sfânta Liturghie, arătând, Sfinte Cuvioase Longhin, închiderea ușilor vieții pământești și deschiderea ușilor la ospățul de nuntă al Domnului Hristos. Păzind porțile vieții nostre, Sfinte Longhin, tu ești cel care aduci călăuzire în drumul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu, iar noi te chemăm:
Bucură-te, punând în noi năzuința de a crește duhovnicește;
Bucură-te, ajutându-ne să ne curățim de toate patimile;
Bucură-te, ridicându-ne când cădem;
Bucură-te, arătând calea spre Ușile Raiului;
Bucură-te, cel ce ne ajuți să trecem de aceste uși;
Bucură-te, cel ce ne faci să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, aducând lipsa de grijă a pruncilor;
Bucură-te, cel ce ne dai aripi din flori de crini;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 12

Împărăția Cerurilor este asemenea celor zece fecioare, dintre care cinci și-au pus deoparte untdelemnul comorii cerești, iar cinci dintre ele nu au purtat această grijă. Sfinte Cuvioase Longhin, roagă-te pentru noi să fim ca cele cinci fecioare înțelepte care au fost primite de partea bună a ușii când a venit Mirele Hristos în cercetarea lor, ca mântuiți prin aceasta să Îl chemăm veșnic: Aliluia!

Icosul 12

Ai vegheat toată viața, Sfinte Longhin, atât porțile pământești ale mănăstirii, cât și porțile cerești ale vieții tale tainice în Hristos, și pentru buna ta priveghere ai fost primit în Cămara de nuntă a Celui pe care în toată clipa L-ai chemat în rugăciune. Viețuind acum cu îngerii în Ceruri, te strigăm să ne cercetezi și să ne miluiești:
Bucură-te, cel ce te-ai rugat necontenit: "Doamne, deschide-mi!";
Bucură-te, căci Domnul a auzit glasul tău;
Bucură-te, căci El ți-a răspuns: "Adevărat te cunosc pe tine!";
Bucură-te, mijlocind și pentru noi la Mila mare a lui Dumnezeu;
Bucură-te, apărând sufletele noastre de copii;
Bucură-te, fiind cu noi când vine ziua și ora pe care nu le știe nimeni;
Bucură-te, vindecător de trupuri, suflete și trăiri;
Bucură-te, închizând trecutul întunecat și arătând lumina clipei prezente;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 13

O, Sfinte binecuvântat Longhin, Portarul Lavrei Pecerska! Mulțumim lui Dumnezeu pentru darul primit prin tine, înger pământesc cu aripi cerești încă din timpul vieții, și te rugăm să te rogi pentru noi ca Dumnezeu să Își deschidă Ușa Milostivirii lui pentru noi, ca din această bucurie să Îi cântăm împreună cu tine: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Dumnezeul Milei și al Dragostei, Făcătorul Cerului și al pământului a rânduit din tinerețe să îți duci pașii spre Lavra Pecerska din Kiev, Sfinte Cuvioase Longhin, unde te-ai îmbrăcat în haina îngerească a monahilor și ai primit ascultarea de a fi portarul mănăstirii. Ai împlinit această ascultare până la moarte, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, cel tânăr cu vârsta dar bătrân cu mintea;
Bucură-te, cel ce anii te-au înțelepțit în Duhul Sfânt;
Bucură-te, trăind mereu afară, liber din ascultare ca pasărea cerului;
Bucură-te, cel ce purtai la tine cheile porților mănăstirii;
Bucură-te, asemănat prin aceasta cu Sfântul Apostol Petru;
Bucură-te, căci acesta poartă Cheile Împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci tu ai păzit zi și noapte intrarea și ieșirea mănăstirii;
Bucură-te, binecuvântat în Ceruri pentru ascultarea de pe pământ;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Condacul 1

Marelui iubitor de nevoințe, monahul lui Hristos, Sfântului Cuvios Longhin Portarul îi aducem aceste laude. Iar tu, Sfinte preaslăvit de Dumnezeu, care acum viețuiești după Ușile Raiului cel mult dorit de noi, caută cu blândețe la rugăciunile noastre și primește cântarea aceasta: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Longhin, deschizând pentru noi Ușa Milostivirii lui Dumnezeu!

Rugăciune către Sfântul Cuvios Longhin Portarul de la Lavra Pecerska

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci tu ești mântuirea neamului creștinesc.
Sfântul nostru drag Cuvios Longhin, părinte al sufletelor noastre! Trecând în rândurile sfinților făcând ascultarea monahală, ai fost cinstit cu darul facerii de minuni de la Atotștiutorul Dumnezeu, cunoscându-i pe cei veniți la mănăstire și știind gândurile lor ascunse.
Te-ai ostenit o viață întreagă în ascultare, portar fiind la Lavra Pecerska, și pentru străduința și urcușul tău duhovnicesc neîntrerupt ai fost învrednicit de a viețui veșnic împreună cu Sfântul Apostol Petru în Împărăția lui Dumnezeu. Te-ai asemănat acestui mare Apostol prin primirea încredințării cheilor mănăstirii, căci lui i-a spus Domnul Hristos: "Tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri".
Te binecuvântăm, Sfinte Cuvioase Părinte Longhin, și cinstim sfânta ta amintire, dascăl de călugări și cel asemenea îngerilor.
Te chemăm, Sfinte Cuvioase Longhin, păstrător de chei și păzitor al vieții noastre, să fii precum un Apostol și să ne aduci vestea cea bună a mântuirii! Te rugăm, mijlocește la Tronul Sfintei Treimi dezlegarea a tot ce este legat pe pământ și în ceruri! Alungă vrăjmașii văzuți și nevăzuți, deschide ușile închise de diavol, adu-ne precum Sfântul Petru biruința asupra iadului, închide ușile minții și inimii noastre să nu mai intre ispitele la rugăciune, învrednicește-ne de liniștirea adusă de curățirea de patimi, alungă tentațiile păcatului, fii păzitorul casei și familiei noastre și nu ne lipsi de iubirea ta, Sfinte, căci tu ești ocrotitorul nostru binecuvântat!
Pune în mintea și inima noastră rugăciunea cea mai simplă și mai adâncă: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul"! Adu-ne aminte de moarte, să știm ce comori să adunăm și adu-ne aminte de strigătul ce străpunge Cerurile: "Doamne, deschide-mi!", ca la sfârșitul vieții să ni se deschidă ultima Ușă a Milostivirii lui Dumnezeu, cea prin care trec cei vrednici și iubitori de Hristos, Ușa Raiului, și să-L auzim și noi la Judecata cea dreaptă rostind spre noi cuvântul cel mai scump: "Adevărat te cunosc pe tine!". Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Longhin Portarul de la Lavra Pecerska

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Longhin Portarul de la Lavra Pecerska - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului
(14 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, a fost unul dintre cei mai profunzi și mai originali teologi ai Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea. El este unul dintre cei mai cunoscuți membri […]

† Sfântul Vasile cel nebun pentru Hristos din Moscova
(2 august)

FB Mess WA Like Sfântul Vasile cel nebun pentru Hristos din Moscova numit și Vasile cel Binecuvântat (Vasili Nagoya), contemporan cu Ivan cel Groaznic, este cel mai cunoscut și apreciat sfânt al Rusiei, fiind chiar […]

† Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin
(18 mai)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin au avut iubirea și dorința de a-L mărturisi pe Hristos mai puternică decât teama pricinuită de durerile și chinurile la care au fost supuși. Ei […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram