Acatistul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare, se poate citi pentru a cere sfântului vindecarea bolilor sufletești și trupești, alungarea duhurilor necurate și îmblânzirea fiarelor sălbatice.

Înainte de a începe acest acatist trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare - text

Tropar Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioanichie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Ales de Hristos Dumnezeu pentru a-L urma pe drumul Gogotei, al Răstignirii și al Învierii, ai fost binecuvântat cu darul Duhului Sfânt, Sfinte Ioanichie cel Mare, ducând lupta cea bună și primind cununa mântuirii cuvenită cuvioșilor părinți. Cel ce acum te veselești în Împărăția lui Dumnezeu, caută și spre noi rugătorii tăi care te chemăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Icosul 1

Îngerii din Ceruri s-au mirat de viața ta, Sfinte Ioanichie cel Mare, cel născut din părinți simpli și săraci care te-au trimis de mic să paști animalele. Însă porumbelul Duhului Sfânt s-a așezat în tine, fiind vas curat și neprihănit, iar dragostea ta pentru Dumnezeu și rugăciunea te însoțeau în orice clipă, iar noi te lăudăm așa:
Bucură-te, tânăr îmbunătățit, blând, smerit, răbdător și foarte ascultător;
Bucură-te, cel care nu ai fost dat la învățătura lumească;
Bucură-te, căci Duhul Sfânt te-a călăuzit în știința duhovnicească;
Bucură-te, înțelegând ce este viața – o călătorie spre Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, stând în rugăciune toată ziua, fiind cu animalele la păscut;
Bucură-te, căci însemnând turma cu semnul crucii, aceasta rămânea nerisipită;
Bucură-te, căci nu se atingeau de ea nici fiarele nici hoții;
Bucură-te, alegând locurile retrase pentru a-I vorbi lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 2

Dumnezeu a rânduit să dobândești mai întâi disciplina ostășiei lumești, Sfinte Ioanichie cel Mare, fiind luat în armat imperială a Greciei, unde ai devenit foarte iubit de frați tăi de arme dar de temut pentru dușmani, fiind neînfricat și făcând multe fapte de vitejie. Ai slujit în armată douăzeci patru de ani, dar în acest timp nu ai uitat să Îi înalți lui Hristos cântarea: Aliluia!

Icosul 2

Diavolul te-a atras în eresul luptei împotriva icoanelor, Sfinte Ioanichie, însă Dumnezeu nu te-a lăsat să te pierzi, ci a trimis un monah de pe muntele Olimp care ți-a ieșit în cale să îți vorbească: "O, fiule Ioanichie, dacă te numești creștin, pentru ce treci cu vederea icoana lui Hristos? Zadarnice sunt toate ostenelile faptelor tale celor bune, dacă nu ai credința cea dreaptă!". Te-ai înspăimântat văzând că acesta îți știa numele și căderea, te-ai căit și ai cerut iertare pentru că din neștiință ai greșit și ai făgăduit a te îndrepta și a da cinstea și închinăciunea ce se cuvin icoanei lui Hristos și chipurilor tuturor sfinților. Ne bucurăm și te chemăm:
Bucură-te, războinic neînfricat;
Bucură-te, cel ce i-ai eliberat pe robi din mâinile dușmanului;
Bucură-te, învingându-l pe bulgarul cel mare ca David pe Goliat;
Bucură-te, cel scris de împărat în cartea vitejilor, pentru a fi răsplătit apoi cu bogății;
Bucură-te, căci nu ai primit boieria și darurile acestuia;
Bucură-te, că ți-a părut rău de eresul în care ai trăit;
Bucură-te, căci pentru aceasta te pedepseai cu post și cu tot felul de chinuri ale trupului;
Bucură-te, dormind pe pământ și făcând rugăciune cu sârguință și priveghere de toată noaptea;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 3

Sfârșindu-se războiul și întorcându-se împăratul întru ale sale, ai părăsit oștirea și a mers la cei ce petreceau viață călugărească, Sfinte Cuvioase Ioanichie, vrând a începe războiul împotriva duhurilor răutății celor de sub cer. În mănăstire ai învățat să scrii și să citești, Sfinte Ioanichie, și ai reținut pe de rost treizeci de psalmi ai lui David, iar după fiecare psalm adăugai de la tine rugăciunea: "Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Sfântul Duh; Treime Sfântă, slavă Ție", rugăciune care ne-a rămas apoi ca îndreptar de credință, strigându-L pe Domnul Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Ai viețuit în trei mănăstiri diferite, Sfinte Cuvioase, iar apoi, înarmat cu sabia rugăciunii și alte asemenea arme duhovnicești, ai plecat în pustia cea mult dorită spunând: "Iată m-am îndepărtat fugind, și m-am sălășluit în pustie. Așteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor". Te rugăm primește laudele acestea:
Bucură-te, cel ce ai renunțat la lume;
Bucură-te, urmând glasul Domnului să te retragi în pustie;
Bucură-te, primind în dar o haină de păr de la doi monahi pustnici;
Bucură-te, căci această haină te ferea de toate atacurile diavolești;
Bucură-te, viețuind trei ani zăvorât într-o peșteră;
Bucură-te, fiind îngrijit de un păstor care îți aducea pâine și apă odată pe lună;
Bucură-te, fugind de slava omenească și de deșertăciunea pământească;
Bucură-te, cel ce ai mers pe apă precum Mântuitorul;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 4

Ai călătorit la Biserica Sfântului Ioan Teologul, Sfinte Cuvioase Ioanichie, unde ți s-au deschis de la sine ușile bisericii și, intrând înăuntru, te-ai rugat timp îndelungat, închinându-te și sărutând sfânta icoană a iubitului ucenic al lui Hristos. Apoi ieșind din biserică, îndată s-au închis ușile singure în urma ta, iar tu Îl slăveai pe Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 4

Trecând la întoarcere pe lângă o mănăstire de femei, o maică te-a rugat să o miluiești pe fiica ei ce era cuprinsă de dorința lumească, vroind să lase cinul său călugăresc și pe maica sa, să se ducă în lume și să se mărite cu un bărbat, arzând în ea flacăra patimii. Dar tu, Sfinte Ioanichie, chemând-o pe ea, i-ai zis: "Pune, fiică, mâna ta pe grumajii mei!". Când a făcut aceasta fecioara, te-ai rugat cu lacrimi către Dumnezeu ca să se izbăvească de acea patimă și de ispita diavolului, iar greutatea războiului ei să fie pe grumajii tăi și toate patimile ei cele trupești să fie asupra ta, ceea ce a și fost. Ne minunăm de toate acestea și te lăudăm:
Bucură-te, scăpând-o pe fecioară de toate gândurile necurate și de poftele cele trupești;
Bucură-te, căci ea a petrecut apoi în mănăstirea de maici fără de patimi;
Bucură-te, luând asupra ta războiul ei duhovnicesc;
Bucură-te, răbdând și ostenindu-ți trupul cu mari nevoințe;
Bucură-te, căci ai vrut să te dai drept mâncare unui balaur decât să păcătuiești;
Bucură-te, aruncându-te în fața balaurului să fii mâncat de el;
Bucură-te, căci acesta, atingându-se de tine, a murit pe loc;
Bucură-te, căci în clipa aceea a încetat și războiul tău cu patima desfrânării;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 5

Dumnezeu te-a înzestrat din acea zi cu darul de a avea stăpânire asupra balaurilor văzuți și nevăzuți, ca să calci peste dânșii și să sfărâmi capetele lor, Sfinte Cuvioase Ioanichie. Ai primit și putința de a îmblânzi animalele sălbatice, și în toată lucrarea ta duhovnicească te rugai lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia!

Icosul 5

Ai pătimit ispite nu doar de la diavol ci și de la oameni, Sfinte Ioanichie cel Mare, căci de-a lungul vieții ai fost încercat de invidia călugărilor. Un monah pornit cu zavistie împotriva ta te-a otrăvit dar te-a salvat de la moarte Sfântul Eustatie care ți s-a arătat în vedenie. Alt monah a dat foc la muntele și la chilia unde te sălășluiai ca să arzi de viu, dar ai fost păzit de Dumnezeu ca cei trei tineri în cuptorul din Babilon; când te-ai dus la acela să îl întrebi cu ce i-ai greșit și să îți ceri iertare, el a vrut îți să înfigă în pântece toiagul lui care avea un vârf ascuțit de fier, dar Dumnezeu te-a păzit nevătămat de acea lovitură, iar noi Îi mulțumim și ne bucurăm:
Bucură-te, căci și ucenicul tău îți pândea rugăciunea cu viclenie;
Bucură-te, căci te rugai înălțat de la pământ cu trupul;
Bucură-te, zidind biserică în numele Sfântului Marelui Mucenic Eustatie și o mănăstire lângă dânsa;
Bucură-te, biruind diavolii ce stăpâneau peșterile;
Bucură-te, cel apărat de Dumnezeu de invidia fraților călugări;
Bucură-te, vindecător de boli de pântece și de oase;
Bucură-te, căci odată fiind lovit în coastă de diavol, nu ai putut respira șapte zile;
Bucură-te, fiind tămăduit de Doctorul sufletelor și al trupurilor, Hristos;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 6

După doisprezece ani petrecuți în pustie, a venit către tine un glas de sus, Sfinte Ioanichie cel Mare, poruncindu-ți să mergi în mănăstirea care se numește Erist și acolo să te îmbraci în rânduiala călugărească. Ai ajuns la mănăstire pe vremea secerișului, i-ai spus dorința ta egumenului mănăstirii care se numea Ștefan iar acesta, a doua zi, făcând rugăciunile cele obișnuite, te-a îmbrăcat în chipul călugăresc, deși mai înainte de chipul acela erai călugăr desăvârșit și pe mulți călugări îi întreceai cu faptele bune, rugându-te pentru tine și pentru alții lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

După aceasta ai plecat din nou în pustie, Sfinte Cuvioase, și te-ai închis într-un loc ce se numea Critama, unde te-ai ferecat cu un lanț de fier lung de șase coți și ai petrecut în acea închisoare trei ani în legături, fiind singur de voie legat și mucenic al lui Hristos. Ne minunăm de marea ta iubire pentru El, îți lăudăm nevoința și te chemăm:
Bucură-te, că după călugărie ai adăugat osteneli peste osteneli;
Bucură-te, trăind trei ani în legături de fier;
Bucură-te, căci sufletul tău zbura liber spre Cer;
Bucură-te, căci după trei ani ți-ai dezlegat singur legăturile;
Bucură-te, trăind apoi trei ani cu marele pustnic Gheorghe;
Bucură-te, învățând de la aceasta toată Psaltirea pe de rost;
Bucură-te, ostenindu-te cu munca fizică la ridicarea de mănăstiri;
Bucură-te, căci ridicând odată pietre, deși vipera te-a prins de mână, nu te-a mușcat;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 7

Multe minuni dumnezeiești ai făcut, Sfinte Cuvioase Ioanichie, de aceea mulțime de popor alerga la tine, chemându-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Binecuvântarea Domnului Hristos te însoțea oriunde mergeai, Sfinte Părinte, și cei vindecați de tine te chemau așa:
Bucură-te, scoțând demonii cu cuvântul;
Bucură-te, tămăduind boli cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, izbăvind de vătămările șerpilor;
Bucură-te, vindecând-o pe fiica boierului care singură cinstea icoanele cu curaj;
Bucură-te, rugându-te să orbească cumnatul tău, căci prigonea icoanele și avea mintea întunecată;
Bucură-te, curățând casele și pământurile de demoni;
Bucură-te, vindecător de boli trupești și sufletești;
Bucură-te, având mare evlavie la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 8

Venind, Sfinte Ioanichie, la cetatea unde erau grecii ținuți în legături, te-ai apropiat de temniță nevăzut căci străjerii cei ce păzeau ușile temniței nu te puteau vedea, apoi ai făcut semnul Crucii pe uși și îndată s-a deschis temnița în care intrând, pe toți i-ai dezlegat din legături cu semnul Crucii și le-a poruncit să meargă după tine, iar aceștia Îi mulțumeau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cu mila lui Dumnezeu au ieșit toți cei legați din temniță deși straja era acolo dar neștiind nimic de ceea ce se făcuse. Iar tu, Sfinte Ioanichie cel minunat, precum Hristos a scos din iad sufletele drepților, așa și tu i-ai slobozit pe greci din legături și din temniță și i-ai călăuzit noaptea ca un alt Moise, în strălucire de lumină până la hotarele stăpânirii grecești. Ne închinăm și te chemăm, Sfinte:
Bucură-te, având darul de a te face nevăzut;
Bucură-te, cel ne salvezi și pe noi din temnița vieții păcătoase;
Bucură-te, căci ne acoperi cu mantia ta de ochii celor răi;
Bucură-te, făcându-ne și pe noi nevăzuți celor care ne vrăjmășesc;
Bucură-te, rupând legăturile făcute de demoni;
Bucură-te, stricând uneltirile dușmanilor văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, biruitorul vrăjitorilor și al celor ce uneltesc împotriva noastră;
Bucură-te, dezlegând blesteme și scoțându-ne la liman bun și ferit;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 9

Împovărat uneori de multele vizite pe care le primeai de cei credincioși, îți petreceai viața încât nu toți oamenii puteau să te vadă, Sfinte Ioanichie, căci mulți care veneau la tine în chilie nu te vedeau deși erai înăuntru. Iar aceia ducându-se, tu grăiai cu adâncă smerenie către ucenicul tău: "Frate Eustatie, cu rugăciunile tale am fost nevăzut de cei care au venit", și Îl lăudai pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Dumnezeu ți-a dat multe daruri, Sfinte Ioanichie Cel Mare: pe bolnavi i-ai tămăduit, limbile celor gângavi le-ai îndreptat, pe cei iuți și mânioși i-ai schimbat în blândețe, pe eretici i-a întors din rătăcire și ai prevăzut multora mai înainte sfârșitul, căci erai plin de darul Sfântului Duh care viețuia în tine iar noi te strigăm:
Bucură-te, căci nu erai văzut de oameni din voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce doreai să stai în liniștire;
Bucură-te, că Domnul te-a trimis să Îi lucrezi via;
Bucură-te, arzând de dorul de rugăciune curată;
Bucură-te, împlinind poruncile lui Hristos cu sfințenie;
Bucură-te, căci pentru aceasta ai fost învrednicit cu și mai multe harisme;
Bucură-te, primind și harisma de a te face nevăzut, ca răsplată;
Bucură-te, cel cu inima caldă și plin de iubirea lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 10

Erai atât de duhovnicesc și ochii tăi sufletești îi erau atât de luminați, Sfinte Cuvioase Ioanichie, încât duhurile cele cerești și sufletele drepților puteai să le vezi. Odată, stând tu la rugăciune, ai văzut sufletul Părintelui Petru purtat de îngeri cu slavă la cer, strălucind împrejur cu negrăită lumină; și ai spus aceasta ucenicilor săi, pentru folosul lor, iar ei s-au bucurat și au strigat Domnului: Aliluia!

Icosul 10

Împăratul Teofil care stăpânea pe atunci Grecia, fiind mare luptător împotriva sfintelor icoane a trimis doi învățați la tine, Sfinte Părinte, să îți ceară părerea despre eresul lor, dar tu le-ai grăit din înțelepciunea cea dată ție de sus, iar bărbații aceia s-au rușinat neputând a se împotrivi nici a răspunde vreun cuvânt împotriva cuvintelor tale și s-au lepădat de eresul contra icoanelor, căci prin tine grăia Dumnezeu, Care a zis ucenicilor Săi în Evanghelie: "Nu vă îngrijiți mai înainte ce veți grăi, că Eu vă voi da vouă gură și înțelepciune". Ne închinăm în fața ta, Sfinte, și te chemăm:
Bucură-te, cel primit la Masa lui Hristos cu candela plină;
Bucură-te, cel învrednicit de a vedea sufletele drepților și duhurile cerești;
Bucură-te, văzând înălțarea la cer a unui monah;
Bucură-te, iubindu-L pe Hristos și chipul Lui Sfânt din icoane;
Bucură-te, apărând dreapta credință și deschizând ochii ereticilor să primească Adevărul;
Bucură-te, cel ce ai fost iubit de Dumnezeu ca Sfânt încă din viața aceasta;
Bucură-te, căci Dumnezeu ne vorbește prin tine;
Bucură-te, cel plin de înțelepciune duhovnicească;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 11

Prin harul lui Dumnezeu ai primit darul prorociei, Sfinte Cuvioase Ioanichie, primind înștiințare de la El despre cele ce urmau să fie, și pentru aceasta te-ai smerit și mai mult în fața bunătății Lui, strigându-L: Aliluia!

Icosul 11

Ai vestit sfârșitul prigonirii sfintelor icoane, Sfinte binecuvântat, spunând: "Așteaptă puțin, frate, și vei vedea puterea lui Dumnezeu, căci va lua ocârmuirea Bisericii un oarecare Metodie. Acela o va îndrepta cu dumnezeiescul Duh, va stârpi eresurile și va întări Biserica cu dogme sfinte, va aduce liniște și unire; iar pe cei ce se împotrivesc, îi va smeri dreapta Celui Preaînalt", iar cei din jur te-au lăudat așa:
Bucură-te, prorocind trecerea la viața veșnică a unor monahi și multe alte întâmplări;
Bucură-te, căci murind Teofil, împărăția a luat-o fiul său Mihail cu maica sa Sfânta Teodora Împărăteasa;
Bucură-te, căci patriarhul nou ales Metodie a restabilit cinstirea icoanelor;
Bucură-te, întărindu-l pe patriarh în luptele sale cu ereticii;
Bucură-te, sprijinindu-l prin înțelepciunea și cuvintele tale;
Bucură-te, aducând pacea Bisericii și mântuirea sufletelor;
Bucură-te, căci diavolul care o tulbura a fugit cu rușine;
Bucură-te, căci acesta se topea ca ceara de la fața focului de la rugăciunile tale;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 12

După cinci ani de la ridicarea pe tron a lui Mihail, patriarhul cel dintre sfinți Metodie a venit la tine cu alai mare, Sfinte Cuvioase Ioanichie, căci văzuse cu duhul apropiata ta mergere la Domnul. Ai vorbit cu el, Sfinte, dându-i povețe despre dreapta credință, iar acesta ți-a cerut rugăciunea și binecuvântarea cea de pe urmă, căci știa că Îi vei cânta lui Dumnezeu fiind în Cer cu El: Aliluia!

Icosul 12

Te-ai întors la chilia ta, Sfinte Părinte, rugându-te și pregătindu-te pentru sfârșitul tău, iar a trei zi de la plecarea patriarhului ai trecut la Domnul. Pe când mureai, Sfinte, părinții cei ce viețuiau în muntele Olimpului au văzut un stâlp de foc înălțându-se spre cer, căruia îi mergeau înainte îngerii, deschizându-ți ușile Raiului și ridicându-te spre fericirea cea de acolo, iar noi te chemăm cu lacrimi:
Bucură-te, cinstit cu vizita patriarhului ca semn de prețuire lumească;
Bucură-te, primind după moarte slava cea cerească;
Bucură-te, mare făcător de minuni;
Bucură-te, căci sfintele tale moaște sunt aducătoare de izbăvire;
Bucură-te, vindecând prin atingerea lor boli și neputințe;
Bucură-te, alungând demonii și vrăjmașii;
Bucură-te, căci așa te-a preamărit Dumnezeu cu multe minuni și în viață și după moarte,
Bucură-te, și te rugăm primește jertfa noastră de rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 13

O, Sfinte Ioanichie cel Mare, mare ai fost într-adevăr cu viețuirea ta cea sfântă! Cel ce acum te îndestulezi de roadele Duhului Sfânt în Rai, adu și pentru noi cei ce te chemăm luminarea harului peste inimile și mințile noastre, ca îmbunătățiți de tine duhovnicește, să avem darul de a discerne binele de rău, să ajungem și noi la viața veșnică, înălțându-I lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii din Ceruri s-au mirat de viața ta, Sfinte Ioanichie cel Mare, cel născut din părinți simpli și săraci care te-au trimis de mic să paști animalele. Însă porumbelul Duhului Sfânt s-a așezat în tine, fiind vas curat și neprihănit, iar dragostea ta pentru Dumnezeu și rugăciunea te însoțeau în orice clipă, iar noi te lăudăm așa:
Bucură-te, tânăr îmbunătățit, blând, smerit, răbdător și foarte ascultător;
Bucură-te, cel care nu ai fost dat la învățătura lumească;
Bucură-te, căci Duhul Sfânt te-a călăuzit în știința duhovnicească;
Bucură-te, înțelegând ce este viața – o călătorie spre Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, stând în rugăciune toată ziua, fiind cu animalele la păscut;
Bucură-te, căci însemnând turma cu semnul crucii, aceasta rămânea nerisipită;
Bucură-te, căci nu se atingeau de ea nici fiarele nici hoții;
Bucură-te, alegând locurile retrase pentru a-I vorbi lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Condacul 1

Ales de Hristos Dumnezeu pentru a-L urma pe drumul Gogotei, al Răstignirii și al Învierii, ai fost binecuvântat cu darul Duhului Sfânt, Sfinte Ioanichie cel Mare, ducând lupta cea bună și primind cununa mântuirii cuvenită cuvioșilor părinți. Cel ce acum te veselești în Împărăția lui Dumnezeu, caută și spre noi rugătorii tăi care te chemăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioanichie, izbăvitor de ispite și tămăduitor minunat!

Rugăciune Acatistul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare

Mare Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, ai trăit o viață cu adevărat îmbelșugată în încercări și ispite, dar toate le-ai biruit cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru smerenia și răbdarea ta ai fost ridicat cu sufletul de-a dreapta lui Hristos, de unde ne privești când te chemăm: roagă-te pentru noi să ne dea Dumnezeu minte luminată să nu cădem în eres, pe cei rătăciți adu-i la credința cea adevărată, pe hulitori îi îndreaptă și dă putere Bisericii cu toate mădularele ei să păstreze calea rânduită de Domnul Hristos.
Viața ne rânduiește tot felul de întâmplări, Sfinte Ioanichie: ispite aducătoare de moarte, capcane ale diavolului și rătăciri ale celor din jur care ne ating și nouă inimile, de aceea te rugăm să ne fii scut și pavăză să nu pierdem sensul Poruncilor lui Hristos, să nu ne împovărăm mintea cu gânduri care ne sapă puterea de concentrare în rugăciune și ne slăbesc credința, ajută-ne să rămânem neclintiți când totul în jur se clatină, și nu ne lăsa să ne prăbușim când totul în jur se prăbușește.
Tu știi foarte bine cum e să trăiești în mare învolburată a ispitelor. Cu puterea ta de sus caută-ne și fă-ne nevăzuți atunci când rânduiala duhovnicească o cere, să ieșim nevătămați din luptele rugăciunii și izbăvește-ne de temniță și de legături ca pe frații tăi greci odinioară. Acoperă ochii străjeri întunericului, să nu știe ce lucrăm noi în lumină, și scoate-ne la liman teferi și întăriți în credință.
Ridică mintea noastră peste vălul de ceață ce încearcă să ne cuprindă tot mai mult, să discernem adevărul și să Îl urmăm întotdeauna pe Domnul nostru Iisus Hristos împreună cu Sfânta lui Evanghelie, să putem să stăm drepți la Judecata lui cea de pe urmă, acolo unde gândurile pierd și doar faptele și iubirea mai vorbesc. Mijlocește pentru noi să ne ierte Dumnezeu păcatele căci deși suntem greșiți față de El tot timpul, Îl iubim și Îl dorim în inimile noastre.
Roagă-te pentru noi, Sfinte Ioanichie cel Mare, ca mântuiți fiind din Mila lui Dumnezeu să ne bucurăm și noi pentru totdeauna și să Îi strigăm veșnic slavă Sfintei Treimi, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu
(4 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu, este care a scos poporul iudeu din Egipt, l-a văzut pe Dumnezeu și a adus poporului cele 10 porunci (Decalogul). El este serbat în calendarul […]

† Sfântul și dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și prorocița Ana
(3 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul și dreptul Simeon este numit și "primitorul de Dumnezeu" întrucât a primit la Templul din Ierusalim pe Domnul Hristos la 40 de zile, de la nașterea Lui (25 decembrie), pe […]

† Sfântul Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei
(3 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Luchilian (Sfântul Lucian)a primit martiriul împreună cu cei patru tineri: Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie și Paula fecioara. Toți acești mucenici, biruitori în înfrângerile lor, au putut vedea dincolo de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram