Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Colibașul
(15 ianuarie)

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Colibașul, numit și Sfântul Ioan cel sărac pentru Hristos, se poate citi pentru a cere Sfântului să ne ajute să răzbim ispitelor, să stingă pornirile nefirești ale trupului, minții și ale sufletului, pentru a ne ridica cu totul la Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Colibașul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Colibașul - text

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Colibașul, glasul al 4-lea

Din pruncie iubind cu căldură pe Domnul, lumea și cele frumoase ale lumii ai părăsit și ai sihăstrit în chip desăvârșit; ți-ai ridicat coliba înaintea porților părinților tăi; zdrobit-ai cursele demonilor, prea fericite; pentru aceasta pe tine, prea cuvioase părinte Ioan, Hristos după vrednicie te-a preamărit.

Condacul 1

Celui ce I-a urmat Domnului Hristos până la moarte, arătându-se ca un al doilea Iov în răbdare și pătimiri, Sfântului Cuvios Ioan Colibașul îi cântăm oda bucuriei. Iar tu, Sfinte, cel ce ai stăpânit iubirea de lume biruind-o cu iubirea de Dumnezeu, nu ne lăsa în suferință și auzi aceste umile rugăciuni: Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Icosul 1

Îmbrăcându-te cu sărăcia de bunăvoie te-ai asemănat Îngerilor care nu au decât frică și dragoste de Dumnezeu, Sfinte Părinte Ioan, și cugetând tu la bogăția Împărăției moștenite de cei mult nevoitori, ai pășit pe calea strâmtorărilor ajungând la lărgimea Raiului. Primește te rugăm laudele noastre spuse din iubire pentru tine:
Bucură-te, minune preamare a părinților tăi;
Bucură-te, bucuria Sfinților, că prin tine Sfântul Porfirie Kavsokalivitul s-a făcut monah;
Bucură-te, tinerețe cu folos;
Bucură-te, înțelepciunea minții;
Bucură-te, cel defăimat precum Lazăr cel sărac;
Bucură-te, cel încercat precum Iov;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 2

Născându-te în cetatea Constantinopolului, ai crescut vlăstar binecuvântat de Duhul Sfânt, fiind isteț la învățătură peste ceilalți doi frați mai mari și pătrunzând tainele duhovnicești ale credinței spre mirarea tuturor: Aliluia!

Icosul 2

Lucrând în tine Harul lui Dumnezeu erai blând, smerit și fără răutate, și orice vreme aveai de prisosință o dădeai lui Hristos, citind cărțile Sfinților sau alergând la Biserică:
Bucură-te, inimă înfierbântată de văpaia iubirii dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce ardeai cu focul nestins al rugăciunii;
Bucură-te, cuptor încins arzând patimile;
Bucură-te, ales ucenic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, fiind rânduit a-I sluji deplin;
Bucură-te, auzind chemarea Lui ca poruncă de netrecut;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 3

Te sârguiai spre nevoința duhovnicească, Sfinte Părinte Ioan, nepăsându-ți de vârsta ta cea de 12 ani, ba chiar te gândeai că ai risipit timp alergând mai înainte după cele ale copilăriei, însă Dumnezeu a trimis la ușa casei tale un monah din Mănăstirea Neadormiților, care, revenind la tine după pelerinajul său, te-a luat pe ascuns și ai fugit spre călugărie: Aliluia!

Icosul 3

Ajungând în acea Mănăstire unde era rânduiala să se citească fără oprire Psalmi, de aceea numindu-se "a neadormiților" fiindcă veșnic câte o ceată de monahi era trează cântând rugăciuni, te-ai aruncat la picioarele Starețului cerând să te facă de îndată monah, iar noi ne minunăm de tine:
Bucură-te, că ai luat cu tine Evanghelia din aur primită de la părinți;
Bucură-te, că ai fugit de acasă fără știrea lor;
Bucură-te, că mult te-au căutat, fără a te găsi;
Bucură-te, că ai scăpat ca o pasăre din colivie;
Bucură-te, că părinții ți-ar fi rânduit căsnicia;
Bucură-te, că ai nesocotit voia lor pentru a împlini Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 4

Starețul, văzând dorirea ta și lacrimile pe care le vărsai și cunoscând prin înainte vedere darul Duhului Sfânt ce se afla în tine, te-a primit de îndată și ți-a tuns părul capului, iar tu, Sfinte, primind aripi îngerești ai strigat de bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Câștigând cererea ta, Sfinte Cuvioase Ioan, împlineai toate ascultările cu sârguință și tăierea voii, sporind din putere în putere întrecându-i pe ceilalți monahi, devenind chip de neîncetată rugăciune către Dumnezeu:
Bucură-te, povățuit de bătrânii iscusiți;
Bucură-te, răbdător în toate;
Bucură-te, ascultător ca un înger;
Bucură-te, postind desăvârșit;
Bucură-te, hrănindu-te mai mult cu dumnezeiasca Împărtășanie;
Bucură-te, neadormit rugător la Tronul lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 5

Viețuind așa timp de 6 ani, vrăjmașul diavol nu a mai îndurat buna ta purtare și a pornit război aprig împotriva ta, vrând să îți slăbească nevoința și să te alunge de pe cale poruncilor Domnului, toate încercările acestea fiind îngăduire de El: Aliluia!

Icosul 5

Mult te muncea diavolul aducându-ți aminte de viața ta din lume și de dragostea părinților, Sfinte Ioan, căci aceasta este lupta cea grea pe care o dau toți sihaștrii care părăsesc lumea, și luptându-te tu ziua și noaptea cu gândurile deșarte ai slăbit cu trupul fiind abia viu:
Bucură-te, că te-ai uscat ca un vas de lut;
Bucură-te, că trupul îți era ca o trestie, clătinându-se;
Bucură-te, că ai mărturisit Starețului că de la gândurile viclene ai slăbit așa;
Bucură-te, că duhovnicul a cunoscut folosul ucenicului din ispită;
Bucură-te, că ai primit binecuvântarea de a pleca acasă;
Bucură-te, te-a binecuvântat să îți fie calea fără prihană;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 6

Ai pornit spre casă, Sfinte Părinte Ioan, rugându-te la Dumnezeu să sfărâmi capul vrăjmașului tău și să îl arăți neputincios, și să te îndrepte pe calea cea bună și desăvârșită a celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât lumea: Aliluia!

Icosul 6

Ajungând în fața casei părinților din Constantinopol te-ai aruncat cu fața la pământ, și ai strigat din adâncul inimii: " Doamne, Iisuse Hristoase, nu mă lăsa pe mine!", și așteptând până dimineață ai cerut voie vătafului casei să te lase să petreci vremea șezând pe gunoiul de lângă poartă, iar noi te cinstim:
Bucură-te, că ți-ai văzut de îndată și părinții;
Bucură-te, că nu le-ai spus cine ești;
Bucură-te, că ai biruit ispita diavolească;
Bucură-te, că te-ai ridicat peste dragostea de fiu;
Bucură-te, că ai zburat în Iubirea de Hristos;
Bucură-te, că ai învins dorul de oameni, mângâiat fiind de Harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 7

Ai petrecut un timp dormind într-un unghi ce era lângă porți, pe gunoi, iar tatăl tău văzându-te pe tine sărac și flămând cum stai la poarta casei sale, îți trimitea mâncare și mereu plângea zicând că te miluiește pe tine în locul fiului său Ioan pe care îl știa pierdut demult: Aliluia!

Icosul 7

Rugându-l pe vătaful casei, acesta ți-a făcut o colibă mică lângă gunoi și stăteai ziua și noaptea în rugăciune, dând la săraci mâncarea primită de la tatăl tău iar tu făcând foame și sete:
Bucură-te, că ai șezut pe gunoi precum Lazăr cel sărac;
Bucură-te, că te-ai vădit un nou Iov pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, că Lazăr s-a bucurat mai apoi de hrana îndestulătoare a veșniciei;
Bucură-te, că Iov a căpătat de la Dumnezeu însutit pentru răbdarea lui;
Bucură-te, că și tu, Sfinte, ai primit binecuvântarea cerească a celor biruitori;
Bucură-te, că ai stins dorul omenesc prin harul primit de la Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 8

Din pricina postirii aspre trupul tău s-a șubrezit, Sfinte, și ai ajuns așa de slab că ți se vedeau coastele dar ai răbdat marile nevoințe timp de 3 ani în coliba ta pe care ai asemănat-o colibei pe care Sfântul Petru și-a fi dorit să o construiască pe Tabor, acolo unde harul lui Dumnezeu a preschimbat la față firea omenească a Domnului Hristos cu cea de Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Adevărată preschimbare a firii ai trăit și tu, Sfinte, cel desăvârșit în înfrânare, având dinainte gata deschise brațele părintești dacă te-ai fi dat în vileag cine ești, dar ținând buzele închise pentru a ajunge în Brațele Părintești ale lui Dumnezeu, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, că după 3 ani Domnul Hristos a căutat spre smerenia ta;
Bucură-te, că ți s-a arătat în vedenie;
Bucură-te, că te-a asemănat cu iubitul Lui ucenic Ioan feciorelnicul;
Bucură-te, că ți-a vestit că durerile tale cele multe se vor sfârși;
Bucură-te, că te-a chemat la El în 3 zile;
Bucură-te, că te-ai rugat pentru mântuirea părinților tăi;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 9

Chemându-l pe vătaful casei părinților tăi, l-ai rugat cu lacrimi să o aducă pe mama ta la tine, dar ea nu vroia căci se scârbea de tine, Sfinte Ioan, până când i-ai trimis vorbă că ești pe moarte: Aliluia!

Icosul 9

Acoperindu-ți fața ca să nu te cunoască, i-ai spus mamei tale că dorești ca după moartea ta să te îngroape în haina ruptă pe care o purtai, în pământul din coliba ta, și i-ai dat Evanghelia de aur primită de la dânsa în copilărie:
Bucură-te, că ea a recunoscut Evanghelia dată fiului Ioan;
Bucură-te, că alergând acasă, ai arătat-o și bărbatului;
Bucură-te, că amândoi au venit într-un suflet la tine;
Bucură-te, că se bucurau de regăsirea fiului pierdut;
Bucură-te, că plângeau pentru moartea ta apropiată;
Bucură-te, că vreme de 4 ceasuri s-au tânguit lângă tine;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 10

Slăbind tot mai mult ți-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Sfinte Ioan, iar trupul l-ai lăsat părinților pentru slujba de îngropăciune, însă mama ta te-a îmbrăcat în haine împărătești uitând de jurământul pe care ți-l făcuse și anume să te îmbrace cu hainele tale sărăcăcioase: Aliluia!

Icosul 10

Dar de îndată o porni o amețeală mare ca o paralizie și căzu jos nemișcată, iar tatăl tău, judecând că e pedeapsa dumnezeiască pentru că nu și-a împlinit promisiunea, te-a îmbrăcat el după dorința ta și pe loc mama ta s-a făcut bine:
Bucură-te, mângâierea nădejdii în viața de veci;
Bucură-te, că i-ai mâhnit pe părinți, dar L-ai slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai făcut vrednic de Hristos;
Bucură-te, înțelepțitorul părinților tăi;
Bucură-te, că nu numai copii sunt datori a păzi poruncile părinților;
Bucură-te, că și aceștia sunt datori a împlini pe cele ale copiilor;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 11

Te-au îngropat în coliba ta așa cum ai poruncit, Sfinte Părinte Ioan, cunoscând oamenii că cei smeriți primesc strălucirea corturilor de Sus, acolo unde Coliba este încăpătoare și îndestulătoare pentru toți mucenicii cu sânge și fără sânge ai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Părinții tăi au zidit mai târziu o biserică în locul colibei, pe mormântul tău, și au înzestrat-o cu jumătate din averea lor iar cealaltă jumătate au împărțit-o săracilor ca să fie și pomul asemenea rodului, iar noi ne rugăm:
Bucură-te, că au viețuit restul vieții în rugăciune;
Bucură-te, că au ajuns lângă tine, în Împărăția Cerului;
Bucură-te, că ți-ai mântuit părinții prin răbdare;
Bucură-te, că toate pentru Hristos le-ai suferit;
Bucură-te, că ai biruit diavolul și gândurile lui înșelătoare;
Bucură-te, că ai luat cununa biruinței în Cer;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 12

Ai trăit viață de sihastru în mijlocul lumii, Sfinte Ioan, arătând că nu pustia din afară aduce izbândă ci cea dinăuntru, și anume căpătând libertatea sufletului prin tăierea spinilor patimilor și înfrânarea de la păcate, și pentru aceasta Dumnezeu te-a ridicat la rang îngeresc: Aliluia!

Icosul 12

Sărăcia nu ți-a fost piedică de mântuire, ba dimpotrivă dând și renunțând la avere ai primit însutit, iar zdrențele te-au îmbrăcat în harul care coboară pe cei despărțiți în inimă de lumesc, umplându-te de bucuria nemărginită a slujirii lui Dumnezeu:
Bucură-te, străin de dulcețurile pământești;
Bucură-te, că nu ai slăbit de dragostea omenească;
Bucură-te, că ai învins dorul de fiu;
Bucură-te, că ai ales dragostea de Hristos;
Bucură-te, că și pe noi ne miluiești în grelele încercări ale familiei;
Bucură-te, că ne dai răbdare, răbdare și iar răbdare;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 13

Sfinte Cuvioase Ioan Colibașul, sihastrul din mijlocul lumii, cel ce ți-ai făcut coliba la locul ispitirii și ai biruit năvălirile demonilor, ajută-ne și pe noi să răzbim ispitele și stinge pornirile nefirești ale trupului, minții și sufletului pentru a ne ridica cu totul la Dumnezeu, strigând: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îmbrăcându-te cu sărăcia de bunăvoie te-ai asemănat Îngerilor care nu au decât frică și dragoste de Dumnezeu, Sfinte Părinte Ioan, și cugetând tu la bogăția Împărăției moștenite de cei mult nevoitori, ai pășit pe calea strâmtorărilor ajungând la lărgimea Raiului. Primește te rugăm laudele noastre spuse din iubire pentru tine:
Bucură-te, minune preamare a părinților tăi;
Bucură-te, bucuria Sfinților, că prin tine Sfântul Porfirie Kavsokalivitul s-a făcut monah;
Bucură-te, tinerețe cu folos;
Bucură-te, înțelepciunea minții;
Bucură-te, cel defăimat precum Lazăr cel sărac;
Bucură-te, cel încercat precum Iov;
Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Condacul 1

Celui ce I-a urmat Domnului Hristos până la moarte, arătându-se ca un al doilea Iov în răbdare și pătimiri, Sfântului Cuvios Ioan Colibașul îi cântăm oda bucuriei. Iar tu, Sfinte, cel ce ai stăpânit iubirea de lume biruind-o cu iubirea de Dumnezeu, nu ne lăsa în suferință și auzi aceste umile rugăciuni: Bucură-te, Sfinte Ioan Colibașul, și cheamă-L pe Domnul Hristos în inima noastră!

Rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan Colibașul

Strigăm și noi împreună cu tine, Sfinte Cuvioase Ioan Colibașul: "Domnul este este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa?"
Știind că Dumnezeu învinge căpeteniile întunericului, te rugăm să mijlocești pentru noi la Tronul Sfintei Treimi să ne salveze de amăgirile ce vin de la diavoli prin gânduri și simțiri, să se domolească pornirile nefirești ale trupului, minții și sufletului și să Îl iubim pe El înaintea tuturor, ca să ne gândim doar la frumusețea cea dumnezeiască a Împărăției de Sus, acolo unde se aud glasurile Serafimilor cântând și unde ne dorim să petrecem și noi, acum și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Colibașul- video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Colibașul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Ioan Colibașul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei
(23 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei a trăit în mucenicie mai toată viața lui pământească. Timp de douăzeci și opt de ani, s-a luptat și s-a nevoit împotriva tiranilor neavând niciodată […]

† Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul(23 septembrie)

FB Mess WA Like Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul s-a petrecut cu șase luni înainte de Întruparea Domnului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la Buna Vestire din 25 martie. Acest eveniment este serbat în calendarul ortodox […]

† Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria (11 septembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria este o sfântă care, îmbrăcându-se în haină bărbătească și schimbându-se la chip, a intrat într-o mănăstire de călugări unde a trăit în post, rugăciunea și multe […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram