Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia

4.8/5 - (6 votes)

Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia se poate citi pentru cei care suferă de boli psihice sau pentru cei care sunt luptați de duhurile necurate.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia - text

Tropar la Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia, glasul al 4-lea

Viețuitor al pustiului, ocrotitor al ortodocșilor și înger în trup, vindecător și de Dumnezeu purtător te-ai arătat nouă. Pentru aceasta noi, credincioșii, te lăudăm pe tine, dumnezeiescule Gherasim, că în chip vrednic ai dobândit de la Dumnezeu tămăduiri și harul veșnic, și îi vindeci pe cei bolnavi, pe demoni îi alungi, iar celor ce te cinstesc pe tine le izvorăști tămăduiri. Vlăstar dumnezeiesc al Peloponesului și comoară neprădată a Kefaloniei, lauda cea mare a întregii Elade, Sfinte Gherasim de Dumnezeu purtătorule, ocrotește pe robii tăi!

Condacul 1

Pe robul lui Dumnezeu Sfântul Gherasim, care prin mulțimea nevoințelor sale a primit cununa cea nestricăcioasă, pe cel care prin sfintele sale moaște revarsă râuri de tămăduiri, veniți, credincioșilor, să-l lăudam într-un glas, zicând: Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Icosul 1

Viața ta a fost o viață răstignită, Sfinte al lui Dumnezeu, că lepădând poftele lumești ai luat crucea lui Hristos asupra ta, iubind nevoința și defăimând trecătoarele desfătări. Învățându-ne de la tine să mergem pe calea Evangheliei și a rugăciunii, îți zicem cu inima smerită:
Bucură-te, că pământul Trikalei l-ai binecuvântat;
Bucură-te, că din copilăria ta ai mers pe calea virtuților;
Bucură-te, că în insula Zakintului te-ai îndeletnicit cu rugăciunea;
Bucură-te, că împreună cu sfinții aghioriți o lauzi pe Născătoarea de Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai învrednicit să te închini la Locurile Sfinte;
Bucură-te, că în Biserica Sfântului Mormânt ai primit mângâiere cerească;
Bucură-te, că, aprinzând acolo candele, ai aprins și candela inimii tale;
Bucură-te, că, fiind hirotonit preot, nu ți-ai împuținat nevoințele;
Bucură-te, că, întorcându-te în Zakint, în peșteră ai viețuit;
Bucură-te, că în Kefalonia ai fost trimis de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 2

Ocrotitor al drept-credincioșilor te-ai arătat, Sfinte, risipind mrejele ereticilor apuseni, care căutau să atragă lumea în înșelare. Că prin tăria cuvântului și prin mulțimea minunilor ai închis gurile ritorilor multvorbitori, cântându-I lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul 2

Și după moartea ta ai fost prigonit de cărturarii și preoții slujitori ai papei, care nu voiau să recunoască sfințenia ta și darul dat ție de Dumnezeu prin neputrezirea sfintelor tale moaște, care stătuseră în pământ mai mult de doi ani și fuseseră descoperite întregi și binemirositoare. Trupul tău binecuvântat a fost îngropat iarăși în pământ, spre mâhnirea credincioșilor, dar nu după multă vreme a fost pus în biserică spre închinare, spre bucuria celor care te lăudau, zicând:
Bucură-te, că prigonitorii sfintelor tale moaște au fost rușinați;
Bucură-te, că prin neputrezirea trupului te-ai arătat templu al Duhului Sfânt;
Bucură-te, semn de netăgăduit al Învierii Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, mustrătorule al celor care defaimă predaniile Sfinților Părinți;
Bucură-te, că prin minuni ai rușinat propovăduirea catolicilor;
Bucură-te, că pe hoțul care a spart geamul raclei tale l-ai pedepsit;
Bucură-te, cel ce îi pedepsești pe cei care batjocoresc Biserica lui Hristos;
Bucură-te, aprig dușman al schismelor și ereziilor;
Bucură-te, îndreptător al celor rătăciți pe calea adevărului;
Bucură-te, că pe mulți i-ai adus la cunoașterea dreptei credințe;
Bucură-te, povățuitorule al preoților pe calea mărturisirii adevărului;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 3

Cine poate spune mulțimea minunilor tale, robule al lui Dumnezeu? Că poporul te laudă, mulțumindu-ți pentru grabnicul tău ajutor, că nu s-a pomenit să alerge cineva la tine și să rămână fără răspuns. Și, pentru aceasta, Îi cântăm Celui ce te-a încununat: Aliluia!

Icosul 3

Te-ai arătat omului care voia să aducă la mănăstirea ta zece capre, ca mulțumire pentru ajutorul primit de la tine, și i-ai arătat drumul, ca să nu se rătăcească. Și când te-ai făcut nevăzut, el a înțeles purtarea ta de grijă, că și după moarte ai primit puterea de a fi călăuza creștinilor. Pentru aceasta ți-a cântat unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce ne arăți calea spre Împărăția cerurilor;
Bucură-te, că primești laudele noastre precum Hristos cei doi bani ai văduvei;
Bucură-te, nădejde a celor ispitiți de deznădejde;
Bucură-te, lumină cerească ce luminezi viețile noastre;
Bucură-te, că alungi îndoiala de la cei slabi în credință;
Bucură-te, că pelerinii simt chemarea ta și se grăbesc să ajungă la tine;
Bucură-te, că mănăstirea ta, Noul Ierusalim, s-a arătat comoară duhovnicească;
Bucură-te, îndrumător al monahilor pe calea muceniciei fără de sânge;
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Spiridon ești surpător al ereziilor;
Bucură-te, că împreună cu Dionisie ocrotitor ești al drept-credincioșilor;
Bucură-te, că ai binecuvântat pământul Zakintului;
Bucură-te, că nu doar insulele, ci tot pământul grecesc te cinstește;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 4

Să alerge mulțimea bolnavilor spre ajutorul ceresc, să caute cei istoviți din pricina durerilor spre Sfântul Gherasim, care s-a arătat doctorie dumnezeiască, nou șarpe de aramă ridicat de Dumnezeul lui Moise în pustia sufletelor noastre, și să Îi cântăm Celui ce l-a acoperit cu mulțime de daruri: Aliluia!

Icosul 4

Pe negustorul cu mâna bolnavă nu l-ai lăsat să alerge prin țări străine după ajutorul doctorilor cu nume mare, ci l-ai chemat la mănăstirea ta din Kefalonia. Și, atingându-se de racla ta, după ce s-a rugat cu credință, a dobândit tămăduire. Și, împreună cu soția sa, I-a mulțumit lui Dumnezeu, pentru care noi îți zicem unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce auzi rugăciunile bolnavilor;
Bucură-te, că ai primit de sus darul tămăduirilor;
Bucură-te, far spre care se îndreaptă mulțimea celor suferinzi;
Bucură-te, cel ce vii în întâmpinarea celor apăsați de boală;
Bucură-te, doctor ceresc care îi cercetezi pe bolnavi;
Bucură-te, că îi păzești pe credincioși de doctorii cei nepricepuți;
Bucură-te, că gonești frica celor ce se tem de doctori;
Bucură-te, că stingi focul durerilor de nesuportat;
Bucură-te, că îi ajuți pe cei pe care nu îi vindeci să rabde fără să cârtească;
Bucură-te, scăpare a celor care nu mai așteaptă ajutor de la oameni;
Bucură-te, că în ceasul morții veghezi sufletele care părăsesc această lume;
Bucură-te, îngrijitor al celor care îi îngrijesc pe bolnavi;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltiri diavolești!

Condacul 5

Minune nemaiauzită s-a arătat prin tine, Sfinte, că pe femeia stăpânită de duhul necurat, care voia să o arunce în apă și să o înece, ai ținut-o prin rugăciunile tale deasupra apei. Și le-ai cerut maicilor să alerge să o ajute, iar ele, găsind-o stând deasupra apei ca pe uscat și văzând că se tămăduise, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

"Gherasime, mă arzi ca un foc, voi pleca, căci m-au ajuns flăcările pe care le scoți din tine", a strigat diavolul prin gura tinerei care fusese adusă la racla cu sfintele tale moaște, mărturisind darul dat ție de Dumnezeu. Și tânăra, tămăduindu-se, ți-a adus mulțumiri cu inima zdrobită, zicându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, Cuvioase, că mare este darul dat ție de sus;
Bucură-te, că cei chinuiți de diavol primesc ușurare prin tine;
Bucură-te, prigonitorule al duhurilor celor necurate;
Bucură-te, lumină care gonești întunericul;
Bucură-te, rugător pentru cei pentru care nu are cine să se roage;
Bucură-te, primind cuvintele de mulțumire de la cei pe care i-ai ajutat;
Bucură-te, că ai ținut-o deasupra apei pe femeia îndrăcită;
Bucură-te, că ai vindecat-o prin rugăciunile tale;
Bucură-te, că maicile au cunoscut puterea rugăciunilor tale;
Bucură-te, că prin această minune le-ai îndemnat să recunoască sfințenia ta;
Bucură-te, că atunci sfintele tale moaște au fost puse spre închinare;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltiri diavolești!

Condacul 6

Văzând cum unii creștini biruiți de deznădejde au fost ispitiți de gândul sinuciderii, ai venit în ajutorul lor în chip minunat, îndemnându-i să lepede cugetele demonice și să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Pe tânărul îndrăcit care vroia să-și pună capăt zilelor și s-a aruncat din clopotniță nu numai că l-ai ținut în viață, ci l-ai și tămăduit de suferința sa, izgonind pe diavol. Iar pe cei care s-au temut că, din pricina căderii, tânărul va muri i-ai întărit în credința în Dumnezeu, pentru care au zis către tine unele ca acestea:
Bucură-te, că strici urzelile diavolești;
Bucură-te, că tânărul care s-a aruncat din clopotniță nu a murit;
Bucură-te, că l-ai scos nevătămat din gura iadului;
Bucură-te, că îi ferești pe creștini de păcatul sinuciderii;
Bucură-te, Sfinte care te rogi pentru toată lumea;
Bucură-te, că nu te scârbești de patimile noastre;
Bucură-te, că ne arăți calea lepădării de patimi;
Bucură-te, că ne chemi la războiul duhovnicesc;
Bucură-te, mustrătorule al leneviei și al iubirii de sine;
Bucură-te, că aduci lumina în mințile întunecate;
Bucură-te, că cei pe care i-ai scăpat din ghearele iadului îți mulțumesc;
Bucură-te, apus al disperării și răsărit al nădejdii;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 7

"Crucea este armă nebiruită, sabie cu două tăișuri", striga copilul chinuit de diavol, mușcând crucea ta, pe care o ținea preotul care citea rugăciuni în fața sfintelor tale moaște. Și diavolul, strigând că nu poate suferi puterea ta, a plecat, iar copilul I-a cântat Domnului: Aliluia!

Icosul 7

Mult au suferit părinții lui Spiridon, când copilul lor, stăpânit de diavol, îți spunea cuvinte hulitoare. Dar, având în sufletele lor nădejdea în Dumnezeu și știind mulțimea minunilor tale, au stăruit în rugăciune și rugăciunea le-a fost ascultată. Iar noi, crezând că vii în ajutorul tuturor celor care se roagă ție cu credință, îți aducem aceste puține laude:
Bucură-te, cel ce lui Spiridon i-ai luminat copilăria;
Bucură-te, că ai împlinit rugăciunile părinților lor;
Bucură-te, cel ce ai șters mulțimea lacrimilor lor;
Bucură-te, că prin nevoința ta ai primit putere împotriva demonilor;
Bucură-te, că puterea crucii ți-a fost pavăză în ispite;
Bucură-te, că cei ce sărută crucea ta iau binecuvântare;
Bucură-te, chemarea pe calea cea îngustă a mântuirii;
Bucură-te, pildă de nevoință și îndreptar de rugăciune;
Bucură-te, că ne înveți să iubim nevoința;
Bucură-te, că te-ai asemănat pustnicilor din vechime;
Bucură-te, că împreună cu aceștia te rogi pentru noi păcătoșii;
Bucură-te, că ne călăuzești spre Ierusalimul cel de sus;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltiri diavolești!

Condacul 8

tePrin gura femeii paralitice din Etolia s-a auzit duhul necurat zicându-ți: "Nu am putere asupra ta, căci prin rugăciune te faci foc pe deplin". Iar tu i-ai dat tămăduire bolnavei și, împreună cu părinții săi, aceasta I-a adus Domnului cântarea de mulțumire: Aliluia!xt

Icosul 8

Nu te-ai scârbit de femeia îndrăcită, care te blestema în fel și chip, ci ți-a fost milă de ea, că mult pătimise din lucrarea diavolului. Și, plecând urechile la rugăciunea îndureratului ei bărbat, ai vindecat-o, pentru care au plecat din mănăstirea ta mulțumindu-ți pentru ajutor și zicându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, foc ceresc care îi arzi pe diavoli;
Bucură-te, că pe cei care ajung la sfintele tale moaște îi binecuvântezi;
Bucură-te, că pe cei care nu pot ajunge la tine îi ajuți după credința lor;
Bucură-te, tămâie cu bun miros care alungi demonii;
Bucură-te, că risipești puterea farmecelor;
Bucură-te, cel ce ne ferești de răutățile dușmanilor;
Bucură-te, că în fața ta vrăjitorii se arată neputincioși;
Bucură-te, că până la sfârșitul vremurilor vei lupta împotriva lor;
Bucură-te, că întărești în răbdare rudele celor îndrăciți;
Bucură-te, că în ispite aduci alinare sufletelor lor;
Bucură-te, glas care cântă laude Dumnezeului Celui viu;
Bucură-te, că pomenirea numelui tău le este rană demonilor;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 9

Doi ani de zile au pătimit cei doi frați îndrăciți din Mavrata și, prin rugăciunile tale, îngerii întunericului au plecat, zicând: "Ne-ai ars, nu mai putem să rămânem mai mult". Iar noi, cunoscând puterea dată ție de la Dumnezeu, Îl lăudăm și cu mulțumire Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 9

"Mamă, dezleagă-mă", a zis către mama sa tânărul care fusese legat pentru tulburarea făcută din pricina demonului care îl stăpânea. Căci, căutând ajutor de la doctori, a rămas neajutorat, dar cerând ajutor de la tine a aflat izbăvire și, tămăduindu-se, ți-a cântat unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai vestit bucuria mamei credincioase și fiului ei;
Bucură-te, cel ce ai adus liniștea în sufletele lor chinuite;
Bucură-te, că pe tatăl cel necredincios l-ai chemat spre lumina adevărului;
Bucură-te, că mulți părinți se roagă ție pentru copiii lor;
Bucură-te, că nu au rămas rușinați cei care au nădăjduit în ajutorul tău;
Bucură-te, că pe frații din Mavrata nu i-ai lăsat să se chinuiască;
Bucură-te, că ai dezlegat legăturile cu care îi legaseră diavolii;
Bucură-te, că rudeniile care îi legaseră cu lanțuri și funii s-au minunat;
Bucură-te, că, dezlegându-i pe frați, L-au slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că părinții acestor frați mult au postit pentru a-i ajuta;
Bucură-te, că îi povățuiești pe părinți să stăruie în rugăciune;
Bucură-te, că prin rugăciunile părinților îi ajuți pe copiii lor;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 10

Ajungând în fața judecătorului, creștinul cel nevinovat nu s-a lăsat biruit de deznădejde, ci a așteptat lucrarea ta, ocrotitorule al celor năpăstuiți. Și având loc în vremea judecății un cutremur de pământ, cel care îl nedreptățise a fost cuprins de frica morții și și-a recunoscut păcatul, iar creștinul I-a mulțumit Domnului, zicând: Aliluia!

Icosul 10

Ne-a cerut Mântuitorul Hristos să îi binecuvântăm pe cei care ne blestemă și să îi iubim pe cei care ne fac rău, dar suntem slabi în credință și răutățile vrăjmașilor noștri ne covârșesc. Pentru aceasta cădem către tine, Sfinte Gherasim, cerând să vii în ajutorul celor nedreptățiți, și te lăudăm așa:
Bucură-te, că pe creștinul cel nevinovat l-ai ajutat;
Bucură-te, că judecătorul i-a făcut dreptate celui năpăstuit;
Bucură-te, că stai împotriva pârâșilor care nu au frică de Dumnezeu;
Bucură-te, judecător ceresc care împarți dreptatea;
Bucură-te, că ne înveți să biruim răutatea prin bunătate;
Bucură-te, că ne îndemni să alegem iubirea în locul urii;
Bucură-te, împăciuitorule al celor care se vrăjmășesc;
Bucură-te, că aduci pacea în casele creștinilor;
Bucură-te, că pe părinți îi împaci cu fiii lor;
Bucură-te, că alungi tulburarea din mănăstiri;
Bucură-te, că pe cei prigoniți pentru credința lor îi întărești;
Bucură-te, că și noi mărturisim harismele tale;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 11

Ajungând la mănăstirea ta, soldatul Decaneos nu a vrut să și se închine, ci te-a batjocorit, disprețuindu-i pe cei care se rugau ție pentru ajutor. Dar degrabă l-a ajuns mânia lui Dumnezeu, că a murit de moarte năprasnică, fără să îți mai ceară iertare și fără să Îi cânte Celui ce poartă de grijă tuturor: Aliluia!

Icosul 11

Lumea aceasta, iubitoare de desfrâu și de apostazie, îi prigonește pe iubitorii de Dumnezeu, batjocorindu-i pentru credința lor. Și mulțimea ispitelor i-ar doborî la pământ, dacă nu ar fi ocrotiți de Dumnezeu și dacă nu ar fi călăuziți de ajutorul Maicii Domnului și al tuturor sfinților. Iar noi, cei care știm minunile tale, îți cântăm:
Bucură-te, că prin mustrarea celor necredincioși ne ferești de păcatul necredinței;
Bucură-te, primind rugăciunile celor ce se roagă ție pentru rudele lor;
Bucură-te, că îi ajuți pe copii pentru rugăciunile părinților lor;
Bucură-te, că îi ajuți pe părinți pentru rugăciunile copiilor credincioși;
Bucură-te, mustrătorule al celor care au mințile întunecate de păcat;
Bucură-te, că, în viață fiind, ai chemat oamenii să se spovedească;
Bucură-te, că și acum ne îndrepți pașii spre Taina Spovedaniei;
Bucură-te, că cei ce se roagă ție leapădă frica de spovedanie;
Bucură-te, împreună-rugător cu duhovnicii pentru îndreptarea ucenicilor lor;
Bucură-te, chip al povățuitului desăvârșit;
Bucură-te, biruitorule al patimilor, că îi ridici pe cei căzuți;
Bucură-te, călăuzitorule al păstorilor pentru rugăciunile celor păstoriți;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 12

Vrând soldații italieni să distrugă mănăstirea ta, te-ai arătat într-un nor mare, alungând dușmanul, spre bucuria călugărilor și a creștinilor drept-credincioși. Ai făcut de rușine puterea celor puternici și i-ai înălțat pe cei smeriți, care I-au cântat lui Dumnezeu cu evlavie: Aliluia!

Icosul 12

Necazuri de tot felul ne împresoară și furtuna ispitelor se abate asupra noastră, Sfinte Gherasim. Dar credem că nu ne vei lăsa singuri, ci vei veni în ajutorul nostru, cerând de la Dumnezeu pentru noi cele ce ne sunt cu adevărat de folos. Și pentru aceasta îți zicem:
Bucură-te, cel ce păzești mănăstirea ta din Kefalonia de toate relele;
Bucură-te, că ai stat împotriva soldaților rău-credincioși;
Bucură-te, că prin arătarea ta ai umplut sufletele lor de teamă;
Bucură-te, că prin rugăciunea ta au fost biruiți;
Bucură-te, trâmbiță care vestești înfrângerea dușmanilor;
Bucură-te, armă aducătoare de biruință ostașilor drept-credincioși;
Bucură-te, că și acum păzești casele creștinilor care te cinstesc;
Bucură-te, liman al celor greu încercați de primejdii;
Bucură-te, scut al celor care prăznuiesc pomenirea ta;
Bucură-te, risipitorule al duhurilor care ne ispitesc;
Bucură-te, că dai cele de trebuință celor ce se roagă ție;
Bucură-te, rugător neobosit în fața tronului Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 13

O, Sfinte Gherasim, lauda Kefaloniei și cunună a Bisericii lui Hristos, vino degrabă în ajutorul nostru, al celor necăjiți, întristați și deznădăjduiți, și roagă-te pentru noi ca Bunul Dumnezeu să ne ridice povara încercărilor care ne apasă și să ne dea tărie în credință, ca să Îi cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Viața ta a fost o viață răstignită, Sfinte al lui Dumnezeu, că lepădând poftele lumești ai luat crucea lui Hristos asupra ta, iubind nevoința și defăimând trecătoarele desfătări. Învățându-ne de la tine să mergem pe calea Evangheliei și a rugăciunii, îți zicem cu inima smerită:
Bucură-te, că pământul Trikalei l-ai binecuvântat;
Bucură-te, că din copilăria ta ai mers pe calea virtuților;
Bucură-te, că în insula Zakintului te-ai îndeletnicit cu rugăciunea;
Bucură-te, că împreună cu sfinții aghioriți o lauzi pe Născătoarea de Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai învrednicit să te închini la Locurile Sfinte;
Bucură-te, că în Biserica Sfântului Mormânt ai primit mângâiere cerească;
Bucură-te, că, aprinzând acolo candele, ai aprins și candela inimii tale;
Bucură-te, că, fiind hirotonit preot, nu ți-ai împuținat nevoințele;
Bucură-te, că, întorcându-te în Zakint, în peșteră ai viețuit;
Bucură-te, că în Kefalonia ai fost trimis de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Condacul 1

Pe robul lui Dumnezeu Sfântul Gherasim, care prin mulțimea nevoințelor sale a primit cununa cea nestricăcioasă, pe cel care prin sfintele sale moaște revarsă râuri de tămăduiri, veniți, credincioșilor, să-l lăudam într-un glas, zicând: Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești!

Rugăciune către Sfântul Gherasim din Kefalonia

Sfinte Gherasim, robule al lui Hristos, cel ce ai strălucit înaintea oamenilor ca lumină în întuneric, care ai călăuzit poporul spre cunoașterea adevăratului Dumnezeu, primește de la noi această puțină rugăciune. Vezi, Sfinte, durerile noastre. Vezi necazurile care ne apasă. Vezi mulțimea ispitelor care ne învăluiesc neîncetat. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, așa cum te-ai rugat pentru mulțimea credincioșilor care mărturisesc minunile tale. Mare dar ne-a făcut nouă Domnul prin neputreziciunea sfintelor tale moaște. Că ne-am întărit în credință auzind că bolnavii care s-au atins de racla ta au fost vindecați și că i-ai alungat pe diavoli de la cei îndrăciți.
O, Sfinte Gherasim, precum ai scăpat insula Kefaloniei de jugul agarenilor și de multe necazuri, tot așa ajută-ne și pe noi. Am căutat ușurare prin puterile noastre, dar nu am aflat. Am căutat ajutor de la oameni, dar am rămas nemângâiați. La tine venim, Sfinte, nădăjduind că nu ne vei rușina. Ci ne vei da cele de trebuință, arătându-ne care este calea pe care trebuie să mergem. Știm că dacă în viață alegem după voia noastră cea rea, rămânem lipsiți de ajutorul dumnezeiesc. Roagă-te pentru noi, Sfinte, să cunoaștem și să facem voia lui Dumnezeu, ca să ajungem în raiul cel preadulce, în care tu Îl lauzi pe Dumnezeu cu toți sfinții și cu toate puterile cerești, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare
(21 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare a fost contemporan și prieten cu Sfântul Antonie cel Mare, fiind la fel ca acest, un exemplu de râvnă pentru dobândirea virtuților și propovăduitor al învățăturii […]

† Sfântul Apostol Simon Zilotul
(10 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Simon Zilotul este ocrotitorul familiei și al copiilor, grabnic ajutător pentru cei care vor să se căsătorească, el fiind mirele din Cana Galileii, nuntă la care Hristos a săvârșit […]

† Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
(7 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului este cel care, așa cum îi spune și numele, a prevestit venirea lui Hristos și a văzut, în momentul săvârșirii Botezului Domnului, cerurile deschizându-se și […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram