Acatistul Sfântului Apostol Toma

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Apostol Toma se poate citi pentru a cere Sfântului să ne întărească în momentele de necredință și să ne întărească în mărturisirea lui Hristos.

Înainte de a începe acest Acatistul Sfântului Apostol Toma citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Apostol Toma - text

Troparul Sfântului Apostol Toma, glasul al 3-lea

Apostole Sfinte Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condacul 1

Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putință de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii și din valurile îndoielilor vieții acesteia, ca să-ți strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Icosul 1

Galileea neamurilor a oblăduit a ta pruncie, Sfinte, învrednicindu-te pe tine Dumnezeu a auzi propovăduirea lui Hristos și a vedea preaslăvitele Sale minuni și cunoscându-L pe El, Dumnezeu adevărat, să-L urmezi îndeaproape și încă și în ceata celor doisprezece Apostoli să te numeri, pentru care zicem ție:
Bucură-te, Toma, cel ce ai fost numit Geamănul;
Bucură-te, că ai cunoscut pe Iisus Galileeanul;
Bucură-te, că, prin minuni, puterea Lui ți s-a vădit;
Bucură-te, că L-ai cunoscut pe El a fi Dumnezeu;
Bucură-te, îți strigă sufletul meu;
Bucură-te, că pe urmele lui Hristos ai purces;
Bucură-te, că te-ai învrednicit Apostol a fi ales;
Bucură-te, că între cei dintâi ai fost chemat;
Bucură-te, că între cei doisprezece te-ai numărat;
Bucură-te, că ai urmat lui Hristos până în sfârșit;
Bucură-te, că prin tine temeiul credinței s-a vădit;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 2

Prin dumnezeiasca Pronie, nu ai fost de față cu ceilalți Apostoli, când li S-a arătat lor Mântuitorul după Sfânta Sa Înviere, de aceea nu ai crezut spuselor lor, când mărturiseau zicând: "L-am văzut pe Domnul", și-L slăveau cu cântări zicând: Aliluia!

Icosul 2

Necrezând mărturiei celor unsprezece Apostoli "că a înviat Domnul omorând moartea", ai dorit să vezi locul rănilor Lui și să pui degetul în coasta Lui, spre desăvârșita încredințare a ta și a tuturor neamurilor până la sfârșitul veacurilor; de care preaînțeleaptă îndoială minunându-ne, strigăm ție:
Bucură-te, că a rânduit Domnul să nu fii de față la arătarea Sa;
Bucură-te, cel ce n-ai crezut că Hristos a înviat, dând viață;
Bucură-te, că Apostolii bună vestire ți-au adus;
Bucură-te, că, dorind a-L vedea, n-ai crezut ce ți-au spus;
Bucură-te, că dorirea ta fierbinte te-a făcut îndoielnic;
Bucură-te, că în hotărâre nu te-ai arătat șovăielnic;
Bucură-te, că îndată ți-ai arătat dorirea să-L vezi pe Hristos;
Bucură-te, că ai zis: "De nu voi pipăi rănile Lui, nu voi crede";
Bucură-te, că degetul pe rănile Lui ai voit să ți-l pui;
Bucură-te, că prin aceasta taină adâncă descoperi oricui;
Bucură-te, că ne înveți a ne lipi de rănile lui Hristos;
Bucură-te, că ne arăți a primi suferința ca pe un dar luminos;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 3

Cunoscând Domnul curăția cugetului tău, că spre adeverirea Învierii și nu spre ispitire ți-a fost îndoiala, te-a învrednicit slăvitei arătării Sale, ca noi, cunoscând minunea, cu tine de-a pururea să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Arătându-Se Domnul pentru a doua oară Apostolilor pe când erai și tu cu dânșii, ți-a adeverit dumnezeiască puterea Sa, căci cunoscându-ți îndoiala, te-a chemat să-ți pui degetul în coasta Sa, după dorire, dojenindu-te și înlesnindu-ți a fi credincios arătării Sale și nu necredincios; pentru care noi cu cutremur strigăm ție:
Bucură-te, că Domnul a doua oară Apostolilor S-a arătat;
Bucură-te, că prin această arătare și pe tine te-a bucurat;
Bucură-te, că Iisus ți S-a adresat ție anume;
Bucură-te, că te-ai cutremurat când te-ai auzit chemat pe nume;
Bucură-te, că ai recunoscut îndată pe Domnul Hristos;
Bucură-te, că te-a certat cu blândețe să nu fii necredincios;
Bucură-te, și ne întărește și pe noi în credință;
Bucură-te, că ai adeverit Învierea cu prisosință;
Bucură-te, și nu ne lăsa în îndoială;
Bucură-te, și din căderile noastre ne scoală;
Bucură-te, al lumii îndreptător;
Bucură-te, osârdnic povățuitor;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 4

Punând degetul tău pe rănile Domnului și cunoscându-L pe El a fi cu adevărat Dumnezeu cel Înviat din morți, ai strigat cu tărie: "Domnul meu și Dumnezeul meu!", încredințându-ne și pe noi de Sfânta Sa Înviere și învățându-ne a cânta Lui: Aliluia!

Icosul 4

Prin îndoiala ta cea din cuget curat izvorâtă și din fierbinte dorință de a adeveri taina cea nepricepută de minte a Învierii lui Hristos, dat-ai mai cu tărie tuturor să știe că a înviat Domnul nu cu nălucire, ci cu același trup cu care pătimise pentru a noastră mântuire. Pentru aceasta, noi laude îți aducem ție:
Bucură-te, cel ce ai fost ales să porți a îndoielii cruce;
Bucură-te, că îndoiala ta adeverirea Învierii aduce;
Bucură-te, că dumnezeiască Taină prin tine s-a lucrat;
Bucură-te, că smerit crucea ai purtat;
Bucură-te, că lumii spre întărire, și nu spre sminteală ai fost pus;
Bucură-te, că s-a vădit cât de mult te-a iubit Iisus;
Bucură-te, că a ta îndoială nu L-a mâhnit;
Bucură-te, că dorirea ta arzătoare ți-a plinit;
Bucură-te, că ne-ai fost dat nouă tare întărire;
Bucură-te, că te avem spre povățuire;
Bucură-te, și în îndoieli luminează a noastră minte;
Bucură-te, strigăm ție, Apostole Sfinte;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 5

După Sfânta Înălțare a Domnului și după primirea harului cel dumnezeiesc prin pogorârea Sfântului Duh, aruncând Apostolii sorți ca să știe unde avea fiecare să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, tu, Sfinte, ai primit India, spre propovăduire, slăvind pe Dumnezeu cu cântări: Aliluia!

Icosul 5

Propovăduitor neamurilor păgâne din depărtatul Răsărit ai fost trimis, pornind pe drumul celor trei magi să duci vestirea Învierii lui Hristos și Evanghelia Sa mântuitoare; pentru care laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, că neamurile Răsăritului le-ai adunat la turma lui Hristos;
Bucură-te, că ai propovăduit credința la neamuri păgâne;
Bucură-te, că piatra pusă de tine pururea rămâne;
Bucură-te, că L-au cunoscut ca pe un Soare mult luminos;
Bucură-te, că ai înălțat puternică Biserică în Răsărit;
Bucură-te, că ai purces pe drumul pe care magii au venit;
Bucură-te, că ai lățit al Evangheliei cuvânt;
Bucură-te, Apostole și propovăduitor preasfânt;
Bucură-te, și ne învrednicește și pe noi mărturisirii Lui;
Bucură-te, și ne întărește pe piatra mărturisirii Domnului;
Bucură-te, și dă-ne mărturisirii neînfricoșate;
Bucură-te, și din ispita îndoielilor ne scoate;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 6

Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu și spre încredințarea neamurilor datu-ți-s-a ție, Sfinte, și darul de a săvârși minuni, ca toți, văzându-le, să slăvească pe Dumnezeu Cel ce ți-a dăruit ție putere multă și să strige Lui: Aliluia!

Icosul 6

Aflându-te tu, Sfinte, în Cezareea, prin pronia lui Dumnezeu ai fost chemat drept meșter zidar, să mergi în India pentru înălțarea unui palat împărătesc și, în drum, oprindu-vă într-o cetate în care se prăznuia nuntă împărătească și fiind poruncă să meargă și toți străinii ce s-ar afla în cetate, aflându-te acolo, ai fost lovit peste obraz fără de vină de o slugă, pe care ai blestemat-o să-i fie ruptă mâna de câini, lucru ce s-a și întâmplat. Care minune văzând-o, mulți au venit la credință și chiar pe fiul împăratului l-ai învățat a păzi curăția cămării de nuntă; pentru aceasta îți strigăm:
Bucură-te, că ale tale cărări de Dumnezeu au fost rânduite;
Bucură-te, că ai aflat prilej să faci minuni preaslăvite;
Bucură-te, că, pe cel ce te-a hulit fără vină, l-ai osândit;
Bucură-te, că după cuvântul tău pedeapsă a primit;
Bucură-te, că prin aceasta puterea lui Dumnezeu au cunoscut;
Bucură-te, că multora osânda lui spre pildă s-a făcut;
Bucură-te, că mulți au venit la credința adevărată;
Bucură-te, și ne învață și pe noi a nu huli niciodată;
Bucură-te, că însuși fiul împărătesc s-a întors la credință;
Bucură-te, că l-ai îndemnat la păzirea curăției în cuviință;
Bucură-te, că și noi, prin tine, bune îndemnuri primim;
Bucură-te, și ne învrednicește următori sfaturilor tale să fim;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 7

Aflând împăratul cetății de sfătuirea dată fiului și văzându-l pe el că a părăsit slujirea idolească, a voit să te piardă, dar fiind în drum spre India, Sfinte, Dumnezeu te ocrotea pentru slujba ce-ți încredințase; de aceea, necontenit laude și cântări Îi aducem Lui: Aliluia!

Icosul 7

Voind Gundafor, împăratul Indiei, să-și facă un palat preaslăvit, prin pronia lui Dumnezeu ai fost adus înaintea lui drept meșter iscusit, venit din laturile Palestinei. Primindu-te cu mare bucurie împăratul și încredințându-ți aur din destul, spre săvârșirea palatului, tu, Sfinte, l-ai împărțit la săraci, ca să-i agonisești lui palat fără de asemănare în lăcașurile cerești. Pentru care înțeleaptă îndrăzneală, lăudându-te, îți strigăm:
Bucură-te, că preaîndrăzneț te-ai arătat;
Bucură-te, că ai făurit un plan minunat;
Bucură-te, că tot aurul la săraci l-ai dat;
Bucură-te, că pe Domnul Însuși L-ai împrumutat;
Bucură-te, că palat preaslăvit împăratul a dorit;
Bucură-te, că lăcaș neasemănat în ceruri i-ai gătit;
Bucură-te, că prin tine și noi năzuim la cămările cerești;
Bucură-te, că acolo, împreună cu Hristos te sălășluiești;
Bucură-te, și ne du și pe noi în casa Tatălui de Sus;
Bucură-te, și ne unește cu Domnul Iisus;
Bucură-te, ajutorul celor săraci și în nevoi;
Bucură-te, Sfinte, și roagă-te și pentru noi;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 8

Aflând împăratul cele făptuite de tine, a poruncit să te arunce în temniță, dar tu, Sfinte, în necazuri te bucurai, proslăvind pe Dumnezeu și strigându-I Lui: Aliluia!

Icosul 8

Minunată orânduire a arătat Dumnezeu spre încredințarea împăratului, că neînșelător era cuvântul tău despre zidirea palatului celui ceresc, căci în chip neașteptat s-a săvârșit din viață fratele împăratului și a fost purtat de înger și a văzut slava celor agonisite în ceruri de tine, Sfinte. Apoi a slobozit Dumnezeu să se întoarcă el întru simțire spre adeverirea celor văzute, de care încredințându-se împăratul, te-a eliberat din temniță și a venit la dreapta credință, iar noi, văzând minunea, grăim:
Bucură-te, că te-ai învrednicit de minuni preaslăvite;
Bucură-te, că prin minuni cuvântul și faptele ți-au fost adeverite;
Bucură-te, că răbdarea în suferință ți s-a răsplătit;
Bucură-te, că însuși împăratul la credință a venit;
Bucură-te, și ne întărește și pe noi în necaz;
Bucură-te, și al nostru cuget ține-l mereu treaz;
Bucură-te, că din temniță te-ai izbăvit;
Bucură-te, că celor din prigoane le ești zid nebiruit;
Bucură-te, că ne arăți nouă puterea credinței;
Bucură-te, că ne vădești prețul suferinței;
Bucură-te, că izbăvești din închisoare pe cei nedreptățiți;
Bucură-te, îți strigă ție ai tăi slujitori;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 9

Luminând tu cu propovăduirea Evangheliei părțile Indiei, a venit clipa cinstitei mutări a Maicii lui Dumnezeu și toți Apostolii din toate părțile lumii au fost răpiți și aduși în Ghetsimani înaintea patului Preacuratei, ca să aducă ei slăvite cântări de îngropăciune și lui Dumnezeu să-I cânte: Aliluia!

Icosul 9

Și de această dată a voit Dumnezeu ca tu, Sfinte, să ajungi a doua zi după îngropăciune și, sfătuindu-se Apostolii, spre mângâierea ta, au deschis mormântul Preafericitei Născătoare de Dumnezeu, ca să te închini Preacurat trupului ei, dar deschizându-l, n-au aflat decât giulgiurile, adeverindu-se astfel că Maica lui Dumnezeu, în chipul Fiului său, cu trupul la cer a fost luată. Această mare taină cunoscând-o, strigăm către tine:
Bucură-te, că ai fost ales spre adeverirea unor taine preaslăvite;
Bucură-te, că de Dumnezeu îndoiala și zăbava ți-au fost rânduite;
Bucură-te, că și proslăvirea Maicii Domnului ai adeverit;
Bucură-te, că pe nori din India în Ghetsimani ai venit;
Bucură-te, că ai ajuns a doua zi după îngropăciune;
Bucură-te, că vi s-a descoperit ce să faceți prin rugăciune;
Bucură-te, că ați hotărât ca mormântul să fie deschis;
Bucură-te, că doar giulgiul l-ați aflat pe pământ întins;
Bucură-te, că ați înțeles că la cer cu trupul a fost luată;
Bucură-te, că așa dragostea Fiului pentru Maica Sa se arată;
Bucură-te, cel ce îndoielnic și zăbavnic te-ai dovedit;
Bucură-te, că îndoiala și zăbava ta de rătăcire ne-au izbăvit;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 10

După aceasta iarăși în părțile Indiei întorcându-te, Sfinte Toma, propovăduiai pe Hristos, întorcând pe mulți la credință și învățându-i pe ei să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Prin multe alte minuni, Sfinte Toma, ai întărit propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, când un slujitor netrebnic, ucigându-și copilul, te-a învinuit pe tine de fapta lui ticăloasă, iar tu, neavând nici o mărturie în fața judecătorilor pentru nevinovăția ta, ai cerut să te ducă înaintea pruncului celui ucis și i-ai poruncit lui ca însuși să mărturisească pentru sine cine l-a ucis, iar cel mort a cuvântat, arătând pe cel vinovat. De care lucru cutremurându-ne, ție strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, că prin tine multe alte minuni s-au făcut;
Bucură-te, că în primejdii darul Domnului ți-a fost scut;
Bucură-te, că minciuna slujitorului idolesc s-a vădit;
Bucură-te, că cel mort singur a grăit;
Bucură-te, că mărturie de nevoința ta a dat;
Bucură-te, că pe nelegiuitul său tată ucigaș l-a arătat;
Bucură-te, că Hristos, Soarele dreptății, te-a luminat;
Bucură-te, că Domnul tău din primejdii și din temniță iarăși te-a scăpat;
Bucură-te, și ne fii nouă apărător în ispite;
Bucură-te, și ne scapă de cursele diavolului cele meșteșugite;
Bucură-te, aducem ție cei ce cinstim a ta pomenire;
Bucură-te, mijlocitor la cer pentru a noastră mântuire;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 11

Prin trei femei preacucernice, Sindiclia, Migdonia și împărăteasa Tertiana, pe care le-ai adus de la păgâneasca închinare de idoli la creștineasca credință și închinare a Unuia singur adevărat Dumnezeu, ți-a pregătit Domnul și cărarea muceniciei, ca, cetei sfinților alăturându-te, de-a pururea să cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Învățându-le pe ele curăția să-și păzească ferindu-se de amestecul cu păgânii, ai întărâtat mânia urâtorului de curăție, care prin soții acelor cucernice femei s-a pornit cu înverșunare împotrivă-ți, îndemnând pe împărat să te piardă pentru că le despărțiseși pe ele de la spurcata închinare idolească și de la păgâneștile năravuri necurate și pe mulți i-ai adus la slujirea lui Hristos. Dar tu, Sfinte, te-ai arătat gata a le răbda toate pentru dragostea lui Hristos, pe care-L propovăduiai; de aceea și noi cu credință îți strigăm ție:
Bucură-te, că întâi pe Sindiclia la credință o ai câștigat:
Bucură-te, că ea plină de dar s-a arătat;
Bucură-te, că prin ea și pe Migdonia, rudenia ei, o ai atras;
Bucură-te, că și aceasta s-a arătat bun și cinstit vas;
Bucură-te, că pe însăși preaînțeleapta împărăteasă Tertiana Domnul o a chemat;
Bucură-te, că mânia împăratului împotriva ta s-a întărâtat;
Bucură-te, că cele trei femei cucernice cununi ți-au împletit;
Bucură-te, că și cununa muceniciei ți-au pregătit;
Bucură-te, și ne povățuiește și pe noi pe calea mântuirii:
Bucură-te, că ne încredințăm ajutorului tău și povățuirii;
Bucură-te, păzitorul întregii curății;
Bucură-te, agonisitorul cereștii avuții;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 12

Înștiințându-se împăratul că un străin a întors-o pe femeia sa de la împreună-petrecerea cu el, plin de mânie, te-a prins și te-a aruncat în temniță, Sfinte. La judecată aducându-te, tu cu îndrăznire ai mărturisit că Unuia singur Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului, te închini și slujești și, neputând să te plece nici închinării idolești și nedobândind de la tine nici a întoarce pe împărăteasă la petrecerea ei de mai înainte, te-a dat la munci grele, dar pe toate le-ai biruit cu puterea lui Hristos, Căruia necontenit Îi slujeai, cântându-I: Aliluia!

Icosul 12

Neputând cu munci să te piardă nelegiuitul împărat și temându-se de norod, te-a scos cu vicleșug din cetate, împreună cu tine mergând, apoi te-a dat pe mâna oștenilor, care cu cinci sulițe te-au străpuns și ai dobândit cununa muceniciei, încât după moarte nu numai cinstitele tale moaște, dar și țărâna mormântului în care au fost îngropate s-a arătat făcătoare de minuni și chiar un frate al împăratului, îndrăcindu-se, a fost tămăduit cu țărână de la mormântul tău, de care minune s-a cutremurat până și împăratul care cu urgie te-a pierdut, și așa l-ai întors și pe el la credință; iar noi cu cutremur strigăm ție:
Bucură-te, că te-ai învrednicit de slăvite minuni și cununi;
Bucură-te, că în viață și după moarte te-ai arătat făcător de minuni;
Bucură-te, că cea mai luminoasă cunună, cununa muceniciei îți strălucește;
Bucură-te, că prin mucenicia ta ceata sfinților sporește;
Bucură-te, că mulți îndrăciți ai tămăduit;
Bucură-te, că țărâna mormântului tău a vindecat pe fratele împăratului ce s-a îndrăcit;
Bucură-te, că împăratul care te-a ucis la ajutorul tău a alergat;
Bucură-te, că în vedenie i te-ai arătat și l-ai mustrat;
Bucură-te, că de ajutor nu l-ai lipsit;
Bucură-te, că, prin minunata tămăduire, pentru Hristos l-ai dobândit;
Bucură-te, că și azi tămăduiești multe boli și neputințe;
Bucură-te, și scapă-ne pe noi de ale sufletului și ale trupului suferințe;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 13

O, Preasfinte Apostole al lui Hristos, cel ce îndoielnic și zăbavnic te-ai arătat spre adeverirea desăvârșită a dumnezeieștii Taine a Învierii Domnului și a preaslăvirii Preacuratei Sale Maici, cel ce în viața ta și după moarte făcător de minuni te-ai arătat și cu mucenicească cunună te-ai încununat, apără turma lui Hristos de toată rătăcirea și îndoiala; pe noi, cei zăbavnici cu inima, ne întărește pe piatra mărturisirii Sale; cu rugăciunile tale dă tămăduire rănilor sufletelor și trupurilor noastre și ne mijlocește mântuirea la sfârșitul vieții noastre. Amin.

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Galileea neamurilor a oblăduit a ta pruncie, Sfinte, învrednicindu-te pe tine Dumnezeu a auzi propovăduirea lui Hristos și a vedea preaslăvitele Sale minuni și cunoscându-L pe El, Dumnezeu adevărat, să-L urmezi îndeaproape și încă și în ceata celor doisprezece Apostoli să te numeri, pentru care zicem ție:
Bucură-te, Toma, cel ce ai fost numit Geamănul;
Bucură-te, că ai cunoscut pe Iisus Galileeanul;
Bucură-te, că, prin minuni, puterea Lui ți s-a vădit;
Bucură-te, că L-ai cunoscut pe El a fi Dumnezeu;
Bucură-te, îți strigă sufletul meu;
Bucură-te, că pe urmele lui Hristos ai purces;
Bucură-te, că te-ai învrednicit Apostol a fi ales;
Bucură-te, că între cei dintâi ai fost chemat;
Bucură-te, că între cei doisprezece te-ai numărat;
Bucură-te, că ai urmat lui Hristos până în sfârșit;
Bucură-te, că prin tine temeiul credinței s-a vădit;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul 1

Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putință de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii și din valurile îndoielilor vieții acesteia, ca să-ți strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Apostol Toma - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Apostol Toma

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Apostol Toma - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul
(13 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul (Μαξίμους ο Καυσοκαλυβίτης), este unul dintre sfinții "nebuni pentru Hristos", viețuitor în secolul al XIV-lea în Sfântul Munte Athos, care după multe rugăciuni a primit de la […]

† Sfinții 20000 de Mucenici din Nicomidia
(28 decembrie)

FB Mess WA Like Sfinții 20000 de Mucenici din Nicomidia sunt un model de unitate, credință și mărturisire puternică a lui Hristos în vremuri potrivnice Creștinismului. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de […]

† Sfânta Mare Muceniță Fevronia
(25 iunie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Fevronia a făcut nenumărate minuni prin sfintele sale moaște, vindecând pe mulți bolnavi și izgonit duhurile necurate din cei posedați. Este serbată în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram