Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu se poate citi pentru a cere de la Dumnezeu, prin Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, credință tare și luminarea minții pentru a putea pătrunde adevărurile Dumnezeiești.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu - text

Tropar la Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu, glasul al 3-lea

Învățat fiind de apostolul Petru, te-ai făcut apostol al lui Hristos, și că un soare ai strălucit marginilor, podoaba alexandrinilor ai fost, fericite, căci prin tine Egiptul s-a slobozit din înșelăciune, și că un stâlp al Bisericii, prin învățătura ta cea evanghelicească pe toți ai luminat. Pentru aceasta luminat cinstind, pomenirea ta prăznuim, de Dumnezeu grăitorule Marcu; roagă pe Dumnezeu cel înduplecat prin tine să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condacul 1

Împreună cu cei mai slăviți Apostoli Petru și Pavel, tovarășii tai, ai împrăștiat binecuvântarea Domnului până la marginile lumii, Sfinte Apostol Marcu, te rugăm uită-te acum și la noi! Întărește-ne inimile cu credința Sfintei Treimi, umple-ne cu duhul înțelepciunii, învață-ne gândirea duhovniceasca, convertește-ne în ucenicii tai, astfel încât să cântăm necontenit și binecuvântați, către tine: Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Icosul 1

Creatorul lumii, Hristos Dumnezeul nostru, te-a chemat în slujba Lui cu lumina Sa preaslăvită, binecuvântate Apostol Marcu, din casa mamei tale Maria ta în orașul Ierusalimului, pentru a înfăptui mântuirea celor din multe țări unde erau atât evrei, cât și greci, iar tu cu puterea lui Dumnezeu și cu înțelepciunea Sa ai propovăduit Evanghelia. La fel și noi, cu lumina învățăturii tale ne luminăm, și cu inima și buzele către tine strigăm:
Bucură-te, născut din seminția evreiască a lui Levi;
Bucură-te, ales de Dumnezeu din seminția preotului;
Bucură-te, că în casa mamei tale Maria, refugiul Apostolului Petru, ai cunoscut Lumina;
Bucură-te, cel în ebraică numit Ioan, cu nume latin Marcu, cu slava lui Dumnezeu luminându-ne;
Bucură-te, că ai avut respectul părintesc obișnuit;
Bucură-te, iubire adevărată cu simplitate;
Bucură-te, împodobit cu virtuți din tinerețe;
Bucură-te, că ne chemi la credință și speranță în Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 2

În lucrarea ta de propovăduire ai chemat credincioșii Ierusalimului în casa mamei tale, Sfinte Apostol, și ai devenit un vas duhovnicesc și ziditor al Sfântului Apostol Petru, zidind Biserica plină de compasiune a Domnului, cantându-i: Aliluia!

Icosul 2

Ai propovăduit Evanghelia împreună cu unchiul tău Barnaba și Sfântul Apostol Pavel, Sfinte Apostol Marcu, ei fiind oameni buni, plini de Duhul Sfânt și de credință. Iar noi strigam către tine:
Bucură-te, că i-ai însoțit pe Sfântul Apostol Pavel și pe Barnaba în propovăduirea Evangheliei;
Bucură-te, că în casa mamei i-ai cunoscut pe Apostolii Petru și Pavel;
Bucură-te, ucenicul Apostolilor Petru și Pavel;
Bucură-te, îmbogățit cu Duhul Sfânt de Apostoli;
Bucură-te, că tu însuți ai devenit sălașul Preasfântului Duh;
Bucură-te, podoaba întregirii;
Bucură-te, că ai înmulțit turma Apostoliei de la Domnul;
Bucură-te, trâmbița Evanghelia, temelia lumii celei duhovnicești și zdrobitoare;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 3

În prima ta călătorie la Antiohia împreună cu Apostolul Pavel și cu Barnaba te-ai întâlnit cu un vrăjitor al evreilor, dar Dumnezeu a venit repede în ajutorul tău, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, și cu propriile tale cuvinte, ai strigat către El: Aliluia!

Icosul 3

Ai avut înțelepciunea de a-i urma pe bătrânii Apostoli, Sfinte Marcu, așa încât ai propovăduit dreapta credința în insula cipriotă de la răsărit până la apus; iar noi îți cântăm cu sufletele noastre:
Bucură-te, martor al înfrângerii prin orbire a vrăjitorului Varisus după cuvântul Apostolului Pavel;
Bucură-te, că Asia Mică până la Cipru ai străbătut împreună cu Apostolul Pavel și Barnaba;
Bucură-te, cel care ai îndrăznit să împlinești Voia lui Dumnezeu, întorcându-te de la Perga la Ierusalim;
Bucură-te, că în cetatea sfântă te-ai alăturat Apostolului Petru;
Bucură-te, că în casa mamei tale de la Roma ai dorit a mergi cu Apostolul Petru;
Bucură-te, că ai slujit pentru întemeierea Bisericii Ortodoxe din orașul Roma împreună cu Apostolul Petru;
Bucură-te, umplând Roma cu predici duhovnicești;
Bucură-te, că ai recunoscut drept soldații lui Hristos pe mulțimea neamurilor romane;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 4

L-ai iubit pe dulcele Învățător al bunătății pământești, ca atunci când au căutat să-L ridice soldații conduși de Iuda, abia dacă te-ai acoperit să te ascunzi, cantându-i: Aliluia!

Icosul 4

Sfinte Marcu, romanii doreau cu zel să audă și să citească scrisorile tale despre Domnul, că să găsească cuvântul lui Dumnezeu, și noi suntem recunoscători rugăciunilor lor:
Bucură-te, că explicai Evanghelia poporului;
Bucură-te, că Evanghelia scrisă de tine este în Cartea a doua a Noului Testament;
Bucură-te, că arătai minunile divine din Evanghelie și puterea Sfintei Treimi;
Bucură-te, începând Evanghelia Domnului prin apariția lui Ioan Botezătorul;
Bucură-te, că acesta predica din pustia Iudeii;
Bucură-te, că glasul lui care striga în pustie a fost asemănat cu leul care răcnește;
Bucură-te, că tu ești arătat cu leul în Biserica lui Hristos;
Bucură-te, masă de nezdruncinat, susținându-i cu fermitate pe cei care sunt în credință;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 5

După ce ai terminat lucrările Apostolatului la Roma, împlinind cu smerenie voia Domnului vestita prin Apostolul Petru de a propovădui și în alte țări cuvântul lui Dumnezeu, Apostolule al lui Hristos Marcu, ne-ai învățat să fim smeriți și să ascultam de Atotputernicul Dumnezeu, cantându-i: Aliluia!

Icosul 5

Căutând nici o slavă pentru tine, ci propovăduind cu zel Evanghelia spre slava lui Hristos, Sfântul Apostol Marcu a îndrăznit să intre în cetatea împăraților. Iar noi, cei păcătoși, îi cântăm cu laude:
Bucură-te, că ai călătorit de la Roma la Aquileia pentru a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în orașul iubit de împărați, de Hristos cel răstignit ai fost binecuvântat;
Bucură-te, că ai luminat cu cuvântul lui Dumnezeu orașul Aquileia, cel egal cu Roma în răutate;
Bucură-te, că pe apele mării Adriatice, lângă apele Iordanului, ai propovăduit;
Bucură-te, că nu ai rușinat comorile bogăției spirituale din Aquileia;
Bucură-te, că în acest oraș tu ai pus temelia Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, că din toată inima ta l-ai iubit pe Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, slujind pământului cu sârguința Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 6

În Egiptul evreu și păgân, Sfântul Apostol Marcu i-a învățat pe necredincioși să creadă cu bucurie în Treimea Atotputernicului Dumnezeu și în Hristosul Evanghelic, și ei cu veselie i-au cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

La fel că Moise, care a adus odată fiilor lui Israel eliberarea din jugul lui Faraon, și tu ai fost primul dintre Apostoli, Sfinte Evangheliste Marcu, ce în Egipt ai adus libertatea oamenilor din sclavia diavolului, de aceea te slăvim cu aceste cuvinte:
Bucură-te, că ai adus la Hristos o mare mulțime de femei și bărbați evrei din Egipt;
Bucură-te, sămânța Evangheliei aruncata în țara pregătită prin legea lui Moise;
Bucură-te, confirmarea credinței lui Hristos;
Bucură-te, masă a Bisericii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în Alexandria Egiptului ai zidit Biserica lui Hristos;
Bucură-te, propovăduitorul adevăratei închinări;
Bucură-te, lumina credinței ortodoxe;
Bucură-te, că ai umplut sufletele oamenilor cu credința adevărată;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 7

Ai fost printre primii Apostoli care l-au iubit pe Iisus Hristos, Domnul lumii și Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, și noi, pentru mărturisirea ta binecuvântată, să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Ai fost campionul mărturisirii Credinței Ortodoxe, Sfinte Apostol Marcu, fiindcă în Antiohia cu sfinții Pavel și Barnaba L-ai propovădui tot mereu pe Hristos. De dragul credinței, noi îți cântăm:
Bucură-te, că Voia lui Dumnezeu pentru ce urma să ți se întâmple în Antiohia, s-a împlinit;
Bucură-te, că ai primit refuzul Apostolului Pavel să mergi mai departe;
Bucură-te, întorcându-te cu unchiul tău Apostolul Barnaba în Cipru;
Bucură-te, că te odihneai din când în când în casa familiei tale;
Bucură-te, că mărturisirea ta pentru slava lui Dumnezeu este de nedescris;
Bucură-te, că ai luminat lumea prin propovăduirea Cuvântului întrupat al lui Dumnezeu;
Bucură-te, prin binecuvântările tale plin de dragoste către lume;
Bucură-te, că ai mărturisit învățături cerești binecuvântate;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 8

Ne-ai învățat tainele Împărăției lui Dumnezeu prin care ai evanghelizat mulțimile din Egipt, Sfinte Apostol Marcu, și împreună cu Apostolul Petru ai luminat păcatul întunecat al sufletelor noastre, iar noi Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Toate le-ai biruit cu dragostea ta neîncetată, cu răbdarea fiind înzestrat de Duhul Sfânt, fiind condus de mâna dreaptă a lui Dumnezeu, și ai făcut cunoscuta Evanghelia Domnului nostru, Sfinte Apostol Marcu, până în Babilon, iar noi iubind lucrarea ta, te chemam așa:
Bucură-te, luându-l drept exemplu cu sârguința pe Apostolul Petru;
Bucură-te, că în Babilon ai făcut Biserica lui Hristos împreună cu Apostolul Petru;
Bucură-te, că Apostolul Petru în templu a ținut prima lui predica poporului;
Bucură-te, Sfinte Apostol Marcu, prieten al portarului cerului, care i-a răspuns lui Iisus: "Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu";
Bucură-te, fratele Apostolului care a dobândit cheile Împărăției Cerurilor;
Bucură-te, că Evanghelia lui Hristos a fost întrupată în tine;
Bucură-te, cel care a trăit Lumina tainei lui Dumnezeu;
Bucură-te, predicator solemn al cuvintelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 9

Prin puterea lui Dumnezeu, Sfântului Apostol Marcu nu i-a fost frică de persecutorii sfintei credințe și de muncile indurate de propovăduitorii Evangheliei ale celor care erau separați de credința lui Hristos cel Binecuvântat, mereu slăvindu-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Te-am avut pe tine, Sfinte Apostol Marcu, drept învățător și noi și preoții, care te strigăm cu dragoste:
Bucură-te, că în zilele în care Sfântul Apostol Pavel a fost închis, i-ai scris o scrisoare spre mângâiere;
Bucură-te, că ai fost numit lucrător pentru Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai primit indemnul de a pleca de la Roma în Asia Mică;
Bucură-te, că ai ajuns în orașul frigian Colossa;
Bucură-te, că l-ai mustrat pe falsul învățător, care îi înșela pe creștinii colosieni;
Bucură-te, luminătorul evreilor și al grecilor;
Bucură-te, că ai fost binecuvântat să trăiești cele trei zile de moarte și Înviere a Domnului Iisus Hristos;
Bucură-te, dascăl plin de blândețe și cumpătare;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 10

Pentru a salva neamul omenesc, Sfântul Apostol Marcu a trăit în ascultarea desăvârșită fata de Apostolul Pavel, căruia i-a fost credincios până la sfârșit, devenind un evanghelist pe căile lui Dumnezeu, cântând Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 10

Dumnezeu Este proslăvit de heruvimi și serafimi, iar Sfântul Apostol Marcu L-a proslăvit prin viața, credința și iubirea sa pentru El, fiindu-I slujitor și ascultător aprig Apostolului Pavel, de aceea te rugăm ascultă aceste laude de la noi:
Bucură-te, că ai dus mesajul Apostolului Pavel către Timotei;
Bucură-te, că te-ai grăbit să-i ajuți pe Apostolul Pavel și pe Apostolul Timotei să ajungă din Asia Mică la Roma;
Bucură-te, martor al muceniciei învățătorilor tăi;
Bucură-te, că marele Apostol Pavel a fost decapitat de romani;
Bucură-te, că ai văzut răstignirea pe cruce a Apostolului Petru;
Bucură-te, că te-ai pregătit pentru suferință pentru Hristos;
Bucură-te, că verși lacrimi pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ești exigent cu învățătura lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 11

Ai fost răsplătit de Sfânta Treime împreună cu primii Apostoli, Sfinte Apostol Marcu, iar în cuvânt și în minte ești încă viu pentru noi, scriind despre Hristos Dumnezeu pentru sufletul nostru. Îți mulțumim și Îi cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 11

Până în ultima clipa a vieții tale ai învățat oamenii despre dragostea Domnului și Cuvântul lui Dumnezeu, Sfinte Apostol Marcu, și ne-ai luminat spre cunoaștere lui Dumnezeu în inima, iar noi te slăvim:
Bucură-te, că în Egipt ai ridicat biserici;
Bucură-te, că în Alexandria ai combătut doctrina greacă din faimoasa bibliotecă, spre slava lui Hristos;
Bucură-te, că i-ai dus la cunoașterea creștinismului pe cei pierduți în doctrina păcătoasă;
Bucură-te, principala școală creștină din Alexandria;
Bucură-te, că ai lăsat această școală faimoșilor învățători și părinți ai Bisericii care te-au proslăvit;
Bucură-te, că având grijă de slujba bisericilor, ai adunat rânduielile Sfintei Liturghii;
Bucură-te, că ai plecat din Alexandria să-l propovăduiești pe Hristos în Africa, Libia și în alte țări;
Bucură-te, că în Egipt predicile tale îndeamnă a o slavi pe dulcea Mamă a creștinilor;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 12

Mulțumește lui Dumnezeu pentru că te-a ales, Sfinte Apostol Marcu, și împreună cu Petru și Pavel ați vestit Evanghelia, Cuvântul mângâietor al lui Hristos. Și așa ai călăuzit Biserica până în ziua în care păgânii răi s-au repezit în templu cu intenția de a te omori, dar tu ai continuat să strigi către Domnul: Aliluia!

Icosul 12

Împreună cu faptele tale pentru Hristos, Sfinte Apostol Marcu, lăudăm lucrarea ta de propovăduire a Evangheliei, mulțumim sfârșitului tău mucenicesc, slăvim memoria ta sfânta și te lăudăm cu aceste cuvinte:
Bucură-te, primul episcop al Bisericii din Alexandria;
Bucură-te, primul mucenic al Alexandriei;
Bucură-te, că ai dărmat zeitatea Serapis, împreună cu Sfântul Pavel;
Bucură-te, că ai fost chinuit în ziua sărbătorii Paștilor pentru Hristos;
Bucură-te, că îngerul Domnului a venit în temniță pentru a te întări;
Bucură-te, cel chinuit, primind mângâierea Domnului prin îngerul trimis de la Domnul Însuși;
Bucură-te, că a doua zi, ți-ai dat duhul, fiind chinuit de o mulțime înverșunată;
Bucură-te, că Domnul nu a dat trupul tău focului, căci a adus furtuna cu tunete, iar creștinii au îngropat fericitul și binecuvântatul tău trup;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 13

O, vrednic Apostol și Evanghelist Marcu! Ascultă strigătele din inimile noastre, rugându-te pentru noi, învățătorule și arhipăstorule al lui Dumnezeu: învață-ne ascultarea și împlinirea Voii chemării cerești și binecuvintează viața aceasta a noastră, că tu ne-ai arătat dulceața Evangheliei și a Adevărului, și să trăim legați în legăturile dragostei lui Hristos, așa încât noi toți, după ce am respins răutatea și poftele lumești, să intrăm în bucuria Domnului nostru, cântându-I Lui cu tine și cu toți Apostolii: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Creatorul lumii, Hristos Dumnezeul nostru, te-a chemat în slujba Lui cu lumina Sa preaslăvită, binecuvântate Apostol Marcu, din casa mamei tale Maria ta în orașul Ierusalimului, pentru a înfăptui mântuirea celor din multe țări unde erau atât evrei, cât și greci, iar tu cu puterea lui Dumnezeu și cu înțelepciunea Sa ai propovăduit Evanghelia. La fel și noi, cu lumina învățăturii tale ne luminăm, și cu inima și buzele către tine strigăm:
Bucură-te, născut din seminția evreiască a lui Levi;
Bucură-te, ales de Dumnezeu din seminția preotului;
Bucură-te, că în casa mamei tale Maria, refugiul Apostolului Petru, ai cunoscut Lumina;
Bucură-te, cel în ebraică numit Ioan, cu nume latin Marcu, cu slava lui Dumnezeu luminându-ne;
Bucură-te, că ai avut respectul părintesc obișnuit;
Bucură-te, iubire adevărată cu simplitate;
Bucură-te, împodobit cu virtuți din tinerețe;
Bucură-te, că ne chemi la credință și speranță în Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul 1

Împreună cu cei mai slăviți Apostoli Petru și Pavel, tovarășii tai, ai împrăștiat binecuvântarea Domnului până la marginile lumii, Sfinte Apostol Marcu, te rugăm uită-te acum și la noi! Întărește-ne inimile cu credința Sfintei Treimi, umple-ne cu duhul înțelepciunii, învață-ne gândirea duhovniceasca, convertește-ne în ucenicii tai, astfel încât să cântăm necontenit și binecuvântați, către tine: Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Marcu, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu

O, slăvite Apostol și Evanghelist Marcu, care ți-ai dat sufletul pentru Hristos și ți-ai făcut trupul dătător de minuni! Iată-ne, pe noi cei multi păcătoși ai Domnului, toți cei care suntem aici acum și care ne rugăm (nume), cu rugăciuni și suspinuri din inimile zdrobite!

Răutățile noastre, necazurile și a amărăciunile ne întuneca sufletul, dar ajuta-ne să avem o viață bună că altfel nu vom putea rezista să trăim că într-un desert.

O, lăudate Apostol și Evanghelist Marcu! Luminează-ne cu lumina Sfintei Evanghelii a Domnului, învață-ne să putem birui neputințelor noastre, ajută-ne să nu fim alungați de la Domnul Mântuitorul nostru, și să nu fim despărțiți la sfârșitul vieții de iubirea lui Dumnezeu; cu mijlocirea ta puternică ne apără, că Dumnezeu să aibă milă de noi pentru toate rugăciunile tale, și să ne mângâie cu cuvântul Său și să șteargă zapisul păcatelor noastre fără număr și să ne primească împreună cu toți sfinții Apostolii în împărăția Lui binecuvântată unde să cântam Preasfintei și Nedespărțitei Treimi, Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie
(3 septembrie)

FB Mess WA Like Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie reprezintă momentul în care acestea au fost așezate la Mănăstirea "Sfânta Treime", din Insula Eghina. Zilnic credincioșii se închină la moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și la […]

† Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului
(11 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului a alcătuit "Viața Sfintei Maria Egipteanca", una dintre cele mai frumoase vieți de sfânt din întreaga istorie a Bisericii Ortodoxe. Sfântul Sofronie este, alături de Sfântul […]

† Sfânta Lidia din Filipi
(20 mai)

FB Mess WA Like Sfânta Lidia din Filipi a fost botezată de Sfântul Apostol Pavel, ea fiind prima creștină din Europa, iar în casa ei s-a format prima comunitate creștină care s-a întemeiat pe Bătrânul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram