Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca se poate citi pentru a cerere Sfântului să ne lumineze mintea și inima pentru a pătrunde înțelesurile Sfintei Scripturi.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca - text

Troparul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, glasul al 5-lea

Pe păstrătorul Evangheliei bucuriei lui Hristos și scriitorul Faptelor Apostolilor, pe Sfântul Apostol Luca, cu sfințite cântări să-l lăudăm. Că scrierile lui sunt mărturia Bisericii lui Hristos: El este Doctorul neputințelor și suferințelor, El vindecă rănile sufletelor noastre și mijlocește neîncetat pentru mântuirea noastră.

Condacul 1

Pe trâmbița cea bine glăsuitoare, pe făclia cea sfințită, pe Luca, Apostolul și Evanghelistul lui Hristos care ne-a lăsat mântuitoarele învățături ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, veniți toți întru cinstită prăznuire, după dreptate să-l lăudăm și cu smerită cântare să-i zicem: Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Icosul 1

Pocăiți-vă! - a fost îndemnul și porunca sfântă a Domnului nostru Hristos. Aceasta și tu, Sfinte Apostole Luca ai propovăduit zicând: Nu este mântuire fără pocăință! Începutul pocăinței este să urăști răul pe care-l faci și să iubești binele pe care nu-l faci. Poporul astfel luminat, spre mulțumire, îți aducea astă grăire:
Bucură-te, că nimic nu-i mai adevărat decât triumful Adevărului;
Bucură-te, și dă-ne nouă ajutor în lupta împotriva răului;
Bucură-te, Sfinte Apostole, că bine ai săvârșit sfânta lucrare;
Bucură-te, și primește a noastră smerită închinare;
Bucură-te, sârguitor pescar, până la adânci bătrâneți;
Bucură-te, că din Evanghelie am înțeles rostul acestei vieți;
Bucură-te, văzătorul Palmelor Străpunse;
Bucură-te, cunoscătorul tainelor nepătrunse;
Bucură-te, că ai cunoscut fața de înțelepciune a suferinței;
Bucură-te, propovăduitor și apărător al Credinței;
Bucură-te, zelos dascăl al înlăcrimării;
Bucură-te, că te bucurai de cei ce răspundeau chemării;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 2

Născut în Antiohia Siriei, din părinți bine temători de Dumnezeu, ai studiat filozofia, medicina și pictura, fiind dornic de multă cunoaștere. Dar mai mult erai însetat de cunoașterea Adevărului; Unicul Adevăr care nu poate fi cunoscut decât de cel ce devine el însuși o părticică, un mic mădular al Adevărului, căruia cu inima frântă Îi aducem cântare sfântă: Aliluia!

Icosul 2

Străduiți-vă să deveniți copiii lui Dumnezeu! Cu atâta căldură îndemnai în predici și ziceai: Prin lepădarea de viclenie și fățărnicie, copiilor să vă asemănați, iar iubindu-L pe Dumnezeu și unii pe alții iubindu-vă, copii ai Lui veți fi! Iar când Dumnezeu ți-e Tată ai câștigat mai mult ca lumea toată! De această învățătură mulți se minunau și unele ca acestea grăiau:
Bucură-te, că mult dorim fiii Celui Preaînalt să fim;
Bucură-te, și ajută-ne întru aceasta să ne silim;
Bucură-te, că ne-ai lăsat Faptele Apostolilor, mântuitoare carte;
Bucură-te, și ajută-ne de mântuire s-avem parte;
Bucură-te, că în tinerețe filozofia ai studiat;
Bucură-te, că să-L vezi pe Dumnezeu-Infinitul te-a ajutat;
Bucură-te, că Domnul a poruncit ca toți să fim una;
Bucură-te, că prin multă trudă ai dobândit cununa;
Bucură-te, că numai în rugăciune putem fi uniți;
Bucură-te, că prin ale tale rugăciuni vom fi și noi miluiți;
Bucură-te, că izgonești împietrirea pierzătoare;
Bucură-te, și ne aruncă-n rugăciunea arzătoare;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 3

Împreună cu ucenicul Cleopa mergeai, Sfinte Luca, către Emaus, apăsați de tristețe grea și sufletele voastre se aflau la marginea nădejdii. Dragoste ați arătat străinului pe care L-ați întâlnit pe cale, zicându-I: "Rămâi cu noi". Oaspetele vostru era Stăpânul a toată făptura, pe care L-ați recunoscut la frângerea pâinii și cutremurați I-ați cântat: Aliluia!

Icosul 3

În șapte zile a creat Dumnezeu lumea din nimic. Asemenea, câte șapte zile ai propovăduit împreună cu Sfântul Pavel în cetățile Troa și Tir și sufletele oamenilor le-ați reclădit cu învățătura dată vouă de Creatorul Însuși. Pentru aceasta, cu minunare noi îți aducem cântare: Bucură-te că Domnul, Scriptura, la Emaus, pe cale, v-a tâlcuit,
Bucură-te, că minunat Hristos v-a înțelepțit;
Bucură-te, că la frângerea pâinii ochii vi s-au deschis;
Bucură-te, că inimile voastre frigeau de nedescris;
Bucură-te, că împreună cu Cleopa, înapoi la Ierusalim v-ați dus;
Bucură-te, că ucenicilor le-ați vestit că ați văzut pe Iisus;
Bucură-te, că mai apoi, Domnul Însuși v-a binecuvântat;
Bucură-te, că nădejdea voastră s-a împrospătat;
Bucură-te, poporului grăit-ai fără văl, cu vorbă joasă;
Bucură-te, că învățăturile rele cădeau ca la coasă;
Bucură-te, că mântuirea stă-n zicerea Sfântului Nume;
Bucură-te, că-n rugăciune e Viață, mai presus de lume;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 4

Fost-ai Sfinte Luca în ceata celor șaptezeci de ucenici trimiși de Domnul Hristos prin cetăți, să lucrați doi câte doi spre desțelenirea conștiințelor sufocate-n superficialitate, rătăcire și mulțumire de sine. Și Domnul Însuși era cu voi, pentru care toți, cu mulțumită înălțați cântare sfântă: Aliluia!

Icosul 4

Mreaja măruntă prinde mult pește. Asemenea, deasa rugăciune, însoțită de fapte bune, mila Domnului peste noi coboară chiar de-am fi și căzut odinioară. Poporul luminat de a ta învățătură, Sfinte Luca, început bun punea, grăind așa:
Bucură-te, ascet ce te fereai de goală vorbire;
Bucură-te, ajutorul celor ce-ți cer din necazuri izbăvire;
Bucură-te, doctore ceresc, grabnic tămăduitor;
Bucură-te, și dă-ne vindecare de rănile ce nu ne dor;
Bucură-te, că în Alexandria ai hirotonit episcopi;
Bucură-te, că prin rugăciune ai vindecat ologi și șchiopi;
Bucură-te, că în cetatea Ptolemaida o zi ați luminat;
Bucură-te, că la plecare, pe malul mării v-ați rugat;
Bucură-te, că din Cezareea la Ierusalim v-ați suit;
Bucură-te, că pe mulți în credință i-ați întărit;
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Pavel mulți ați botezat;
Bucură-te, că astfel, din rătăcire i-ați salvat;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 5

Șapte ani ai propovăduit Lumina lumii în cetatea macedoneană Filipi, punând temelie și întărind Biserica lui Hristos. Apoi, povățuit de marele Pavel ai mers în Corint să strângi milostenie pentru creștinii săraci din Palestina, pentru care neîncetat te rugai Stăpânului, într-un smerit: Aliluia!

Icosul 5

În zilele tale de propovăduire fierbinte acestea grăiai, Sfinte Părinte: Cum cascada niciodată nu îngheață, asemenea inima, care în smerenie și în osârdie de sine continuu se coboară, nicicum nu împietrește. Poporul luminat, Sfinte Luca, alăută Dumnezeirii, din dulceața smereniei se împărtășea zicând:
Bucură-te, iscusit doctor al bolilor trupului;
Bucură-te, minunat tămăduitor al bolilor duhului;
Bucură-te, că viața ți-ai jertfi-o Domnului cel Drept;
Bucură-te, că prin aceasta ai fost mare înțelept;
Bucură-te, că pe aspră cale odihnă ai găsit;
Bucură-te, că nevoința-i drumul celor ce s-au mântuit;
Bucură-te, că vârful smereniei e gândul la moarte;
Bucură-te, că nădăjduim s-avem cu Sfinții parte;
Bucură-te, propovăduitorul Evangheliei la popoarele păgâne;
Bucură-te, Apostol minunat și plin de înțelepciune;
Bucură-te, însoțitorul nostru pe treptele încercării;
Bucură-te, că tânjim după dulceața iertării;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 6

Când Sfântul Apostol Pavel a suferit pentru Domnul în cetatea Palestinei, ai rămas alături de el împlinind Sfânta poruncă: Purtați-vă sarcinile unii altora. Nu l-ai părăsit pe Apostolul Neamurilor nici în călătoria la Roma, unde a fost judecat de Cezarul. De pătimirile voastre, slujitori ai Cuvântului, creștinii mult se întristau, dar întru nădejde-I cântau: Aliluia!

Icosul 6

Poporului în fața ta adunat, Sfinte Luca, acestea ai cuvântat: Pasărea, din prinsoarea coliviei să scape nicicum nu poate, fără ca cineva s-o slobozească. Asemenea, omul, de păcate sau patimi împresurat, trebuință are în rugăciune să ceară izbăvire și ajutor de la Cel Atoatevăzător. Poporul luminat, cu mulțumire, acestea ți-a cântat:
Bucură-te, că focul Duhului mângâie obrazul de sare udat;
Bucură-te, că Domnul, cuvânt de foc, apostolilor v-a dat;
Bucură-te, că propovăduind în Libia și Egipt, mulți erau îndărătnici;
Bucură-te, căci cu răbdare i-ați făcut creștini vrednici;
Bucură-te, că te-ai hărnicit pe Hristos să-l răspândești;
Bucură-te, că reazăm în urcușul nevăzut ne ești;
Bucură-te, că în mulți ai pus a muștarului sămânță;
Bucură-te, că îngerii se bucurau de-a ta stăruință;
Bucură-te, și ne fă biruitori în a lumii vâltoare;
Bucură-te, că tânjim după trăirea viitoare;
Bucură-te, căci cu jertfire ai slujit pe Logos;
Bucură-te, că și astăzi ne ești de mult folos;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 7

Bucurie Sfântă a pătruns în sufletul tău, în Sevasta, când ai văzut evlavia cu care creștinii cinsteau sfintele moaște ale Botezătorului Domnului. Când a fost vremea să pleci în Antiohia, cu multă înfricoșare ai luat mâna dreaptă a Sfântului Ioan, mâna sub care Cel Neîncăput și-a plecat capul la primirea Botezului, și cu sfântă bucurie ai glăsuit cântul smerit: Aliluia!

Icosul 7

Inima omului este Împărăția Cerurilor pe care o răpește, o ascunde, o cuprinde. Aceasta este inima curățită în chinurile nașterii de sine, din lacrimi primite de Dumnezeu. Doar inima purtătoare de Dumnezeu este candela veghei neîncetate, inima vie, care bate în rostire negrăită și în laude ca acestea:
Bucură-te, Apostol înțelept, neînfricat și harnic;
Bucură-te, că ne ajuți să ne rugăm jarnic;
Bucură-te, Apostol neobosit, că multe suferințe ai primit;
Bucură-te, că alături de Pavel, Apostolul, ai pătimit;
Bucură-te, că ai învățat pe rătăciți să se închine;
Bucură-te, tăria noastră-n fapte bune;
Bucură-te, și ne dă-n inimă glas de răcoare subțire;
Bucură-te, și ne ascute a păcatului simțire;
Bucură-te, că ești pildă vie celor rătăciți;
Bucură-te, că aduci la Lumină pe cei orbiți;
Bucură-te, căci darurile de Sus vin doar în rugăciune;
Bucură-te, și ne ajută, răutatea din noi a o răpune;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 8

Toată înțelepciunea, puterea și talentul sunt daruri de la Dumnezeu cu care tu, Sfinte Luca ai fost mult dăruit, și pe care ai vrut să le închini lui Dumnezeu și preaiubitei lui Maici. De acest imbold mânat, prima icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu bucurie sfântă ai pictat și însăși Maicii Domnului cu evlavie o ai prezentat, Treimii cântând: Aliluia!

Icosul 8

Cu câtă bunătate a privit Maica Preasfântă icoana de tine pictată, Sfinte Luca, și întru preasfințenie a prorocit așa: Fie ca harul Celui Care s-a născut din Mine și mila Mea să fie cu această icoană! Pentru acest nemeritat dar lăsat, noi, bătând fruntea de țărână cu datorată recunoștință și cu credință, acestea glăsuim:
Bucură-te, iconar iscusit, rădăcina sfintei iconografii;
Bucură-te, că pe Apostoli, Domnul v-a făcut din slugi, fii;
Bucură-te, că ai zugrăvit fața Maicii Preasfinte, cutremurat;
Bucură-te, că însăși Maica Domnului icoana Sa a binecuvântat;
Bucură-te, Floare în buchet Împărătesc cu șaptezeci de crini;
Bucură-te, suflet rănit de cugetarea la Coroana de spini;
Bucură-te, iconarul Maicii Domnului, ușa Cerului deschisă inimilor pocăite;
Bucură-te, și ne ajută să lăsăm grosimea trupească, să trecem prin ispite;
Bucură-te, că Preasfânta a primit sfânta icoană;
Bucură-te, că Maica Preasfântă la Cer ne cheamă;
Bucură-te, că prin mila Maicii Domnului vom moșteni veacul neînserat;
Bucură-te, că Maicii Preasfinte ne rugăm înflăcărat;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 9

Cuvântul lui Dumnezeu este asemenea apei curate, care adapă viețuitoarele după câtă sete au fiecare. Dumnezeiasca Evanghelie ai lăsat-o, Sfinte Apostole Luca, spre luminarea lumii de-a lungul veacurilor, și prin ea, inimile reci și împietrite se transformă în inimi fierbinți și însetate de viață, ca să mulțumească Stăpânului, abia șoptind: Aliluia!

Icosul 9

Sfânta Scriptură -fiind de inspirație divină- este mângâierea și întărirea noastră pentru a străbate pelerinajul acesta vremelnic, în măsura în care ne străduim să împlinim Sfintele Porunci dătătoare de viață veșnică. Un testament vestește Cuvântul întrupat, iar alt testament conține istoria vieții Sale. Acestei scrieri, tu, Sfinte Luca, fiind lucrător, primește mulțumirile noastre și laudele acestea:
Bucură-te, că Evanghelia e întâlnirea cu dulcele Mântuitor;
Bucură-te, că Evanghelia deslușește tainele veacului viitor;
Bucură-te, că doar Evanghelia ne dă puterea nașterii de sine,
Bucură-te, că din Evanghelie doar, învățăm taina iertării depline;
Bucură-te, că prin Evanghelie doar, poți fi cu Sfinții părtaș;
Bucură-te, că Evanghelia împlinind, Duhul își face în inimă sălaș;
Bucură-te, că Evanghelia închide-n ea pe cel Atoatefăcător;
Bucură-te, că Evanghelia ne limpezește rostul veacului trecător;
Bucură-te, că prin Evanghelie poți fi părtaș Schimbării la Față;
Bucură-te, că Evanghelia doar îți dă putere de sfântă viață;
Bucură-te, că Evanghelia e binecuvântarea Domnului Hristos;
Bucură-te, că Evanghelia dă aripi spre înfricoșatul zbor luminos;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 10

După pogorârea Sfântului Duh, te-ai întors în Antiohia, Sfinte Apostole Luca, și ai fost ajutorul Sfântului Apostol Pavel și împreună lucrător cu el, nu fără greutăți, suferințe și primejdii, spre împlinirea misiunii Apostolice, încredințată vouă de iubitul vostru Învățător, Domn și Stăpân, căruia împreună cu voi cântare-I înălțăm: Aliluia!

Icosul 10

Iscusit dascăl, Sfinte Luca, poporului sărac, în păcate, dar neînvățat, acestea ai cuvântat: Precum merindele bine se păstrează cu sare, în ispite este trebuință de multă rugăciune și răbdare. Cei cu sufletul prezenți, cu inima limpezită, această laudă o făceau auzită:
Bucură-te, că suntem pământ însetat de veșnicie;
Bucură-te, și ne ajută să pășim nepătați prin vremelnicie;
Bucură-te, că rugăciunea nu este simplă citire;
Bucură-te, și dăruiește-ne în rugăciune trăire;
Bucură-te, că prin ascultare cu Hristos te-ai asemănat;
Bucură-te, că secerișul era mult, dar cu buruieni amestecat;
Bucură-te, că ascultarea-i viață, iar neascultarea-i moarte;
Bucură-te, că smeriții, poveri străine vor să poarte;
Bucură-te, că ne-a luminat Domnul să-l cunoaștem;
Bucură-te, și ajută-ne cu oile sale să paștem;
Bucură-te, și dă-ne să cunoaștem odihna-n rugăciune;
Bucură-te, și ajută-ne să scăpăm de-a păcatului urâciune;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 11

Veți fi dați la moarte pentru Numele Meu, v-a spus cu multă dragoste Mântuitorul Hristos, când v-a trimis la propovăduire. Aceasta și cu tine, Sfinte Luca, s-a împlinit, când ai suferit mucenicia, răstignit pe un măslin în cetatea Ahaia, la vârsta de optzeci și patru de ani. Cutremurați de durere credincioșii, printre lacrimi, Domnului cântau: Aliluia!

Icosul 11

Nimeni nu este cu putință a se mângâia în ambele veacuri; căci cel ce a voit mângâiere vremelnică, o va pierde pe cea veșnică. Așa învățai poporul tău, iar noi, deși nevrednici, însetați de veșnica odihnă, minunându-ne îți cântăm:
Bucură-te, că de la mari primejdii n-ai dat înapoi;
Bucură-te, că Apostolii frățește au lucrat doi câte doi;
Bucură-te, că ne întărești să urcăm piscul Sfintei Pironiri;
Bucură-te, că osândirea de sine rodește-n smerite coborâri;
Bucură-te, că propovăduirea ta în Troas, lumină a adus cetății;
Bucură-te, că ai slujit lui Hristos, Soarele dreptății;
Bucură-te, Sfinte mucenice, pururea slăvite;
Bucură-te, toiagul nădejdii sufletelor smerite;
Bucură-te, dascăl al duhului smerit sârguitor rugător;
Bucură-te, Sfinte Apostol, de Dumnezeu purtător;
Bucură-te, că virtutea cu păcatul nu pot sta împreună;
Bucură-te, și pe noi, cei căzuți, în rugăciunea ta ne adună;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 12

Trupul tău a fost înmormântat cu toată evlavia în cetatea Tebei; A rânduit Dumnezeu să se descopere Sfintele tale moaște în secolul al IV-lea, prin vindecări minunate care întăreau pe creștini în dreapta credință, și-i însuflețeau, Domnului să înalțe cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Făclie - care ai arătat lumii Lumina, călăuză - care ne-ai arătat Calea, doctor - care pe Doctorul tuturor trupurilor și sufletelor L-ai propovăduit, te-ai arătat lumii, iar acum, de Lumina Sfintei Treimi te îndulcești, strălucindu-ne și nouă, celor ce-ți strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, că în sălașul veșnicei și preafericitei odihne te-ai mutat;
Bucură-te, căci sfânta ta icoană și moaștele sfinte, mângâiere ne-ai lăsat;
Bucură-te, că rugător fierbinte te-am dobândit noi toți;
Bucură-te, căci pentru noi, pe Domnul să-L îndupleci poți;
Bucură-te, că toate cererile de folos le împlinești;
Bucură-te, căci cu putere pe potrivnici izgonești;
Bucură-te, al mântuirii iscusit doctor;
Bucură-te, grabnic de minuni făcător;
Bucură-te, crin răsădit în a lui Dumnezeu grădină;
Bucură-te, și ajută-ne să ne vedem numai a noastră vină;
Bucură-te, că trudindu-te, grâu făceai din pleavă;
Bucură-te, Sfinte Evanghelist, Părinte și Avă;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 13

O, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, către tine ne întindem nădejdea, noi, păcătoșii și te rugăm să alungi din noi duhul nepăsării, al iubirii de avuție și al mulțumirii de sine. Prin rugăciunile tale la Tronul Celui Preînalt, dă-ne nouă să ne cunoaștem păcatele, să ne pocăim statornic, întărește-ne în credință și voință, spre viețuirea în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, ca împreună cu tine, în veacul neînserat, Domnului să-i cântăm înflăcărat: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Pocăiți-vă! - a fost îndemnul și porunca sfântă a Domnului nostru Hristos. Aceasta și tu, Sfinte Apostole Luca ai propovăduit zicând: Nu este mântuire fără pocăință! Începutul pocăinței este să urăști răul pe care-l faci și să iubești binele pe care nu-l faci. Poporul astfel luminat, spre mulțumire, îți aducea astă grăire:
Bucură-te, că nimic nu-i mai adevărat decât triumful Adevărului;
Bucură-te, și dă-ne nouă ajutor în lupta împotriva răului;
Bucură-te, Sfinte Apostole, că bine ai săvârșit sfânta lucrare;
Bucură-te, și primește a noastră smerită închinare;
Bucură-te, sârguitor pescar, până la adânci bătrâneți;
Bucură-te, că din Evanghelie am înțeles rostul acestei vieți;
Bucură-te, văzătorul Palmelor Străpunse;
Bucură-te, cunoscătorul tainelor nepătrunse;
Bucură-te, că ai cunoscut fața de înțelepciune a suferinței;
Bucură-te, propovăduitor și apărător al Credinței;
Bucură-te, zelos dascăl al înlăcrimării;
Bucură-te, că te bucurai de cei ce răspundeau chemării;
Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Condacul 1

Pe trâmbița cea bine glăsuitoare, pe făclia cea sfințită, pe Luca, Apostolul și Evanghelistul lui Hristos care ne-a lăsat mântuitoarele învățături ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, veniți toți întru cinstită prăznuire, după dreptate să-l lăudăm și cu smerită cântare să-i zicem: Bucură-te, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, stâlp de lumină care ne arăți Calea!

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

Prin tine, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, mărturisim Preabunului Dumnezeu, că nimic bun nu am făcut din ce s-a poruncit și nimic bun nu se află în noi, fără numai o scânteie de nădejde.
Dar precum la înmulțirea pâinilor, prin Sfinții Ucenici a dat Domnul Hristos hrană poporului, îndrăznesc a nădăjdui, că prin mijlocirea ta, Sfinte Luca, să-mi dea Stăpânul milele Sale cele bogate spre reanimarea sufletului meu sufocat de grele păcate.
Roagă-L pe Preabunul Dumnezeu, ca un Preaiubitor de oameni să le ierte toate păcatele rudeniilor mele, prietenilor, cunoscuților și necunoscuților, care vor fi căzut în păcate doar de ei și de Domnul știute. Pe toți să ne lumineze Domnul Hristos și să ne dăruiască pocăință statornică și deplină.
Iarăși te rog, Sfinte Luca, roagă-te Domnului și pentru sufletele adormiților robilor Săi de aici și pretutindenea, de acum și din toate timpurile; să-i miluiască cu mila Sa cea bogată și păcatele, de vor fi avut, să nu le socotească.
Încă iarăși te rog, Sfinte Luca, mai roagă-L pe milostivul Dumnezeu ca în minutul de la marginea vieții mele, să Se milostivească și să-mi trimită pe dumnezeiescul Său înger, să-mi ia cu pace sufletul pe care făgăduiesc să-l dau în mâinile Domnului, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea; Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Apostol și Evanghelist Luca - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul
(12 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul este unul dintre cei mai iubiți părinți contemporani care au viețuit în Sfântul Munte Athos. S-a păstrat de la el o bogată corespondență, pe care a avut-o […]

† Sfânta Muceniță Cecilia
(22 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Cecilia este protectoarea muzicii și muzicienilor, în special a celei bisericești. Ea este serbată în calendarul ortodox în data de 22 noiembrie. FB Mess WA Like

† Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul (7 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul face parte dintre marii Duhovnici ai Muntelui Athos din secolul 20. Sub inspirat de Duhul Sfânt era capabil să discearnă duhurile și să vadă dacă ispitele care […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram