Acatistul Învierii Sfântului si Dreptului Lazăr

5/5 - (1 vote)

Acatistul Învierii Sfântului si Dreptului Lazăr se poate citi pentru a cere de la Dumnezeu, ca la fel cum l-a înviat pe Lazăr a-IV-a zi din Morți, să învie și sufletele noastre și să ne dea și sănătate trupului.

Înainte de a începe Acatistul Învierii Sfântului si Dreptului Lazăr trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Învierii Sfântului si Dreptului Lazăr - text

Condacul 1

Doamne, Împărate biruitor al iadului, având putere asupra morții, ai înviat pe Lazăr cel mort de patru zile și ai dăruit tuturor bucurie, lumină și înviere. Drept aceea, noi nevrednicii, pentru minunea săvârșită în Betania, Îți aducem mulțumire, cântând: Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Icosul 1

Iisuse Preadulce, puterile îngerești s-a bucurat de venirea Ta în Betania; că fiind izgonit pretutindeni de răutatea iudeilor și neavând unde să-Ți pleci creștetul, după osteneala propovăduirii bunelor vestiri, totdeauna ai găsit odihnă, pace și iubire și liniște sufletească la prietenul Tău Lazăr și la surorile lui, Marta și Maria; pe aceștia i-ai iubit până la sfârșit, ca și pe apostoli, pentru că ei totdeauna Ți-au slujit cu credință și cu dragoste, ascultând cuvântul Tău. Iar noi, amintindu-ne acestea, cu inimă smerită Îți cântăm:
Iisuse, iubirea veșnică, Cel ce din iubire de oameni Te-ai smerit până la moarte;
Iisuse, milă nemăsurată, Cel ce pe Lazăr și surorile lui i-ai primit în dragostea Ta;
Iisuse, Cel ce ai binecuvântat casa lui Lazăr, în zilele venirii Tale în trup;
Iisuse, Cel ce ai hrănit prin dumnezeiescul cuvânt, sufletele celor ce Te-au primit cu bucurie;
Iisuse, Cel ce ai ales Betania, patria lui Lazăr, ca să te odinești și să cinezi;
Iisuse, Cel ce înainte de răstignire, ai arătat în Betania iubirea Ta duhovnicească și puterea dumnezeiască;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 2

Văzând Marta și Maria că fratele lor Lazăr suferă de boală grea, fără să cadă în deznădejde și să se lase pradă mâhnirii, au trimis vestitorii la Tine, Doamne, Vindecătorul bolilor, și au zis cu credință: "Doamne, cel pe care Tu îl iubești, este bolnav". Deci noi, urmând lor, Te rugăm să nu ne lași în deznădejde, ca să Te lăudăm, cântând: Aliluia!

Icosul 2

Doamne, ucenicii Tăi, cu toate că aveau mintea curată, nu înțelegeau de ce nu ai mers îndată în Betania ca să-l vindeci pe prietenul Tău, Lazăr, când ai aflat de boala lui, dar le-ai spus celor trimiși de Marta și Maria: " Această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se proslăvească". Iar noi, văzând acum că ai voit să le descoperi adâncul credinței tainice și să săvârșești minune prea slăvită înainte de pătimirea Ta, cu dragoste îți cântăm:
Iisuse, Iubirea adevărată, Cel ce ai pus la încercare inimile iubitoare ale Sfintelor femei Marta și Maria;
Iisuse, Preabunule, Cel ce ai schimbat boala lui Lazăr în nădejdea învierii, în lauda pruncilor și în slavă dumnezeiască;
Iisuse, Făcătorul de minuni Cel ce, prin învierea lui Lazăr, ai dorit să arăți la toată lumea slava lui Dumnezeu;
Iisuse, Atotputernice, Cel ce ai dorit ca să arăți în Betania puterea Dumnezeirii Tale;
Iisuse, Atotștiutorule, Cel ce ai poruncit surorilor lui Lazăr să nu se întristeze de moartea fratelui lor;
Iisuse, Biruitorul morții, Cel ce vii de bunăvoie la moarte și ai arătat ucenicilor Tăi biruința asupra morții;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 3

Atotștiutorule Iisuse, cunoscând, ca un Dumnezeu, că Îți stă înainte suferința răstignirii pe Cruce, ai arătat puterea Ta prin învierea lui Lazăr, ca ucenicii să nu se înspăimânte de pătimirile Tale ci să înțeleagă Învierea Ta din morți. Pentru aceasta, auzind că prietenul Tău Lazăr este bolnav, nu Te-ai grăbit a-l vindeca, ci ai rămas în același loc două zile, iar surorile lui, Marta și Maria, cele iubitoare de Dumnezeu, deși au văzut moartea fratelui lor, au rămas credincioase Ție, și au slăvit pe Dumnezeu, Cel ce Te-a ascultat, cântând: Aliluia!

Icosul 3

Preabunule Doamne, ca un Dumnezeu atotștiutor, ai zis ucenicilor Tăi: "Să mer-gem iarăși în Iudeea", apoi ai adăugat: "Lazăr, prietenul nostru, a adormit. Mă duc să-l trezesc." Dar ucenicii nu au înțeles, crezând că le vorbești despre adormirea somnului, de aceea le-ai zis: "Lazăr a murit. Și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo, ca să credeți. Dar să mergem la el." Atunci Toma, văzând că ucenicii se tem să meargă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să Te ucide cu pietre, a zis cu îndrăzneală celorlalți apostoli: "Să mergem și noi și să murim cu El" învățându-ne să-Ți urmăm fără frică și să cântăm așa:
Iisuse, prietenul lui Lazăr, Cel ce ai venit să-l scoli pe acesta din somnul morți;
Iisuse, lauda Betaniei, Cel ce ai ridicat pe Lazăr la bucuria învierii;
Iisuse, Iubirea negrăită, Cel ce ai ascultat plânsul și suspinele surorilor lui Lazăr;
Iisuse, Milostivirea nesfârșită, Cel ce ai binevoit să înviezi pe oameni din moartea păcatului;
Iisuse, Învierea tuturor, Cel ce m-ai înviat și pe mine din păcat;
Iisuse, Îndurătorule, primește și suspinele mele cum ai primit lacrimile Martei și ale Mariei;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 4

Gânduri îndoielnice având Marta și Maria, vărsau lacrimi de durere la mormântul lui Lazăr, fratele lor. Însă, Tu, Doamne, venind din cealaltă parte a Iordanului, ai zis ucenicilor Tăi: Mă bucur pentru voi, că nu am fost acolo, ca să credeți că toate le pot face, fiind Fiul lui Dumnezeu. Să mergem și să-l înviem, ca moartea să simtă această biruință și nimicire desăvârșită, iar credincioșii să cânte: Aliluia!

Icosul 4

Auzind Sfânta Marta că Tu, Doamne, ai venit în Betania, Lazăr fiind în mormânt de patru zile, a ieșit întru întâmpinarea Ta, și vorbindu-Ți, căuta mângâiere, zicând: "Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar și acum știu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da". Și noi, văzând credința surorii lui Lazăr, cu umilință în suflet, cântăm:
Iisuse, Cel ce ai înviat pe mortul cel de patru zile, cercetează-mă și pe mine care sunt în mormântul deznădejdii;
Iisuse, Cel ce ai venit în Betania să mângâi pe surorile mâhnite, primește-mă și pe mine, cel pierdut;
Iisuse, Cel ce pe Marta ai mângâiat-o cu cuvântul Tău, mângâie-mă și pe mine, cel întristat pentru păcatele săvârșite;
Iisuse, Cel ce nu ai uitat pe Maria, care ședea acasă, nu mă uita nici pe mine, cel căzut în mâhnire;
Iisuse, Cel ce ai învins puterea morții, fă-mă și pe mine biruitor asupra păcatului;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 5

Prorocia Ta, Doamne, a fost precum steaua care izgonește întunericul nopții, că Tu, ca un Stăpân al vieții și al morții, ai zis Martei: "fratele tău va învia". Ea, care auzise doar de învierea cea de obște, s-a îndoit că fratele ei poate să învieze acum și să se ridice din morți, după cuvântul Tău, și a zis: "Știu că va învia la învierea în ziua cea de apoi". Noi, însă, Te lăudăm pe Tine, Biruitorul morții, Cel ce Însuți ești Învierea și Viața, și Îți cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Văzând că Marta are inima întristată pentru moartea fratelui său, Lazăr, și nu poate crede că ai putere să-l înviezi din morți, Doamne, pentru a-i alunga neîncrederea, ai zis: "Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar de va muri, va trăi." De aceea noi, înțelegând această făgăduință și vrând să moștenim viața de veci, cântăm cu nădejde:
Iisuse, Cel ce ai venit în Betania să propovăduiești învierea, înviază-mă și pe mine, cel ce zac în păcate;
Iisuse, Cel ce ai prevestit Martei învierea lui Lazăr, cheamă-mă și pe mine, cel ce zac în păcate;
Iisuse, Cel ce ai înnoit credința Martei în înviere, înnoiește sufletul meu cel omorât prin fărădelegi;
Iisuse, Cel ce ne-ai chemat pe toți la lumina vieții, luminează viața noastră întunecată de mulțimea greșelilor;
Iisuse, Cel ce stăpânești peste cei vii și peste cei morți, nu mă lăsa în cele mai de jos ale pământului;
Iisuse, cel ce ne-ai dăruit viața veșnică, dă-mi și mie moștenire fericită în ceruri;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 6

Mărturisind credința în atotputernicia Ta dumnezeiască, Hristoase, Sfânta Marta, precum apostolul Petru, te-a propovăduit Fiul lui Dumnezeu. Deci fiind întrebată de Tine dacă are credință, că oricine crede în Tine, chiar de va muri, viu va fi, Ți-a spus Ție: "Da, Doamne. Eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume." Iar noi, înțelegând această mărturisire, cu credință și cu dragoste, Îți cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Când Marta a venit la sora sa, Maria, să-i vestească venirea Ta, Doamne, în cetatea Betaniei, a zis: "Învățătorul este aici și te cheamă". Iar ea, ascultând îndemnul, luminată de credință și nădejde, s-a ridicat și a venit îndată și a căzut la picioarele Tale închinându-se; apoi, căutând mângâiere, a zis:
Iisuse, Începătorul vieți, Tu ești învierea noastră;
Iisuse, Pierzătorul morții, Tu ai venit să ridici pe Lazăr din mormânt;
Iisuse, Mângâietorule bun, mângâie sufletul meu îndurerat;
Iisuse, Păstrule bun, povățuiește-mă la pășunea Ta duhovnicească;
Iisuse, Nădejdea celor deznădăjduiți, ajută-mă să-mi port crucea cu nădejdea bucuriei veșnice;
Iisuse, Limanul celor sărmani, liniștește sufletul meu îndurerat;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 7

Vrând Maria să arate toată durerea ei pentru Lazăr cel mort de patru zile, dar dorind să cunoști și dragostea ei față de Tine, Doamne, cu umilință a căzut la picioarele tale. Atunci, văzând-o pe ea plângând, ai suspinat și Tu cu duhul, Te-ai tulburat ca om și ai lăcrimat, iar noi, cei aflați în necazuri, căzând dinaintea Ta, a suspinat și cu smerenie Îți cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Mare și negrăită îngăduință și iubire de oameni ai arătat, Preadulce Iisuse, că știind durerea sufletească a Mariei, Însuți ai lăcrimat. Unii iudei, văzându-ți durerea pentru Lazăr, au zis: "Iată cât de mult îl iubea!" Alții, însă, având inimile și sufletele împietrite, nu au vrut să înțeleagă dumnezeiasca Ta milă și au zis, râzând: "Nu putea, oare, Acesta, care a deschis ochii orbului, să facă astfel ca și Lazăr să nu moară?". Noi, însă, proslăvim iubirea Ta de oameni și Îți cântăm:
Iisuse, Cel ce ai vărsat lacrimi pentru Lazăr, curățește păcatele mele;
Iisuse, Cel ce ai mângâiat pe Marta și Maria, potolește întristarea sufletului meu;
Iisuse, Cel ce ai făcut pe om, dăruiește bunăcuviință sufletului meu;
Iisuse, Cel ce ești lumina neapusă, luminează făclia sufletului meu;
Iisuse, Cel ce ești îndelung răbdător, dăruiește-mi răbdare în ispite și nevoințe;
Iisuse, Cel ce ești bucuria noastră, izbăvește-mă de întristarea pricinuită de încercări și necazuri;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 8

Hristoase Mântuitorule, întrebarea Ta a părut străină celor ce plângeau pentru Lazăr, când ai întrebat: "Unde l-ați pus?" Fiind Dumnezeu atotștiutor, ai pre-vestit moartea lui, iar mai apoi oare, nu știai unde se află înmormântat? Însă, nu ai întrebat ca un neștiutor, ci vorbeai ca om, vrând să mângâi pe surorile lui Lazăr cele întristate, să-i îndemni pe oameni să facă ceea ce pot și ceea ce știu, iar Tu, ca Dumnezeu, să săvârșești cele mai presus de fire. De aceea, slăvind iubirea Ta de oameni, Îți cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul ai fost iubire, cu totul ai fost milostivire, Doamne Iisuse, că, venind la mormântul lui Lazăr, ai poruncit să se ridice piatra de pe mormânt, neștiind ei ce va urma. De aceea Marta, arătând credință mărginită, a zis: "Doamne, deja mi-roase că este mort de patru zile". Dar Tu, întărind-o iarăși, i-ai zis: "Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?" Iar Maria, văzând piatra răsturnată de pe mormânt, a păstrat credința în tăcere, și a zis:
Iisuse, Cel ce ai venit la mormântul prietenului Tău, curățește inima mea de îndoieli;
Iisuse, Cel ce ne-ai arătat slava Dumnezeirii, izbăvește inima mea de toate ispitele;
Iisuse, Cel ce ai poruncit să se ridice piatra de pe mormântul lui Lazăr, ridică și piatra deznădejdii din inima mea;
Iisuse, Cel ce ai înfricoșat prin cuvântul Tău toate puterile iadului, nu mă înfricoșa pe mine cu arătarea slavei Tale;
Iisuse, Cel ce ai stat cu blândețe la mormântul lui Lazăr, învrednicește-mă, cu inimă curată, să simt venirea Ta;
Iisuse, Cel ce ai văzut firea omenească întru stricăciune, dă-mi să primesc harul Tău cel nestricăcios;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 9

Cu adevărat, minune prea slăvită ai săvârșit, Doamne, că arătându-Ți slava Ta, ca a Unuia-Născut din Tatăl, I-ai adus mulțumire în fața mulțimilor, zicând: "Părinte, Îți mulțumesc că M-ai ascultat!" Apoi ai strigat: "Lazăre, vino afară!" Atunci, cel fără suflare, auzind porunca Zditorului său, îndată a ieșit din mormânt, mai presus de fire, cu fața acoperită, legat la mâini și la picioare. Deci, văzând această minune, toți s-au umplut de bucurie, slăvindu-Te pe Tine, Biruitorul morții și cântând: Aliluia!

Icosul 9

Oratorii cei mult vorbitori nu pot slăvi cu vrednicie marea și înfricoșătoarea minune, săvârșită de Tine, Doamne, prin care l-ai ridicat din mormânt pe Lazăr cel mort de patru zile. Acesta a întărit în nădejdea învierii și nemuririi sufletului pe Marta și pe Maria și, împreună cu ele, pe noi toți. Pentru aceasta, mulți iudei, venind la Maria să o mângâie pentru moartea fratelui ei și văzând minunea săvârșită în Betania, au crezut în Tine că ești Fiul lui Dumnezeu și Ți-au adus, cu bucurie, laude ca acestea:
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr cel mort de patru zile, înviază-mă și pe mine, cel mort în patimile mele;
Iisuse, Cel ce l-ai dezlegat pe prietenul Tău de legătura morții, dezleagă-mă și pe mine de legăturile relelor deprinderi;
Iisuse, Cel ce l-ai strigat pe Lazăr din mormânt, scoate-mă și pe mine din groapa pierzării;
Iisuse, Cel ce l-ai scăpat din prăpastia iadului pe prietenul Tău iubit, păzește-mă și pe mine de întunericul veșnic;
Iisuse, Cel ce l-ai sculat cu cuvântul pe cel ce mirosea greu, înnoiește-mă cu harul Tău și pe mine, cel stricat cu păcatele;
Iisuse, Cel ce ai înfrânt stăpânia morții, dă-mi și mie să fiu biruitor în războiul nevăzut;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 10

Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce dorești să-i mântuiești pe toți oamenii, semn mare ai arătat celor care voiau semn din cer, când, la cuvântul Tău, Lazăr cel mort s-a sculat din mormânt având trupul înfășurat și fața acoperită. Totuși, fii întunericului nu au vrut să creadă în Tine din pricina împietririi inimii lor, iar unii dintre ei au mers la mai marii preoților și la farisei, și le-au vestit despre minunea ce s-a săvârșit în Betania. Noi, însă, crezând prin aceasta, în Învierea de obște, Ție, Dătătorului de viață și Mântuitorului nostru, Îți cântăm cu mare glas: Aliluia!

Icosul 10

Împărate prea veșnic, Iisuse, mai marii preoților iudei, auzind despre înfricoșătoarea minune săvârșită de Tine în Betania, au făcut sfat împotriva Ta, zicând: "Ce facem, pentru că Omul Acesta săvârșește multe minuni?" Atunci, unul dintre ei, Caiafa, care era arhiereu în anul acela, le-a zis: "Ne este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul." Deci, în aceeași zi, s-au sfătuit să Te omoare pe Tine, Hristoase, dar și pe Lazăr, pentru că după învierea lui mulți dintre iudei au crezut în Tine. Drept aceea, Îți cântăm:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ca un miel nevinovat, Te-ai pregătit spre jertfă;
Iisuse, Mântuitorul nostru, Cel osândit de oameni, de Caiafa și de Pilat, de bună-voie ai venit în lume să pătimești pentru oameni;
Iisuse, Cel ce ai fost judecat spre moarte, împreună cu Lazăr, de o adunare a fărădelegii, nu mă osândi pe mine la judecata Ta;
Iisuse, Cel ce ai fost primit cu bucurie în casa Mariei și a Martei, primește-mă și pe mine în Împărăția Ta;
Iisuse, Cel ce Ți-ai pregătit pătimirea în Betania, păzește-ne și pe noi cu puterea Crucii Tale;
Iisuse, Cel ce vei veni cu slavă să faci judecată dreaptă, pe viclenii farisei i-ai înfricoșat cu minunile Tale;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 11

Cântare de umilință Îți aduce Ție Betania credincioasă, Mântuitorul nostru, că Tu ai preschimbat în bucurie întristarea ei pentru Lazăr, prietenul Tău, ridicându-l din mormânt, și, ca să nu fii prins acum de potrivnici, ai plecat, împreună cu ucenicii Tăi, pentru puțină vreme, în cetatea Efraim, de lângă pustie, pentru că mai marii preoților porunciseră să Te prindă. Noi, însă, mirându-ne de grija Ta pentru ucenici, înainte de pătimire, Îți cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Lumină mare și negrăită a strălucit în Betania, cu șase zile înainte de Paști, când ai venit în locul acesta, milostive Iisuse, unde cei ce Te iubeau Ți-au pregătit cina, amintind cu bucurie și mulțumire, despre învierea lui Lazăr. Marta Îți slujea iarăși, iar Maria, cu bucurie și recunoștință, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, Ți-a uns picioarele și Ți le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de bună mireasmă. Deci și noi, pătrunși de bucuria celor ce erau de față, cu umilință Îți cântăm:
Iisuse, Cel ce ai cinat cu Lazăr în Betania, dăruiește-mi să mă împărtășesc cu Tine, mai deplin, în ziua cea neînserată a Împărăției Tale;
Iisuse, Cel ce l-ai umplut de bucurie cerească pe Lazăr, dăruiește-mi bucuria mântuirii Tale;
Iisuse, Cel ce pe Marta cea sârguitoarea ai învrednicit-o să-Ți slujească, pri-mește-mă și pe mine cel ce vin la Tine cu pocăință;
Iisuse, Cel ce ai învrednicit-o pe Maria să-Ți ungă picioarele cu mir, dăruiește-mi și mie duhul dragostei dumnezeiești;
Iisuse, Cel ce ai bucurat Betania prin venirea Ta la cină, împărtășește-mă din bucuria harului Tău;
Iisuse, Cel ce, prin învierea lui Lazăr, ai mângâiat pe Marta și Maria care plângeau, dăruiește-mi și mie mângâiere cerească și veșnică;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 12

Hristoase, Dumnezeule, în Ierusalim potrivnicii Tăi Te-au întâmpinat cu batjocură, cu ură și cu invidie. Dar în Betania, prin învierea lui Lazăr, ai dăruit har din belșug, dragoste, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Pentru aceasta, veșnică să-ți fie lauda, cetate a Betaniei, că te-ai învrednicit să-L primești pe Ziditorul la cină, iar noi, împreună cu tine, cântăm Domnului, Cel ce te-a prea mărit: Aliluia!

Icosul 12

Cântând învierea lui Lazăr, lăudăm minunile Tale, Iisuse, slăvim atotputernicia Ta, coborârea la noi și negrăita Ta iubire de oameni, și credem, cu Marta, că ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume; Te ascultăm, împreună cu Maria șezând la picioarele Tale și luăm aminte la cuvântul Tău, iar pentru rugăciunile dreptului Lazăr, prietenul Tău, nădăjduim să ajungem ziua Învierii Tale, ca să-Ți cântăm:
Iisuse, Cel ce ai biruit iadul, scoate-mă din chinul cel veșnic pe mine, cel păcătos;
Iisuse, Cel ce ai înviat morții, scoală-mă și pe mine din mormântul nesimțirii duhovnicești;
Iisuse, Cel ce Ți-ai arătat firea omenească prin călătoria pe pământ, prin vorbirea cu oamenii și prin lacrimi, iartă-mă pe mine care am greșit ca un om;
Iisuse, Cel ce Ți-ai arătat firea dumnezeiască prin învierea morților și felurite minuni, tămăduiește rănile sufletului meu;
Iisuse, Cel ce ne-ai încredințat de învierea obștească, primește de la noi laudele noastre ca pe ramurile de finic din mâinile pruncilor;
Iisuse, Cel ce locuiești în cer și viețuiești pe pământ cu oameni, binecuvântat ești Cel ce vii în numele Domnului;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 13

O, Preadulce Iisuse, Bucuria tuturor, Lumină lină, Viața și Învierea noastră, precum ai primit mulțumire de la Marta și Maria, primește și de la noi, pentru învierea lui Lazăr, această smerită laudă, pe care o aducem Ție din toată inima; păzește-ne de orice cădere în păcat și de moartea cea veșnică, făcându-ne părtași învierii prin cuvântul Tău atotputernic și învrednicește-ne să primim moștenire nepieritoare în ceruri, ca să-ți cântăm cu toți Sfinții: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Iisuse Preadulce, puterile îngerești s-a bucurat de venirea Ta în Betania; că fiind izgonit pretutindeni de răutatea iudeilor și neavând unde să-Ți pleci creștetul, după osteneala propovăduirii bunelor vestiri, totdeauna ai găsit odihnă, pace și iubire și liniște sufletească la prietenul Tău Lazăr și la surorile lui, Marta și Maria; pe aceștia i-ai iubit până la sfârșit, ca și pe apostoli, pentru că ei totdeauna Ți-au slujit cu credință și cu dragoste, ascultând cuvântul Tău. Iar noi, amintindu-ne acestea, cu inimă smerită Îți cântăm:
Iisuse, iubirea veșnică, Cel ce din iubire de oameni Te-ai smerit până la moarte;
Iisuse, milă nemăsurată, Cel ce pe Lazăr și surorile lui i-ai primit în dragostea Ta;
Iisuse, Cel ce ai binecuvântat casa lui Lazăr, în zilele venirii Tale în trup;
Iisuse, Cel ce ai hrănit prin dumnezeiescul cuvânt, sufletele celor ce Te-au primit cu bucurie;
Iisuse, Cel ce ai ales Betania, patria lui Lazăr, ca să te odinești și să cinezi;
Iisuse, Cel ce înainte de răstignire, ai arătat în Betania iubirea Ta duhovnicească și puterea dumnezeiască;
Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Condacul 1

Doamne, Împărate biruitor al iadului, având putere asupra morții, ai înviat pe Lazăr cel mort de patru zile și ai dăruit tuturor bucurie, lumină și înviere. Drept aceea, noi nevrednicii, pentru minunea săvârșită în Betania, Îți aducem mulțumire, cântând: Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr din morți înainte de pătimirea Ta, arată-ne nouă Învierea Ta!

Rugăciune la Acatistul Învierii Sfântului si Dreptului Lazăr

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce ești adânc nesecat de milostivire, de bunătate și de iubire, Cel ce ești străin de moarte și de păcat și ai pus în Rai pe strămoșii noștri să fie părtași vieții veșnice, sfinte și fericite, iar, după ce, prin lucrarea diavolului, a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, atunci, prin negrăita Ta iubire de oameni, ai venit ca, prin Crucea și Învierea Ta, să slobozești din prăpastia iadului și din moarte veșnică pe cei ce Ți-au greșit Ție.
Tu, la plinirea vremii, Păstorule cel bun, Te-ai întrupat ca să cauți oile Tale cele pierdute.
Înainte de Cruce și de pătimirea cea de bunăvoie, ai venit în Betania, unde, cu singur cuvântul Tău, l-ai chemat din mormânt pe Lazăr, prietenul cel mort de patru zile și îngropat, și l-ai înviat din morți. Astfel, prin această mare minune, ai zdruncinat puterea morții, înainte de moartea Ta cea purtătoare de viață, pre-vestind grabnica Ta Înviere, și ne-ai încredințat, prin puterea Ta, că vrei să biruiești împărăția iadului și să ne arăți învierea cea de obște.
Pentru aceasta, împreună cu Marta și Maria, dă-ne și nouă să ne veselim în chip luminat și să prăznuim venirea Ta în Betania. Învrednicește-ne să Te primim cu suflet curat și minte neîntinată, cu inimă bună și gânduri smerite; să biruim mândria vicleană și să Te primim în inimile noastre cu credință; precum Maria, să ungem cu mirul dragostei de Dumnezeu prea curatele Tale picioare, și cu sârguință deplină, precum Marta, să-Ți slujim Ție, împărtășindu-ne cu darurile Tale și, mai ales, cu prea curatul Tău Trup și scumpul Tău Sânge, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, încât, trecând din viața aceasta luminați și împodobiți, să așteptăm venirea Ta pe norii cerului, ca să Te întâmpinăm în văzduh și așa să fim împreună cu Tine, Doamne, Cel Unul Sfânt din Sfânta Treime, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Învierii Sfântului si Dreptului Lazăr - video

Sfârșit - Acatistul Învierii Sfântului si Dreptului Lazăr

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie și Anempodist
(2 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, și Anempodist, după ce l-au mărturisit pe Hristos, au fost supuși la diverse chinuri de care Dumnezeu i-a păzit nevătămați făcând prin ei multe minuni. Ei sunt […]

† Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
(9 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul-de-minuni din Eghina, cunoscut și ca "vindecătorul de cancer", este unul din cei mai iubiți Sfinți de către credincioșii de la noi din țară, fiind grabnic ajutător tuturor […]

† Sfinții Chiril și Metodie
(11 mai)

FB Mess WA Like Sfinții Chiril și Metodie au avut o influență foarte puternică, atât religioasă, cât și culturală, în viața popoarelor slave. Ei au influențat hotărâtor direcția acestei mari civilizații către adoptarea și păstrarea […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “Acatistul Învierii Sfântului si Dreptului Lazăr”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram