Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița

4.2/5 - (9 votes)

Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița se poate citi pentru a cere Macii Domnului ajutor pentru a trece cu bine peste toate ispitele și greutățile care apar în viața noastră.

Înainte de a începe Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița - text

Tropar la Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița, glasul 1

Născătoare de Dumnezeu, pururi Fecioară, sfintei și dumnezeieștii tale icoane cu dragoste și cu credință închinându-ne, o sărutăm, mulțumind. Căci printr-însa dăruiești celor credincioși cu adevărat tămăduiri sufletelor și trupurilor. Pentru aceasta, grăim către tine: Slavă fecioriei tale, slavă milostivirii tale, slavă purtării tale de grijă, ceea ce ești una binecuvântată.

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ne-ai dăruit nouă icoana în care chipul tău și al Pruncului tău s-au zugrăvit prin minune dumnezeiască, slobozește-ne din toate nevoile, ca să-ți cântăm ție: Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Icosul 1

Îngerii și arhanghelii și soborul cuvioșilor athoniți cu mare cinste te-au lăudat, Născătoare de Dumnezeu, și prorocește i-a văzut Cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul. Căci palatele tale de aur, pe care le văzuse în părțile Viglei, au închipuit Schitul Prodromului, care mai apoi în acel loc s-a ridicat. Și prin venirea icoanei tale făcătoare de minuni Prodromița, adică Înaintemergătoarea, ni l-ai arătat grădină a binecuvântărilor tale, pentru care îți zicem cu mare glas:
Bucură-te, că Prodromiță ești cu dreptate numită;
Bucură-te, a schitului înaintemergătoare smerită;
Bucură-te, roadă pe care Sfântul Munte o a cules;
Bucură-te, al Schitului Prodromu chivot ales;
Bucură-te, egumenă care sufletele în obștea ta cu grijă le aduni;
Bucură-te, trâmbiță care spre trezirea din patimi suni;
Bucură-te, că în icoană te schimbi la față, pe privitori uimind;
Bucură-te, că uneori chipul ți se întunecă, mustrător devenind;
Bucură-te, că icoana strălucitoare la praznicele tale devine;
Bucură-te, că închinătorii credincioși vie în icoană te văd pe tine;
Bucură-te, că fața ta cea preafrumoasă ni s-a descoperit;
Bucură-te, că și chipul Pruncului tău prin minune a fost zugrăvit;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 2

Vrând starețul Nifon să dobândească o icoană făcătoare de minuni pentru Schitul românesc Prodromu, a căutat un iconar care să vrea să păzească o rânduială aspră de nevoință și rugăciune când picta, și, bucurându-se că a aflat un zugrav râvnitor, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Întristându-se părinții Nifon și Nectarie că iconarul nu reușea să isprăvească de zugrăvit icoana ta, pe neașteptate au fost chemați: "Să trimiteți degrabă să ia sfânta icoană, care singură s-a zugrăvit, căci lume multă s-a adunat privind la minunea sfintei icoane". Și pentru aceasta îți zicem:
Bucură-te, că iconarul sfintele fețe să le picteze nu a reușit;
Bucură-te, că osteneala i-ai primit și nevoința i-ai răsplătit;
Bucură-te, că, neterminând să picteze icoana, a aflat-o desăvârșită;
Bucură-te, că de lucrarea ta mintea noastră este covârșită;
Bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost;
Bucură-te, că tainelor tale inimile noastre le faci adăpost;
Bucură-te, că iconarul a scris minunea care s-a întâmplat;
Bucură-te, că mărturia lui până astăzi ni s-a păstrat;
Bucură-te, că de cuvintele sale credincioșii nu s-au îndoit;
Bucură-te, că în casa lui lume multă să ți se închine a venit;
Bucură-te, lumină, a părintelui Nifon sfântă dorire;
Bucură-te, a nădejdii sale neclintită răsplătire;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 3

Precum s-a mirat Sfântul Alipie de la Pecerska atunci când în chilia sa a venit îngerul și a pictat în chip minunat icoana Adormirii Maicii Domnului, așa s-a mirat și iconarul Iordache văzând cum chipul Maicii Domnului și cel al Fiului ei, pe care nu le terminase, fuseseră plinite nu de mână omenească, și uimindu-se I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Auzind mitropolitul marea minune care se făcuse în Iași, a venit cu preoții să ți se închine cu evlavie și a mărturisit: "Cu adevărat, mare dar ne-a dăruit Maica Domnului prin această minunată și slăvită icoană a sa", și pentru aceasta cu mulțumire cântăm ție:
Bucură-te, că apa cea vie și fără de moarte o ai revărsat;
Bucură-te, că boierul pentru fiul său care zăcea ți s-a rugat;
Bucură-te, că bolnavul luând agheasmă s-a vindecat;
Bucură-te, că fiul împreună cu tatăl său ți s-au închinat;
Bucură-te, că pe lepros l-ai tămăduit când agheasmă a băut;
Bucură-te, că îndată lepra de pe el ca niște solzi a căzut;
Bucură-te, că omul care avea albeață pe ochi vedere a dobândit;
Bucură-te, că șirul tămăduirilor tale nici până astăzi nu s-a oprit;
Bucură-te, că pe cei părăsiți de doctori din paturi îi ridici;
Bucură-te, că neputințele noastre cu prisos de har le vindeci;
Bucură-te, luminarea preoților și cinstea ierarhilor;
Bucură-te, că îi înțelepțești pe urmașii apostolilor;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 4

Neputând părinții să scrie minunile pe care le auziseră, pentru că erau covârșiți de credincioșii care le cereau să se roage pentru ei, au mărturisit însă noianul minunilor cu glas de bucurie, și, pregătindu-se de călătoria spre Sfântul Munte, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Mult au avut de mers părinții prodromiți, dar multe au fost și minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, că în fiecare oraș în care a ajuns icoana poporul a venit să ți se închine cu credință, și cei care au primit ajutor în nevoile lor au devenit apostoli ai harului tău, cântându-ți:
Bucură-te, bucuria noastră, nădejde neînfruntată;
Bucură-te, că celor ce te cinstesc le gătești răsplată;
Bucură-te, că împreună cu icoana ta ai călătorit;
Bucură-te, că la fiecare popas semnele tale au strălucit;
Bucură-te, că după plecarea icoanei ele nu se împuținau;
Bucură-te, că în mințile oamenilor minunile vii rămâneau;
Bucură-te, că celor trudiți și împovărați le ești apărătoare;
Bucură-te, că de dușmanii văzuți și nevăzuți le ești îngrăditoare;
Bucură-te, că ai surpat jugul minciunii și năvălirea diavolilor;
Bucură-te, roabă aleasă a Domnului și stăpână a tuturor;
Bucură-te, Fecioară, a Împărăției cerurilor mireasmă;
Bucură-te, pecete pusă pe a inimilor noastre mahramă;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 5

S-a mâhnit femeia cea bolnavă că nu putea să meargă să se închine icoanei care izvora tămăduiri, dar Fecioara preaslăvită i s-a arătat în vis, poruncindu-i să se scoale degrabă și să meargă să ia binecuvântarea mult dorită. Și, pornind la drum, îndată s-a arătat desăvârșit sănătoasă, pentru care I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Tămăduindu-se femeia cea bolnavă, nu s-a lenevit să meargă să se închine sfintei tale icoane, vrând să mărturisească tuturor că se vindecase. Și ajungând la icoana ta, a dat mărturie că o văzuse de mai înainte în vis și a vestit mulțimii cum a dobândit tămăduire, iar preoții și credincioșii ți-au cântat:
Bucură-te, ceea ce credința femeii bolnave o ai răsplătit;
Bucură-te, ceea ce de visele înșelătoare ne-ai ferit;
Bucură-te, că prin icoana ta multe și felurite minuni ai săvârșit;
Bucură-te, că în casa învățătorului puțin credincios să fie dusă nu ai primit;
Bucură-te, că el de două ori a trimis trăsura după odor, dar părinții să i-l dea nu au voit;
Bucură-te, că mai potrivit să vină închinătorul la icoană au socotit;
Bucură-te, că a treia oară trimițând acela trăsura s-a arătat minunea ta;
Bucură-te, că oricât s-au străduit părinții nu au reușit să ia icoana;
Bucură-te, că până la trăsură patru oameni să o ducă cu greu au putut;
Bucură-te, că împotrivirea ta s-a cunoscut când tocul icoanei s-a desfăcut;
Bucură-te, că de la zgomotul mare oamenii și caii s-au înspăimântat;
Bucură-te, că l-ai smerit pe învățătorul care avea cugetul de necredință întunecat;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 6

În Biserica Sfinților Împărați din Galați, zugravul care nu credea că icoana a fost pictată prin minune dumnezeiască a început a-i batjocori pe creștinii care nu se îndoiau de aceasta, dar s-a îngrozit când a văzut-o pe Maica Domnului privindu-l cu asprime din icoană, și, pocăindu-se, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Nimeni să nu se îndoiască, nimeni să nu fie necredincios minunii dumnezeiești, ca să nu își agonisească osândă, ci toți să îi cânte cu veselie Maicii lui Dumnezeu, nădăjduind că vor primi luminarea minții și întărire în credință:
Bucură-te, că risipind tu cursele diavolești agonisim folos;
Bucură-te, că nu ai răbdat hulele zugravului necredincios;
Bucură-te, că prin schimbarea feței tale din icoană l-ai mustrat;
Bucură-te, că pricepându-și greșeala minunile tale le-a trâmbițat;
Bucură-te, că nu i-ai îngăduit să semene îndoiala în popor;
Bucură-te, că ai venit în apărarea credincioșilor;
Bucură-te, că din îndreptarea sa și alții s-au folosit;
Bucură-te, că nu pierderea, ci înțelepțirea lui ai dorit;
Bucură-te, a hulitorilor chemare la pocăință;
Bucură-te, a binecredincioșilor slăvită biruință;
Bucură-te, că celor ispitiți de necredință le ajuți;
Bucură-te, că cei ce vestesc minunile tale îți sunt bineplăcuți;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 7

Pentru a lua averea hangiului răposat, sluga cea vicleană a încercat să o omoare pe văduva evreică, și i-a pregătit spânzurătoarea, dar femeia și-a adus aminte de vestea minunilor Prodromiței și rugându-se a făgăduit că, dacă va rămâne în viață, se va boteza împreună cu toți cei din casa ei, și Îi va zice lui Dumnezeu cu mulțumire: Aliluia!

Icosul 7

Pregătind lațul pentru femeie, fără să vrea sluga cea netrebnică s-a spânzurat pe sine, iar evreica a văzut lucrarea Maicii Domnului și a crezut cu toți cei din casa ei, făcându-se pildă pentru toți cei din neamul evreiesc, pentru păgâni și pentru necredincioși. Și prin Sfântul Botez a intrat în Biserica lui Hristos, iar pentru aceasta noi te lăudăm pe tine, care ești nădejdea celor deznădăjduiți:
Bucură-te, că vestea minunilor tale și printre evrei s-a răspândit;
Bucură-te, că la necaz văduva hangiului de ele și-a amintit;
Bucură-te, că ai primit rugăciunea ei deznădăjduită;
Bucură-te, că ai vrut să lepede credința ei cea greșită;
Bucură-te, că viața i-ai salvat în ceasul de pe urmă;
Bucură-te, că prin tine a intrat în a Bunului Păstor turmă;
Bucură-te, că împreună cu copiii ei a primit botezul;
Bucură-te, că datorită ție peste casa ei a strălucit harul;
Bucură-te, că dreapta credință prin tine se întărește;
Bucură-te, că gura păgânilor care nu se închină icoanei tale amuțește;
Bucură-te, spre Biserica lui Hristos far călăuzitor;
Bucură-te, ceea ce calci șerpii rătăcirilor și eresurilor;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 8

Din rânduială dumnezeiască a venit icoana la Schitul românesc Prodromu, pentru că domnitorul voia să păstreze icoana în țara în care s-a făcut minunea, dar Maica Domnului a adus-o în grădina ei duhovnicească, ferindu-i pe părinți de ispitele drumului, și ei I-au cântat Celui ce îi păzise în călătorie: Aliluia!

Icosul 8

Ai binecuvântat prin venirea ta schitul athonit și, așezând-o pe ea nu departe de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Botezător, i-ai acoperit cu sfântul tău acoperământ pe toți cei ce au venit să se închine ție, monahi, preoți, ierarhi și mireni de toate neamurile, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, că schitul românesc l-ai umplut de binecuvântare;
Bucură-te, că obștile athonite cinstesc icoanele tale de minuni făcătoare;
Bucură-te, că din numele date icoanelor tale cunoaștem lucrarea lor;
Bucură-te, că prin icoana Portărița ești Poartă a mănăstirii ivirilor;
Bucură-te, că icoana Dulcea sărutare e cununa Filotheiului;
Bucură-te, că ești Călăuzitoarea obștii Xenofontului;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, lauda Vatopedului;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a închinătorilor Dochiarului;
Bucură-te, că în icoana de la Hilandar semnul milostivirii tale e vădit;
Bucură-te, a Marii Lavre podoabă, că Sfântul Ioan Cucuzel glasul ți l-a auzit;
Bucură-te, că în fața icoanei ți-au cerut ajutor stareții Pantocratorului;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, comoară a Prodromului;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 9

Zăcând de trei săptămâni topit de boală și nemâncat, ca dintr-un somn s-a trezit schimonahul Inochentie când icoana Prodromița a fost adusă în schit și, cerând să fie dus în fața ei, s-a rugat cu zdrobire de inimă, cântându-I Domnului: Aliluia!

Icosul 9

"Maica lui Dumnezeu, dacă îmi este de folos să mai trăiesc, însănătoșește-mă, iar dacă nu, fie voia ta", s-a rugat părintele Inochentie și, întorcându-se cu bucurie la chilia sa, după un ceas a trecut la cele veșnice. Și noi, învățându-ne de la el să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu și în puterea rugăciunilor tale, îți zicem cu umilință:
Bucură-te, că schimnicului i-ai ascultat cererile;
Bucură-te, că degrabă i-au încetat suferințele;
Bucură-te, că plin de bucurie Sfintele Taine a primit;
Bucură-te, că având sufletul împăcat s-a săvârșit;
Bucură-te, că voia noastră să o lepădăm ne-ai învățat;
Bucură-te, că evlavioșii tăi robi au sfârșit binecuvântat;
Bucură-te, că prin tine de moartea năprasnică suntem feriți;
Bucură-te, că pe tine te-au cinstit părinții întru Domnul adormiți;
Bucură-te, că dascăl al cugetării la moarte pe tine te dobândim;
Bucură-te, că, pregătindu-ne de moarte, în Domnul Hristos trăim;
Bucură-te, a cărților Cuvioșilor Părinți tainică tâlcuire;
Bucură-te, a treptelor căii împărătești propovăduire;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 10

Crezând minții sale și lepădând ascultarea, monahul Serghie a căzut în înșelare, iar prin arătarea drăcească s-a îmbolnăvit, zăcând ca un mort, și abia după trei zile s-a sculat, slăbit fiind și rămânând fără auz. Dar, aducându-l părinții la icoana făcătoare de minuni, îndată s-a tămăduit de surzenie, și atunci toată obștea I-a cântat Domnului într-un glas: Aliluia!

Icosul 10

Ascultătoare a Fiului tău ai fost, Născătoare de Dumnezeu, și pe calea smereniei i-ai călăuzit pe monahi, cerându-le ascultare de povățuitorii lor. Izbăvește-i de înșelări și de ispite pe monahii și pe mirenii iubitori de nevoință, ca să îți cânte ție așa:
Bucură-te, că părinții au nădăjduit că monahul Serghie va fi tămăduit;
Bucură-te, că de surzenie l-ai scăpat și de mândrie l-ai izbăvit;
Bucură-te, că, pătimind el pentru mândria sa, nu l-ai lepădat de la fața ta;
Bucură-te, că, ridicându-se din iadul înșelării, și-a înțeles greșeala;
Bucură-te, că din suferințe a înțeles osânda neascultării;
Bucură-te, învățătoare a ascultării și Maică a îndurării;
Bucură-te, a celor apăsați de ispitele pierzătorului de suflete alinare;
Bucură-te, a celor legați de lanțurile diavolului dezlegare;
Bucură-te, că meșterul care se îndrăcise a fost izbăvit de duhul care îl muncea;
Bucură-te, că în fața icoanei tale i s-au citit rugăciuni și el a simțit mijlocirea ta;
Bucură-te, că pe Cuviosul Nectarie protopsaltul din ghearele diavolului l-ai scăpat;
Bucură-te, că văzându-te cel numit privighetoarea Muntelui Athos ți s-a închinat;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 11

Mergând părinții să prindă pește pentru praznicul icoanei Maicii lui Dumnezeu, unul din ei a zis cu îndrăzneală: "Dacă icoana aceasta s-a zugrăvit prin minune, apoi să facă să se prindă pește pentru sărbătoarea ei", dar văzând mulțimea peștilor prinși în mreje, a lepădat îndoiala și I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Credem mijlocirii tale, Maică Sfântă, că așa cum ai purtat de grijă praznicului tău, la fel porți de grijă și acum, dând cele de trebuință nu numai monahilor, ci și mirenilor care se roagă ție cu credință:
Bucură-te, că peștii de la praznic milostivirea ta au vădit;
Bucură-te, că mulțimea darurilor tale o au închipuit;
Bucură-te, a flămânzilor îndestulătoare;
Bucură-te, a lipsurilor noastre curmare;
Bucură-te, mângâiere a celor aflați în nevoi;
Bucură-te, îmbrăcăminte și acoperământ celor goi;
Bucură-te, cunună a celor care duc crucea necazurilor;
Bucură-te, încurajare a celor aflați la capătul puterilor;
Bucură-te, că ne înveți să rânduim toate cu chibzuință;
Bucură-te, că sărmanilor le dai cele de trebuință;
Bucură-te, iconoamă a schiturilor și a mănăstirilor;
Bucură-te, chivernisitoare a caselor creștinilor;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 12

Pictându-se în schitul prodromiților o icoană după izvodul celei minunate, a fost așezată cu mare cinste într-o biserică de lemn, și nu s-a stricat când o mână blestemată a dat foc bisericii. Și, după ce focul mistuise totul, creștinii au găsit icoana nestricată sub un morman de jar, de care minune uimindu-se, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Nu numai icoana Prodromiței a primit dumnezeiesc dar, ci și cele făcute după izvodul ei, spre bucuria credincioșilor. Și vestea despre ele s-a răspândit în lumea întreagă, și chiar în casele creștinilor au fost așezate cu evlavie icoanele Maicii Domnului, căreia mulțimile îi aduc laude ca acestea:
Bucură-te, binecuvântată Maică a dreptcredincioșilor;
Bucură-te, că minunile le însemnezi pe tablele inimilor;
Bucură-te, predanie scumpă a rugăciunii și nevoinței;
Bucură-te, praznic neîncetat, candelă nestinsă a credinței;
Bucură-te, a celor ce aleargă la tine nădejde nerușinată;
Bucură-te, ceresc omofor și milostivire neîmpuținată;
Bucură-te, frumusețe de nespus și a sufletului dulceață;
Bucură-te, rug aprins care încălzești inimile de gheață;
Bucură-te, pridvor al Împărăției cerești;
Bucură-te, scară a darurilor dumnezeiești;
Bucură-te, pregustare a bucuriilor mult râvnite;
Bucură-te, Împărăteasă a bisericilor athonite;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 13

O, Maică Preacurată, ocrotește-i pe toți cei care cu cununi de laudă împodobesc icoana ta, prodromiților arată-le calea mântuirii, pe închinători acoperă-i cu harul tău, pe cei care din locuri îndepărtate aleargă spre icoană ajută-i și casa lor ferește-o de relele întâmplări, ca să Îi cânte împreună cu tine Dumnezeului celui Viu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii și arhanghelii și soborul cuvioșilor athoniți cu mare cinste te-au lăudat, Născătoare de Dumnezeu, și prorocește i-a văzut Cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul. Căci palatele tale de aur, pe care le văzuse în părțile Viglei, au închipuit Schitul Prodromului, care mai apoi în acel loc s-a ridicat. Și prin venirea icoanei tale făcătoare de minuni Prodromița, adică Înaintemergătoarea, ni l-ai arătat grădină a binecuvântărilor tale, pentru care îți zicem cu mare glas:
Bucură-te, că Prodromiță ești cu dreptate numită;
Bucură-te, a schitului înaintemergătoare smerită;
Bucură-te, roadă pe care Sfântul Munte o a cules;
Bucură-te, al Schitului Prodromu chivot ales;
Bucură-te, egumenă care sufletele în obștea ta cu grijă le aduni;
Bucură-te, trâmbiță care spre trezirea din patimi suni;
Bucură-te, că în icoană te schimbi la față, pe privitori uimind;
Bucură-te, că uneori chipul ți se întunecă, mustrător devenind;
Bucură-te, că icoana strălucitoare la praznicele tale devine;
Bucură-te, că închinătorii credincioși vie în icoană te văd pe tine;
Bucură-te, că fața ta cea preafrumoasă ni s-a descoperit;
Bucură-te, că și chipul Pruncului tău prin minune a fost zugrăvit;
Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ne-ai dăruit nouă icoana în care chipul tău și al Pruncului tău s-au zugrăvit prin minune dumnezeiască, slobozește-ne din toate nevoile, ca să-ți cântăm ție: Bucură-te, slăvită Prodromiță a Schitului Prodromu!

Rugăciune către Icoana Maicii Domnului Prodromița

O, Fecioară Preamărită, înfrumusețarea prodromiților și lauda închinătorilor, tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul că "Muntele Athosului l-am ales, din toate părțile pământului, și am hotărât să îl afierosesc spre a fi îndestulată locuință monahilor și pustnicilor", și în acest munte ai voit a aduce icoana ta. O, împăcare a noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul praznic de minuni izvorâtor al icoanei tale, nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credințe. Tu, care împletești cununi după vrednicie celor ce te laudă și dăruiești cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuviință, din negura patimilor mântuiește-ne, curățind necurăția noastră. Neadormita noastră păzitoare, care degrabă îi întâmpini pe cei ce te cheamă, dat-ai robilor tăi chipul feței tale cel preacinstit și cu totul luminos, pe care îl sărutăm mulțumind și cu dragoste și credință închinându-i-ne. Arată-ți milele tale, Născătoare de Dumnezeu, primind cererile de folos ale robilor tăi. Depărtează de la noi norul patimilor și al ispitelor, izbăvește-ne de toată vătămarea trupească și sufletească și fii mijlocitoare a mântuirii noastre. Ajută-i pe cei ce cu dragoste se închină chipului tău nefăcut de mână omenească, ca să cinstească înfricoșatele minuni, semnele mai presus de fire ale icoanei tale.
O, pavăză tare a clerului bisericesc și sprijin al celor din cinul monahicesc, miluiește și mântuiește cu rugăciunile tale pe ortodocșii arhierei, preoți și diaconi, pe toți monahii și pe tot poporul drept-credincios care ți se închină. Ocrotește obștea părinților prodromiți și pe toți închinătorii care aleargă la icoana ta făcătoare de minuni. Caută spre noi cu milostivirea ta și cu rugăciunea ta învrednicește-i pe toți creștinii să viețuiască cu Hristos și în lăcașurile cerești să se desfăteze. Cercetează-ne, Maică iubitoare de fii, pe noi, robii tăi, cu darul tău și dăruiește celor neputincioși tămăduire și sănătate desăvârșită, liniște celor înviforați și mântuire tuturor, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița - video

Sfârșit - Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Cuvioasă Pelaghia din Antiohia (8 octombrie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Pelaghia, care mai înainte a fost desfrânată, a reușit, la fel ca Sfânta Maria Egipteanca, să transforme frumusețea și dragostea trupească în noblețe duhovnicească și dragoste de Dumnezeu. Ea […]

† Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii
(10 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Terentie, Pompei, African, Maxim, Dima și cei împreună cu ei fac parte din creștinii care au rămas fideli propriei credințe, chiar și cu prețul vieții, în niște vremuri foarte […]

† Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare
(15 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare a fost unul dintre cei mai mari părinți ai pustiei și întemeietor al monahismului de obște (cenobitic) din Egipt. Sfântul și-a trăit mare parte din viață […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram