Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Vărzărești

3.7/5 - (6 votes)

Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Vărzărești pentru a cere Macii Domnului ajutor și ocrotire în tot ceea ce facem.

Înainte de a începe Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Vărzărești trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Vărzărești - text

Condacul 1

O, Preacurată Fecioară, ceea ce ești plină de daruri, Maica creștinilor și ocrotitoarea Mănăstirii noastre, stăm acum în fața cinstitei tale icoane. Și tu fiind de față, ajută-ne cu mila Ta, ca noi cu inimă curată, cu sufletul smerit, cu minte plecată și dragoste adevărată să-ți cântăm Ție cu credință: Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Icosul 1

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Împărăteasa cerului și a pământului, podoaba bisericii și nădejdea neamului omenesc, lăudat este numele Tău între toate neamurile, precum ai binevestit Tu singură după zămislirea dumnezeiască. Pe acestea descoperindu-ni-le Dumnezeu, din mila Lui, încercăm și noi cu buze întinate să strigăm:
Bucură-te, ceea ce stai la tronul Dumnezeirii;
Bucură-te, Împărăteasa heruvimilor și a serafimilor;
Bucură-te, îți spun toate puterile cerești și toți sfinții;
Bucură-te, îți cântă Ție toți ierarhii, cuvioșii și mucenicii;
Bucură-te, că ei se minunează de dragostea Ta cea către noi;
Bucură-te, mireasmă cerească de care nu ne putem sătura;
Bucură-te, desfătarea Bisericii cerești;
Bucură-te, ocrotitoarea și ajutătoarea Bisericii pământești;
Bucură-te, că înaintea Ta se pleacă tot genunchiul ceresc și pământesc;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 2

Cerească Împărăteasă, primește de la noi această umilită cântare și pleacă urechea Ta către rugăciunile noastre. Căci la Tine alergăm în scârbele și întristările noastre, vărsând lacrimi și ne rugăm: Liniștește sufletele noastre cele zbuciumate ca să putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Din înălțimile cerești arhanghelii și toate puterile cerești, stând înaintea Ta, îți strigă Ție: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, și împreună cu ei te slavoslovește toată făptura, zicând:
Bucură-te, mirarea cea mare a îngerilor;
Bucură-te, propovăduirea prorocilor;
Bucură-te, podoaba cea aleasă a arhanghelilor;
Bucură-te, întărirea cea tare a călugărilor;
Bucură-te, lauda cea proslăvită a apostolilor;
Bucură-te, povățuitoarea cea tare a călugărilor;
Bucură-te, înfrânarea pustnicilor;
Bucură-te, curățenia și slava fecioarelor;
Bucură-te, celor întristați de-a pururea mângâiere;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 3

O, Preacinstită Fecioară, Maica lui Hristos Dumnezeu, privește și spre noi, nevrednicii și păcătoșii și neprivind la fărădelegile noastre, trimite-ne ajutor și mângâiere în necazurile și suferințele noastre. Caută spre necunoștințele și neputințele noastre și ne luminează inimile ca să cunoaștem și să facem voia Fiului Tău și Dumnezeului nostru, și cu bucurie să-i cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Văzând marea Ta iubire de oameni și fiind noi nevrednici pentru a-ți mulțumi, te rugăm să primești măcar această cântare:
Bucură-te, ceea ce ești slăvită de cetele îngerești;
Bucură-te, că te veselești împreună cu toate puterile cerești;
Bucură-te, că toți în cer și pre pământ te preamăresc;
Bucură-te, că din adâncul inimilor te cinstesc;
Bucură-te, ceea ce ești floare bine¬mirositoare;
Bucură-te, ceea ce ești piatră fără de preț;
Bucură-te, că toți îți strigăm cu bucurie;
Bucură-te, că noi nu încetăm a-ți cânta Ție;
Bucură-te, că ochii Tăi cei senini, pururea sunt plini de lacrimi pentru păcatele noastre;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 4

Plini fiind de rănile păcatelor noastre și neputând a răbda durerea lor, cerem de la Tine ajutor, zicând: Stăpână, tămăduiește sufletele noastre cele putrezite de mulțimea păcatelor, pentru a cânta lui Dumnezeu cu pace și dragoste: Aliluia!

Icosul 4

Porumbița cea preabună, lină și fără de răutate, Stăpâna tuturor făpturilor, ce cununi am putea pune pe capul Tău plecat în fața lui Dumnezeu când te rogi pentru păcatele noastre? Cu ce-am putea să Te mulțămim, afară de rodul buzelor noastre? Dar vedem că și ele nu sunt curate pentru a-ți mulțumi. Și, pentru ca să nu ne aflăm nemulțămitori, iartă-ne, Maică, așa cum știi Tu, și primește de la noi acestea:
Bucură-te, cea neobosită de a cere milă pentru oameni;
Bucură-te, că îndepărtezi mânia lui Dumnezeu ce vine asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce aperi mereu de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, că cererile Tale sunt ascultate de Dumnezeu;
Bucură-te, că ceri îndurarea Fiului Tău și Dumnezeului nostru pentru noi ticăloșii;
Bucură-te, picătură ce risipești mânia lui Dumnezeu;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a noastră;
Bucură-te, că Te milostivești spre neputințele noastre;
Bucură-te, scăparea noastră de toate necazurile;
Bucură-te, ceea ce cu multă răbdare ne aștepți, când noi ne depărtăm de Tine;
Bucură-te, că ne este de ajuns doar o privire a ochilor Tăi senini de pe sfânta Ta icoană ca să ne liniștim;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 5

Te-ai arătat și nouă, Stăpână, cu adevărat făcătoare de minuni, căci icoana Ta, pe când se afla la mănăstirea Rudi, nimerind în foc a rămas nevătămată. Așadar te-ai făcut și nouă cunoscută, binecuvântându-ne pre noi și sfânta mănăstire prin această Icoană a Ta, pentru care ne grăbim și noi a-ți aduce Ție laude, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

A sosit și ziua cea de mare bucurie când Tu, Preacurată, ai binevoit de a veni și în mănăstirea noastră prin această icoană a Ta, aducând tuturor maicilor și surorilor bucurie mare și ajutor. Căci ele des se adunau ca și astăzi, aducând înaintea cinstitei icoanei Tale bucurii și mulțumiri, lacrimi și dureri. Însă noi cu bărbăție spargem zidul neputinței noastre, glăsuind:
Bucură-te, făcătoare de minuni;
Bucură-te, că stăpânești și asupra focului;
Bucură-te, că ne întărești pre noi în credință și răbdare;
Bucură-te, cu mulțumire îți zicem Ție, pentru că te-ai întors în mănăstirea noastră;
Bucură-te, că primești lacrimile noastre;
Bucură-te, că suferi împreună cu noi;
Bucură-te, că Te bucuri împreună cu noi;
Bucură-te, că cu multă răbdare ne aștepți când noi ne depărtăm de Tine;
Bucură-te, că ne este de ajuns doar o privire a ochilor Tăi luminați de pe sfânta Ta icoană, ca să ne liniștim;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 6

Venind în Mănăstirea noastră ai adus pace și liniște, căci Tu ne ești scut de nădejde și mântuire tuturor. Acestea au fost atâta timp, cât Tu Stăpână, Te-ai aflat la noi. Căci au venit și timpuri grele și pline de mâhnire, când mănăstirea fu închisă, iar Sfânta Ta icoană a început a pribegi. Acele cumplite vremuri au sfâșiat inimile maicilor și surorilor din mănăstirea noastră și atunci ele strigau către Tine, cerând ajutor și lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 6

În timpuri de prigoană, când s-a închis mănăstirea, iar sfintele icoane erau distruse și prefăcute în cenușă, Tu Maică milostivă, ai dat curaj și bărbăție la maici și la surori pentru a salva această sfântă a Ta icoană, în fața căreia noi stăm acum și-ți cântăm:
Bucură-te, că nu ne-ai părăsit în timpurile cele grele;
Bucură-te, că ne dai la toți bărbăție și curaj atunci când avem nevoie;
Bucură-te, că prin acestea ne arăți a Ta dragoste către noi;
Bucură-te, că în toată vremea ne spui: Eu sunt cu voi;
Bucură-te, că nu ne lași pre noi să fim munciți de diavoli;
Bucură-te, luminătoarea minții noastre împânzite de întristare;
Bucură-te, sprijinitoare și toiag;
Bucură-te, și iarăși zicem: Bucură-te, căci cu Tine biruim;
Bucură-te, Maică, celeia ce îți aducem mulțumiri noi robii Tăi;
Bucură-te, Preamilostivă Maică nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 7

Ai arătat și alte semne, Stăpână Preacurată, căci iată de-a lungul anilor, venit-au asupra noastră, pentru ticăloșia tuturor vremuri secetoase. Și atunci din nou au alergat la Tine maicile și surorile, plângând: "Stăpâna Maica noastră, ai milă de prunci și de bătrâni." Și așa rugându-se, o minune! Deschisu-sa cerul și mană a plouat, pământul răcorind și iarăși odrăsliră câmpiile și luncile. Și oamenii văzând, Ți-au mulțumit Ție, Maica noastră scumpă, cântând lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 7

Din multele Tale minuni sunt și unele ca acestea, că atunci când Dumnezeu pedepsea pământul cu multă ploaie, Tu, luând aminte la rugăciunea maicilor îndurerate ce o înălțau în fața sfintei Tale icoane, îmblânzeai inima Fiului Tău și Dumnezeului nostru, și ploile încetau. Așijderea ne-ai arătat puterea Ta prin această icoană, când pe vremea unui cutremur de pământ s-au aprins singure candelele ce erau în fața ei. Acestea vorbesc despre prezența Maicii Domnului prin această icoană în mănăstirea noastră, pentru care și noi cu bucurie îi cântăm Ei:
Bucură-te, că Ție ți se supun fulgerele și ploile;
Bucură-te, că cerul se închide și se deschide la rugăciunea Ta;
Bucură-te, că prin aceasta ne înveți să vedem că avem păcate, pentru care trebuie să suferim și să ne rugăm;
Bucură-te, că nu ne lași în încercările noastre ca să ne înghită focul deznădejdii;
Bucură-te, că prin minunile făcute de Tine ne arăți puterea Ta;
Bucură-te, că ne înveți să strigăm mai des la Tine;
Bucură-te, că unde stau doi sau trei la rugăciune ești și Tu;
Bucură-te, că Tu ești grabnică ajutătoare celor ce se roagă Ție cu credință;
Bucură-te, îți strigăm Ție pentru toate minunile tale;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 8

Îndrăznind oamenii să ia în ascuns icoana Ta din mănăstire, Tu, Stăpână, ai arătat și aici minuni, lăsându-i să pătimească mult. În urma suferințelor s-au trezit din somnul necunoștinței și smerindu-le îndrăzneala, i-ai făcut să cunoască puterea Ta, pentru care au hotărât să înapoieze icoana Ta în al Tău lăcaș și împreună cu toți să te slăvească, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Ce bucurie se naște-n sufletele noastre, căci din nou ne-a venit mama acasă. Și maicile plângând, după atâta amar de vreme o întâmpină cu lacrimi în ochi la poarta Mănăstirii, glăsuind:
Bucură-te, Maica noastră că iarăși ai venit la noi;
Bucură-te, bucuria noastră fără de margini;
Bucură-te, tămăduirea rănii adânci sufletești, ce a sângerat de-a lungul vremii;
Bucură-te, căci ochii maicilor nu văd de lacrima iubirii Tale;
Bucură-te, alinarea durerilor și a zbuciumului nostru;
Bucură-te, bucurie ce nu se poate descrie în cuvinte;
Bucură-te, că iarăși Te vedem aceeași;
Bucură-te, că Tu privești cu aceiași ochi la noi;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 9

Ard nestins candelele la icoana Ta, de când te-ai întors la mănăstire, Stăpâna noastră. Tu iarăși ești cu noi, pentru că nici nu ne-ai părăsit. Ce bine ne este nouă împreună cu maica noastră cea cerească și pentru aceasta cântare îi aducem ziditorului, zicând: Aliluia!

Icosul 9

Această grea încercare pe care am simțit-o în ale noastre inimi s-a petrecut sub ochiul cel Atotvăzător și Bunul Dumnezeu nimic n-a șters din cartea vieții. Fiind, deci, luminați la minte, noi cu toții îți aducem laude în semn de recunoștință, glăsuind:
Bucură-te, că scârba despărțirii noastre s-a prefăcut în bucurie;
Bucură-te, că Tu ne-ai învățat prin ea a fi mai curajoși;
Bucură-te, că ai tămăduit ale noastre răni;
Bucură-te, că ai pus pe ele alifie de alinare;
Bucură-te, altar de jertfă din nou deschis;
Bucură-te, candelă ce ai strălucit în întuneric;
Bucură-te, inimă deschisă către Dumnezeu;
Bucură-te, pagină din cartea vieții ce ești acum scrisă cu slove de argint;
Bucură-te, îți zicem toți cei ce astăzi stăm aici;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 10

Văzându-te pre Tine venită acasă, noi toți îți aducem, Stăpână, cântări și mulțumire pentru binefacerile și ajutorul Tău și Te rugăm să nu ne mai părăsești până în sfârșit și să ne dai darul pocăinței nouă celor ce cu nădejde îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Noi, nevrednicii, suntem cu totul plini de păcate, lăsându-ne cu totul pradă grijilor lumești și neângrijindu-ne de suflet. Dar privind la Sfânta Ta icoană, Stăpână, și văzând ajutorul ce se dă la mulțimea de oameni ce vin aici, să ne pornim din nou pe calea pocăinței și cu bucurie în inimă să cântăm acestea:
Bucură-te, comoara curățeniei;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a credincioșilor;
Bucură-te, mângâierea maicilor și a surorilor Mănăstirii noastre;
Bucură-te, ajutătoare în ispitele noastre;
Bucură-te, împăcarea celor învrăjbiți;
Bucură-te, că prin Tine căpătăm liniște în suflet;
Bucură-te, că ne înveți să iertăm pe cei ce ne scârbesc pe noi;
Bucură-te, mustrătoarea noastră atunci când greșim;
Bucură-te, ceea ce ne povățuiești pe calea mântuirii;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 11

Văzând, Preasfântă Stăpână întristarea inimilor noastre, chinurile sufletești și trupești, pocăința nemincinoasă a celor ce sunt supuși patimilor, ai binevoit ca să Te întorci la locul Tău de mai înainte prin venirea icoanei Tale preaminunate, pentru ca toți ce cad la ea cu credință și cu inimă smerită să dobândească vindecarea de boli sufletești și trupești și să strige lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Având către neamul omenesc dragoste de mamă, le dai ajutor, Stăpână, tuturor celor ce aleargă cu credință și cu nădejde la Sfânta Ta icoană, și îți aduc aceste laude:
Bucură-te, că prin Tine se pogoară peste noi mila lui Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce mijlocești la Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, în fața tronului dumnezeiesc;
Bucură-te, baie ce speli sufletele noastre de fărădelegi;
Bucură-te, cheie ce dai veșnică mântuire celor ce se nevoiesc în viața călugărească;
Bucură-te, că în orice vreme secetoasă cerem ajutorul Tău și-l dobândim;
Bucură-te, slobozirea celor din primejdii;
Bucură-te, că prin rugăciunile Tale sufletele noastre se ridică la Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ne-ai lăsat a ta icoană care ne îndrumează spre mântuire;
Bucură-te, nădejdea Mănăstirii noastre;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 12

Te lăudăm toți, Stăpână, și slăvim numele Tău în toate zilele, dar mai ales în ziua praznicului Tău, căci mult ne-ai mângâiat pre toți. Pentru această mare facere de bine nu uităm și noi a-ți aduce nevrednicile noastre mulțumiri, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Fiind cuprinși de viforul patimilor cu inimă înfrântă și cu umilință cădem la sfânta Ta icoană făcătoare de minuni, de unde primind cele de folos, cu mulțumire îți cântăm Ție:
Bucură-te, ceea ce ne-ai adus mare bucurie;
Bucură-te, vrednică de lauda cerească;
Bucură-te, bucuria călugărilor și a călugărițelor;
Bucură-te, tămăduitoarea tuturor bolilor;
Bucură-te, întărirea noastră în credință;
Bucură-te, că ne înveți să avem nădejde neândoită;
Bucură-te, că ne îndestulezi cu toate bunătățile;
Bucură-te, descoperitoarea tuturor tainelor;
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 13

O, Preasfântă Fecioară Marie, Împărăteasa cerului și a pământului, care te-ai născut din sfinții Tăi părinți Ioachim și Ana, nu avem cununi de aur cu care am putea încununa cinstitul Tău cap și nu putem să înălțăm atâtea biserici și altare după vrednicia care o ai. Sufletul nostru să fie biserică, iar inima – altarul, unde va arde tămâia rugăciunilor noastre și îți vom cânta cu toții: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Împărăteasa cerului și a pământului, podoaba bisericii și nădejdea neamului omenesc, lăudat este numele Tău între toate neamurile, precum ai binevestit Tu singură după zămislirea dumnezeiască. Pe acestea descoperindu-ni-le Dumnezeu, din mila Lui, încercăm și noi cu buze întinate să strigăm:
Bucură-te, ceea ce stai la tronul Dumnezeirii;
Bucură-te, Împărăteasa heruvimilor și a serafimilor;
Bucură-te, îți spun toate puterile cerești și toți sfinții;
Bucură-te, îți cântă Ție toți ierarhii, cuvioșii și mucenicii;
Bucură-te, că ei se minunează de dragostea Ta cea către noi;
Bucură-te, mireasmă cerească de care nu ne putem sătura;
Bucură-te, desfătarea Bisericii cerești;
Bucură-te, ocrotitoarea și ajutătoarea Bisericii pământești;
Bucură-te, că înaintea Ta se pleacă tot genunchiul ceresc și pământesc;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Condacul 1

O, Preacurată Fecioară, ceea ce ești plină de daruri, Maica creștinilor și ocrotitoarea Mănăstirii noastre, stăm acum în fața cinstitei tale icoane. Și tu fiind de față, ajută-ne cu mila Ta, ca noi cu inimă curată, cu sufletul smerit, cu minte plecată și dragoste adevărată să-ți cântăm Ție cu credință: Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea și ocrotitoarea Mănăstirii noastre!

Rugăciune la Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Vărzărești

O, Preabinecuvântată, Preacurată Doamnă Stăpână Născătoare de Dumnezeu Fecioară, primește aceste rugăciuni pe care cu lacrimi le aducem Ție noi, nevrednicii robii Tăi, alergând cu umilință la chipul Tău cel feciorelnic, că Tu însăți fiind de față și auzind rugăciunile noastre ne împlinești cererile, fiecăruia după credința lui. Tu ușurezi necazurile celor scârbiți, neputincioșilor le dai sănătate, pe cei slabi și bolnavi îi vindeci, pe cei demonizați îi izbăvești de puterea duhurilor necurate, pe cei asupriți îi izbăvești de asuprire, pe cei împilați îi mântuiești, pe păcătoșii care se pocăiesc îi ierți, pe cei leproși îi curățești, pe prunci îi miluiești, pe cei închiși în legături și în temnițe îi slobozești și toate patimile le vindeci!
Ție Stăpână, Preasfântă Doamnă Născătoare de Dumnezeu, toate îți sunt cu putință, prin mijlocirea Ta către Fiul Tău. O, Preabună Maică, Preasfântă Fecioară Maria nu înceta a Te ruga pentru toți arhiereii și preoții țării noastre, pentru părinți, copii, pentru toate rudeniile noastre, pentru cei vii și răposați. Roagă-te, Stăpână, și pentru întreaga noastră țară, conducătorii ei și pentru noi, nevrednicii robii Tăi, care Te slăvim, Te cinstim și ne închinăm Preacuratului Tău chip, având nădejde și credință neândoielnică în Tine, ceea ce ești pururea Fecioară, Preaslăvită și Prealăudată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Mănăstirea Vărzărești - video

Sfârșit - Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Vărzărești

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mucenic Iulian din Tars
(21 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Iulian din Tars este un tânăr care L-a mărturisit cu putere pe Hristos la vârsta de numai 18 ani. Pentru că nu a dorit să se închine idolilor a […]

† Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul
(8 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul a primit de la Dumnezeu mari daruri duhovnicești cu care alunga duhurile necurate tămăduindu-i de acestea pe cei bolnavi. Este serbat în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei(18 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, a primit de la Dumnezeu darul tămăduirilor, săvârșind astfel multe minuni, datorită vieții sfinte pe care a trăit-o dar mai ales pentru iubirea sa necondiționată față […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram