Acatistul Brâul Maicii Domnului

4.2/5 - (10 votes)

Acatistul Brâul Maicii Domnului sau Acatistul la Așezarea cinstitului Brâu al Maicii Domnului în raclă, se poate citi de toți cei cei care sunt în boli grele sau de familiile care își doresc copii și nu pot să nască.

Înainte de a începe Acatistul Brâul Maicii Domnului trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Brâul Maicii Domnului - text

Tropar la Acatistul Brâul Maicii Domnului, glasul al 8-lea

Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, Acoperământul oamenilor, Veșmântul și Brâul Preacuratului tău trup, puternic Acoperământ cetății tale ai dăruit prin nașterea ta cea fără sămânță, Nestricată rămânând. Că întru tine și firea se înnoiește și vremea. Pentru aceasta, te rugăm, pace cetății tale dăruiește și sufletelor noastre mare milă.

Condacul 1

Alergăm cu evlavie la Preacinstita Maica Domnului, la Brâul ei dumnezeiesc, iar rugăciunea ne umple de luminare și de mireasma celor cerești, și din adâncul ființei te rugăm, Fecioara bunătății, încinge-ne cu puterea lui, Neprihănită, chemându-te: Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Icosul 1

Îngerii cei nevăzuți se închină cu teamă la Brâul Tău, Maica Domnului, iar noi cu credință cădem la el, slăvind sfințirea lui și cu evlavie strigăm:
Bucură-te, Brâu al Fecioarei;
Bucură-te, strălucirea lumii întregi;
Bucură-te, cingătoarea Fecioarei Neprihănite;
Bucură-te, comoara Bisericii;
Bucură-te, Brâu scump al Doamnei cerului;
Bucură-te, floare parfumată a cuvioșilor creștini;
Bucură-te, cel ce ai încins trupul Fecioarei;
Bucură-te, că slăbești puterea lingușitorului vrăjmaș;
Bucură-te, lumină nestinsă a harului;
Bucură-te, izvor nesecat de minuni;
Bucură-te, prin care credința se transformă în minuni;
Bucură-te, alungând dușmanii văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 2

Privește, Născătoare de Dumnezeu, cu un ochi binevoitor către cei care cu credință se apropie de sfântul Tău Brâu ca la un izvor de apă sfințită, îngenunchind și cerând harul Tău, iar Tu dăruiește-ne puterea de neînvins a celor ce Îi strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Născătoare de Dumnezeu, aducând cinstitul Brâu ca izvor al adevăratei bucurii în cetatea împărătească a Constantinopolului, pe împărăteasă ai vindecat-o grabnic, iar nouă dăruiește-ne har din belșug celor ce îți cântăm:
Bucură-te, izvor de bucurie veșnică;
bucură-te, pahar de hrană sufletească;
Bucură-te, că Tu, Fecioara Preacurată, cu Brâul te-ai încins;
Bucură-te, căci luminezi și Muntele Athos;
Bucură-te, că ai vindecat-o pe împărăteasa Zoe;
Bucură-te, că aduci sporirea minții;
Bucură-te, veșmânt curat al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, săgeată de foc împotriva dușmanului ucigaș;
Bucură-te, bucuria iertării și a mijlocirii la Hristos;
Bucură-te, refugiu liniștit pentru sufletele împovărate;
Bucură-te, evlavioasă rugătoare la Hristos;
Bucură-te, alungând patimile care ne luptă;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 3

Prea Sfântă Curată și Neîntinată Fecioară, urcându-te la ceruri cu mâna ta ai dăruit Apostolului Toma, Preasfântul tău Brâu, lăsându-l ca dar să ne împlinească rugăciunile, Atotcântată, iar noi cântăm și strigăm către Tine: Aliluia!

Icosul 3

Sfânta Mănăstire Vatopedu din Muntele Athos se laudă cu bogăția unei bucăți din Preasfântul Tău Brâu, Maica Domnului, fiind stâlp al mijlocirii Tale, iar credincioșii i se închină cu evlavie și cu duioșie Te cheamă:
Bucură-te, bogăție a nestricăciunii;
bucură-te, stâlp al compasiunii;
Bucură-te, dătător nesecat de binecuvântări;
Bucură-te, puterea neclintită călugărilor;
Bucură-te, Brâu cinstit ce aduci bucuria îngerilor;
Bucură-te, sprijinul călugărilor în ispite și necazuri;
Bucură-te, laudă prețioasă a Mănăstirii Vatopedu;
Bucură-te, evlavios cântec biruitor;
Bucură-te, suflare de tămâie cerească;
Bucură-te, apărătorul cetății nebiruite;
Bucură-te, că monahii sunt întăriți de tine;
Bucură-te, că prin tine cei ce fac război sunt îndepărtați;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 4

Chivotul dătător de viață al Brâului Tău atotcinstit dă-ni-l și nouă, Fecioară înmiresmată de har și alungă din sufletele noastre duhoarea cea rea patimilor, ca noi minunându-ne de măreția Ta să strigăm: Aliluia!

Icosul 4

Brâul tău sfânt, Preasfântă Fecioară, strălucește ca o lumină pe Muntele Athos, iar razele lui în formă de aur umplu inimile credincioșilor cu harul cresc, iar noi îți cântăm cu credință:
Bucură-te, dătătorule de minuni;
bucură-te, harul luminii;
Bucură-te, sfântă comoară;
Bucură-te, luminare dumnezeiască a inimilor cu înțelepciune;
Bucură-te, Brâu care ai acoperit-o pe Cea Neprihănită pe pământ;
Bucură-te, dăruind har și multă putere;
Bucură-te, că arăți slava Fecioarei;
Bucură-te, că îndepărtezi atacurile demonice;
Bucură-te, dând multă vindecare;
Bucură-te, eliberând sufletele de patimi;
Bucură-te, bucurie dumnezeiască a credincioșilor;
Bucură-te, plin de milostivire;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 5

Brâul Tău, Maica Domnului, este Dar dăruit de Dumnezeu, bogăție cerească și putere neînvinsă a patimilor, cu el ne încingem și primim harul și mila pe care le dai mereu celor ce strigă: Aliluia!

Icosul 5

Sfântul Tău Brâu ne dă vindecarea sufletului și a trupului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cea ce Ești ca roua de primăvară așa cum spune Prorocul Isaia, și învăluiți de dulceața cerească pe care o reverși asupra noastră te chemăm cu evlavie:
Bucură-te, izvor al apelor nemuritoare ale harului;
Bucură-te, dătător de rugăciune curată;
Bucură-te, Brâu atotcurat;
Bucură-te, bucuria cerească a Bisericii;
Bucură-te, sfântă comoară a darurilor duhovnicești;
Bucură-te, slăvită coroană a creștinilor evlavioși;
Bucură-te, zidul de nebiruit al Mănăstirii Vatopedu;
Bucură-te, stâlp al cetății sfinte a inimii pentru întreaga lume;
Bucură-te, cinstit Brâu al Fecioarei;
Bucura-te, prin care Dumnezeu ne-a răscumpărat;
Bucură-te, binecuvântarea pântecelor spre rodire;
Bucură-te, putere credincioasă dată de Dumnezeu;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 6

Dobândind sălaș la Mănăstirea Vatopedu ca o comoară dumnezeiască este Brâul Tău minunat, Maica Domnului, și credincioșii îl laudă văzând minunile izvorâte, iar Ție Stăpână îți cântă cântări de mulțumire zicând: Aliluia!

Icosul 6

Brâul Tău cel sfânt strălucește și toți credincioșii îi se roagă cu evlavie, Maica Domnului, cântând purtarea Ta de grijă și strigând de bucurie:
Bucură-te, Brâu al Fecioarei;
Bucură-te, slavă Mănăstirii Vatopedu;
Bucură-te, umbrit de harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, lauda poporului lui Hristos;
Bucură-te, prea cinstit dintre darurile cerești;
Bucură-te, imn neîncetat cântat de călugări;
Bucură-te, izvor al tămăduirii;
Bucură-te, căci stingi flacăra patimilor;
Bucură-te, cinstită Brâu curat;
Bucură-te, mântuire tuturor credincioșilor;
Bucură-te, lumina strălucitoare a zorilor;
Bucură-te, distrugând rădăcinile patimilor;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 7

Mărim Brâul Tău Sfânt cu credință, Atotcântată Maica Domnului, căci rugându-ne lui ne umplem de sfințire și strigăm Fiului Tău: Aliluia!

Icosul 7

Întinde asupra noastră Brâul Tău ca un nor nevăzut de apărare, Născătoare de Dumnezeu, și umple-ne sufletele de sfințire și duioșie dumnezeiască căci apelăm la Tine și strigăm la Brâul Tău:
Bucură-te, cămin al harului dumnezeiesc;
Bucură-te, comoară a milei;
Bucură-te, izvorul darurilor date de Dumnezeu;
Bucură-te, cingătoare a Curatei Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce dai putere și pace sufletelor;
Bucură-te, dându-ne evlavie și dulceață în rugăciune;
Bucură-te, că împărtășești raze de minuni;
Bucură-te, că nimicești greutatea bolilor;
Bucură-te, rază a bunătății lui Dumnezeu;
Bucură-te, cetatea noastră dăruită de Dumnezeu;
Bucură-te, dătătorule de bucurie adevărată;
Bucură-te, că reînvii sufletele amorțite de păcate;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 8

Minunile tale sunt multe și de nedescris, o, slăvit Brâu al Împărătesei Fecioare, alungând epidemii de ciumă și de multe boli molipsitoare, iar noi cu duioșie Te strigăm: Aliluia!

Icosul 8

Brâul Tău sfânt se arată refugiu pentru cei copleșiți, Fecioară Maria, căci Harul Tău face minuni pentru cei ce vin cu credință și se roagă, iar noi strigăm cu dragoste:
Bucură-te, vindecător de cancer;
Bucură-te, descoperirea celor ascunse;
Bucură-te, cel prin care Maica Domnului ne cercetează;
Bucură-te, mijlocitor pentru sufletele îndurerate;
Bucură-te, cămin sfânt al harului;
Bucură-te, sfântă comoară a harului Fecioarei;
Bucură-te, că ai vindecat epidemii de ciumă, holeră și alte boli molipsitoare;
Bucură-te, că mijlocești pentru credincioși;
Bucură-te, cărbune care stingi patimile;
Bucură-te, aducând bucurie tuturor;
Bucură-te, încăpere a multor daruri;
Bucură-te, cinstit păstrător al slavei dumnezeiești;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 9

Slava Ta, Fecioara Maria Preacurată, răzbate și din sfințenia Brâului Tău cel cinstit, surprinzând mințile noastre a celor ce inspiră parfumul liniștit al mântuirii, strigând: Aliluia!

Icosul 9

Brâul Tău ne-a fost dat ca Toiag al dumnezeieștii cetăți inima noastră, minunată Născătoare de Dumnezeu, căci ne este ajutor în toate necazurile și ne umple de har, iar noi aducem laude:
Bucură-te, vas de mireasmă sfântă;
Bucură-te, diadema nestricăciunii;
Bucură-te, cinstit refugiu al monahilor;
Bucură-te, cu cântările de bucurie ridicate în Muntele Athos;
Bucură-te, Brâu al Fecioarei curate, sfințire atotcinstit;
Bucură-te, că darul ei ne umple viețile cu bucurie;
Bucură-te, adevărata bucurie a Mănăstirii Vatopedu;
Bucură-te, bucurie oricărei inimi evlavioase;
Bucură-te, parfum al florilor harului;
Bucură-te, suflare de frumusețe cerească;
Bucură-te, mireasmă de parfumuri divine;
Bucură-te, cântec sfânt dumnezeiesc;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 10

Brâul Tău ne este ocrotire și mijlocire și cu ajutorul lui Dumnezeu face pântecele femeilor pururea roditoare, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, iar noi ne apropiem de el cu credință și căzând cu evlavie Îl chemăm pe Hristos Cel Născut din Tine: Aliluia!

Icosul 10

Cu harul sfântului Brâu Tău, Născătoare de Dumnezeu, încinge-ne cu tărie împotriva vrăjmașului care ca un leu vine răcnind spre noi căutând pe cine să înghită, ajută-ne să îi biruim răutatea și să Te strigăm:
Bucură-te, Brâul Fecioarei cea curată;
bucură-te, paharul puterii Domnului;
Bucură-te, pârghie mântuitoare care ne ridici sufletele curate spre Cer;
Bucură-te, dezlegând legăturile patimilor;
Bucură-te, Brâu preaprețios al Născătoarei lui Hristos;
Bucură-te, dar prea sfânt pentru poporul evlavios;
Bucură-te, dătătorul nostru de putere sfântă;
Bucură-te, cel ce alungi furia vrăjmașului;
Bucură-te, Brâul Maicii Domnului;
Bucură-te, slava femeilor dezlegate de nerodirea pântecelui;
Bucură-te, împodobire a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, bogăția poporului ortodox;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 11

Cântăm cântări de mulțumire Brâului celui cinstit al Născătoarei de Dumnezeu, căci prin el primim neîncetat harul Ei, bucurându-ne de multe minuni și slăvindu-o pe Împărăteasa cea Curată, strigând către Hristos: Aliluia!

Icosul 11

Lumină primitoare de lumină este Brâul Tău cel sfânt de la Mănăstirea Vatopedu, Fecioară Maica Domnului, iar purtarea Ta de grijă ne ferește de toate ispitele, pe noi care te chemăm:
Bucură-te, Brâu al Fecioarei,
Bucură-te, lumină a trezviei;
Bucură-te, dar duhovnicesc;
Bucură-te, tăria dată de Dumnezeu bolnavilor;
Bucură-te, dătătorul puterii dumnezeiești celor credincioși;
Bucură-te, nimicitorul tuturor armatelor lui Bal;
Bucură-te, că întărești puterea sufletelor;
Bucură-te, călăuzindu-ne în urcușul duhovnicesc;
Bucură-te, spălând rănile sufletelor;
Bucură-te, nimicitor al oștilor vrăjmașului;
Bucură-te, adevărata noastră bucurie;
Bucură-te, mângâiere dumnezeiască a credincioșilor;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 12

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, căci Mănăstirea Vatopedu are Brâul Tău dumnezeiesc, iar spre slăvirea măreției Tale toate mănăstirile se adună în rugăciune, lăudând slava Ta și Sfintei Treimi strigând: Aliluia!

Icosul 12

Cântând după datorie, Fecioară Maria, ne plecăm capetele în fața Brâului Tău plin de har și propovăduim limpede minunile pe care le faci cu noi, iar către Brâul preasfânt strigăm toți cu mulțumire:
Bucură-te, distrugând robia patimilor;
Bucură-te, bucuria Mănăstirii Vatopedu;
Bucură-te, ridicându-i la Dumnezeu pe cei credincioși;
Bucură-te, cel ce ne aduci la viața adevărată;
Bucură-te, Brâu atotcinstit, comoară a Bisericii;
Bucură-te, bucurie lumii și dătător de pace;
Bucură-te, adăpostul mântuirii celor evlavioși;
Bucură-te, bogăție mângâierii monahilor;
Bucură-te, că prin tine suntem curățiți de patimi;
Bucură-te, Brâu plin de lumină;
Bucură-te, adevărata bucurie a sufletului;
Bucură-te, acoperământ și ajutor neîncetat;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apărându-ne de cei răi!

Condacul 13

O, Brâul cel mai de preț al Preacuratei Maicii Domnului, care ai încins trupul Ei cel Sfânt, dăruiește-ne viața veșnică din comoara harului dumnezeiesc care sălășluiește în tine, iar noi către Hristos ne rugăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii cei nevăzuți se închină cu teamă la Brâul Tău, Maica Domnului, iar noi cu credință cădem la el, slăvind sfințirea lui și cu evlavie strigăm:
Bucură-te, Brâu al Fecioarei;
Bucură-te, strălucirea lumii întregi;
Bucură-te, cingătoarea Fecioarei Neprihănite;
Bucură-te, comoara Bisericii;
Bucură-te, Brâu scump al Doamnei cerului;
Bucură-te, floare parfumată a cuvioșilor creștini;
Bucură-te, cel ce ai încins trupul Fecioarei;
Bucură-te, că slăbești puterea lingușitorului vrăjmaș;
Bucură-te, lumină nestinsă a harului;
Bucură-te, izvor nesecat de minuni;
Bucură-te, prin care credința se transformă în minuni;
Bucură-te, alungând dușmanii văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Condacul 1

Alergăm cu evlavie la Preacinstita Maica Domnului, la Brâul ei dumnezeiesc, iar rugăciunea ne umple de luminare și de mireasma celor cerești, și din adâncul ființei te rugăm, Fecioara bunătății, încinge-ne cu puterea lui, Neprihănită, chemându-te: Bucură-te, cinstit Brâu al Maicii Domnului, apără-ne de rău!

Rugăciune către Sfântul și Cinstitul Brâu al Preasfintei Maicii Domnului

Împărăteasa mea! Nădejdea mea Maica Domnului! Prietenă a orfanilor și a celor oropsiți, bucuria celor îndurerați, ocrotitoare celor jigniți! Vezi necazul meu, vezi durerea mea; ajută-mă ca pe unul slab, hrănește-mă ca pe copilul Tău! Ia-mi greutatea, că nu am nici un alt ajutor în afară de Tine, nici un alt mijlocitor, nici un bun mângâietor, numai pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, te caut și te chem să mă acoperi și să mă mântuiești pentru totdeauna. Amin.

Mărimuri la sărbătoarea Așezarea cinstitului Brâu al Maicii Domnului în raclă

Te mărim, Preacurată Fecioară, Fecioara aleasă de Dumnezeu, și cinstim Sfântul Tău Brâu care dă vindecare tuturor celor i se roagă cu credință.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Vatoped

Sfârșit - Acatistul Brâul Maicii Domnului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi depre Brâul Maicii Domnului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

Înălțarea Domnului

FB Mess WA Like Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) este unul din Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe prăznuită la 40 de zile după Înviere, în Joia din săptămâna a-VI-a, după Paști. Această sărbătoare este cunoscută în […]

† Sfântul Mucenic Caliopie
(7 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Caliopie este model pentru tânărul care, încă fiind la o vârstă fragedă, Îl mărturisește pe Hristos cu bărbăție și cu credință tare, pe care nici moartea nu a putut […]

† Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea
(6 martie)

FB Mess WA Like Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea sunt niște adevărați eroi ai lui Hristos, care deși au pierdut încercarea de a-și salva patria, nu au pierdut lupta pentru sufletele lor câștigând astfel […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram