Acatist la Icoana Maicii Domnului "Izbăvitoarea"

Apreciază Articolul

Acatist la Icoana Maicii Domnului "Izbăvitoarea" sau "Eliberatoarea" se poate citi pentru a cere Macii Domnului ajutorul în ispite și în încercări pentru a putea să trecem cu bine peste ele.

Înainte de a începe Acatist la Icoana Maicii Domnului Izbăvitoarea trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatist la Icoana Maicii Domnului "Izbăvitoarea" - text

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, apără-ne de vrăjmașii noștri care se îndârjesc să ne îndepărteze de Domnul Iisus și învață-ne să-Ți cântăm cu bucurie: Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Icosul 1

Mulțimi de Îngeri vin la porunca Ta să ne izbăvească pe noi din nevoi, Maică a noastră. Tu însă primește de la noi această rugăciune:
Bucură-Te, Maică a Lui Dumnezeu și Maica noastră;
Bucură-Te, Împărăteasa Îngerilor, Ceresc ajutor dăruit nouă;
Bucură-Te, Cea Care poruncești Îngerilor să ne păzească pe noi;
Bucură-Te, Cea Care pe Îngeri îi trimiți spre mântuirea noastră;
Bucură-Te, Cea Care Îi biruiești pe vrăjmașii noștri;
Bucură-Te, Cea Care ne arăți calea spre mântuire;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 2

Văzând cei izbăviți din necazuri marele Tău ajutor, pe care l-au primit când se rugau Ție cu inima înlăcrimată, ne învață pe noi să-I cântăm Fiului Tău: Aliluia!

Icosul 2

Mulțime multă de credincioși a înțeles, Izbăvitoare Doamnă, că Fiul Tău Te-a dăruit lumii și celor din nevoi Grabnică Ajutătoare, de aceea Îți strigăm Ție unele ca acestea:
Bucură-Te, Maică a celor din nevoi;
Bucură-Te, Mângâietoare a celor care pătimesc;
Bucură-Te, Vindecătoare a celor bolnavi;
Bucură-Te, Nădejde a celor deznădăjduiți;
Bucură-Te, Speranță a celor neajutorați;
Bucură-Te, Scăpare a celor asupriți;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt Te-a dăruit pe Tine ajutor spre mântuirea lumii și nouă, celor care pierim în necazuri. Cine nu a fost izbăvit de Tine și nu-I cântă Fiului Tău: Aliluia!

Icosul 3

Având iubire nemărginită către neamul omenesc, ce suspinuri nu ai ascultat și ce lacrimi nu ai șters celor care Te cheamă pe Tine, spunând cu dulce grai:
Bucură-Te, celor din necazuri, Grabnică Ajutătoare;
Bucură-Te, celor care pier, Grabnică Mântuire;
Bucură-Te, celor întristați și necăjiți, Ascultătoare;
Bucură-Te, celor legați, Slobozitoare;
Bucură-Te, celor bolnavi Tămăduitoare;
Bucură-Te, celor neajutorați Sprijinitoare;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 4

Izbăvitoarea noastră, din viforul necazurilor care vine asupra noastră mântuiește-ne că pierim; Potolește furtuna și alungă necazurile, ca să-I cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

A auzit neamul omenesc de iubirea Ta față de creștini și de grabnica Ta izbăvire a celor care sunt în primejdii și care ne învață a-Ți spune cu recunoștință așa:
Bucură-Te, Izbăvitoare din nevoi a neamului omenesc;
Bucură-Te, că potolești furtunile acestei vieți;
Bucură-Te, că ne dăruiești bucurie în necazurile noastre;
Bucură-Te, Maică Binecuvântată, de Dumnezeu Născătoare;
Bucură-Te, Mijlocitoare a noastră către Dumnezeu;
Bucură-Te, Scară la Cer pentru rugăciunile noastre;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 5

Asemănându-Te stelei călăuzitoare, izgonește întunericul din păcătoasele noastre inimi și aprinde-ne iubirea, ca văzându-L pe Domnul în Lumina Iubirii Tale să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Au văzut oamenii că le ești Grabnică Ajutătoare în multe feluri de necazuri și cu mulțumire și cu bucurie Îți spun acestea:
Bucură-Te, Milostivă, că ne scoți din scârbe;
Bucură-Te, Maică izvorâtoare de minuni;
Bucură-Te, Cea plină de milă și Har;
Bucură-Te, că ne slobozești pe noi din lanțurile păcatelor;
Bucură-Te, Povățuitoarea celor rătăciți;
Bucură-Te, că ești neîncetată bucurie a credincioșilor;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!
Condacul al 6-lea
Propovăduiesc ajutorul Tău și iubirea Ta, Maică, cei vindecați, cei mângâiați, cei bucurați și cei mântuiți din necazuri și-I cântă Atotputernicului Tău Fiu: Aliluia!

Condacul 6

Propovăduiesc ajutorul Tău și iubirea Ta, Maică, cei vindecați, cei mângâiați, cei bucurați și cei mântuiți din necazuri și-I cântă Atotputernicului Tău Fiu: Aliluia!

Icosul 6

Ne-a răsărit nouă Lumina Mântuirii în întunericul păcatelor care ne înconjoară, Maică, și ne-a învățat să-Ți spunem cu bucurie așa:
Bucură-Te, că izgonești întunericul păcatelor;
Bucură-Te, că ești pavăză împotriva ispititorului;
Bucură-Te, că alungi norul mâhnirii;
Bucură-Te, că luminezi întunericul sufletului;
Bucură-Te, că ne dai putere în ispite;
Bucură-Te, că trezești sufletele noastre cu lumina bucuriei;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 7

Cei căzuți în grea deznădejde din pricina necredinței și a necazurilor care îi apasă, au cugetat la Tine, Izbăvitoare, și au căpătat întărire și mângâiere cântând Fiului Tău: Aliluia!

Icosul 7

Minunată și neașteptată ni s-a arătat nouă Mila Ta cea mare, pe care am primit-o din mâna Ta puternică; de aceea, pretutindeni, cu mulțumire, Îți spunem așa:
Bucură-Te, Împărăteasa Cerului și a Pământului;
Bucură-Te, Cea care ne primești sub ocrotirea Ta;
Bucură-Te, Cea care ne dăruiești apărarea Ta;
Bucură-Te, Cea care îi biruiești pe vrăjmașii noștri;
Bucură-Te, Cea care ștergi lacrimile noastre;
Bucură-Te, Cea care ne ridici pe noi din păcate;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 8

Minune neînțeleasă văd cei sortiți morții și cei care se află în felurite nevoi, că primesc fără de veste mântuire și izbăvire de la Tine, Atotbiruitoare și-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Toți cei care vă găsiți în întunericul necazurilor, toți cei învolburați de furtuna suferințelor, alergați la limanul cel blând și la ajutorul Acoperământului Fecioarei Izbăvitoare și-I cântați:
Bucură-Te, izvorul bucuriei;
Bucură-Te, alungarea tristeții;
Bucură-Te, micșorarea necazurilor;
Bucură-Te, dătătoarea tihnei;
Bucură-Te, chipul smereniei;
Bucură-Te, puterea rugăciunii smerite;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 9

Toată firea omenească Te laudă pe Tine, Maică și-Ți cântă Ție, Celei care ne aduci bunătăți în locul întristării și-L slăvesc pe Fiul Tău cântând: Aliluia!

Icosul 9

Cei înțelepți și iscusiți la minte, văzând grabnica și minunata izbăvire a celor din nevoi, s-au întărit în credință, s-au smerit și cu evlavie Ți-au mulțumit Ție astfel:
Bucură-Te, Cea care ne conduci spre Dumnezeu;
Bucură-Te, Cea care ne întărești în credință;
Bucură-Te, Cea care ne alini suferințele;
Bucură-Te, Cea care-i rușinezi pe vrăjmași cu Puterea Dumnezeirii;
Bucură-Te, Cea care uimești lumea cu minunile Tale;
Bucură-Te, Cea care luminezi întunericul necredinței;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 10

Mântuiește și miluiește tot sufletul omenesc cel necăjit și întristat, Tu, Care cu toată dragostea îi porți de grijă, măcar că nu s-a învățat să cânte Fiului Tău: Aliluia!

Icosul 10

Zid tare de apărare ești creștinilor și oricărui suflet necăjit ; izbăvitoare s-a arătat Icoana Ta și cu minuni s-a preamărit în lume, iar noi smerindu-ne Îți spunem așa:
Bucură-Te, Povățuitoarea noastră cea bună;
Bucură-Te, că prin sorți Ți-ai ales Sfântul Munte Athos;
Bucură-Te, că ai binecuvântat România să fie Grădina Ta;
Bucură-Te, Veșnica noastră bucurie;
Bucură-Te, că ne-ai dăruit Icoana Ta, ca semn al unității plaiurilor noastre;
Bucură-Te, că prin purtarea Ta de grijă ne ocrotești cu icoanele Tale făcătoare de minuni;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 11

Cântare neîncetată Îți aduc Ție cei care prin Tine au dobândit izbăvire și bucurie și Îi cântă cu dragoste Dumnezeiescului Tău Fiu: Aliluia!

Icosul 11

Făclie luminoasă strălucind în negura păcatelor s-a arătat Icoana Ta, Izbăvitoare și ne-a învățat să Te lăudăm și mulțumindu-Ți, să spunem așa:
Bucură-Te, Cea care ne izbăvești de foamete;
Bucură-Te, că izgonești firea cea aducătoare de pagube din lumea plantelor;
Bucură-Te, Cea care deschizi ușa milei;
Bucură-Te, că aduci ploile binecuvântate de Dumnezeu;
Bucură-Te, mângâierea țăranilor întristați;
Bucură-Te, binecuvântarea muncii lor;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 12

Har izvorând de la Icoana Ta, Izbăvitoare, râu îmbelșugat de vindecări ne-ai dăruit și inimile noastre le-ai întărit cu veselie și prin aceasta pe toți i-ai învățat să-Ți cânte Ție, Maică și Fiului Tău și Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Vestim mulțimea vindecărilor Tale, vestim mai presus de toate învierea copilului Anastasie și cu glas de bucurie Îți spunem așa:
Bucură-Te, celor morți – înviere;
Bucură-Te, celor omorâți cu inima – însuflețire;
Bucură-Te, celor tineri – povățuitoare;
Bucură-Te, celor bătrâni – sprijinitoare;
Bucură-Te, Apărătoare și nădejde după moartea noastră;
Bucură-Te, Cea care ne scoți din veșnicul foc și din moarte;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 13

O, Preacântată și Preaiubită Maică, milostivește-Te spre noi și acum miluiește sufletele noastre păcătoase, izbăvește-ne pe noi, cei care suntem în dureri și în suferințe de tot felul și învață-ne să-I cântăm din toată inima Lui Dumnezeu Cel Atotiertătoare: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Mulțimi de Îngeri vin la porunca Ta să ne izbăvească pe noi din nevoi, Maică a noastră. Tu însă primește de la noi această rugăciune:
Bucură-Te, Maică a Lui Dumnezeu și Maica noastră;
Bucură-Te, Împărăteasa Îngerilor, Ceresc ajutor dăruit nouă;
Bucură-Te, Cea Care poruncești Îngerilor să ne păzească pe noi;
Bucură-Te, Cea Care pe Îngeri îi trimiți spre mântuirea noastră;
Bucură-Te, Cea Care Îi biruiești pe vrăjmașii noștri;
Bucură-Te, Cea Care ne arăți calea spre mântuire;
Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, apără-ne de vrăjmașii noștri care se îndârjesc să ne îndepărteze de Domnul Iisus și învață-ne să-Ți cântăm cu bucurie: Bucură-Te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiți, din chinuri, din nevoi și din moarte ne mântuiești!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru izbăvirea din necazuri

O, Maica Lui Dumnezeu și Apărătoarea noastră, Te rugăm să fii Izbăvitoarea noastră, că la Tine am nădăjduit întotdeauna și cu toată inima Te chemăm: Milostivește-Te și ajută-ne! Fie-Ți milă de noi și izbăvește-ne! Apleacă urechea Ta și primește rugăciunile noastre cele cu durere și cu lacrimi și, precum vei vrea, liniștește-ne și bucură-ne pe noi, cei care Îl iubim pe Fiul Tău, Cel Fără-de-Început și Dumnezeul nostru! Îți mulțumim Maică Sfântă pentru că în toate ne ești Grabnică Ajutătoare! Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatist la Icoana Maicii Domnului "Izbăvitoarea" - video

Sfârșit - Acatist la Icoana Maicii Domnului "Izbăvitoarea"

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi depre Icoana Maicii Domnului "Izbăvitoarea" - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios David din Tesalonic
(26 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios David din Tesalonic pentru nevoințele sale și viața sa curată a primit de la Dumnezeu darul de a izgoni diavolii și de a-i vindeca pe cei bolnavi. Este serbat […]

† Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare
(15 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare a fost unul dintre cei mai mari părinți ai pustiei și întemeietor al monahismului de obște (cenobitic) din Egipt. Sfântul și-a trăit mare parte din viață […]

† Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul
(28 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul a stat închis vreme de 55 de ani într-o peșteră, în rugăciune și studiul Sfintelor Scripturi, ieșind doar duminica pentru a se Împărtăși cu Sfintele Daruri și […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram