† A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(25 mai)

Trimte prietenilor tăi

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită în calendarul ortodox la data de 25 mai.

În această zi Sfântul Ioan mijlocește în mode deosebit pentru toți cei care îl cinstesc cu evlavie și cu dragoste, dăruindu-le daruri duhovnicești și binecuvântare.

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul (sinaxar)

Înainte de a treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul, trebuie să vedem mai întâi cine a fost Sfântul Ioan.

Viața pe scurt - Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan este: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui" Matei 3.3, el este prietenul Mirelui, exemplu desăvârșit de smerenie și ascultare, fiind numit de către Iisus cel mai mare dintre cei născuți din femei. El provine dintr-o familie preoțească și s-a născut ,în mod miraculos, din părinții săi, Zaharia și Elisabeta, care erau vârstnici. Nașterea lui fiind anunțată de către Arhanghelul Gavriil tatălui său, preotul și proorocul Zaharia, din neamul lui Aaron.

Viața Sfântul Ioan Botezătorul a fost în întregime dedicată Domnului Iisus și, încă din pântecele mamei sale, el s-a închinat Domnului și a tresăltat atunci când Elisabeta a fost vizitată de Maica Domnului, după Buna Vestire. El este cel care predicat pocăința, fiind considerat precursorul monahismului datorită vieții sale ascetice, feciorelnice, dedicate rugăciunii și ascultării Lui Dumnezeu. A fost denumit de imnologii Bisericii "înger în trup" sau "înger omenesc" și, în calendarul ortodox, i s- au închinat mai multe sărbători.

Smerenia Sfântului Ioan poate fi ușor remarcată în textul Noului Testament, referatul Evangheliei după Matei relatează: "Cel Care vine după mine este mai puternic decât mine. Nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea. Eu vă botez cu apă spre pocăință. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc.". Atunci când Domnul vine la Iordan Sf. Sfântul Ioan Botezătorul, copleșit, îi spune: "Eu am trebuință să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine?" Ioan 3, 20, "Eu trebuie să mă micșorez, iar El trebuie să crească" Ioan 3,30.

Plin de dragoste față de cei sărmani sfătuiește pe soldații romani: "Să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept, și să fiți mulțumiți cu solda voastră." Luca 3,14, a predicat milostenia: "Cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea" Luca 3,11, iar farseilor le spune: "Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți, dar, roade vrednice de pocăință și nu începeți a zice în voi înșivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. " Luca 3, 7-8 .

Sfântul Ioan Botezătorul

El este cel care închide cartea Vechiului Testament, anunțând venirea Lui Mesia și a Legii celei noi și, datorită acestor lucruri, el este învrednicit să Îl Boteze pe Fiul Lui Dumnezeu: "Cuprins a fost de tremur Înaintemergătorul, zicând: "De ce ai venit la rob, Doamne, neavând păcate? Cum să botez pe Cel ce poartă necazurile lumii? Cum să luminez pe Luminătorul lumii? Cum să atingă robul cu mâna pe Stăpânul? Eu trebuie să fiu botezat de Tine ca să-Ți cânt: Aliluia!". (Acatistul Botezului Domnului, Condacul 4). Dumnezeirea Fiului este arătată de Tatăl și Duhul: "Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El. Și iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit". Matei 3,16- 17.

Asemeni Sfântul Ilie, proorocul înflăcărat, Sfântul Ioan Botezătorul a fost plin de râvnă față de Legea Lui Dumnezeu, apărându-o cu prețul vieții sale și, de aceea , Domnul Iisus le spune credincioșilor că: "Ilie într-adevăr va veni și va așeza la loc toate. Eu însă vă spun vouă că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit; așa și Fiul Omului va pătimi de la ei. Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul" Matei 17,11-13.

Tăierea Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Înainte de a fi ucis de Irod, Domnul îl încredințează pe Sfântul Ioan Botezătorul, prin ucenicii acestuia, că el este Mesia: "Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și cele ce ați auzit: Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește." Luca 7,22.

În predicile, apărând Legea Domnului, îl critică pe Irod pentru faptul că s-a căsătorit cu Irodiada soția fratelui său. La dorința Salomeei, fiica Irodiadei, Irod a ordonat tăierea capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Trupul Sfântului a fost despărțit de cap deoarece lui Irod îi era teamă acesta ar putea învia.

Cinstitul cap al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a fost îngropat de Irodiada, într-un loc ascuns, pentru a acoperi urmele acestei crime odioase. Ioana, una din femeile mironosițe, soția lui Huza, intendentul lui Irod Antipa cunoștea locul unde a fost înmormântat și a luat capul Sfântul Ioan Botezătorul și l-a îngropat în Muntele Eleonului.

Prima aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Ioanchentie, unul din slujitorii lui Irod, doritor de viață pustnicească, s-a retras într-o chilie în muntele Eleonului și, zidind o Biserică lângă acest loc, a descoperit capul Sfântului. Ioanchentie a îngropat la loc capul Botezătorului fără să spună nimănui acest lucru.

A doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul 24 februarie

În timpul Sfântul împărat Constantin capul este descoperit, în mod minunat, de către doi călugări. Monahii au pierdut, asemenea lui Esau, acest dar de la Dumnezeu datorită faptului că s-au lenevit și au cerut unui olar să le ducă sacul în care era capul Sfântul Ioan Botezătorul. Această întâmplare arată, în mod clar, că binecuvântarea Domnului poate fi foarte ușor pierdută din cauza nepăsării.

Sfântul Ioan Botezătorul a apărut, în chip minunat olarului, spunându-i să ia capul la el acasă și, ajuns în familia acestuia, acest Sfânt odor a revărsat nenumărate binefaceri asupra sa. La sfârșitul vieții olarul a închis capul Sfântul Ioan Botezătorul într-o raclă și l-a dăruit surorii sale. Sora olarului a fost sfătuiră să îl cinstească și să țină racla închisă atât cât timp Sfântul va dori acest lucru.

Capul Sfântul Ioan Botezătorul a trecut, de-a lungul a mai multe generații, din mână în mână ajungând la un monah arian Eustație lângă Emesa unde făcea foarte multe minuni. Domnul este milostiv și, de aceea, Bunul Dumnezeu revarsă binefacerile Sale asupra tuturor: "El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. " Matei 5,45, și El este Cel care vrea întoarcerea celui păcătos: "Nu voiesc moartea păcătosului, zice Domnul, ci să se întoarcă și să fie Viu… și cel fărădelege, de se va întoarce de la fărădelegile sale, va trăi și nu va muri" (Iez. 18, 23). Datorită acestui lucru El a permis ca, prin capul Sfântului Ioan Botezătorul, să se facă multe minuni, în peștera monahului arian, pentru întoarcerea oamenilor la adevărata credință. Deoarece monahul Eustație a persistat în erezie a fost alungat din Emesa și trimis în exil. În locul lui au venit alți monahi care, mai târziu, au clădit o Biserică și, în anul 452, Marcel starețul acestei Mănăstiri a descoperit, în urma unei viziuni în care a văzut un foc foarte mare, capul Sfântului Ioan Botezătorul. În timp, din cauza păcatelor oamenilor, capul a fost, din nou, pierdut.

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul odor a fost găsit, a treia oară, în mod semnificativ în timpul crizei iconoclaste pentru a îi întări în credință pe cei care apărau Sfintelor Icoane, în anul 850 de către Patriarhul Ignatie când capul a ieșit singur din pământ la Comane. Această a treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul, este cinstită de Biserică în fiecare an în data de 25 mai.

În timpul cruciadelor, latinii au luat din Constantinopol, în anul 1204, o parte din capul Sfântului Ioan Boteazătorul și l-au dus în Franța, așezându-l într-o biserică din Amiens.

Astăzi, partea occipitală a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul se găsește în interiorul Moscheii Omeiazilor din Damasc, iar partea frontală, la Catedrala din Amiens (Franța) continuând să vestească, prin minunile și binefacerile făcute, prin acest sfânt odor, pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Din această sărbătoare vedem că Bunul Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi și că El face minuni , prin Sfintele Moaște, cu cei credincioși , cât și cu cei necredincioși , deoarece El nu voiește moartea păcătosului ci să fie viu.

Sfântul Ioan Botezatorul

Hristos îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul mărturisind despre el: "Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el" Matei 11, 11. Viața Sfântul Ioan Botezătorul este o pildă vie pentru toți credincioșii pentru credința sa, pentru rugăciunile și viața sa curată, pentru atitudinea sa curajoasă în fața conducătorilor vremelnici și pentru smerenia și ascultarea sa față de Dumnezeu. Sfânta Biserică îl cinstește foarte mult pe prietenul Mirelui, Domnul nostru Iisus Hristos,drept dovadă stă icoana Deisis care este întotdeauna prezentă în locașurile de închinare. Aceasta este o icoană care îl reprezinta pe Hristos ca împărat, așezat pe tron, ținând Evanghelia deschisă si binecuvântând având în jurul Său pe Fecioara Maria și pe Sfântul Ioan Botezătorul, amândoi în picioare, rugându-se.

Cu totul ești întru cele înalte, Iisuse, totdeauna șezând în ceruri cu Tatăl, dar nici de cele de jos nu Te desparți, născut fiind cu trupul, în Betleem, din Curată Fecioară, acum la Iordan Te arăți întregii lumi, ca pe cei ce ședeau întru întuneric și în umbra morții să-i luminezi cu lumina Arătării Tale. Pentru aceasta, luminați fiind cu lumina arătării Treimice, Îți cântăm Ție, Dumnezeului Celui ce Te-ai arătat și pe pământ ai fost văzut și lumea ai luminat: Slavă Ție, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești închinat întru cei de sus împreună cu Tatăl și cu Duhul; Slavă Ție, Fiul Tatălui, Cel ce ești cântat de Înaintemergătorul întru cei de jos; (Acatistul Botezului Domnului, Icosul 4)

Surse: Doxologia, CrestinOrtodox, Basilica, crestinortodox.ro, ActiveNews, OrtodoxiaNeamului, StiriPiatraNeamt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul

Capul Sfântului Ioan Botezătorul

Capul Sfantul Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului
Capul Sfântului Ioan Botezătorul - Notre Dame d’Amiens - Paris

Capul Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai de preț Sfinte Moaște ale Bisericii, acesta fiind pierdut și găsit de mai multe ori. În calendar, Biserica a rânduit a se prăznui trei minunate aflări ale Capului Sfântului, anume în ziua de 24 februarie, când găsim scris: Întâia și a Doua Aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul, și în data de 25 mai, când se face amintire de a Treia Aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

În anul 1204, în vremea cruciadelor, cruciații vor lua o parte din Capul Sfântului Ioan Botezătorul, aflat la acea vreme încă în Constantinopol, și îl vor duce în Franța, unde îl vor și așeza într-o biserica din Amiens (astăzi, ele se afla în Catedrala Notre Dame d’Amiens - Paris).

Notre Dame dAmiens
Notre Dame d’Amiens - Paris

În lume sfintele moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul

Părticele din Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul se găsesc la:

 • Biserica Sfântul Dimitrie, Neo Phaleron, Pireu, Grecia;
 • Biserica Sfântul Macarie din Alexandria, Egipt;
 • Catedrala Notre-Dame din Amiens, Franța;
 • Muzeul Benaki, Atena;
 • Muzeul Topkapi, Istanbul;
 • Moscheea Ummayazilor, din Damasc, Siria;
 • Mănăstirea Cetinje, Muntenegru
 • În anul 2010 au fost descoperite moaște ale Sfântul Ioan Botezătorul în Bulgaria, în orașul Sozopol.

În lume sfintele moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul

În România părticele din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul se găsesc la:

 • Mănăstirea Radu Vodă - București;
 • Mănăstirea Mihai Vodă – București;
 • Biserica Sfântul Vasile - București;
 • Biserica Icoanei - București;
 • Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, Lipnița, Județul Constanța;

Mai multe materiale despre Sfintele Moaște ale Sfântul Ioan Botezătorul găsiți apăsând ➡ AICI.

Surse: Trinitas TV, Basilica, Blog.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Ioan, Ioana

ION / IOANA – Acest nume provine din cuvântul ebraic "יוֹחָנָן" (Jōħānān), care la traducerea în greacă a Vechiului Testament a devenit „Ιωαννης” (Iōánnēs), care la rândul lui în latină devine „Iohannes”, care înseamnă „Dumnezeu este milostiv”. Popularitatea acestor nume însă a fost dată de noul testament, deoarece ele sunt purtate, de Sfântul Ioan Botezătorul și de sfântul Apostol Ioan autorul celei de-a patra Evanghelii și al Apocalipsei din Sfânta Scriptură.

Derivate ale numelui Ioan / Ioana

Oana, Onuta, Nelu, Nela, Janina, Jana, Janos, Jean, Jeana, Jeanot, Jovanni, Johanna, Juan, Juana, Juanito, Johan, Iana, Ionut, Ionica, Ionela, Ionel, Ioanichie, Ioan, Ioannis, Ianos, Ivan, Ivana, Gianina, Gianni, Giovanni, Yanni, Yannos

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Ion, Ioana?

Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 7 ianuarie în ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Botezătorul.

În calendarul ortodox avem șase zile în care îl prăznuim pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe care le vom prezenta mai jos în ordine calendaristică începând de la 1 septembrie, începutul anului bisericesc:

Sursă: Orthodoxwiki.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul cu capul pe tipsie

Mana dreapta a Sfantului Ioan Botezatorul 02

În reprezentări mai târzii (începând cu sec. al XVI-lea), atunci când este reprezentat singur, Sfântul Ioan Botezătorul zugrăvește purtând în mână o tipsie pe care este așezat capul său tăiat. Uneori mai este zugrăvit purtând și aripi, amintind de viața sa îngerească. Dionisie arată detaliat și cum se zugrăvesc diferitele scene și minuni din viața Înaintemergătorului.

Deisis

Deisis

O altă reprezentare foarte cunoscută este cea din icoana Deisis, unde el și Maica Domnului sunt zugrăviți de o parte și de alta a lui Hristos – Dreptul Judecător (aceasta se așază adesea în centrul registrului al treilea al iconostasului – cel cu reprezentările apostolilor).

Unde se pictează în biserică Sfântul Ioan Botezătorul În biserici, el se poate picta, după cum arată Dionisie, „în naos, spre apus, sus pe arc sau în pronaos, pe una dintre bolți, ori pe tâmplă în stânga icoanei împărătești a lui Hristos, dacă tâmpla e largă”.

Mai multe materiale despre felul în care se pictează Sfântul Ioan Botezătorul găsiți apăsând ➡ AICI.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 151)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Pasaje Biblice

14. Și a auzit regele Irod, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut, și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el.
15. Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este prooroc, ca unul din prooroci.
16. Iar Irod, auzind zicea: Este Ioan căruia eu am pus să-i taie capul; el s-a sculat din morți.
17. Căci Irod, trimițând, l-a prins pe Ioan și l-a legat, în temniță, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție.
18. Căci Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău.
19. Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea,
20. Căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și-l ocrotea. Și ascultându-l, multe făcea și cu drag îl asculta.
21. Și fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naștere, a făcut ospăț dregătorilor lui și căpeteniilor oștirii și fruntașilor din Galileea,
22. Și fiica Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi și îți voi da.
23. Și s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îți voi da, până la jumătate din regatul meu.
24. Și ea, ieșind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Botezătorul.
25. Și intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul.
26. Și regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze.
27. Și îndată trimițând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul.
28. Și acela, mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale.
29. Și auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt.
30. Și s-au adunat apostolii la Iisus și I-au spus Lui toate câte au făcut și au învățat.

Sfântul Evanghelist Marcu 6, 14-30

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul alcătuită de PS Macarie

Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi. Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre.
Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale. Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu despre care Scriptura spune: „Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare”, fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi. Amin.,

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Tropar la a treia aflare a capului Botezătorului Ioan, glasul al 4-lea

Ca pe o dumnezeiască vistierie ascunsă în pământ, Hristos a descoperit capul tău nouă, Proorocule și Înaintemergătorule; deci, toți adunându-ne la aflarea lui, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pe Mântuitorul lăudăm, Cel ce ne mântuiește pe noi din stricăciune, cu rugăciunile tale.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condac la a treia aflare a capului Botezătorului Ioan, glasul al 2-lea

Stâlpul cel luminos și dumnezeiesc, care s-a arătat în lume, sfeșnicul cel mergător înaintea Soarelui, arătând în toate marginile lumii luminatul și cinstitul său cap, sfințește pe cei ce cu credință se închină lui și strigă : Înțelepte Botezătorule al lui Hristos, mântuiește-ne pe noi pe toți.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Viețile Sfinților)

Acest cinstit și sfânt cap, fiind ascuns multă vreme, acum a izbucnit din sânurile pământului ca aurul din baie, nu închis în vas de lut ca mai înainte, ci la loc sfânt în vas de argint. Și, fiind vestit acest lucru de un preot, a fost adus din Comane și primit de strălucita cetate a cetăților, împreună cu credinciosul împărat și popor, cu toată bucuria. Și cu credință închinându-se cinstitului și sfântului cap, acesta a fost pus la loc sfânt.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 25 mai

În această lună, în ziua a douăzeci și cincea, pomenirea celei de a treia aflări a cinstitului cap al sfântului, măritului prooroc și Înaintemergător și botezător Ioan;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Celestin, care s-a săvârșit, pătrunzându-i-se glesnele cu cuie de fier;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Olvian, care cu pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 26 mai

În această lună în ziua a douăzeci și șasea, pomenirea sfântului și măritului apostol Carp, unul din cei șaptezeci de apostoli;
Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Alfeu, unul din cei șaptezeci de apostoli;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Averchie și Elena;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Alexandru Tesaloniceanul, care a mărturisit în Smirna, la anul 1394 și care de sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Ioan Botezătorul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Proorocule Ioane roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

autor: Pravila

Recomandări

† A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(25 mai)

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită în calendarul ortodox la data de 25 mai. În această zi Sfântul Ioan mijlocește în mode deosebit pentru toți cei care îl cinstesc cu evlavie […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

4 comments on “† A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(25 mai)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram