† A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(25 mai)

5/5 - (5 votes)

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită în calendarul ortodox la data de 25 mai. În această zi Sfântul Ioan mijlocește în mod deosebit pentru toți cei care îl cinstesc cu evlavie și cu dragoste, dăruindu-le daruri duhovnicești și binecuvântare.

Sumar Articol cu link-uri mai jos ⬇

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul (sinaxar)

Înainte de a afla mai multe detalii despre cea de-a treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul, să vedem mai întâi cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul.

Viața pe scurt Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în satul Ain Karem, la mică distanță de Ierusalim. El provenea dintr-o familie preoțească, din neamul lui Aaron, născându-se din voia Tatălui Ceresc la o vârstă înaintată a părinților săi, Sfinții Părinți Zaharia și Elisabeta. Nașterea sa a fost vestită bătrânului preot si proroc Zaharia de către însuși Arhanghelul Gavriil.

Încă dinainte de a se naște, Sfântul Ioan Botezătorul și-a dedicat viața Domnului nostru Iisus Hristos. Aflat în pântecele binecuvântat al maicii sale, Sfântul Ioan a tresărit auzind glasul Maicii Domnului atunci când aceasta a venit să împărtășească bucuria cea mare a Bunei Vestiri cu verișoara sa, Sfânta Elisabeta.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul pune punct Vechiului Testament, deschizând calea Celui ce va salva omenirea, anunțând venirea Lui Mesia și a Legii celei noi, din acest motiv fiind numit și Înaintemergătorul Domnului. Pentru toate aceste motive și multe altele ca acestea, Sfântul Ioan a fost învrednicit de Tatăl Ceresc ca el să fie cel care Îl va boteza pe Fiul lui Dumnezeu: "Cuprins a fost de tremur Înaintemergătorul, zicând: "De ce ai venit la rob, Doamne, neavând păcate? Cum să botez pe Cel ce poartă necazurile lumii? Cum să luminez pe Luminătorul lumii? Cum să atingă robul cu mâna pe Stăpânul? Eu trebuie să fiu botezat de Tine ca să-Ți cânt: Aliluia!"(Acatistul Botezului Domnului, Condacul 4)

Pentru a citi mai mult despre Botezul Domnului APĂSAȚI AICI.

Sfântul Ioan va fi cel care va asista pentru prima oară în Noul Testament la prezența Sfintei Treimi, cu ocazia Botezului Domnului, la care el a avut un rol deosebit: "Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El. Și iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit" (Matei 3, 16- 17).

Pentru a citi mai multe informații despre Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI sau despre Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica) APĂSAȚI AICI.

Întemeierea Monahismului

Sfântul Ioan s-a retras de tânăr în pustie, urmând o viață ascetică în cele mai aspre condiții de trai, renunțând la toate pentru a se pregăti sufletește de venirea lui Mesia, pe care o propovăduia. El este practic întemeietorul monahismului, cel ce a pus bazele vieții închinate rugăciunii către cele Înalte și ascultării voii Domnului. S-a întors în lume în jurul vârstei de 30 de ani. La acestă vârstă la care bărbatul era considerat matur și apt de propovăduire.

Sfântul Ioan Botezătorul este ilustrat de către Mântuitorul Hristos ca: "Glasul celui ce strigă în pustie: «Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui!»" (Matei 3.3). El este prietenul Mirelui, exemplul desăvârșit de smerenie și ascultare, fiind numit de către Hristos "…cel mai mare dintre cei născuți din femeie."

Asemenea Sfântului Ilie, prorocul înflăcărat, Sfântul Ioan Botezătorul a fost plin de râvnă față de Legea Lui Dumnezeu, apărând-o cu prețul vieții sale și de aceea, Domnul Iisus le spune credincioșilor că: "Ilie într-adevăr va veni și va așeza la loc toate. Eu însă vă spun vouă că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit; așa și Fiul Omului va pătimi de la ei. Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul" (Matei 17, 11-13)

Darurile duhovnicești ale Sfântului Ioan Botezătorul

Profunda smerenie și adânca sa modestie a Sfântului Ioan Botezătorul, au făcut ca imnologii Bisericii să-l denumească "înger în trup" sau "înger omenesc" iar Biserica Ortodoxă i-a închinat mai multe sărbători pe parcursul întregului an, subliniind astfel importanța prezenței Sfântului Ioan în viața noastră duhovnicească de zi cu zi. Aceste două mari însușiri ale Sfântului Ioan sunt evidențiate pe parcursul descrierii vieții sale în Evanghelia după Matei, astfel: "Cel Care vine după mine este mai puternic decât mine. Nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea. Eu vă botez cu apă spre pocăință. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc". Dialogul dintre Sfântul Ioan și Mântuitorul Hristos în ziua Botezului Domnului este de asemenea grăitor în distingerea smereniei sale: "Eu am trebuință să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine?" (Ioan 3, 20) "Eu trebuie să mă micșorez, iar El trebuie să crească" (Ioan 3,30).

Dorind îndepărtarea judecării aproapelui și a asupririi celuilalt pe baza statutului social, Sfântul Ioan îndemna chiar și pe asprii soldați romani la umanitate și corectitudine, spunându-le: "Să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră" (Luca 3,14).

Îndemna pe ceilalți să practice milostenia: "Cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea" (Luca 3, 11) și critica ignoranța celor superficiali în gândire și orbiți de propria avuție: "Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți, dar, roade vrednice de pocăință și nu începeți a zice în voi înșivă: "Avem tată pe Avraam", căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam" (Luca 3, 7-8).

Tăierea Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului

Fiind nu doar un îndrumător spre o viață curată ci și un trăitor al uneia, Sfântul Ioan nu putea suferi nimic din cele ce nu erau curate din punct de vedere moral sau duhovnicește. De aceea, văzându-l pe împăratul Irod trăind în desfrânare căsătorindu-se cu soția fratelui său, Irodiada, îi era cu neputință să accepte o asemenea purtare ticăloasă și își exprima părerea critică despre ei ori de câte ori se ivea ocazia. La un mare ospăț, cu mâncăruri grase, cu vinuri și băuturi aromate, cu dansuri și alte desfătări, fiica Irodiadei, Salomea, a câștigat inima regelui, care i-a promis că îi va da orice îi va cere, până la o jumătate din împărăția sa. Tânăra fără minte a întrebat-o pe mama ei ce anume să ceară, iar aceasta, plină de ură și răzbunare și-a exprimat dorința de a primi în dar Capul Sfântului Ioan pe tavă, ceea ce s-a și înfăptuit cu acceptul păgânului împărat. Temându-se însă ca nu cumva Sfântul Ioan să învie asemenea Domnului, Capul Sfântului a fost despărțit de restul trupului conform poruncii lui Irod. Dorind să ascundă orice urmă a acestei monstruoase crime, Irodiada a îngropat Capul Sfântului Ioan într-un loc "ascuns și necinstit." Cu toate acestea însă, Ioana, una dintre femeile mironosițe, soția lui Huza, unul dintre argații lui Irod, cunoștea locul în care a fost înmormântat și a luat Capul Sfântului Ioan Botezătorul, îngropându-l în Muntele Eleonului (Muntele Înălțării), într-un vas de lut.

Sinaxarul din data de 24 februarie spune ca Irodiada, luând Capul Sfântului Ioan, a împuns cu un ac mare limba acestuia, cea care de atâtea ori îi rostise păcatele.

Pentru a citi mai multe informații despre Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI.

Prima aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Ioanchentie, unul din slujitorii lui Irod, doritor de viață pustnicească, s-a retras într-o chilie în muntele Eleonului și săpând pentru a zidi o Biserică lângă acest loc, a descoperit Capul Sfântului Ioan. Ioanchentie a îngropat însă la loc Capul Botezătorului, fără să spună nimănui nimic despre această minune.

Pentru a afla mai mult despre prima aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI.

A doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

În timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, Capul Sfântului Ioan este descoperit în mod minunat, de către doi călugări. Deși Sfântul Ioan li se arătaseră în vis celor doi, spunându-le despre minunea ce urma să li se întâmple, aceștia nu au crezut. Sfântul Ioan li s-a mai arătat încă o dată celor doi, la câteva zile distanță, zicându-le: "Toată necredința și lenevirea lepădând-o, faceți ceea ce v-am poruncit!" Cei doi au luat apoi Capul Sfântului și l-au pus într-un sac de piele de cămilă, purtându-l cu ei pe unde călătoreau. Însă, cei doi monahi au pierdut acest dar de la Dumnezeu pentru că s-au lenevit și au cerut unui olar cu care s-au întâlnit pe drum, să care sacul în care era Capul Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan i s-a arătat acestuia, spunându-i: "Lăsând pe călătorii tăi, fugi de dânșii cu acest sac, pe care îl ai în mâini."

Această întâmplare este menită să ne arate cât de ușor putem pierde binecuvântarea Domnului atunci când suntem cuprinși de nepăsare și pierduți în grijile lumești.

Sfântul Ioan Botezătorul i-a apărut, în chip minunat olarului, spunându-i să ia Capul cel sfânt la el acasă. Odată ajuns în familia acestuia, Sfântul odor a revărsat nenumărate binefaceri asupra tuturor. La sfârșitul vieții sale pământești, olarul a închis Capul Sfântului Ioan Botezătorul într-o raclă și l-a dăruit surorii sale. Sora olarului a fost sfătuită să îl cinstească și să țină racla închisă atâta timp cât Sfântul va dori acest lucru.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul a trecut, de-a lungul timpului prin mai multe generații, din mână în mână ajungând la un monah arian pe nume Eustație de lângă Emesa. Deși acesta nu era cu viață curată, având păcate și învățând greșit lumea, se făceau multe minuni prin Moaștele Sfântului Ioan. Călugărul ascundea de toți neprețuita comoară, spunând tuturor că datorită rugăciunilor lui au loc minunile. Din nemăsurata Sa iubire de oameni, Dumnezeu revarsă râuri de minuni asupra noastră prin intermediul sfinților Săi: "El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți."(Matei 5, 45), El fiind Cel care vrea întoarcerea celui păcătos: "Nu voiesc moartea păcătosului, zice Domnul, ci să se întoarcă și să fie Viu… și cel fărădelege, de se va întoarce de la fărădelegile sale, va trăi și nu va muri" (Iezechel 18, 23). De aceea, Dumnezeu a permis ca, prin Capul Sfântului Ioan Botezătorul, să se săvârșească multe minuni, în peștera monahului arian, pentru întoarcerea oamenilor la adevărata credință. Însă, deoarece monahul Eustație a persistat în erezie în ciuda tuturor lucrurilor minunate care se întâmplau în jurul său, a fost alungat din Emesa și trimis în exil.

În locul lui Eustație au venit alți monahi care, mai târziu, au clădit o biserică și în anul 452, starețul Marcel al acelei mănăstiri a descoperit în urma unei viziuni în care a văzut un foc foarte mare, Capul Sfântului Ioan Botezătorul: "Bine este cuvântat Domnul nostru Iisus Hristos, că m-a învrednicit pe mine, Marcel, robul Său, a fi văzător al vedeniei de față, care mi s-a făcut în 18 zile ale lunii Februarie, în săptămâna din mijlocul postului sfintelor 40 de zile, descoperindu-se în somn noaptea, căci am văzut toate porțile mănăstirii noastre deschise. Deci m-am înfricoșat și mi se părea că ies să le închid. Apoi iarăși am văzut un râu trecând prin poarta mănăstirii și mă miram de unde iese acea mulțime de apă. Pe când gândeam aceasta, am auzit un glas de multe cete, venind spre noi dinspre răsărit, cu sunet mare, iar fiecare ceată avea deosebit grai și striga: "Iată, se arată Sfântul Ioan, Botezătorul lui Hristos".

Pe parcursul trecerii timpului însă, din cauza păcatelor oamenilor, capul a fost, din nou, pierdut.

Pentru a afla mai mult despre a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI.

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul odor a fost găsit de către Patriarhul Ignatie a treia oară, în mod semnificativ în timpul crizei iconoclaste pentru a-i întări în credință pe cei care apărau sfintele icoane. În anul 850, Capul a ieșit singur din pământ la Comani: "Capul Înaintemergătorului, ascuns oarecând în vas de lut, s-a văzut ieșind din sânurile pământului la arătare; care și râuri de tămăduri izvorăște. Căci cu ape a spălat Capul Celui ce acum acoperă cu ape înălțimile cele mai de deasupra și izvorăște oamenilor dumnezeiasca iertare. Deci pe acesta ce este după adevăr mărit, să-l fericim și întru aflarea lui cu bucurie să prăznuim, că el roagă pe Hristos să dăruiască lumii mare milă " (Mineiul).

Aceasta a treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul, este cinstită de Biserică în fiecare an în data de 25 mai.

Prin prezența zilnică în viețile noastre a sfinților din jurul nostru, a Sfintelor Moaște, veșmintelor sfinte, Dumnezeu ne trimite neîncetat semne ale dragostei sale nesfârșite, față de noi toți.

Viața Sfântului Ioan Botezătorul este o pildă vie pentru toți credincioșii, prin credința sa, pentru rugăciunile și viața sa curată, prin curajul său neclintit în fața conducătorilor vremelnici și pentru smerenia și ascultarea sa față de Dumnezeu. Sfânta Biserică îl cinstește cu mare evlavie pe Înaintemergătorul Domnului, drept dovadă stând icoana "Deisis" aflată de obicei pe catapeteasma Sfântului Altar. Aceasta Îl reprezintă pe Hristos ca Împărat, așezat pe tron, ținând Evanghelia deschisă, binecuvântând, avându-i alături pe Fecioara Maria și pe Sfântul Ioan Botezătorul, amândoi în picioare, rugându-se.

"Cu totul ești întru cele înalte, Iisuse, totdeauna șezând în ceruri cu Tatăl, dar nici de cele de jos nu Te desparți, născut fiind cu trupul, în Betleem, din Curată Fecioară, acum la Iordan Te arăți întregii lumi, ca pe cei ce ședeau întru întuneric și în umbra morții să-i luminezi cu lumina Arătării Tale. Pentru aceasta, luminați fiind cu lumina arătării Treimice, Îți cântăm Ție, Dumnezeului Celui ce Te-ai arătat și pe pământ ai fost văzut și lumea ai luminat: Slavă Ție, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești închinat întru cei de sus împreună cu Tatăl și cu Duhul; Slavă Ție, Fiul Tatălui, Cel ce ești cântat de Înaintemergătorul întru cei de jos." (Acatistul Botezului Domnului, Icosul 4)

Surse: Doxologia, Crestin Ortodox link1 link2, Basilica, crestinortodox.ro, ActiveNews, OrtodoxiaNeamului, StiriPiatraNeamt, ApaCeaVie.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Sărbătorile dedicate Sfântului Ioan Botezătorul

În calendarul ortodox avem șase zile în care îl prăznuim pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe care le vom prezenta mai jos în ordine calendaristică începând de la 1 septembrie, începutul anului bisericesc.

23 septembrie - Zămislirea sfântului Ioan Botezătorul;
7 ianuarie - Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (a doua zi după Botezul Domnului, 6 ianuarie);
24 februarie - Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul;
25 mai - A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul;
24 iunie - Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânziene sau Drăgaică, cum se mai numesc în popor;
29 august - Tăierea Sfântului Ioan Botezătorul (pe care Biserica a rânduit-o ca zi de post negru).

Ornament despartitor v01

Minuni săvârșite la moaștele Sfântului Ioan Botezătorul

În Coran, alături de alte personaje biblice, Sfântul Ioan apare ca profet al lui Dumnezeu.

Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit atât de către creștini cât și de unele grupări gnostice (mandeeni, nazorei), unioniști și de musulmani. Cei din urmă, dețin o parte din moaștele Înaintemergătorului lui Hristos pe care le păstrează în moschei.

Părintele Sofian Boghiu se numără printre pelerinii care au vizitat Moscheea Umayyad și s-a rugat înaintea moaștelor Sfântului Ioan Botezătorul păstrate aici. Mărturia sa este una deosebit de prețioasă, deoarece relatează minunile petrecute în acest loc.

Într-una din cuvântările sale amintește: "Am văzut și eu această moschee luxoasă, cu lampadare și covoare. Este acolo un mic paraclis acoperit cu email verde și cu pereți de sticlă. Acolo înăuntru este Capul Sfântului Ioan Botezătorul. În jurul acestui paraclis stau foarte mulți orbi, în genunchi sau turcește, într-o tăcere care te uimește. Stau și nu văd nimic, dar ochii lor dinlăuntru sunt deschiși. Ei se roagă și foarte mulți se vindecă. Ce spun ei, numai Dumnezeu știe, dar, în mod sigur, primesc foarte mult ajutor de la Capul Sfântului Ioan. Se revarsă foarte multe minuni de acolo asupra acestor musulmani… Vin și foarte multe femei musulmane, cu copii în brațe și se sprijină de bara care înconjoară mormântul acelui sicriu. Îl înconjoară de trei ori, apoi pleacă la treburile lor … pleacă cu fața veselă … Pun și un fel de pomelnice într-un locșor anume de lângă acel sicriaș. Sunt acolo grămezi de rugăciuni către Sfântul Ioan Botezătorul, este un semn de mare cinste pentru acest Sfânt. […] Acolo vin mulți bolnavi, mai ales orbi. Te impresionează privirea lor, fixată undeva în gol … Am întrebat pe cineva: «Ce așteaptă aceștia, de stau aici de atâta vreme?» și mi s-a răspuns: «Foarte mulți dintre ei se vindecă.»"

Tot părintele Sofian Boghiu amintește o altă minune a Sfântului Ioan Botezătorul, ca răspuns la intoleranța religioasă: "Odată, niște musulmani au lovit cu toporul în acest sicriu, spunând: «Ce caută ghiaurul acesta aici?» Din sicriu au început să curgă valuri de sânge, țâșnea sângele din sicriu și din marmură. Și ei s-au speriat foarte tare și au chemat preoții ortodocși să vină să facă rugăciuni ca să oprească aceste valuri de sânge care au umplut moschea … De-atunci, deși sunt musulmani, ei au un mare respect față de Sfântul Ioan."

Sursă: Cammely.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Ioan Botezătorul

Trupul Sfântului a fost luat de ucenicii săi și dus în localitatea Sevastia, undeva în Cisiordania de astăzi, unde l-au și îngropat.

Brațul Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Evanghelist Luca dorind să mute trupul lui Ioan de aici în Antiohia, nu a reușit să obțină și să mute decât mâna dreaptă a Sfântului, care a fost dusă în Ierusalim, apoi în Alexandria, unde, la 27 mai 395, a fost așezată în biserica ce îi poartă numele.

Cronica lui Ioan Skylitzes (istoric bizantin din secolul al XI-lea) afirmă că mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul a fost mutată în 956 din Antiohia la Constantinopol de către împăratul Constantin VII Porfirogenetul (913 – 959), pentru a fi depusă într-una dintre capelele Marelui Palat, mai precis, în biserica Maicii Domnului Peribleptos.

La sfârșitul secolului al XII-lea, Antonie de Novgorod, Arhiepiscop rus aflat în pelerinaj la Constantinopol, menționează în scrierile sale, tot ceea ce cuprinde tezaurul acestei biserici, amintind și mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul.

În timpul cruciadelor, în anul 1204, latinii au luat din Constantinopol, o parte din capul Sfântului Ioan Botezătorul și l-au dus în Franța, așezându-l într-o biserică din Amiens.

Potrivit lui Du Cange, în 1263, Othon de Cicon, atesta prezența unei părticele din mâna dreaptă a Sfântului Ioan, la Abația Citeaux în Franta. Othon a asigurat refugiu lui Baudouin II, împăratul latin de Constantinopol, în 1261, care, în schimbul unei sume de bani, i-a oferit acestuia părticele din sfintele moaște.

Din anul 1404, datează mărturia unui ambasador spaniol, Clavijo, care atesta faptul că, mâna sfântă, încă se mai afla în biserica Maicii Domnului Peribleptos din Constantinopol. După căderea Constantinopolului (1453), mâna Sfântului Ioan Botezătorul, împreună cu alte odoare, au fost confiscate de turci și păstrate în trezoreria imperială.

În anumite dosare fiscale turcești, păstrate în arhivele Topkapi și ale Ministerului Turc, se amintește că în 1484, mâna Sfântului Ioan a fost trimisă Ordinului Ospitalierilor din Rodos, prezenți pe insulă, din timpul primului sfert al secolului al XIV-lea, de către sultanul Baiazid II (1481-1512), pentru a le câștiga bunăvoința. Aceștia au dus-o în insula Malta, unde și-au stabilit sediul.

Se pare, totuși că o parte din mâna Sfântului Ioan oferită de către sultanul Baizid II Ordinului Ospitalierilor, a revenit în mâinile otomanilor spre sfârșitul secolului al XVI-lea. Aceasta se păstrează, în prezent, în Palatul Topkapi din Istanbul.

În anul 1799, a urmat transferul mâinii sfinte din insula Malta în Gatchina (Rusia). Mutarea s-a datorat faptului că împăratul rus Paul I (1796-1801) devenise marele maestru al ordinului maltez dar și amenințării războiului lui Napoleon. Evenimentul e pomenit în sinaxarele ruse în ziua de 12 octombrie. Din 1799 moaștele sfinte au aparținut țarilor ruși, dar au fost scoase din țara de către Maria Fiodorovna în 1917 pentru a o feri de furia anti-creștină a bolșevicilor. Din acel moment, mâna dreaptă a lui Ioan Botezătorul a fost păstrată în Germania, Iugoslavia și în prezent, în biserica Mănăstirii Cetinje din Muntenegru.

Ferecătura în care se află brațul Sfântului Ioan Botezătorul

Moaștele, așa cum le putem vedea astăzi, sunt protejate de o ferecătură medievală de tip occidental, din metal, care recrează forma unui braț într-o manieră realistă. Această ferecătură este fără îndoială, lucrată într-un atelier venețian. Putem observa pe ferecătură două peceți în argint reprezentând leul venețian și crucea malteză din secolul al XVI-lea, epocă în care Ordinul Ospitalierilor a devenit Ordinul Cavalerilor de Malta.

Poziția degetelor este binecunoscută. Este un gest de binecuvântare pe care îl întâlnim în arta bizantină dar și gestul prin care Sfântul Ioan îl desemnează pe Hristos ca fiind "Mielul lui Dumnezeu". Ferecătura cuprinde trei inscripții. Prima, în jurul încheieturii mâinii: "Mâna lui Ioan Botezătorul". Cea de-a doua, aflată pe degetul arătător, face referire la predica Sfântului Ioan care Îl arată pe Hristos ca fiind Mesia: "Iată, Mielul lui Dumnezeu". A treia, aflată la nivelul cotului, pomenește numele unui călugăr necunoscut: "O rugăciune a robului lui Dumnezeu, Daniel".

Alte locuri unde se găsesc părticele din brațul Sfântului Ioan Botezătorul

De asemenea, părticele din mâna dreaptă a Sfântului Ioan se mai află la Mănăstirea Dionisiu din Muntele Athos (brațul și palma dreaptă), într-un toc de aur dăruit de domnitorul Neagoe Basarab (în schimbul moaștelor Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului), precum și la Mănăstirea coptă Sfântul Macarie cel Mare din Sketis, Egipt.

La Bobotează, când se face aghiazmă, în loc de Sfânta Cruce, părinții din Muntele Athos iau mâna Sfântului Ioan și o bagă în apă de izvor. Minunea nu întârzie să apară: mâna Sfântului se deschide singură și iar se închide de trei ori, de va fi pace și belșug în Grecia.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul

În anul 1204, în vremea cruciadelor, cruciații vor lua o parte din Capul Sfantului Ioan Botezatorul, aflat la acea vreme încă în Constantinopol, și îl vor duce în Franța, unde îl vor și așeza într-o biserica din Amiens.

Astăzi, partea occipitală a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul se găsește în interiorul Moscheii Omeiazilor din Damasc, iar partea frontală, la Catedrala din Amiens (Catedrala Notre Dame d’Amiens - Paris - Franța) continuând să vestească, prin minunile și binefacerile făcute, harul Domnului nostru Iisus Hristos.

În lume sfintele moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul

Părticele din Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul se găsesc la:

 • Biserica Sfântul Dimitrie, Neo Phaleron, Pireu, Grecia;
 • Biserica Sfântul Macarie din Alexandria, Egipt;
 • Catedrala Notre-Dame din Amiens, Franța;
 • Muzeul Benaki, Atena;
 • Muzeul Topkapi, Istanbul;
 • Moscheea Ummayazilor, din Damasc, Siria;
 • Mănăstirea Cetinje, Muntenegru.

În România părticele din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul se găsesc la:

 • Mănăstirea Radu Vodă - București;
 • Mănăstirea Mihai Vodă – București;
 • Biserica Sfântul Vasile - București;
 • Biserica Icoanei - București;
 • Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, Lipnița, Județul Constanța;

Mai multe informații despre Sfintele Moaște ale Sfântul Ioan Botezătorul puteți citi în link-urile de mai jos:

Surse: danielvla, apaceavie, Cammely.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Ion - Ioana

Pentru a citi depre etimologia numelui Ioan - Ioana APASAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

Pentru a citi despre Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului APĂSSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice despre Sfântul Ioan Botezătorul

Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul

În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, Spunând: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis prorocul Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui". Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste și miere sălbatică. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului. Și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 3, 1-4

Botezul Domnului

În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicând: "Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?". Și răspunzând, Iisus a zis către el: "Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea". Atunci L-a lăsat. Iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El, Și iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.".

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 3, 13-17

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul alcătuită de Preasfințitul Macarie

Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi. Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre.
Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale. Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu despre care Scriptura spune: „Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare”, fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul, glasul al 4-lea

Ca pe o dumnezeiască vistierie ascunsă în pământ, Hristos a descoperit Capul tău nouă, Prorocule și Înaintemergătorule; deci toți adunându-ne întru aflarea lui, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pe Mântuitorul lăudăm, Cel Ce ne mântuiește pe noi din stricăciune cu rugăciunile tale.

Condac - A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul, glasul al 2-lea

Stâlpul cel luminos și dumnezeiesc, care s-a arătat în lume, sfeșnicul cel mergător înaintea Soarelui, arătând în toate marginile lumii luminatul și cinstitul său cap, sfințește pe cei ce cu credință se închină lui și strigă : Înțelepte Botezătorule al lui Hristos, mântuiește-ne pe noi pe toți.

Ornament despartitor v01

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul (Viețile Sfinților)

Acest cinstit și sfânt cap, fiind ascuns multă vreme, acum a izbucnit din sânurile pământului ca aurul din baie, nu închis în vas de lut ca mai înainte, ci la loc sfânt în vas de argint. Și, fiind vestit acest lucru de un preot, a fost adus din Comane și primit de strălucita cetate a cetăților, împreună cu credinciosul împărat și popor, cu toată bucuria. Și cu credință închinându-se cinstitului și sfântului cap, acesta a fost pus la loc sfânt.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 25 mai

În această lună, în ziua a douăzeci și cincea, pomenirea celei de a treia aflări a cinstitului cap al sfântului, măritului prooroc și Înaintemergător și Botezător Ioan;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Celestin, care s-a săvârșit, pătrunzându-i-se glesnele cu cuie de fier;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Olvian, care cu pace s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 26 mai

În această lună în ziua a douăzeci și șasea, pomenirea sfântului și măritului apostol Carp, unul din cei șaptezeci de apostoli;
Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Alfeu, unul din cei șaptezeci de apostoli;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Averchie și Elena;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Alexandru Tesaloniceanul, care a mărturisit în Smirna, la anul 1394 și care de sabie s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Ioan Botezătorul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ioane roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Apostol Onisim
(15 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Onisim, a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel fiind unul dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. A ajuns episcop al Efesului și a suferit moarte martirică în timpul domniei […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia 
(17 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și […]

† Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia - fecioara
(21 decembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia este protectoarea fecioarelor și a familiei, fiind cunoscută și ca cea care îndepărtează duhurile necurate din casele noastre. Este serbată în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram